Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
04/10/2017 13/CT-BCT Bộ Công thương 893/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
21/08/2017 24/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 892/SY-VP Sao y Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 củ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
03/10/2017 99/NQ-CP Chính phủ 891/SY-VP Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Văn phòng Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
03/10/2017 98/NQ-CP Chính phủ 890/SY-VP Nghị quyết Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh t Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Văn phòng Tỉnh uỷ
27/09/2017 96/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 889/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
31/08/2017 91/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 888/SY-VP Thông tư Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
02/10/2017 97/NQ-CP Chính phủ 887/SY-VP Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại,đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Văn phòng Tỉnh uỷ
04/10/2017 3999/BNG-UBBG Bộ Ngoại Giao 886/SY-VP V/v phê chuẩn đường chuyên dựng vận chuyển hàng hoá cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (khu vực mốc 1119-1120) UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
28/09/2017 2311/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 885/SY-VP Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016 Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
26/09/2017 4324/QĐ-BYT Bộ Y tế 884/SY-VP Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 Các hội Y học, Dược học; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn
22/09/2017 1434/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 883/SY-VP Quyết định Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 -2020 Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
29/09/2017 10361/VPCP-TH Văn phòng Chính phủ 882/SY-VP V/v tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Văn phòng Tỉnh uỷ
25/07/2017 325/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 881/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tại Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ , giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
30/08/2017 25/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 880/SY-VP Sao y Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
26/09/2017 93/NQ-CP Chính phủ 879/SY-VP Sao y Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
22/09/2017 31/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 878/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đền chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
23/08/2017 89/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 877/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
15/08/2017 85/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 876/SY-VP Thông tư quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm Các huyện, thành phố; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
25/09/2017 12/CT-BCT Bộ Công thương 875/SY-VP Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
21/09/2017 10064/VPCP-NC Văn phòng Chính phủ 874/SY-VP V/v Đề án số 1 trong chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm Các huyện, thành phố ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Thường trực Tỉnh uỷ
25/09/2017 8934/BCT-XNK Bộ Công thương 873/SY-VP V/v thông báo mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào (mẫu mới) Các huyện, thành phố; Các cơ quan kiểm dịch; Ngân hàng Nhà nước ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
21/09/2017 18/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 872/SY-VP Thông tư Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu Hiệp hội DN tỉnh; Chi cục TC đo lường chất lượng; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
26/07/2017 20/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 871/SY-VP Sao y Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/09/2017 2548/QĐ-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 870/SY-VP Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên th Các huyện, thành phố; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
20/09/2017 1871/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 869/SY-VP Quyết định về việc công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
29/08/2017 28/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 868/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt Sở Tài Chính Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
15/09/2017 41/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 867/SY-VP Quyết định quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý Công ty Điện lực tỉnh; Các huyện, thành phố; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn; Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
21/09/2017 37/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 866/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
22/09/2017 11/CT-BCT Bộ Công thương 865/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống Sở Thông tin Lạng Sơn; Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
20/09/2017 108/2017/NĐ-CP Chính phủ 864/SY-VP Nghị định về quản lý phân bón Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn;Sở NN và PTNT Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn