Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
28/11/2017 845//UBBG-VT Bộ Ngoại Giao 1093/SY-VP V/v Trung Quốc gửi công hàm mở chính thức đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (khu vực mốc 1119-1120) UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực Tỉnh uỷ
29/11/2017 1917/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1092/SY-VP Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia Các TV BCĐ PCKB tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
15/11/2017 30/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 1091/SY-VP Thông tư quy định việc lắp đắt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, toà nhà văn phòng Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
15/11/2017 32/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 1090/SY-VP Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn ; Các Sở, ban, ngành; Các huyện, thành phố
30/11/2017 12851/VPCP-NC Văn phòng Chính phủ 1089/SY-VP Sao y Công văn V/v các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra trong thời gian vừa qua Các đoàn thể tỉnh ; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
23/11/2017 1865/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1088/SY-VP Quyết định về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
17/11/2017 4823/BLĐTBXH-VL Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1087/SY-VP V/v chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty Cổ phần Sở Tài Chính Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/11/2017 24/2017/TT-BCT Bộ Công thương 1086/SY-VP Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy Các huyện, thành phố; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
28/11/2017 1898/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1085/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án `Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025` Ban dân tộc; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Các huyện, thành phố ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Giáo dục và đào tạo ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
29/11/2017 25/2017/TT-BCT Bộ Công thương 1084/SY-VP Thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế qua UBND các huyện Biên giới; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
29/11/2017 1916/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1083/SY-VP Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Thường trực Tỉnh uỷ
28/11/2017 9762/BKHĐT-KTĐPLT Bộ Kế hoạch và đầu tư 1082/SY-VP V/v trả lời các kiến nghị của địa phương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 03 tháng 7 năm 2017 Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
22/11/2017 1792/TTg-CN Thủ tướng Chính phủ 1081/SY-VP V/v đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/11/2017 1857/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1080/SY-VP Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Sở NN và PTNT Lạng Sơn
20/11/2017 1199/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 1079/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2018 Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
24/11/2017 46/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1078/SY-VP Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Hội TC&BVQL Người tiêu dùng; Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
16/11/2017 127/2017/NĐ-CP Chính phủ 1077/SY-VP Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
28/11/2017 12689/VPCP-ĐMDN Văn phòng Chính phủ 1076/SY-VP V/v tình hình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 10 tháng đầu năm 2017 Các huyện, thành phố ; Ngân hàng Nhà nước; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
23/11/2017 1861/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1075/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
16/11/2017 128/2017/NĐ-CP Chính phủ 1074/SY-VP Nghị định quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
09/11/2017 4215/QĐ-BVHTTDL Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 1073/SY-VP Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 cảu Bộ Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
15/11/2017 23/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1072/SY-VP Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Các huyện, thành phố ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
15/11/2017 26/2017//TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1071/SY-VP Thông tư quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
11/09/2017 27/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1070/SY-VP Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lương dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
29/09/2017 32/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1069/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thuỷ văn Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
15/11/2017 42/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 1068/SY-VP Thông tư Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
16/11/2017 23/2017/TT-BCT Bộ Công thương 1067/SY-VP Thông tư quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện Các huyện, thành phố; Cty Điện lực tỉnh; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
16/11/2017 44/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 1066/SY-VP Thông tư quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ;Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/11/2017 35/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 1065/SY-VP Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
22/11/2017 1695/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và đầu tư 1064/SY-VP Quyết định về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Liên minh họp tác xã tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn