Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
09/12/2017 1882/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1123/SY-VP Công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018 Các huyện, thành phố; Các cơ quan TV Ban ATGT tỉnh
17/10/2017 4183/QĐ-BNN-XD Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1122/SY-VP Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Lộc Bình; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
30/11/2017 16/VBHN-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 1121/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
30/11/2017 4495/QĐ-BCT Bộ Công thương 1120/SY-VP Quyết định quy định về giá bán điện Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
30/11/2017 937/TCTK-TKQG Bộ Kế hoạch và đầu tư - Tổng cục thống kê 1119/SY-VP V/v thông báo số liệu GRDP năm 2017 Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/12/2017 44/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 1118/SY-VP Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
17/11/2017 1191/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 1117/SY-VP Quyết định công bố định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
30/11/2017 451/TB-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 1116/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp xử lý vướng mắc và nghiên cứu phương án điều chỉnh, bổ sung đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn đoạn Km45+100 UBND Thành Phố Lạng Sơn ; UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn ; UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn ; UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ;Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
06/12/2017 131/NQ-CP Chính phủ 1115/SY-VP Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017 Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực Tỉnh uỷ
04/12/2017 53/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1114/SY-VP Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 và Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ su Các huyện, thành phố ; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
07/12/2017 1968/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1113/SY-VP Sao y Quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Các huyện, thành phố; Các Sở ngành TV BCĐ 138 tỉnh
08/12/2017 565/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 1112/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tính hết 30 tháng 11 năm 2017 Hiệp hội DN tỉnh ; Liên đoàn Lao động tỉnh ; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố ; Ngân hàng Nhà nước; Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ;Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
07/12/2017 16521/BTC-TCDN Bộ Tài Chính 1111/SY-VP V/v quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ - Công ty con Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
07/12/2017 37/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 1110/SY-VP Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
05/12/2017 1219/QĐ-BCĐ389 Ban chỉ đạo 389 1109/SY-VP Quyết định ban hành Tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn ; Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh
05/12/2017 06/2017/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và đầu tư 1108/SY-VP Sao y Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
17/11/2017 15601/BTC-KBNN Bộ Tài Chính 1107/SY-VP V/v Hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSTW Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
04/12/2017 43/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 1106/SY-VP Chỉ thị về việc tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018) Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
15/11/2017 2366/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 1105/SY-VP Quyết định về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017 Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn
04/12/2017 4968/BNG-LS Bộ Ngoại Giao 1104/SY-VP V/v uỷ quyền cho cơ quan ngoại vụ địa phương trao đổi trực tiếp với CQĐD nước ngoài tại Việt Nam Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn ; Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ
04/12/2017 1948/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1103/SY-VP Quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tưóng Chính phủ Ông Trường; Trạm KSLH Dốc Quuýt; Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
27/11/2017 126/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1102/SY-VP Thông tư về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
29/11/2017 125/NQ-CP Chính phủ 1101/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hiệp hội DN tỉnh ; Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
04/12/2017 16378/BTC-QLN Bộ Tài Chính 1100/SY-VP Về việc góp ý đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ( Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TPLS) sử dụng vốn ODA của CP Đức ( lần 2) Cty CP Cấp thoát nước; UBND Thành Phố Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/10/2017 2555/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1099/SY-VP Quyết định về việ công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Các huyện, thành phố ; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
18/12/2017 2465/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 1098/SY-VP Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
29/11/2017 13448/BGTVT-VT Bộ Giao thông vận tải 1097/SY-VP V/v chấp thuận Công ty TNHH Thương mại và du lịch Khải Quang tổ chức đoàn caravan Thái Lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam Các huyện, thành phố; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ;Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ;Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn;Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
24/11/2017 11151/BCT-ĐTĐL Bộ Công thương 1096/SY-VP Về việc hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường Các huyện, thành phố; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn;Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/11/2017 122/NQ-CP Chính phủ 1095/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Tỉnh uỷ
29/11/2017 124/NQ-CP Chính phủ 1094/SY-VP Nghị quyết về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ;Các Sở, ban, ngành; Các huyện, thành phố

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn