Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
09/10/2017 2018/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 926/SY-VP Quyết định bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính Các huyện, thành phố
06/10/2017 112/2017/NĐ-CP Chính phủ 925/SY-VP Sao y Nghị định quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 Các huyện, thành phố; Cựu TNXP tỉnh ; Hội cựu chiến binh tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
12/10/2017 899/QĐ-BCĐ389 Ban chỉ đạo 896 924/SY-VP Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Các sở ban ngành TV BCĐ 389 tỉnh
09/10/2017 113/2017/NĐ-CP Chính phủ 923/SY-VP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
09/10/2017 104/NQ-CP Chính phủ 922/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
06/10/2017 100/NQ-CP Chính phủ 921/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
06/10/2017 103/NQ-CP Chính phủ 920/SY-VP Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Thường trực Tỉnh uỷ; Các đoàn thể tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
11/10/2017 313/TB-BCT Bộ Công thương 919/SY-VP Thông báo ý kiến Kết luận của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tại Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ IV, năm 2017 Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/08/2017 11/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 918/SY-VP Thông tư Quy định quản lý thực hiện Đề án `Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ` Các huyện, thành phố; Hiệp hội DN tỉnh; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
04/10/2017 34/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 917/SY-VP Thông tư Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ;Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
02/10/2017 656/QĐ-ĐCT Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 916/SY-VP Quyết định thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc Đề án `Tuyên truyền,giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027` và Đề án `Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025` Các đoàn thể tỉnh ; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
04/10/2017 10530/VPCP-QHQT Văn phòng Chính phủ 915/SY-VP V/v sử dụng ODA và vay vốn ưu đãi cho lĩnh vực cung cấp nước sạch và xử lý nước thải Cty CP cấp thoát nước LS; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
03/10/2017 4448/QĐ-BYT Bộ Y tế 913/SY-VP Quyết định về việc ban hành ( Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Các huyện, thành phố; Hội Y học, Dược học; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn
28/09/2017 08/QĐ-UBQGNKT Uỷ ban quốc gia người khuyết tật 912/SY-VP Sao y Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Uỷ ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
27/07/2017 206/2017/HC-PT Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 911/SY-VP Về việc xử phúc thẩm vụ án hành chính của ông Vy Văn Tuỳ, thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
02/10/2017 11123/BGTVT-ĐTCT Bộ Giao thông vận tải 909/SY-VP Về việc nguồn vốn đầu tư và cơ chế tài chính trong nước để thực hiện dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
05/10/2017 257/KH-CTĐ Hội đồng thi đua khen - thưởng trung ương 907/SY-VP Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía bắc TV HĐ TĐKT tỉnh; Các huyện, thành phố; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
29/09/2017 21/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 906/SY-VP Thông tư quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
05/10/2017 10592/VPCP-ĐMDN Văn phòng Chính phủ 905/SY-VP V/v đôn đốc phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020 Các huyện, thành phố ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
05/10/2017 10564/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 904/SY-VP về việc kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo
05/10/2017 9249/BCT-VP Bộ Công thương 903/SY-VP về việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
29/09/2017 22/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 902/SY-VP Thông tư quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
29/09/2017 23/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 901/SY-VP Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương Các ban đảng tỉnh ; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Các huyện, thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
20/09/2017 4210/QĐ-BYT Bộ Y tế 900/SY-VP Quyết định về việc quy định chuẩn bị và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn
29/09/2017 2595/QĐ-BNV Bộ Nội vụ 899/SY-VP Quyết định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
04/10/2017 110/2017/NĐ-CP Chính phủ 898/SY-VP Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và xã hội Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
25/09/2017 37/2017/TT-BYT Bộ Y tế 897/SY-VP Thông tư quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm Các huyện, thành phố; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn
05/10/2017 111/2017/NĐ-CP Chính phủ 896/SY-VP Nghị Định Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y Tế Lạng Sơn
04/10/2017 1490/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 895/SY-VP Quyết định về việc bổ sung dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
27/09/2017 3/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 894/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn