Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
28/05/2012 96/QĐ-TW Ban chấp hành Trung ương 214/SY-VP Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Ban Dân tộc; Sở Nội vụ ;Sở Tài Chính ;Sở Kế hoạch và Đầu tư;Thường trực HĐND tỉnh
08/06/2012 1340/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải 213/SY-VP Quyết định phê duyệt kế hoạch xây lắp phần vốn bổ sung dự án giao thông nông thôn 3 tỉnh Lạng Sơn UBND Thành phố Lạng Sơn;UBND Huyện Chi Lăng ;UBND Huyện Văn Quan ;Sở Giao thông Vận tải ;Sở Tài Chính ;Sở Kế hoạch và Đầu tư.
02/06/2012 80/CV-BCĐTB Ban chỉ đạo Tây Bắc 212/SY-VP Về việc" Chuẩn bị làm việc với các Bộ và các địa phương vùng Tây Bắc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;Ban quản ly khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;Sở Giao thông Vận tải ;Sở Tài Chính ;Sở Kế hoạch và Đầu tư ;Thường trực Tỉnh uỷ
06/06/2012 670/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 211/SY-VP Quyết định phê duyệt đề án tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp và Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Các huyện thành phố;Sở Tài Chính ;Sở Kế hoạch và Đầu tư ;Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch;Thường trực Tỉnh uỷ
29/05/2012 136/TB-BCT Bộ Công thương 210/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn Chi nhánh Xăng dầu ;Cty TNHH 1TV Than Na Dương;Cty Điện Lực ;Cục Thuế tỉnh;Cục Hải quan ;Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;Công an tỉnh;Ban Dân tộc ;Ban quản ly khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;Sở Xây dựng ;Sở Giao thông Vận tải ;Sở Tài nguyên và Môi trường ;Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;Sở Tài Chính ;Sở Kế hoạch và Đầu tư.
31/05/2012 59/CT-BCĐTWXDNTM Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 209/SY-VP Chương trình công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 CPĐP CTMTQG XDNTM tỉnh;Sở Giáo dục và Đào tạo ;UBND Các huyện, thành phố;Sở Nội vụ ;Sở Lao động Thương binh & Xã hội;Sở Y tế ;Sở Thông tin và Truyền thông ;Sở Xây dựng ;Sở Tài Chính ;Sở Kế hoạch và Đầu tư ;Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
28/05/2012 896/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 208/SY-VP Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2020 Các Sở ban ngành, các huyện thành phố;Thường trực Tỉnh uỷ;Thường trực HĐND tỉnh
04/06/2012 2076/QĐ-BVHTTDL Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch 207/SY-VP Quyết định về việc tổ chức liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn, tháng 11/2012 BT, PBT Thường trực Tỉnh uỷ;Thường trực HĐND tỉnh;CT, PCT UBND tỉnh;Các sở: TC, VHTTDL, Y tế, GD&ĐT;UBND các huyện, TP;Lưu VT
07/06/2012 199/TB-VPCP Văn phòng Chíng phủ 206/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 - CT, PCT UBND tỉnh;- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT;- UBND các huyện, thành phố; CPVP, KTN;- Lưu: VT.
01/06/2012 24/2012/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 205/SY-VP Quyết định về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai doạn 2011-2020 - CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT; CPVP UBND tỉnh; Lưu: VT, KTN (NVH).
30/05/2012 635/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 204/SY-VP Quyết định phê duyệt dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của ngành Nông nghiệp đến năm 2020" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chât lượng sản phẩm, hàng hoá của doang nghiệp Việt Nam đến năm 2020" Hội Nông dân tỉnh;Sở Khoa học và Công nghệ ;Sở Tài Chính ;Sở Kế hoạch và Đầu tư;Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND Các huyện thành phố.
31/05/2012 1471/BKHCN-CNN Bộ Khoa học và Công nghệ 203/SY-VP Về việc kết quả kiểm tra công tác PCLB,TKCN năm 2012
29/05/2012 630/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 202/SY-VP Quyết định phê duỵêt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020
31/05/2012 641/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 201/SY-VP Quyết định về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh
29/05/2012 629/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 200 /SY-VP Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
28/05/2012 1421/BKHCN-PC Bộ Khoa học và Công nghệ 199/SY-VP Về việc xin ý kiến Dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)
30/05/2012 4140/BGTVT-KHĐT Bộ Giao thông Vận tải 198/SY-VP Về việc: Nâng cấp mở rộng QL.1đoạn qua tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.
23/05/2012 05/2012/TT-BTP Bộ Tư pháp 197/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch.
29/05/2012 193/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 196/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.
30/05/2012 14/NQ-CP Chính phủ 194/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2012
23/05/2012 3610/VPCP-KTN Văn phòng Chíng phủ 193/SY-VP Về việc tăng cường quản lý sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
11/05/2012 14/HĐTĐKT-VI Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương 192/SY-VP Về việc đẩy mạnh hoạt động nhân kỷ niệm ngày 11 tháng 6 năm 2012
07/05/2012 20/2012/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 191/SY-VP Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
14/05/2012 1100/QĐ-BNN-TT Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 190/SY-VP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
14/05/2012 219/KSTT-KTN Cục Kiểm soát thủ tục Hành Chính 189/SY-VP Về việc hướng dẫn nghiệp vụ rà soát TTHC, quy định có liên quan
22/05/2012 01/QC-PHCT Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 188/SY-VP Quy chế phối hợp công tác giữa Ban thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
10/05/2012 1130/KH-TTCP Thanh tra Chính phủ 187/SY-VP Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp,tồn đọng,kéo dài.
18/05/2012 07/QXCG/2012 Hội đồng quản lý quỹ Bảo hiểm xe cơ giới 186/SY-VP Về việc: Cải tại điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông tại Km13+800, Quốc lộ 1B tỉnh Lạng Sơn.
22/05/2012 667/TTG-KTTH Thủ Tướng Chính Phủ 185/SY-VP Về việc NSTW hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015
11/05/2012 172/TB-VPCP Văn phòng Chíng phủ 184/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc -Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị Tổng kết 10 năm phát triển phong trào giao thông nông thôn (2001-2010), triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 gắn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn