Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
07/05/2012 20/2012/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 191/SY-VP Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
14/05/2012 1100/QĐ-BNN-TT Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 190/SY-VP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
14/05/2012 219/KSTT-KTN Cục Kiểm soát thủ tục Hành Chính 189/SY-VP Về việc hướng dẫn nghiệp vụ rà soát TTHC, quy định có liên quan
22/05/2012 01/QC-PHCT Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 188/SY-VP Quy chế phối hợp công tác giữa Ban thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
10/05/2012 1130/KH-TTCP Thanh tra Chính phủ 187/SY-VP Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp,tồn đọng,kéo dài.
18/05/2012 07/QXCG/2012 Hội đồng quản lý quỹ Bảo hiểm xe cơ giới 186/SY-VP Về việc: Cải tại điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông tại Km13+800, Quốc lộ 1B tỉnh Lạng Sơn.
22/05/2012 667/TTG-KTTH Thủ Tướng Chính Phủ 185/SY-VP Về việc NSTW hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015
11/05/2012 172/TB-VPCP Văn phòng Chíng phủ 184/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc -Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị Tổng kết 10 năm phát triển phong trào giao thông nông thôn (2001-2010), triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 gắn
22/05/2012 15/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 183/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
18/05/2012 14/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 180/SY-VP Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
16/05/2012 179/TB-VPCP Văn phòng Chíng phủ 182/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
16/05/2012 222/KH-BDN Ban Dân nguyện 181/SY-VP Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ ba, quốc hội khoá XIII
12/04/2012 30/2012/NĐ-CP Chính phủ 179/SY-VP Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
11/05/2012 42/2012/NĐ-CP Chính phủ 177/SY-VP Nghị định Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
16/05/2012 1198/BC-TTCP Thanh tra Chính phủ 178/SY-VP Báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2008 đến năm 2011 và giải pháp trong thời gian tới.
26/04/2012 68/2012/TT-BTC Bộ Tài chính 176/SY-VP Thông tư quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ tra
10/05/2012 3227/VPCP-HC Văn phòng Chính phủ 175/SY-VP Về một số nội dung quá trình chính phủ, Thủ tướng Chính phç
19/01/2012 01/2012/TTLT-BYT-BTC Bộ Y tế-Bộ Tài chính 174/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
24/04/2012 3161/BGTVT-KHĐT Bộ Giao thông Vận tải 173/Sy-VP Về việc đầu tư xây dựng cầu Pò Háng và một số đoạn đường bị ngập trên QL31, tỉnh Lạng Sơn.
23/04/2012 206/TB-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải 172/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.
09/05/2012 545/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 171/SY-VP Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
16/04/2012 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC Bộ Lao đông Thương binh xã hội - Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính 170/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
11/05/2012 6326/BTC-TCT Bộ Tài chính 168/SY-VP Về việc tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4,5,6/2012
24/04/2012 903/QĐ-BNN-TCLN Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 167/SY-VP Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
09/05/2012 169/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 166/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
27/04/2012 39/2012/NĐ-CP Chính phủ 164/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
09/05/2012 12/NQ-CP Chính phủ 163/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2012
03/05/2012 5875/BTC-NSNN Bộ Tài chính 162/SY-VP Về việc kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế.
24/04/2012 1193/BNN-QLCL-VP Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 160/SY-VP Về việc: Bố trí biên chế làm công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản.
07/05/2012 417/TGCP-PG Ban tôn giáo Chính Phủ 161/SY-VP Về việc nâng cấp Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn thành Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn