Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
24/10/2016 32/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1085/SY-VP Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Sở Tài Chính; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
02/12/2016 10187/BNN-CN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1084/SY-VP V/v bổ sung giống bò lai Zêbu 3/4 máu ngoại được ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Công ty CP Tư vấn xây dựng Giao thông Cửa Đông; Sở Tài Chính; Sở NN và PTNT ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
25/10/2016 32/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 1083/SY-VP Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh; Sở Công thương tỉnh; Sở NN và PTNT; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh; Sở Tài Chính
28/11/2016 4218/BTP-VĐCXDPL Bộ Tư pháp 1082/SY-VP V/v trả lời về một số quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Các huyện, thành phố Các Sở, ban, ngành Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
29/11/2016 159/2016/NĐ-CP Chính phủ 1081/SY-VP Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Liên đoàn Lao động tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố Các Sở, ban, ngành
24/11/2016 10131/VPCP-KGVX Văn phòng Chính phủ 1080/SY-VP V/v tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Công thương tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây Dựng; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tài Chính
18/11/2016 155/2016/NĐ-CP Chính phủ 1079/SY-VP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
29/11/2016 2577/QĐ-BTC Bộ Tài chính 1078/SY-VP Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư ; Thường trực Tỉnh uỷ
29/11/2016 158/2016/NĐ-CP Chính phủ 1077/SY-VP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
07/11/2016 33/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1076/SY-VP Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT; Sở Giao thông Vận tải ; Sở Xây Dựng ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
28/11/2016 19/KH-TU Tỉnh ủy Lang Sơn 1075/SY-VP Kế hoạch về tiếp tục thực hiện đổi mới, hoàn thiện các tổ chức trong hệ thống chính trị; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
14/11/2016 41/2016/TT-BYT Bộ Y tế 1074/SY-VP Thông tư Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm Các huyện, thành phố; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn
23/11/2016 11219/KH-BCĐ389 Ban chỉ đạo 389 1073/SY-VP Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 Báo Lạng Sơn; Chi cục quản lý thị trường tỉnh; Các huyện, thành phố Các sở, ngành là thành viên BCĐ 389 tỉnh
24/11/2016 1615/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 1072/SY-VP Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 -2020 Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh; Sở Y Tế; Sở Thông tin; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Các đoàn thể tỉnh
18/11/2016 2235/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1071/SY-VP Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Tài Chính; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh
23/11/2016 2114/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ 1070/SY-VP V/v phiên họp giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng Các huyện, thành phố Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn Sở Tài Chính Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn Sở Xây Dựng Lạng Sơn
29/11/2016 2309/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1069/SY-VP Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục Hải quan tỉnh ; Chi Cục thuế ; Sở Kế hoạch và Đầu tư ; Sở Tài Chính; Thường trực Tỉnh uỷ
26/10/2016 3586/QĐ-TCHQ Tổng cục Hải quan 1068/SY-VP Quyết định về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu Bình Nghi, tỉnh Lạng Sơn Các cơ quan kiểm dịch tỉnh; UBND huyện Tràng Định; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Công thương tỉnh
03/10/2016 22/2016/TT-BCT Bộ Công thương 1067/SY-VP Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Hiệp hội DN tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
25/11/2016 32/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 1066/SY-VP Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Thông tin; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh
22/11/2016 4194/QĐ-BNV Bộ Nội vụ 1065/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ Nội vå Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Sở Văn Hóa và TDTT ;Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
14/11/2016 24/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 1064/SY-VP Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác viên thanh tra giáo dục Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp ; Thanh tra tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh
17/10/2016 151/2016/TT-BTC Bộ Tài chính 1063/SY-VP Thông tư hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, Các huyện, thành phố; Công an tỉnh ;Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Sở Y Tế;; Sở Giáo dục và đào tạo ;Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư
14/10/2016 31/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1062/SY-VP Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Các huyện, thành phố; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở NN và PTNT; Sở Công thương tỉnh; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên - Môi trường
21/11/2016 4567/QĐ-BCT Bộ Công thương 1061/SY-VP Quyết định về việc phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp Các huyện, thành phố; Ban QL ĐT XDCT Dân dụng tỉnh; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Ban Quản lý cửa khẩu; Công ty Điện lực; Sở NN và PTNT; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư
22/11/2016 10078/VPCP-KTN Văn phòng Chính phủ 1060/SY-VP V/v báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 2014 Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên - Môi trường;
07/11/2016 07/KH-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1059/SY-VP Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Sở Nội Vụ Tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn;
23/11/2016 TCO 967 Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc 1058/SY-VP Công điện: Thông tin về vấn đề buôn lậu lợn phản ánh trên Đài truyền hình Trung Quốc UBND huyện Tràng Định; UBND huyện Lộc Bình; UBND huyện Văn Lãng; UBND Huyện Cao Lộc; UBND huyện Đình Lập; các cơ quan kiểm dịch tỉnh; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Cục Hải quan tỉnh; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh;Sở NN và PTNT; Sở Ngoại vụ tỉnh; Sở Công thương tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
08/11/2016 11/2016/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1057/SY-VP Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga Các huyện, thành phố; Sở Y Tế; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư
18/11/2016 100/NQ-CP Chính phủ 1056/SY-VP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; BT, PBT TTTU

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn