Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
04/10/2017 34/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 917/SY-VP Thông tư Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ;Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
02/10/2017 656/QĐ-ĐCT Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 916/SY-VP Quyết định thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc Đề án `Tuyên truyền,giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027` và Đề án `Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025` Các đoàn thể tỉnh ; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
04/10/2017 10530/VPCP-QHQT Văn phòng Chính phủ 915/SY-VP V/v sử dụng ODA và vay vốn ưu đãi cho lĩnh vực cung cấp nước sạch và xử lý nước thải Cty CP cấp thoát nước LS; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
03/10/2017 4448/QĐ-BYT Bộ Y tế 913/SY-VP Quyết định về việc ban hành ( Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Các huyện, thành phố; Hội Y học, Dược học; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn
28/09/2017 08/QĐ-UBQGNKT Uỷ ban quốc gia người khuyết tật 912/SY-VP Sao y Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Uỷ ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
27/07/2017 206/2017/HC-PT Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 911/SY-VP Về việc xử phúc thẩm vụ án hành chính của ông Vy Văn Tuỳ, thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
02/10/2017 11123/BGTVT-ĐTCT Bộ Giao thông vận tải 909/SY-VP Về việc nguồn vốn đầu tư và cơ chế tài chính trong nước để thực hiện dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
05/10/2017 257/KH-CTĐ Hội đồng thi đua khen - thưởng trung ương 907/SY-VP Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía bắc TV HĐ TĐKT tỉnh; Các huyện, thành phố; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
29/09/2017 21/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 906/SY-VP Thông tư quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
05/10/2017 10592/VPCP-ĐMDN Văn phòng Chính phủ 905/SY-VP V/v đôn đốc phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020 Các huyện, thành phố ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
05/10/2017 10564/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 904/SY-VP về việc kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo
05/10/2017 9249/BCT-VP Bộ Công thương 903/SY-VP về việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
29/09/2017 22/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 902/SY-VP Thông tư quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
29/09/2017 23/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 901/SY-VP Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương Các ban đảng tỉnh ; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Các huyện, thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
20/09/2017 4210/QĐ-BYT Bộ Y tế 900/SY-VP Quyết định về việc quy định chuẩn bị và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn
29/09/2017 2595/QĐ-BNV Bộ Nội vụ 899/SY-VP Quyết định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
04/10/2017 110/2017/NĐ-CP Chính phủ 898/SY-VP Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và xã hội Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
25/09/2017 37/2017/TT-BYT Bộ Y tế 897/SY-VP Thông tư quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm Các huyện, thành phố; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn
05/10/2017 111/2017/NĐ-CP Chính phủ 896/SY-VP Nghị Định Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y Tế Lạng Sơn
04/10/2017 1490/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 895/SY-VP Quyết định về việc bổ sung dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017 Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
27/09/2017 3/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 894/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
04/10/2017 13/CT-BCT Bộ Công thương 893/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
21/08/2017 24/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 892/SY-VP Sao y Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 củ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
03/10/2017 99/NQ-CP Chính phủ 891/SY-VP Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Văn phòng Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
03/10/2017 98/NQ-CP Chính phủ 890/SY-VP Nghị quyết Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh t Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Văn phòng Tỉnh uỷ
27/09/2017 96/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 889/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
31/08/2017 91/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 888/SY-VP Thông tư Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
02/10/2017 97/NQ-CP Chính phủ 887/SY-VP Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại,đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Văn phòng Tỉnh uỷ
04/10/2017 3999/BNG-UBBG Bộ Ngoại Giao 886/SY-VP V/v phê chuẩn đường chuyên dựng vận chuyển hàng hoá cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (khu vực mốc 1119-1120) UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
28/09/2017 2311/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 885/SY-VP Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016 Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn