Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
10/03/2016 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV Bộ Thông Tin và Truyền Thông-Bộ Nội Vụ 225/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố tr Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp; Sở Nội Vụ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
14/03/2016 137-CV/BTGTW Ban Tuyên Giáo Trung Ương 224/SY-VP Về việc đính chính khẩu hiệu số 4 tại Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền bầu cử Báo Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
15/03/2016 15/2016/NĐ-CP Chính Phủ 223/SY-VP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Các huyện, thành phố; Đài truyền hình Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Thông tin; Sở Tư pháp; Sở Nội Vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Văn Hóa và TDTT lạng Sơn.
11/03/2016 12/2016/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 222/SY-VP Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 và Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 Thủ tướng Chính phủ Các huyện, thành phố; Ban dân tộc; Sở Y Tế; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
26/02/2016 68/TTLTIII-PĐ Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III 221/SY-VP Về việc thông báo nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
09/03/2016 02/CT-BCT Bộ Công Thương 220/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn.
03/02/2016 09/2016/TT-BQP Bộ Quốc Phòng 219/SY-VP Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. UBND huyện Lộc Bình; UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Văn Lãng; UBND Huyện Cao Lộc; UBND huyện Tràng Định; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây Dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN và PTNT; Sở Công thương; Sở Y Tế; Sở Tài Chính; Sở Ngoại vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/03/2016 361/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 218/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 Các huyện, thành phố; Đài truyền hình Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng; Công an tỉnh; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Thông tin; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tư pháp; Sở Y Tế; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
01/03/2016 326/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 217/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Xây Dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
29/02/2016 75/QĐ-UBDT Ủy Ban Dân Tộc 216/SY-VP Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào điện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 UBND Thành Phố; UBND huyện Văn Quan; UBND huyện Hữu Lũng; UBND huyện Chi Lăng; UBND huyện Bắc Sơn; UBND huyện Văn Lãng; UBND Huyện Cao Lộc; UBND huyện Lộc Bình; UBND huyện Tràng Định; Ban dân tộc; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Y Tế; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/02/2016 74/QĐ-UBDT Ủy Ban Dân Tộc 215/SY-VP Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2015 UBND huyện Văn Quan; Ban dân tộc; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Y Tế; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/03/2016 11/2016/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 214/SY-VP Quyết định quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây Dựng; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
08/03/2016 1280/NHNN-TTGSNH Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 213/SY-VP Về việc chấp thuận ABank thành lập chi nhánh Lạng Sơn Các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; Chi Cục thuế; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
08/03/2016 363/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 212/SY-VP Quyết định tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
23/02/2016 44/BC-BCA-C41 Bộ Công An 211/SY-VP Báo cáo Tổng kết đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2011-2015 và đề xuất chương trình giai đoạn 2016-2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Y Tế; Cục Hải quan tỉnh; Bộ đội biên phòng; Công an tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
02/03/2016 330/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 210/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương vây vốn Ngân hàng Thế giới Ban dân tộc; Sở NN và PTNT; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Xây Dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
01/03/2016 02/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 209/SY-VP Thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
31/12/2015 57/2015/TT-BCT Bộ Công Thương 208/SY-VP Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
03/03/2016 670/BHXH-BT Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam 207/SY-VP về việc chỉ đạo việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT Các TV theo QĐ 2051; Các huyện, thành phố; Hội nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đài truyền hình Lạng Sơn; Bưu điện tỉnh; Sở Thông tin; Sở Tài Chính; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Y Tế Lạng Sơn.
01/02/2016 08/2016/TT-BQP Bộ Quốc Phòng 206/SY-VP Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức Chính trị - xã hội Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Văn phòng Tỉnh uỷ.
26/02/2016 1630/KH-BCT Bộ Công Thương 205/SY-VP Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 Các sở ngành TV BCĐ 389; Sở Công thương; Chi cục quản lý thị trường tỉnh; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn.
02/03/2016 09/2016/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 204/SY-VP Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y Tế; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
04/03/2016 56/TBNSKNTC-CTĐB Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia 203/SY-VP Về việc nộp hồ sơ người ứng cử ĐBQH do địa phương giới thiệu Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
04/03/2016 129/VPHĐBCQG-PL Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia 202/SY-VP Về việc hướng dẫn sử dụng mẫu kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử Thường trực HĐND tỉnh; Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Sở Nội Vụ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
03/03/2016 20/NQ-CP Chính Phủ 201/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2016 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
03/03/2016 54/HĐBCQG-CTĐB Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia 200/SY-VP Về việc số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng ĐBQH được bầu ở mỗ đơn vị bầu cử Sở Nội Vụ; Các huyện, thành phố; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
01/02/2016 01/2016/TT-BXD Bộ Xây Dựng 199/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các Công trình hạ tầng kỹ thuật Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
26/02/2016 306/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 198/SY-VP Quyết định về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn Các huyện, thành phố; Chi nhánh NHCSXH tỉnh; Ngân hàng Nhà nước; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
26/02/2016 307/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 197/SY-VP Quyết định về điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn Các huyện, thành phố; Chi nhánh NHCSXH tỉnh; Ngân hàng Nhà nước; Sở Công thương; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
25/02/2016 146/UBDT-VP135 Ủy Ban Dân Tộc 196/SY-VP Về việc triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2016 Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn