Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
10/07/2017 991/TTg-ĐMDN Thủ tướng Chính phủ 597/SY-VP V/v phê duyệt Danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
13/07/2017 522/QĐ-HĐTV Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính 596/SY-VP Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính năm 2017 Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
12/07/2017 7261/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 595/SY-VP V/v xử lý sau thanh tra Dự án ĐT, XD chợ Trung tâm TP Buôn Ma Thuột và giải quyết kiến nghị của các Tiểu thương chợ tạm TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) Các cơ quan Tv ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh; Các huyện, thành phố
12/07/2017 7242/BC-VPCP Văn phòng Chính phủ 594/SY-VP Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử Quý II năm 2017 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
07/07/2017 30/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 593/SY-VP Quyết định về việc bãi bỏ văn bàn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Các huyện, thành phố; Ban dân tộc; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
06/07/2017 31/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 592/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại Các huyện, thành phố ; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
05/07/2017 5532/TT-BNN-VP Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 591/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Lộc Bình; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
05/07/2017 6996/VPCP-QHĐP Văn phòng Chính phủ 590/SY-VP V/v triển khai Công văn số 6996/VPCP-QHĐH của Văn phòng Chính phủ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn
11/07/2017 7033/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 589/SY-VP Về việc khiếu nại của một số công dân chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
06/07/2017 60/NQ-CP Chính phủ 588/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuôc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
26/06/2017 2161/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 587/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Các đoàn thể tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
05/07/2017 30/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 586/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp Các huyện, thành phố; Hiệp hội DN tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
12/07/2017 997/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 585/SY-VP Công điện v/v chủ động ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ Các huyện, thành phố; Văn phòng Ban chỉ huy PCTT ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
29/05/2017 838/QĐ-BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam 584/SY-VP Quyết định ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành
03/07/2017 942/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 583/SY-VP Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 Các huyện, thành phố ; Ngân hàng Nhà nước ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
03/07/2017 29/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 582/SY-VP Sao y Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
05/07/2017 02/2017/TT-BVHTTDL Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 581/SY-VP Thông tư Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
04/07/2017 59/NQ-CP Chính phủ 580/SY-VP Nghị quyết Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Ngân hàng Nhà nước; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
23/06/2017 07/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 579/SY-VP Thông tư Quy định về Mã bưu chính quốc gia Các huyện, thành phố; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
04/07/2017 3519/KH-BNV Bộ Nội vụ 578/SY-VP Kế hoạch tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Nội vụ giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
03/07/2017 78/2017/NĐ-CP Chính phủ 577/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Đoàn TNCS HCM tỉnh
30/06/2017 257/HD-HVCTQG Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 576/SY-VP Hướng dẫn hoạt động đi thực tế của cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
05/07/2017 29/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 573/SY-VP Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
04/07/2017 58/NQ-CP Chính phủ 572/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
16/06/2017 2071/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 571/SY-VP Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
30/06/2017 936/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 570/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố ; Sở Thông tin Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
30/06/2017 185/BC-BTP Bộ Tư pháp 569/SY-VP Báo cáo về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn liên quan đến chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân vê các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; UBND Thành Phố Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
30/06/2017 938/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 568/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án `Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027` Các huyện, thành phố ; Đoàn TNCS HCM tỉnh ; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
03/07/2017 479/QĐ-BCĐLNKGVX Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo 567/SY-VP Quyết định phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo Các huyện, thành phố; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
21/06/2017 20/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 565/SY-VP Thông tư sủa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Các huyện, thành phố

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn