Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
25/04/2017 562/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 399/SY-VP Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017 - 2025 Liên hiệp các hội KHKT tỉnh ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
30/03/2017 4260/BTC-HCSN Bộ Tài chính 398/SY-VP V/v hướng dẫn xây dựng dự toán,sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới các tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
25/04/2017 4166/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 397/SY-VP V/v công tác chống buôn lậu thuốc lá Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn Hóa và TDTT lạng Sơn; Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố ; Các sở ngành, TV BCĐ 389 tỉnh
24/04/2017 264/QĐ-BCĐ389 Ban chỉ đạo 389 396/SY-VP Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương Các huyện, thành phố ; Các TV BCĐ 389 tỉnh; Sở Văn Hóa và TDTT lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
21/04/2017 46/2017/NĐ-CP Chính phủ 395/SY-VP Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo
21/04/2017 553/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 394/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030 Các huyện, thành phố ; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
25/04/2017 203/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 393/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020. Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/04/2017 4035/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 392/SY-VP Về việc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
20/04/2017 544/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 391/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018 Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
21/04/2017 45/2017/NĐ-CP Chính phủ 390/SY-VP Nghị định Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm. Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
12/04/2017 1210/KH-BTP Bộ Tư pháp 389/SY-VP Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước (Tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ; Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
21/04/2017 550/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 387/SY-VP Quyết định về việc xuất cấp hoá chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
19/04/2017 524/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 386/SY-VP Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
21/04/2017 05/2017/TT-BCT Bộ Công thương 385/SY-VP Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 UBND các huyện Biên giới; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn ; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
13/04/2017 30/HD-BTGTW Ban chấp hành trung ương - Ban tuyên giáo 384/SY-VP Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
14/04/2017 44/2017/NĐ-CP Chính phủ 383/SY-VP Sao y Nghị định Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hiệp hội DN tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
17/04/2017 3199/CT-BNNT-TCTL Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 382/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thuỷ lợi Cty TNHH 1TV KTCTTL Lạng Sơn ; UBND các huyện; văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
30/12/2016 50/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 380/SY-VP Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ Các huyện, thành phố ; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
13/04/2017 789/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 379/SY-VP Quyết định về việc uỷ quyền phê duyệt các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản sử dụng nguồn vốn góp của tổ chức, cá nhân Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
14/04/2017 38/2017/NĐ-CP Chính phủ 378/SY-VP Nghị định Về nhãn hàng hoá Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
14/04/2017 193/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 377/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tỉnh hình sản xuất kinh doanh một số ngành kinh tế và các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng chung năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
15/04/2017 36/NQ-CP Chính phủ 376/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
04/04/2017 38/2017/NĐ-CP Chính phủ 374/SY-VP Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn Các huyện, thành phố; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
04/04/2017 13/CT-CP Chính phủ 373/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
13/04/2017 3036/KH-BCT Bộ Công thương 372/SY-VP Kế hoạch Công tác đấu tranh chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh
03/04/2017 35/2017/NĐ-CP Chính phủ 371/SY-VP Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Các huyện, thành phố; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Ngân hàng Nhà nước; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
05/04/2017 42/2017/NĐ-CP Chính phủ 370/SY-VP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
31/03/2017 32/2017/NĐ-CP Chính phủ 369/SY-VP Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
12/04/2017 452/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 368/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hoá chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng Các huyện, thành phố ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
10/04/2017 439/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 367/SY-VP Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn