Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
24/12/2014 77/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 813/SY-VP Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Hiệp Hội DN tỉnh.
19/12/2014 2324/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 812/SY-VP Quyết định số 2324/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 Các huyện, thành phố; TV BCĐ Giảm nghèo tỉnh.
26/12/2014 98/NQ-CP Chính Phủ 811/SY-VP Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma tuý trong tình hình mới Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn.
25/12/2014 122/2014/NĐ-CP Chính Phủ 810/SY-VP Nghị định số 122/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Y tế Lạng Sơn.
21/12/2014 2326/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 809/SY-VP Quyết định 2326/QĐ-TTg năm 2014 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Chi nhánh NH Nhà nước tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
25/12/2014 123/2014/NĐ-CP Chính Phủ 808/SY-VP Nghị định số 123/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghê. Các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ Lạng Sơn.
22/12/2014 2628/TTg-KTN Thủ Tướng Chính Phủ 807/SY-VP V/v Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
19/12/2014 73/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 806/SY-VP Quyết định 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan Lạng Sơn; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
11/12/2014 47/2014/TT-BYT Bộ Y Tế 805/SY-VP Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương Lạng Sơn.
22/12/2014 1865/QĐ-BKHĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 804/SY-VP Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2015 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
17/12/2014 6036/CT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 803/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục Các huyện, thành phố; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn.
17/12/2014 71/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 802/SY-VP Quyết định 71/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
17/12/2014 118/2014/NĐ-CP Chính Phủ 801/SY-VP Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp Cty CP Chè Thái Bình; UBND Huyện Đình Lập; Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Lọc Bình; UBND Thành phố; UBND Huyện Chi Lăng; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND Huyện Lộc Bình; Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
17/11/2014 40/2014/TT-BYT Bộ Y Tế 800/SY-VP Thông tư 40/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục Thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế Các huyện, thành phố; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn.
16/12/2014 458/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 799/SY-VP Thông báo 458/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
15/12/2014 49/2014/TT-BCT Bộ Công Thương 798/SY-VP Thông tư 49/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 Hiệp hội doanh nghịêp tỉnh; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
17/12/2014 10091/CĐ-BNN-TY Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 797/SY-VP Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch LMLM Các huyện, thành phố; Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
22/12/2014 5470/BNV-TCBC Bộ Nội Vụ 796/SY-VP V/v Thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó Các Sở, ban, ngành; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
09/12/2014 5250/QĐ-BNN-TCLN Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 795/SY-VP Quyết định số 5250/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/12/2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp Lạng Sơn.
08/12/2014 92/NQ-CP Chính Phủ 794/SY-VP Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2014 về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
17/12/2014 119/2014/NĐ-CP Chính Phủ 793/SY-VP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động, Luật Dạy nghề, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội.
08/12/2014 186/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 792/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC, ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Các huyện, thành phố; Ngân hàng NN LS; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Công thương Lạng Sơn.
16/12/2014 18306/BTC-HCSN Bộ Tài Chính 791/SY-VP V/v Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 -2015 Các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
17/12/2014 72/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 790/SY-VP Quyết định 72/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác Sở Ngoại vụ; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
17/12/2014 Nghị quyết số:86/2014/QH13 Quốc Hội 789/SY-VP Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
11/12/2014 4724/TB-LĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 788/SY-VP Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp Lễ, tết năm 2015 Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
16/12/2014 Nghị quyết số:88/2014/QH13 Quốc Hội 787/SY-VP Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
19/12/2014 35/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 786/SY-VP Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015 Các đoàn thể tỉnh; Báo Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
12/11/2014 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL Bộ Tài Chính-Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 785/SY-VP Thông tư liên tịch 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 Các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
09/12/2014 20/2014/TT-BVHTTDL Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 784/SY-VP Thông tư quy định hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn