Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
19/11/2015 59/2015/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 725/SY-VP Quyết định Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 Các huyện thành phố; các đoàn thể tỉnh; Các sở ban ngành tỉnh.
20/11/2015 1724/QĐ-BKHĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 724/SY-VP Quyết định về việc giao chi tiết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2015 (đợt 2) cho các dự án thuộc Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam và Chương trình khuyến khích doanh nghiệp Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
17/11/2015 14/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 723/SY-VP Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được UBND Các huyện Thành phố; Thanh tra tỉnh; Sở Y Tế; Sở Xây Dựng; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tài Chính; Sở Thông tin; Sở Nội Vụ; Sở Ngoại vụ; Sở NN và PTNT; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Giáo dục và đào tạo Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương; Cục Thống kê tỉnh; Chi Cục thuế; Bộ đội biên phòng; Ban dân tộc; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn.
09/11/2015 114/2015/NĐ-CP Chính Phủ 722/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở NN và PTNT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND Các huyện Thành phố;
30/10/2015 46/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi Trường 721/SY-VP Thông tư Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở NN và PTNT; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây Dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND Các huyện Thành phố;
17/11/2015 4087/QĐ-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 720/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện trong 02 tháng cuối năm 2015 Công an tỉnh; Van phòng Ban ATGT tỉnh; UBND Các huyện Thành phố;
13/11/2015 1997/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 719/SY-VP Quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030 Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Sở Khoa Học Công Nghệ. Sở Kế hoạch và Đầu tư.;Sở Xây Dựng; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Công thương tỉnh; UBND Các huyện Thành phố;
17/11/2015 374/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 718/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. UBND Các huyện Thành phố; VP Ban ATGT tỉnh.
06/11/2015 1632/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 717/SY-VP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
16/11/2015 42/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 716/SY-VP Thông tư ban hành Danh mục bổ sung hoá chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam Chi cục quản lý thị trường tỉnh; Cục Hải quan; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Công thương; Sở Y Tế; UBND Các huyện Thành phố.
19/11/2015 124/2015/NĐ-CP Chính Phủ 715/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Các ngành TV BCĐ 389 tỉnh; UBND Các huyện Thành phố.
15/11/2015 123/2015/NĐ-CP Chính Phủ 714/SY-VP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch Công an tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; UBND Các huyện Thành phố.
14/11/2015 122/2015/NĐ-CP Chính Phủ 713/SY-VP Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động Hội Doanh nghiệp tỉnh; UBND Các huyện thành phố; Các sở ban ngành tỉnh.
13/11/2015 5274/BNV-CCHC Bộ Nội Vụ 712/SY-VP Về việc hướng dẫn triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg UBND Các huyện Thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
16/11/2015 373/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 711/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác giám định Tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế Công an tỉnh; Sở Y Tế; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tư pháp; Ban Nội chính Tỉnh uỷ.
11/11/2015 115/2015/NĐ-CP Chính Phủ 710/SY-VP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Các huyện thành phố; Các sở ban ngành tỉnh.
17/11/2015 9515/VPCP-KGVX Văn Phòng Chính Phủ 709/SY-VP Về việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết UBND Các huyện Thành phố;Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn; Sở Tài Chính; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Thông tin; Sở Y Tế Lạng Sơn.
17/11/2015 2021/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 708/SY-VP Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Các cá nhân có tên trong QĐ; Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh; Thanh tra tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Nội Vụ; Sở Tài Chính; Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
16/11/2015 2007/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 707/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt ( Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế) UBND Các huyện Thành phố; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở Thông tin; Sở Y Tế; Sở NN và PTNT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội Vụ; Sở Ngoại vụ; Thường trực HĐND; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/10/2015 05/2015/TT-BXD Bộ Xây Dựng 706/SY-VP Thông tư qua định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ Các sở ban ngành tỉnh; UBND Các huyện Thành phố.
02/11/2015 01/CT-BXD Bộ Xây Dựng 705/SY-VP Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình UBND Các huyện Thành phố; Các sở ban ngành tỉnh.
09/10/2015 113/2015/NĐ-CP Chính Phủ 704/SY-VP Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập UBND Các huyện Thành phố; Sở Nội Vụ; Sở Tài Chính; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Thuờng trực Tỉnh uỷ.
05/11/2015 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Bộ Quốc Phòng-Bộ Giáo Dục và Đào Tạo-Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 703/SY-VP Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và đào tạo.
11/11/2015 1972/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 702/SY-VP Quyết định phê duyệt việc đổi tên ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đổi tên Phân ban hợp tác Việt Nam Sở Tư pháp; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội Vụ; Sở Ngoại vụ; Thuờng trực Tỉnh uỷ.
09/11/2015 10297/KH-BCĐ Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về Tìm Kiếm, Quy Tập Hài Cốt Liệt Sĩ 701/SY-VP Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015 UBND Các huyện Thành phố; TV BCĐ 1237 tỉnh.
06/11/2015 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ Giáo Dục và Đào Tạo-Bộ Nội Vụ 700/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Sở Y Tế; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.
10/11/2015 360/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 699/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới UBND Các huyện Thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM; Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
19/10/2015 96/2015/NĐ-CP Chính Phủ 698/SY-VP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp UBND Các huyện Thành phố; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Chi Cục thuế; Thanh tra tỉnh; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Giao thông Vận tải; Sở NN và PTNT; Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Sở Công thương; Sở Tư pháp; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Nội Vụ; Sở Xây Dựng; Tài nguyên - Môi trường; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
12/11/2015 0 số Vụ Kinh Tế Đối Ngoại 697/SY-VP Về việc thực hiện dự án nguồn vốn ADB trong giai đoạn 2016-2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
30/10/2015 11815/QĐ-BCT Bộ Công Thương 696/SY-VP Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 UBND Các huyện Thành phố; Sở NN và PTNT; Sở Công thương; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Phó trưởng Ban Biên tập: Dương Văn Chiều, Phó chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn