Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
29/04/2014 35/2014/NĐ-CP Chính Phủ 263/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư ; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
02/05/2014 29/NQ-CP Chính Phủ 262/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2014 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/04/2014 586/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 261/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt danh sách thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
23/04/2014 171/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 260/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ Tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống luật bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 triể khai nhiệm vụ năm 2014 Tv BCH PCLBTKCN tỉnh; Chi cục Thuỷ lợi tỉnh; Các huyện, thành phố.
25/04/2014 09/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 259/SY-VP Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Các huyện, thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
26/03/2014 10/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 258/SY-VP Thông tư quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển. UBND Huyện Văn Quan; UBND Huyện Chi Lăng; UBND Huyện Bắc Sơn; UBND Huyện Hữu Lũng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.
31/03/2014 05/2014/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 257/SY-VP Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
29/04/2014 576/CĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 256/SY-VP Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trong dịp nghỉ Lễ và kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh
22/04/2014 1230/QĐ-TCHQ Tổng Cục Hải Quan 255/SY-VP Quyết định về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma - Lạng Sơn các cơ quan kiểm dịch; UBND Huyện Lộc Bình; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
17/04/2014 11/2014/TT-BTP Bộ Tư Pháp 254/SY-VP Thông tư quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý Các huyện, thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
24/04/2014 607/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 253/SY-VP Quyết định phê duyệt đề án ( Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
26/04/2014 2279/BYT-VPB1 Bộ Y Tế 252/SY-VP Về việc đảm bảo công tác y tế và an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2014 Các huyện, thành phố; Sở Y tế Lạng Sơn
26/02/2014 09/2014/TTLT-BYT-BTC Bộ Y Tế-Bộ Tài Chính 251/SY-VP Thông tư liên tịch quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; thường trực.
24/04/2014 174/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 250/SY-VP Thông báo kết kuận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các biện pháp phòng, chống dịch sởi Các huyện, thành phố; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế Lạng Sơn.
22/04/2014 570/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 249/SY-VP Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 Các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
24/04/2014 5343/BTC-TCHQ Bộ Tài Chính 248/SY-VP Về việc công bố các cửa khẩu phụ, lối mở được phép tái xuất hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất tại tỉnh Lạng Sơn Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Cục Hải quan; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương Lạng Sơn.
18/04/2014 800/TB-VPQH Văn Phòng Quốc Hội 247/SY-VP Thông báo kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 26 Các huyện, thành phố; Sở Y tế; Sở Công thương; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
09/04/2014 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Bộ Y Tế-Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn-Bộ Công Thương 246/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Các huyện, thành phố.
23/04/2014 589/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 245/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt và phân bổ kinh phí để đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
08/04/2014 42/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 244/SY-VP Thông tư ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Các huyện, thành phố; Chi nhánh NHNN tỉnh; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
18/04/2014 31/2014/NĐ-CP Chính Phủ 243/SY-VP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú Các huyện, thành phố; Toà án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Thường trực Tỉnh uỷ.
23/04/2014 169/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 242/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Dân tộc; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
17/04/2014 1321/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 241/SY-VP Quyết định về việc công nhận đạt chuẩn quốc gia Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1. Các huyện, thành phố; TV BCĐ PCGD tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/04/2014 569/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 240/SY-VP Quyết định Ban hành Tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo Sở Nội vụ; Các huyện, thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/04/2014 567/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 239/SY-VP Quyết định phê duỵêt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Sở Nội vụ; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố.
22/04/2014 262/KH-BCĐQGXHHT Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Xây Dựng Xã Hội Học Tập 238/SY-VP Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập Tv BCĐ XDXHHT tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
17/04/2014 2283/BKHĐT-KTNN Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 237/SY-VP Về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương các dự án khởi công mới tỉnh Lạng Sơn UBND Huyện Văn Lãng; UBND Huyện Tràng Định; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
10/04/2014 29/2014/NĐ-CP Chính Phủ 236/SY-VP Nghị định quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
16/04/2014 489/VPCTN-TH Văn Phòng Chủ Tịch Nước 235/SY-VP Về việc thông báo việc xử lý các kiến nghị của địa phương Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
31/03/2014 966/QĐ-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 234/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn