Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
09/09/2014 36/2014/TT-BCA Bộ Công An 615/SY-VP Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp Lạng Sơn
09/09/2014 35/2014/TT-BCA Bộ Công An 614/SY-VP Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ- CP ngày 18/4/2014 của CHính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
18/09/2014 370/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 613/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư Các huyện, thành phố; Ban quản ly khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Cục Hải quan; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
16/09/2014 52/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 612/SY-VP Quyết định Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của ngành lao động - thương binh và xã hội Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
05/09/2014 127/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 611/SY-VP Thông tư hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Các huyện, thành phố; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
10/09/2014 28/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 610/SY-VP Chỉ thị về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc Các huyện, thành phố; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
25/08/2014 22/2014/TT-BKHCN Bộ Khoa Học và Công Nghệ 609/SY-VP Thông tư quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.
29/08/2014 23/2014/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 608/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của NGhị định số 03/2014/NĐ- CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
26/08/2014 6524/VPCP-TCCV Văn Phòng Chính Phủ 607/SY-VP V/v chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trong cụm thi đua tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh uỷ.
12/09/2014 368/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 606/SY-VP Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, tại cuộc họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm Các huyện, thành phố; Toà án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
16/09/2014 1796/TTg-KTN Thủ Tướng Chính Phủ 605/SY-VP V/v đính chính văn bản Cty CP Cấp thoát nước LS; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
08/09/2014 03/2014/TTLT-TTCP-BNV Thanh Tra Chính Phủ-Bộ Nội Vụ 604/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
10/09/2014 86/2014/NĐ-CP Chính Phủ 603/SY-VP Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
10/09/2014 3575/CT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 602/SY-VP Chỉ thị về viêc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Các huyện, thành phố; TV BCĐ DMGD&ĐT tỉnh
15/09/2014 1762/CĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 601/SY-VP Về việc chỉ đạo đối phó với báo số 3 (Klamaegi) Văn phòng BCH PCLBTKCN tỉnh; Các huyện, thành phố; TV BCĐ PCLBTKCN tỉnh.
28/08/2014 5703/BKHĐT-KTDV Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 600/SY-VP về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn hỗ trợ từ NSTƯ cho dự án đường du lịch Hải Yến - Công Sơn - Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
11/09/2014 1722/TTg-V.I Thủ Tướng Chính Phủ 599/SY-VP Về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.
05/09/2014 14/2014/TT-BXD Bộ Xây Dựng 598/SY-VP Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
25/08/2014 12/2014/TT-BXD Bộ Xây Dựng 597/SY-VP Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
29/08/2014 13/2014/TT-BXD Bộ Xây Dựng 596/SY-VP Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; khoan đào đường hầm; phân tíc cơ lý - hoá xi măng Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
25/08/2014 11/2014/TT-BXD Bộ Xây Dựng 595/SY-VP Thông tư quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
08/09/2014 336/QĐ-UBDT Ủy Ban Dân Tộc 594/SY-VP Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBDT Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
08/09/2014 84/2014/NĐ-CP Chính Phủ 593/SY-VP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
05/09/2014 128/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 592/SY-VP Thông tư hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu vực kinh tế Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
05/09/2014 12437/BTC-NSNN Bộ Tài Chính 591/SY-VP V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các nội dung Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ giai đoạn 2014 -2015 Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
29/08/2014 2015/QĐ-BTP Bộ Tư Pháp 590/SY-VP Quyết định ban hành kế haọch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ- TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ...�ದ Sở Thông tin và Truyền thông; Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Tư pháp Lạng Sơn.
06/09/2014 1580/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 589/SY-VP Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thựuc hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khoá IX.... Thường trực Tỉnh uỷ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
10/09/2014 85/2014/NĐ-CP Chính Phủ 588/SY-VP Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
11/09/2014 1625/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 587/SY-VP Quyết định phê duyệt đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố.
15/08/2014 109/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 586/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định số 72/2013/QĐ_ TTg ngày 26/22/2013 của THủ tướng CHính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu Các huyện, thành phố; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Sở Tài Chính Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn