Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
15/11/2013 168/2013/TTLT-BTC-BCA Bộ Tài Chính-Bộ Công An 59/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Các huyện, thành phố.
13/01/2014 65/TTg-TCCV Thủ Tướng Chính Phủ 58/SY-VP Về việc một số vấn đề về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
17/01/2014 446/VPCP-KGVX Văn Phòng Chính Phủ 57/SY-VP V/v Ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm qua biên giới Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan; Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương Lạng Sơn.
31/12/2013 220/2013/TT-BTC Bộ Tài Chính 56/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
31/12/2013 1425/QĐ-KTNN Kiểm Toán Nhà Nước 55/SY-VP Quyết định kế hoạch kiểm toán năm 2014 Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
09/01/2014 397/BTC-HCSN Bộ Tài Chính 54/SY-VP Về việc xử lý ngân sách cuối năm 2013 và đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn 2014 của các CTMTQG (vốn sự nghiệp) Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
17/12/2013 194/2013/TT-BTC Bộ Tài Chính 53/SY-VP Thông tư hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hoá theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
15/01/2014 91/BTL Bộ Tư Lệnh Quân Khu I 52/SY-VP Thông báo kết luận Hội nghị xử lý hợp đồng trồng rừng của các hộ dân tham gia dự án trồng rừng trong đất quốc phòng Trường bắn Quốc gia khu vực 1. UBND Huyện Lộc Bình; UBND Huyện Đình Lập; Ban Dân tộc; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
14/01/2014 16/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 51/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối; Ban Dân tộc; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
10/01/2014 02/2014/NĐ-CP Chính Phủ 50/SY-VP Nghị định Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Thường trực Tỉnh uỷ.
13/01/2014 14/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 49/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo 138/CP TV BCĐ 138 tỉnh.
15/01/2014 98/CĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 48/SY-VP Về việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp ngọ 2014 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ.
14/01/2014 312/VPCP-V.I Văn Phòng Chính Phủ 47/SY-VP Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu Các TV BCĐ 127 tỉnh
20/12/2013 657/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo 138/CP 46/SY-VP Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2013 TV BCĐ 138; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/12/2013 221/2013/NĐ-CP Chính Phủ 45/SY-VP Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tư pháp; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh.
30/12/2013 17/2013/TT-BVHTTDL Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 44/SY-VP Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phụ hồi di tích Các huyện, thành phố.
09/01/2014 11/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 43/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
03/01/2014 32/BCA-C61 Bộ Công An 42/SY-VP Về việc kiểm tra các biện pháp an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao. Thường trực Tỉnh uỷ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
31/12/2013 3288/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 41/SY-VP Quyết định về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá năm 2014 Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
23/12/2013 223/2013/TT-BQP Bộ Quốc Phòng 40/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2014 Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
27/12/2013 10442/KH-BBT Hội Đồng Giáo Dục Quốc Phòng và An Ninh Trung Ương 39/SY-VP Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 Các TV Hội đồng GDQP&AN tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
24/12/2013 44/2013/TT-BYT Bộ Y Tế 38/SY-VP Thông tư bổ sung bệnh Bụi phổi - Talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định Các huyện, thành phố.
31/12/2013 22/2013/TT-BTP Bộ Tư Pháp 37/SY-VP Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Các huyện, thành phố; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Sở Ngoại vụ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
13/12/2013 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT Bộ Tài ChínhBộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 36/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới Văn phòng Điều phối; Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
06/01/2014 02/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 35/SY-VP Thông báo kết luận của phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Ban Dân tộc; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
08/01/2014 08/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 34/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Các huyện, thành phố; Các TV BCĐ LN về ATVSTP tỉnh; Công an tỉnh; Đài phát thanh và truyền hình; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế Lạng Sơn.
06/01/2014 719/2014/UBTVQH13 Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội 33/SY-VP Nghị quyết hướng dẫn thực hiện khoản 2 điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Các huyện, thành phố; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
02/01/2014 01/QĐ-BVHTTDL Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 32/SY-VP Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Đài phát thanh và truyền hình; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.
30/12/2013 18/2013/TT-BVHTTDL Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 31/SY-VP Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
30/12/2013 37/2013/TT-BCT Bộ Công Thương 30/SY-VP Thông tư quy định nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà. Các TV BCĐ 127 tỉnh.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn