Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
29/04/2014 521/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao Đông Thương Binh và Xã Hội 358/SY-VP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
06/06/2014 43/NQ-CP Chính Phủ 357/SY-VP Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh. Các huyện, thành phố; Ban quản ly khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
05/06/2014 227/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 356/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 30 tháng 5 năm 2014 Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; TV BCĐ PTDL tỉnh; Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Thường trực Tỉnh uỷ.
04/06/2014 222/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 355/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn quốc Các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh.
26/05/2014 795/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 354/SY-VP Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golg dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch golf Việt Nam đến năm 2020 UBND Thành phố; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
28/05/2014 7021/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 353/SY-VP Về việc thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu cho NSĐP và nguồn vốn TPCP 3 tháng năm 2014 Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
25/04/2014 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam-Bộ Xây Dựng-Bộ Tư Pháp-Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 352/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
20/05/2014 15/2014/TT-BTP Bộ Tư Pháp 351/SY-VP Thông tư hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là chị em ruột cần tìm gia đình thay thế Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Công an tỉnh.
28/05/2014 15/2014/TT-BCT Bộ Công Thương 350/SY-VP Thông tư quy định về mua, bán công suất phản kháng Sở Tài Chính Lạng Sơn
28/05/2014 1878/QĐ-BYT Bộ Y Tế 349/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt (Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) trong Tiêm chủng mở rộng Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài Chính; Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
30/05/2014 4851/QĐ-BCT Bộ Công Thương 348/SY-VP Quyết định ban hành danh mục hàng hoá sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới Các huyện, thành phố; TV BCĐ 127 tỉnh
29/04/2014 12/2014/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 347/SY-VP Thông tư hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
29/05/2014 54/2014/NĐ-CP Chính Phủ 346/SY-VP Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/05/2014 16/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 345/SY-VP Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện Sở Tài Chính Lạng Sơn
06/05/2014 57/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 344/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
21/05/2014 68/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 343/SY-VP Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 Ban Dân vận; Ban Dân tộc; Ban Cán sự đảng; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
23/05/2014 6761/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 342/SY-VP Về việc hướng dẫn bảo lãnh tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng đối với một số trường hợp đặc thù Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
26/05/2014 07/2014/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công Nghệ 341/SY-VP Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.
28/05/2014 1191/QĐ-BTP Bộ Tư Pháp 340/SY-VP Quyết định về việc đính chính Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh.
30/05/2014 12/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 339/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Các đoàn thể tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
27/05/2014 32/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 338/SY-VP Quyết định về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư ; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn.
30/05/2014 34/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 337/SY-VP Quyết định Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Các huyện, thành phố; Sở Y tế; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Công an tỉnh; Các đoàn thể tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
27/05/2014 805/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 336/SY-VP Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Sở Nội vụ; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Tài Chính; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
27/05/2014 800/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 335/SY-VP Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Sở Nội vụ; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Tài Chính; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
15/05/2014 14/2014/TT-BTP Bộ Tư Pháp 334/SY-VP Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
15/05/2014 25/2014/TT-BQP Bộ Quốc Phòng 333/SY-VP Thông tư quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phóng và an ninh Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
23/05/2014 761/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 332/SY-VP Quyết định phê duyệt (Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020) Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
23/05/2014 52/2014/NĐ-CP Chính Phủ 331/SY-VP Nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Thường trực Tỉnh uỷ.
26/05/2014 53/2014/NĐ-CP Chính Phủ 330/SY-VP Nghị định quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động. Các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
26/05/2014 03/2014/TT-BKHĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 329/SY-VP Thông tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã Các huyện, thành phố; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn