Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
18/03/2015 93/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 196/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tại Phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế UBND Thành phố; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài Chính; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn.
12/03/2015 28/2015/NĐ-CP Chính Phủ 195/SY-VP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
02/02/2015 04/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 194/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
13/03/2015 2144/CĐ-BNN-TY Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 193/SY-VP Công điện về việc phòng chống dịch LMLM và ngăn chặn việc nhập lậu gia súc qua biên giới Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Cục Hải quan; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương Lạng Sơn.
06/03/2015 03/2015/TT-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 192/SY-VP Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
15/03/2015 29/2015/NĐ-CP Chính Phủ 191/SY-VP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ Lạng Sơn.
13/03/2015 3239/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 190/SY-VP Về việc kéo dài thời hạn thanh toán nguốn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2014 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
16/03/2015 3315/BTC-QLG Bộ Tài Chính 189/SY-VP Về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá Các huyện, thành phố; Cục Hải quan; Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương Lạng Sơn.
30/01/2015 14/2015/TT-BTC Bộ Tài Chính 188/SY-VP Thông tư hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Y tế Lạng Sơn.
09/03/2015 08/2015/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 187/SY-VP Quyết định Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Nhà khách A1; Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
12/03/2015 2219/QĐ-BCT Bộ Công Thương 186/SY-VP Quyết định phê duyệt ?Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối bán buôn sản phẩm rượi trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
10/03/2015 27/2015/NĐ-CP Chính Phủ 185/SY-VP Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ Lạng Sơn.
12/03/2015 19/NQ-CP Chính Phủ 184/SY-VP Nghị Quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 Các huyện, thành phố; NH NN chi nhánh Lạng Sơn; Cục Hải quan; Cục Thuế tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
10/03/2015 169/TB-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 183/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về nội dung tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện (Cả xe tải, xe khách) năm 2015 Các huyện, thành phố; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
06/03/2015 739/QĐ-BNN-KTHT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 182/SY-VP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ; Sở Tư pháp Lạng Sơn.
09/03/2015 26/2015/NĐ-CP Chính Phủ 181/SY-VP Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước tổ chức chính trị- xã hội Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
27/01/2015 02/2015/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 180/SY-VP Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
26/02/2015 121/TB-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 179/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trong chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang UBND Huyện Tràng Định; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
27/02/2015 260/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 178/SY-VP Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Sở Tài Chính; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
04/03/2015 394/BTL-TaC Bộ Tư Lệnh Quân Khu I 177/SY-VP Về việc quy hoạch xây dựng nghĩa trang công viên thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn UBND Thành phố; UBND Huyện Cao Lộc; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
13/02/2015 04/2015/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 176/SY-VP Thông tư quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
13/02/2015 03/2015/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 175/SY-VP Thông tư quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
14/02/2015 1602/QĐ-BCT Bộ Công Thương 174/SY-VP Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/03/2015 73/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 173/SY-VP Thông báo ý kiếm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội Các huyện, thành phố; BCH Đoàn tỉnh; Hội cựu chiến binh tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
02/03/2015 267/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 172/SY-VP Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
26/02/2015 08/2015/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 171/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất Các huyện, thành phố; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
10/02/2015 532/QĐ-BNN-TCLN Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 170/SY-VP Quyết định phê duyệt ( Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ và kiểm tra, đánh giá chất lượng Hạt trưởng và tương đương) Các huyện, thành phố; Sở Nội vụ Lạng Sơn
05/03/2015 1539/VPCP-TCCV Văn Phòng Chính Phủ 169/SY-VP Về việc tổ chức, biên chế của Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh, chế độ, chính sách đối với cộng tác viên giảm nghèo Ban Dân tộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ Lạng Sơn.
05/03/2015 297/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 168/SY-VP Quyết định bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 Các huyện, thành phố; các sở ngành thành viên BCĐ giảm nghèo tỉnh
12/02/2015 02/2015/TT-BCT Bộ Công Thương 167/SY-VP Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn

Listing all pages