Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
25/03/2016 587/QĐ-BKHCN Bộ Khoa Học và Công Nghệ 338/SY-VP Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020;nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng mã số: KC.05/16-20. Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Khoa Học Công Nghệ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
06/04/2016 68A/TB-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 337/SY-VP Thông báo kết luận của thứ trưởng Trương Minh Tuấn tại phiên họp lần thứ 10 của Ban chỉ đạo đề án số hoá Truyền hình Việt Nam (01/4/2016) Đài truyền hình Lạng Sơn; Ban dân tộc; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
26/04/2016 509-TB/VPTU Văn Phòng Tỉnh Ủy 336/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 29-CV/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương Chi nhánh NHNN tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Ngoại vụ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.
26/04/2016 1336/BTP-PBGDPL Bộ Tư Pháp 335/SY-VP Về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2016 Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
20/04/2016 916/QĐ-BNV Bộ Nội Vụ 334/SY-VP Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn.
22/04/2016 3500/BCT-BGMN Bộ Công Thương 333/SY-VP Về việc tạo điều kiện cho thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; các cơ quan kiểm dịch tỉnh; NHNN tỉnh; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Chi Cục thuế; Cục Hải quan; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y Tế; Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
25/04/2016 931/QĐ-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 332/SY-VP Quyết định thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Thông tin; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên - Môi trường; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
15/04/2016 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH Bộ Y Tế-Bộ Tài Chính-Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 331/SY-VP Thông tư liên tịch quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số Các huyện, thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban dân tộc; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Y Tế Lạng Sơn.
14/04/2016 1358/QĐ-BYT Bộ Y Tế 330/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Sở Thông tin; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
05/04/2016 1231/QĐ-BYT Bộ Y Tế 329/SY-VP Quyết định về việc đính chính Thông tư số 23/2014/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn Các huyện, thành phố; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài Chính; Báo hiểm xã hội tỉnh.
25/04/2016 650/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 328/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Hội Nhà báo tỉnh; Hội VHNT tỉnh; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Sở Nội Vụ; Sở Thông tin; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
05/04/2016 24a/2016/NĐ-CP Chính Phủ 327/SY-VP Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng Hội doanh nghiệp tỉnh; Ban Quản lý ĐTX DCT Dân dụng tỉnh; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
15/04/2016 1471/QĐ-BCT Bộ Công Thương 326/SY-VP Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương Sở Nội Vụ; Sở Tư pháp; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.
01/04/2016 10/2016/TT-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 325/SY-VP Thông tư ban hành (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành) Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
13/04/2016 2944/CT-BNN-XD Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 324/SY-VP Chỉ thị tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
19/04/2016 633/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 323/SY-VP Quyết định về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016 Các huyện, thành phố; Hội Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Bộ đội biên phòng; Ban dân tộc; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở NN và PTNT; Sở Thông tin; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.
20/04/2016 28/2016/NĐ-CP Chính Phủ 322/SY-VP Nghị định Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
30/03/2016 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Bộ Giáo Dục và Đào Tạo-Bộ Tài Chính-Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội 321/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ Các huyện, thành phố; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ban dân tộc; Sở Y Tế; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn.
07/04/2016 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV Bộ Thông Tin và Truyền Thông-Bộ Nội Vụ 320/SY-VP Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Các huyện, thành phố; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
04/04/2016 2613/BNN-KHCN Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 319/SY-VP Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
13/04/2016 2940/CT-BNN-KTHT Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 318/SY-VP Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp Các huyện, thành phố; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
06/04/2016 589/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 317/SY-VP Quyết định phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 công ty cổ phần Cấp thoát nước ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
14/04/2016 623/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 316/SY-VP Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng; Công an tỉnh; Sở Công thương; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Thường trực Tỉnh uỷ.
11/04/2016 655/QĐ-HĐPH Hội Đồng Phối Hợp Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Trung Ương 315/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp năm 2016 Tv HĐ PHPBGDPL tỉnh
07/04/2016 2436/VPCP-KTN Văn Phòng Chính Phủ 314/SY-VP Về việc giải trình nợ xây dựng cơ bản của các địa phương khi xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM; Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
08/04/2016 709/QĐ-TTCP Thanh Tra Chính Phủ 313/SY-VP Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
06/04/2016 2341/VPCP-KGVX Văn Phòng Chính Phủ 312/SY-VP Về việc gia hạn thẻ BHYT cho người thuộc nhóm đối tượng đã được NSNN hỗ trợ mua thẻ năm 2015 Các huyện, thành phố; Ban dân tộc; bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Y Tế Lạng Sơn.
21/03/2016 922/QĐ-BYT Bộ Y Tế 311/SY-VP Quyết định về việc đính chính Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
12/04/2016 1601/KH-BNV Bộ Nội Vụ 310/SY-VP Kế hoạch triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Các huyện, thành phố; Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/03/2016 09/2016/TT-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 309/SY-VP Thông tư quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn