Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
18/07/2014 9837/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 475/SY-VP Về việc công khai số liệu dự án hoàn thành chưa quyết toán đến 30/4/2014 Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
30/06/2014 35/2014/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 474/SY-VP Thông tư quy định việc điều tra, đánh giá đất đai Các huyện, thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
24/07/2014 286/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 473/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Uỷ ban Dân tộc Các huyện, thành phố; Ban Dân tộc Lạng Sơn; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
21/07/2014 1186/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 472/SY-VP Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Ban Cán sự đảng; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
17/07/2014 94/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 471/SY-VP Thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng TV BCĐ 389 tỉnh
21/07/2014 41/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 470/SY-VP Quyết định về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật. Chi nhánh NHPT tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Tỉnh uỷ.
23/07/2014 1259/CĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 469/SY-VP Về việc khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 VP BCĐ PCLB TKCN tỉnh; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
15/07/2014 20/2014/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công Nghệ 468/SY-VP Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng Cục Hải quan Lạng Sơn; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương Lạng Sơn.
21/07/2014 9955/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 467/SY-VP Về việc hướng dẫn thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
30/05/2014 591/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 466/SY-VP Quyết định về việc Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị Cty CP Cấp Thoát nước LS; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
30/05/2014 592/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 465/SY-VP Quyết định về việc Công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
30/05/2014 590/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 464/SY-VP Quyết định công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước Cty CP Cấp Thoát nước; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
18/07/2014 9841/BTC-TCDN Bộ Tài Chính 463/SY-VP Về việc thực hiện Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đối với việc chi thưởng năm 2013 của doanh nghiệp Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
02/06/2014 29/2014/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 462/SY-VP Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Các huyện, thành phố; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
02/06/2014 28/2014/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 461/SY-VP Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Các huyện, thành phố; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
15/07/2014 40/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 460/SY-VP Quyết định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
16/07/2014 272/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 459/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Các huyện, thành phố; Cục Hải quan Lạng Sơn; Cục Thuế tỉnh; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn
17/07/2014 1700/HD-BTĐKT Ban Thi Đua Khen Thưởng Trung Ương 458/SY-VP Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
30/05/2014 594/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 457/SY-VP Quyết định về việc Công bố định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
10/07/2014 09/2014/TT-BXD Bộ Xây Dựng 456/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
14/07/2014 9519/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 455/SY-VP Về việc tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án vay vốn ODA theo công văn số 870/TTg-KTTH ngày 6/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
15/07/2014 9559/BTC-HCSN Bộ Tài Chính 454/SY-VP Về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
30/06/2014 85/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 453/SY-VP Thông tư hướng dẫn quản lý, thanh tra, quyêt toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ phát triển Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
15/07/2014 18/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 452/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối; Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Công thương; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
14/07/2014 268/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 451/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo Các huyện, thành phố; Hội cựu; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Công an tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trự….
26/06/2014 23/2014/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 450/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 5 Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
04/07/2014 938/QĐ-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 449/SY-VP Quyết định về việc áp dụng đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh; Đài phát thanh và truyền hình; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
09/07/2014 226/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 448/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án ( Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020) Các huyện, thành phố; TV BCĐ 1956 tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
10/07/2014 49/NQ-CP Chính Phủ 447/SY-VP Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/07/2014 67/2014/NĐ-CP Chính Phủ 446/SY-VP Nghị định về một số chính sách phát triển thuỷ sản Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn