Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
19/10/2013 8358/KH-BQP Bộ Quốc Phòng 1047/SY-VP Kế hoạch thực hiện đề án (Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 -2016) UBND Huyện Đình Lập; UBND Huyện Văn Lãng; UBND Huyện Tràng Định; UBND Huyện Lộc Bình; UBND Huyện Cao Lộc; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Ban Dân tộc; Sở Tư pháp Lạng Sơn.
08/11/2013 24/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 1046/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với các loại xe 02 bánh chạy điện Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương Lạng Sơn.
25/10/2013 30/2013/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội 1045/SY-VP Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động Thường trực Tỉnh uỷ; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
05/11/2013 2094/VPQH-TH Văn Phòng Quốc Hội 1044/SY-VP Về việc thông báo kế hoạch giám sát, khảo sát của các Đoàn giám sát tại địa phương năm 2014. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục Hải quan Lạng Sơn; Cục Thuế tỉnh; Ban Dân tộc Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
31/10/2013 27/2013/TT-BCT Bộ Công Thương 1043/SY-VP Thông tư quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Các huyện, thành phố.
30/10/2013 38/2013/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 1042/SY-VP Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lạng Sơn Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh.
01/11/2013 40/2013/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 1041/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới và về Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới. Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương Lạng Sơn.
01/11/2013 39/2013/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 1040/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương Lạng Sơn.
30/10/2013 26/2013/TT-BCT Bộ Công Thương 1039/SY-VP Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường. Các huyện, thành phố; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
01/11/2013 150/2013/NĐ-CP Chính Phủ 1038/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/11/2013 2066/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 1037/SY-VP Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Các tập thể và cá nhân có tên; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
05/11/2013 399/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 1036/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết 9 tháng triển khai Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Các TV BCĐ 127 tỉnh; Báo Lạng Sơn; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Cục Hải quan Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài Chính; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương Lạng Sơn.
10/11/2013 2378/CĐ-BXD Bộ Xây Dựng 1035/SY-VP Công điện về việc chủ động đối phó với siêu bão HaiYan Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
09/11/2013 1850/CĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 1034/SY-VP V/v Chủ động đối phó với cơn bão số 14 (HaiYan) Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
23/10/2013 31/2013/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và môi Trường 1033/SY-VP Thông tư ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai Sở Nội vụ Lạng Sơn; Các huyện, thành phố.
25/10/2013 33/2013/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 1032/SY-VP Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai Các huyện, thành phố; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
31/10/2013 812/TB-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 1031/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
04/11/2013 152/2013/NĐ-CP Chính Phủ 1030/SY-VP Nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Ngoại vụ; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
22/10/2013 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội-Bộ Quốc Phòng 1029/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. Các huyện, thành phố; Hôi Thanh niên XP tỉnh; Hội cựu Chiến binh tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
22/10/2013 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội-Bộ Quốc Phòng 1029/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. Các huyện, thành phố; Hôi Thanh niên XP tỉnh; Hội cựu Chiến binh tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
21/10/2013 145/2013/TT-BTC Bộ Tài Chính 1028/SY-VP Thông tư hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia. Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
15/10/2013 31/2013/TT-BYT Bộ Y Tế 1027/SY-VP Thông tư quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện Sở Khoa học và Công nghệ; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
25/10/2013 32/2013/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 1026/SY-VP Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.
30/10/2013 1975/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 1025/SY-VP Quyết định phê duyệt dự án (Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai) Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
01/11/2013 15009/BTC-NSNN Bộ Tài Chính 1024/SY-VP Về việc kinh phí thực hiện đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2013 Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
28/10/2013 2872/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 1023/SY-VP Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính của Bộ Tài chính. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
30/10/2013 35/2013/TT-BYT Bộ Y Tế 1022/SY-VP Thông tư quy định về thu hồi Chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
29/10/2013 145/2013/NĐ-CP Chính Phủ 1021/SY-VP Nghị định quy địn về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
01/11/2013 151/2013/NĐ-CP Chính Phủ 1020/SY-VP Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
14/10/2013 30/2013/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và môi Trường 1019/SY-VP Thông tư quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn