Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
29/08/2016 7194/VPCP-QT Văn Phòng Chính Phủ 801/SY-VP Về việc kiểm tra, kiểm soát ra vào khu vực số 1 Hoàng Hoa Thám Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ.
16/08/2016 1600/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 800/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
24/08/2016 249/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 799/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị rút kinh nghiệm bão số 1, số 2 năm 2016 Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Đài Khí tượng thuỷ văn; VP BCH PCTT&TKCN tỉnh; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
26/08/2016 1672/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 798/SY-VP Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
05/08/2016 31/2016/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 797/SY-VP Quyết định quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng Bộ đội biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn.
29/08/2016 14/QĐ-BCĐ389 Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Chống Buôn Lậu,Gian Lận Thương Mại Và Hàng Giả 796/SY-VP Quyết định Thành lập Đoàn công tác liên ngành Trạm KSLH Dốc Quýt; Chi cục quản lý thị trường; UBND huyện Chi Lăng; UBND Huyện Cao Lộc; Cục Hải quan; Chi Cục thuế; Bộ đội biên phòng; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây Dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/08/2016 7214/VPCP-KTN Văn Phòng Chính Phủ 795/SY-VP Về việc báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai các chính sách, chương trình nhà ở xã hội Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.
25/08/2016 7066/VPCP-TCCV Văn Phòng Chính Phủ 794/SY-VP Về việc xác định tuổi của Đảng viên Các Sở, ban, ngành, các huyện thành; phố Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
15/07/2016 23/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 793/SY-VP Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ Các huyện, thành phố; bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.
18/08/2016 2770/BTP-ĐKGDBĐ Bộ Tư Pháp 792/SY-VP Về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
24/08/2016 250/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 791/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội p TV BCĐ 138 tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
25/08/2016 7884/BCT-XNK Bộ Công Thương 790/SY-VP Về việc thực hiện thí điểm tạm nhập Cty TNHH Kim Phúc Hà; Bộ đội biên phòng; Cục Hải quan; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Văn phòng Tỉnh uỷ.
01/07/2016 23/2016/TT-BXD Bộ Xây Dựng 789/SY-VP Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
01/07/2016 105/2016/NĐ-CP Chính Phủ 788/SY-VP Nghị định quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
22/08/2016 1095/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 787/SY-VP Quyết định phê duyệt kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/06/2016 23/2016/TT-BYT Bộ Y Tế 786/SY-VP Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn.
22/07/2016 Chương trình UBND Các Tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn 785/SY-VP Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
30/06/2016 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH Bộ Y Tế-Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 784/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ Các huyện, thành phố; Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh; bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn.
01/07/2016 104/2016/NĐ-CP Chính Phủ 783/SY-VP Nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng Các huyện, thành phố; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; bảo hiểm xã hội tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội biên phòng; Sở Thông tin; Sở Tài Chính; Sở Giáo dục và đào tạo.
19/08/2016 1642/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 782/SY-VP Quyết định về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
26/08/2016 1670/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 781/SY-VP Quyết định về Ngày Tem Việt Nam Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
30/06/2016 29/2016/TT-BYT Bộ Y Tế 780/SY-VP Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn.
30/06/2016 27/2016/TT-BYT Bộ Y Tế 779/SY-VP Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
30/06/2016 25/2016/TT-BYT Bộ Y Tế 778/SY-VP Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn.
19/08/2016 16/2016/TT-BCT Bộ Công Thương 777/SY-VP Thông tư Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế á - Âu năm 2016 Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng; Công an tỉnh; Chi Cục thuế; Cục Hải quan; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở NN và PTNT Lạng Sơn.
24/08/2016 1657/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 776/SY-VP Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Ban Thi đua Khen thuởng; Trường Cao đẳng y tế LS; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Y Tế; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
30/06/2016 21/2016/TT-BYT Bộ Y Tế 775/SY-VP Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn.
03/08/2016 2723/QĐ-BVHTTDL Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 774/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Dự án Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
24/08/2016 3981/BNV-VP Bộ Nội Vụ 773/SY-VP Về việc không tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Ngành tổ chức nhà nước Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
30/06/2016 30/2016/TT-BYT Bộ Y Tế 772/SY-VP Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn