Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
23/06/2016 2407/BVHTTDL-KHTC Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 538/SY-VP Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành Văn hoá, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
15/05/2016 44/2016/NĐ-CP Chính Phủ 537/SY-VP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
24/06/2016 91/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính 536/SY-VP Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở NN và PTNT; Sở Xây Dựng; Sở Ngoại vụ; Sở Nội Vụ; Sở Tư pháp; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
10/06/2016 7923/BTC-QLN Bộ Tài Chính 535/SY-VP Về việc góp ý đề xuất điều chỉnh danh mục các dự án thuộc Chương trình thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn và Hoà Bình - ODA của CP Đức Công ty CP Cấp Thoát nước; UBND Thành Phố; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tài Chính; Sở Xây Dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
24/06/2016 504/TLVN-KTKH Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam 534/SY-VP Về việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng nguyên liệu thuốc lá Bắc Sơn UBND huyện Bắc Sơn; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở NN và PTNT; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Thường trực Tỉnh uỷ.
15/06/2016 1468/CTr-VP Văn Phòng Ban Chỉ Đạo Quốc Gia 1237 533/SY-VP Chương trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 BCĐ 1237 các huyện TP; Tv BCĐ 1237 tỉnh.
09/06/2016 950/HD-CT Tổng Cục Chính Trị 532/SY-VP Hướng dẫn khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Luật Quốc phòng giai đoạn 2005-2016 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
08/06/2016 78/2016/TT-BQP Bộ Quốc Phòng 531/SY-VP Thông tư quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng Bộ đội biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Tư pháp; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
14/06/2016 24/2016/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 530/SY-VP Quyết định về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân d Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ; Sở Tài Chính; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Thường trực Tỉnh uỷ.
13/06/2016 51/2016/NĐ-CP Chính Phủ 529/SY-VP Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội Vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.
14/06/2016 1062/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 528/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
17/06/2016 2071/CT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 527/SY-VP Chỉ thị về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học UBND Thành Phố; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Y Tế; Sở Giáo dục và đào tạo; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
13/06/2016 53/2016/NĐ-CP Chính Phủ 526/SY-VP Nghị định quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội Vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.
13/06/2016 52/2016/NĐ-CP Chính Phủ 525/SY-VP Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội Vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.
17/06/2016 2287/TB-BVHTTDL Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 524/SY-VP Thông báo kết luận Hội nghị - Hội thảo Giải pháp đẩy mạnh phổ biến phim rại rạp của Trung tâm (Công ty) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND Thành Phố; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Xây Dựng; Sở Nội Vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
17/06/2016 1075/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 523/SY-VP Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
13/06/2016 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT Bộ Tài Chính-Bộ Thông Tin và Truyền Thông 522/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
23/06/2016 1115/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 521/SY-VP Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng ?Giải thưởng Hồ Chí Minh?, ?Giải thưởng Nhà nước? về văn học, nghệ thuật năm 2016 Các huyện, thành phố; Sở Thông tin; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Công thương; Sở Nội Vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Văn Hóa và TDTT; Thường trực Tỉnh uỷ.
10/06/2016 15/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 520/SY-VP Thông tư hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp Các huyện, thành phố; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Ngân hàng Nhà nước; Sở Xây Dựng; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
20/06/2016 1094/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 519/SY-VP Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ Sở Nội Vụ; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Tài Chính; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/06/2016 8470/BTC-NSNN Bộ Tài Chính 518/SY-VP Về việc sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2016 Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở NN và PTNT; Sở Y Tế; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
14/06/2016 1833/QĐ-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 517/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng UBND Thành Phố; UBND huyện Chi Lăng; UBND Huyện Cao Lộc; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Xây Dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; BT,PBT Tỉnh uỷ.
15/06/2016 55/2016/NĐ-CP Chính Phủ 516/SY-VP Nghị định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động,trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 Các huyện, thành phố; bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Y Tế; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Bộ đội biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
06/06/2016 2054/BHXH-CSXH Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam 515/SY-VP Về việc gửi lại văn bản Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
20/06/2016 329/TB-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 514/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Công an tỉnh; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
17/06/2016 1076/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 513/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 Sở Tài Chính; Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Y Tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Giáo dục và đào tạo; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
20/06/2016 5471/BCT-BGMN Bộ Công Thương 512/SY-VP Về việc tạo điều kiện cho thương nhân thực hiện mua bán hàng hoá qua biên giới Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; các cơ quan kiểm dịch tỉnh; Ngân hàng Nhà nước; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Cục Hải quan; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Giao thông Vận tải; Sở Ngoại vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
20/06/2016 4944/VPCP-KTN Văn Phòng Chính Phủ 511/SY-VP Về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu (SP-ECC) Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở NN và PTNT; Sở Xây Dựng Lạng Sơn.
17/06/2016 137/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 510/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT và BT giai đoạn 2011-2015 do Bộ Giao thông vận tải quản lý Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
09/06/2016 12/2016/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 509/SY-VP Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa Bộ đội biên phòng; Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn