Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
30/01/2015 239/QĐ-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 122/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 3 UBND Huyện Chi Lăng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương Lạng Sơn.
03/02/2015 254/BTP-KSTT Bộ Tư Pháp 121/SY-VP V/v Thực hiện Kế hoạch đơn giản hoá TTHC trọng tâm năm 2015.̀ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
03/02/2015 181/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 120/SY-VP Quyết định 181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
03/02/2015 180/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 119/SY-VP Quyết định 180/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX TV HĐ TĐKT tỉnh; Sở Nội vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/01/2015 80/TB-BCT Bộ Công Thương 118/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường năm 2015 và quán triệt Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Sở Công thương; các sở ngành TV BCĐ 389.
23/01/2015 161/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 117/SY-VP Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Văn phòng Điều phối - BCĐ Xây dựng NTM tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
03/02/2015 18/CĐ-BCĐ389 Ban Chỉ Đạo 389 Trung Ương 116/SY-VP Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp tết Nguyên đán ất mùi 2015 Báo Lạng Sơn; Sở Công thương; Các huyện, thành phố; các sở ngành TV BCĐ 389.
27/01/2015 02/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 115/SY-VP Thông tư 02/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát UBND Huyện Hữu Lũng; UBND Huyện Lộc Bình; UBND Huyện Đình Lập; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
22/01/2015 206/QĐ-BYT Bộ Y Tế 114/SY-VP Quyết định về ban hành Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015-2020. Các huyện, thành phố.
28/01/2015 10/2015/NĐ-CP Chính Phủ 113/SY-VP Nghị định 10/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế Lạng Sơn.
30/01/2015 121/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 112/SY-VP Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc linh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 15/01/2015 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
22/01/2015 57/TB-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 111/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2015 của ngành Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
30/01/2015 159/BTĐKT-VI Ban Thi Đua Khen Thưởng Trung Ương 110/SY-VP V/v Thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
31/12/2014 84/2014/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 109/SY-VP Thông tư Quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng Lạng Sơn.
31/12/2014 87/2014/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 108/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT, ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế Lạng Sơn.
25/12/2014 4927/QĐ-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 107/SY-VP Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Các huyện, thành phố; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
01/02/2015 628/BKHĐT-TH Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 106/SY-VP Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
14/01/2015 88/QĐ-BVHTTDL Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 105/SY-VP Quyết định ban hành kế hoạch hành động của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện NQ số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ banh hành Chương trình hành động thực hiện NQ 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành TW Đảng kh Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/01/2015 26/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 104/SY-VP Thông báo 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015 của ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Các huyện, thành phố; VP BCH PCLBTKCN tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
28/01/2015 24/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 103/SY-VP Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2014 và triển k Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
15/01/2015 35/TB-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 102/SY-VP Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua trong việc đảm bảo trật tư ATGT tại các điểm giao cắt UBND Huyện Lộc Bình; UBND Thành phố; UBND Huyện Cao Lộc; UBND Huyện Chi Lăng; UBND Huyện Hữu Lũng; Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
29/01/2015 777/VPCP-KTN Văn Phòng Chính Phủ 101/SY-VP V/v Dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
28/01/2015 1373/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 100/SY-VP V/v Đề nghị các nguồn dự phòng tăng thu của năm 2014 và kéo dài kế hoạch nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014. Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
27/01/2015 691/VPCP-NC Văn Phòng Chính Phủ 99/SY-VP V/v Kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)- Hữu Nghị Quan ( Trung Quốc) Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ; Cục Hải quan; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/01/2015 53/CĐ-BYT Bộ Y Tế 98/SY-VP Công điện tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi Các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế Lạng Sơn.
26/01/2015 134/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 97/SY-VP Quyết định 134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
30/12/2014 83/2014/TT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 96/SY-VP Thông tư 83/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
06/01/2015 01/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 95/SY-VP Thông tư Hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật Các huyện, thành phố.
09/01/2015 01/CT-BYT Bộ Y Tế 94/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
21/01/2015 03/KH-BCĐTƯVSATTP Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm 93/SY-VP Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2015 Các huyện, thành phố; TV tổ giúp việc cho BCĐ VSATTP tỉnh; TV BCĐ VSATTP tỉnh.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn

Listing all pages