Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
12/03/2014 06/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 187/SY-VP Chỉ thị về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; TV Ban Đổi mới và PTDN tỉnh.
14/02/2014 21/2014/TT-BTC Bộ Tài chính 186/SY-VP Thông tư ban hành quy chế hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Các Cty CP có vốn nhà nước tham gia; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
14/03/2014 04/CT-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 185/SY-VP Chỉ thị về lựa chọn các giải pháp thiết kế, thi công tăng cường kết cấu mặt đường cũ khi cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ Ban Quản lý ĐTXD Công trình dân dụng; Ban Quản lý ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật; Các huyện, thành phố Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
28/02/2014 85/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 184/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2014-2015 Sở Công thương; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; TV Ban ĐMPT DN tỉnh.
12/03/2014 368/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 183/SY-VP Quyết định phê duyệt đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 Các huyện, thành phố; Ban Dân tộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
06/03/2014 15/NQ-CP Chính Phủ 182/SY-VP Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương; Sở Xây dựng; TV BCĐ ĐMPT DN tỉnh.
14/02/2014 22/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 181/SY-VP Thông tư quy định thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại Cục Thuế tỉnh; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Công thương Lạng Sơn.
12/03/2014 103/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 180/SY-VP Thông báo kết luận của thủ tướng Chính Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBQGia về biến đổi khí hậu tại phiên họp thứ tư Uỷ ban quốc gia về biến đổi khí hậu Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
14/03/2014 18/2014/NĐ-CP Chính Phủ 179/SY-VP Nghị định quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản Sở Tư pháp; Báo Lạng Sơn; Đài phát thanh và truyền hình; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Văn phòng Tỉnh uỷ.
03/03/2014 16/2014/NĐ-CP Chính Phủ 178/SY-VP Nghị định về quản lý cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam Các huyện, thành phố; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
11/03/2014 1833/BCT-TCLN Bộ Công Thương 177/SY-VP Thông báo kết quả rà soát quy hoạch đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thuỷ điện báo cáo Quốc hội khoá VIII - kỳ họp thứ 6 UBND Huyện Lộc Bình; UBND Huyện Văn Lãng; UBND Huyện Đình Lập; UBND Huyện Bình Gia; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương Lạng Sơn.
07/03/2014 1490/VPCP-TCCV Văn Phòng Chính Phủ 176/SY-VP Về việc nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/03/2014 2382/BGTVT-KHĐT Bộ Giao Thông Vận Tải 175/SY-VP Một số nội dung liên quan đến đề nghị của các tỉnh Lạng sơn, Cao bằng, Hà giang và Tuyên quang Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
11/03/2014 319/TTg-KTN Thủ Tướng Chính Phủ 174/SY-VP Về việc kết quả thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ thay thế các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
16/01/2014 01/2014/TT-BXD Bộ Xây Dựng 173/SY-VP Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ Các huyện, thành phố; Ban Quản lý ĐTXD Công trình dân dụng; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
12/02/2014 02/2014/TT-BXD Bộ Xây Dựng 172/SY-VP Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bật động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
11/02/2014 272/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 171/SY-VP Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc liên tịch với các Bộ, ngành ban hành hết hiệu lực. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
23/01/2014 1207/BTC-CST Bộ Tài Chính 170/SY-VP Thực hiện cơ chế chính sách áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu UBND Thành phố; UBND Huyện Đình Lập; UBND Huyện Lộc Bình; UBND Huyện Cao Lộc; UBND Huyện Tràng Định; UBND Huyện Văn Lãng; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
10/03/2014 356/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 169/SY-VP Quyết định Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Ngoại vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nội vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/03/2014 826/BNN-VPĐP Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 168/SY-VP V/v bổ sung hướng dẫn phân bổ nguồn vốn TPCP thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014 Các huyện, thành phố; Văn phòng Điều phối; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
03/03/2014 10/QĐ-BCĐCCTLBHXH Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Cải Cách Chính Sách Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội và Ưu Đãi Người Có Công 167/SY-VP Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
04/03/2014 319/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 166/SY-VP Quyết định thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
28/02/2014 312/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 165/SY-VP Quyết định về việc ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
05/03/2014 19/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 164/SY-VP Quyết định về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn
15/01/2014 08/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 163/SY-VP Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế Các huyện, thành phố; Sở Y tế Lạng Sơn.
24/01/2014 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT Bộ Tài Chính-Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 162/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án (Tổng điều tra, kiểm kế rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016) Các huyện, thành phố.
06/03/2014 97/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 161/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 TV HĐ GDQPAN tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
04/03/2014 318/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 160/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
05/03/2014 92/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 159/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 02 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trong tháng 3 và quý II năm 2014 Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
25/02/2014 13/2014/NĐ-CP Chính Phủ 158/SY-VP Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh TV HDGDQPAN tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn