Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
19/12/2016 39/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1135/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và đièu tra khảo sát xâm nhập mặn Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng; Sở NN và PTNT; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư
15/12/2016 37/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1134/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng ;Sở NN và PTNT ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa Học Công Nghệ
15/12/2016 38/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1133/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng; Sở NN và PTNT ;Sở Khoa Học Công Nghệ ; Sở Tài Chính ; Sở Kế hoạch và Đầu tư
21/12/2016 41/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1132/SY-VP Thông tư quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm Sở Xây Dựng; Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư
16/12/2016 2901/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1131/SY-VP Quyết định về việc công bố kết quả cập nhật phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão và phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ Các huyện, thành phố;Sở Xây Dựng Lạng Sơn Sở NN và PTNT; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư
25/11/2016 1699b/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và đầu tư 1130/SY-VP Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các huyện, thành phố Các Sở, ban, ngành
19/12/2016 40/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1129/SY-VP Thông tư quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cánh bảo khí tượng thuỷ văn trong điều kiện bình thường Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư
20/12/2016 5972/CT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 1128/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh; Lạng Sơn Sở Y Tế ; Thanh tra tỉnh
10/11/2016 212/2016/TT-BCT Bộ Tài chính 1127/SY-VP Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke, vũ trường Các huyện, thành phố; Sở Văn Hóa và TDTT lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
16/12/2016 2469/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1126/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án `Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2025` Các huyện, thành phố Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn Sở Văn Hóa và TDTT lạng Sơn Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh; Sở Y Tế;Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa Học Công Nghệ; Thường trực HĐND tỉnh
15/12/2016 25/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 1125/SY-VP Thông tư Bãi bỏ văn hoá quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
06/12/2016 1955/QĐ-KTNN Kiểm toán nhà nước 1124/SY-VP Quyết định Kế hoạch kiểm toán năm 2017 Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố Các Sở, ban, ngành
15/11/2016 35/2016/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 1123/SY-VP Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý Các đoàn thể tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
15/12/2016 409/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 1122/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 07/12/2016 Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; TV BCĐ CCHC tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
19/12/2016 696/QĐ-UBDT Ủy ban Dân tộc 1121/SY-VP Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 của Thanh tra Uỷ ban Dân tộc Ban dân tộc; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ; Tỉnh Lạng Sơn
01/12/2016 4981/BC-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 1120/SY-VP Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh tại Hội nghị về hoạt động các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ năm 2016 Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
16/12/2016 10975/VPCP-NC Văn phòng Chính phủ 1119/SY-VP Về việc vụ cháy xảy ra tại hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
13/12/2016 2419/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1117/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh; Sở NN và PTNT
17/12/2016 33/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 1118/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Hiệp hội DN tỉnh;Văn phòng Tỉnh uỷ; Các cơ quan TW trên địa bàn; Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành
09/12/2016 32/2016/QH14 Quốc hội 1116/SY-VP Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp Các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh; Sở NN và PTNT
06/12/2016 2807/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1115/SY-VP Quyết định về việc ban hành Kế hoạch của Bộ tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Công thương tỉnh; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN và PTNT
18/11/2016 4022/QĐ-BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1114/SY-VP Quyết định Về việc phê duyệt Bộ chỉ sổ theo dõi đánh giá thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020଀୑ Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Các huyện, thành phố Các Sở, ban, ngành
28/06/2016 11/2016/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 1113/SY-VP Thông tư Hướng dẫn đăng ký cơ cở pha chế khí Các huyện, thành phố; Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Cục thuế tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương tỉnh ; Sở Khoa Học Công Nghệ;
08/12/2016 36/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 1112/SY-VP Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Xây Dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN và PTNT
12/12/2016 10740/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 1111/SY-VP V/v thanh tra, kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp Các huyện, thành phố; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cọc thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
01/12/2016 2145/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 1110/SY-VP Quyết định về việc giao nhiệm vụ và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình tuyên truyền theo chủ đề (Xây dựng văn hoá giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực hiện thi công vụ) với mục tiêu (Tính mạng con người là trên Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Văn Hóa và TDTT ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
08/12/2016 4800/QĐ-BCT Bộ Công thương 1109/SY-VP Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh; Sở NN và PTNT
11/11/2016 06/2016/TT-BNG Bộ Ngoại giao 1108/SY-VP Thông tư huớng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Văn Lãng; UBND huyện Tràng Định; UBND huyện Lộc Bình; UBND Huyện Cao Lộc; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Công thương tỉnh; Sở Thông tin; Văn phòng Tỉnh uỷ
26/10/2016 26/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 1107/SY-VP Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Các huyện, thành phố Các Sở, ban, ngành
02/12/2016 139/BC-HĐDT14 Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa 14 1106/SY-VP Báo cáo kết quả khảo sát (Tình hình triển khai thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban dân tộc; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Nội Vụ Tỉnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn