Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
05/10/2016 4008/QĐ-BCT Bộ Công Thương 922/SY-VP Quyết định về việc bổ sung địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Hà Tĩnh vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025 UBND Huyện Cao Lộc; Bộ đội biên phòng; Công an tỉnh; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Xây Dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.
26/09/2016 143/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính 921/SY-VP Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Các huyện, thành phố; Sở Ngoại vụ; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
30/09/2016 3948/QĐ-BCT Bộ Công Thương 920/SY-VP Quyết định v/v ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hoá của Bộ Công Thương Chi cục quản lý thị trường; Sở Công thương; CQ TT BCĐ 389 tỉnh; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh.
06/10/2016 8447/VPCP-V.I Văn Phòng Chính Phủ 919/SY-VP V/v hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt Trạm KSLH Dốc Quýt; Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng; Chi Cục thuế; Cục Hải quan; Công an tỉnh; Sở Xây Dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Thường trực Tỉnh uỷ.
30/09/2016 1885/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 918/SY-VP Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Thông tin; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn.
22/09/2016 22/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 917/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.
22/09/2016 25/2016/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 916/SY-VP Thông tư hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuốc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học̀ Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Sở Y Tế; Sở NN và PTNT; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Tư pháp; Sở Xây Dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn.
03/10/2016 1892/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 915/SY-VP Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Các huyện, thành phố; Hội cựu chiến binh tỉnh; Đài truyền hình Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Thông tin; Sở Tài Chính; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.
04/10/2016 1896/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 914/SY-VP Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn.
01/10/2016 138/2016/NĐ-CP Chính Phủ 913/SY-VP Nghị định ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ.
14/09/2016 80-QĐ/BCĐTB Ban Chỉ Đạo Tây Bắc 912/SY-VP Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tín dụng chính sách 5 năm giai đoạn 2011-2015 tại vùng Tây Bắc Các huyện, thành phố; Các sở ngành TV Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh.
29/09/2016 13/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 911/SY-VP Thông tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
29/09/2016 14/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 910/SY-VP Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
29/09/2016 15/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 909/SY-VP Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
20/09/2016 3887/QĐ-BNN-HTQT Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 908/SY-VP Quyết định điều chỉnh bổ sung nội dung Quyết định số 3037/BNN-HTQT ngày 30/7/2015 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc. Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
30/09/2016 362/TB-UBND UBND Tỉnh Lạng Sơn 907/SY-VP Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh UBND Thành Phố; Ngân hàng Nhà nước; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở NN và PTNT; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Nội Vụ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
16/09/2016 4002/QĐ-BCA-V19 Bộ Công An 906/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Công tác ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 Bộ đội biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Tài Chính; Sở Tư pháp; Thường trực Tỉnh uỷ.
01/09/2016 17/2016/TT-BKHCN Bộ Khoa Học và Công Nghệ 905/SY-VP Thông tư quy định quản lý thực hiện chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Sở Công thương; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở NN và PTNT; Sở Y Tế; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
23/09/2016 9338/BQP-TM Bộ Quốc Phòng 904/SY-VP Về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/09/2016 1235/HCQG-ĐTBD Học Viện Hành Chính Quốc Gia 903/SY-VP Về việc thông báo điều chỉnh ngày khai giảng lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện khoá I/2016 UBND Thành Phố; UBND huyện Văn Quan; UBND huyện Tràng Định; UBND huyện Bắc Sơn.
22/09/2016 2041/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 902/SY-VP Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục Hải quan; Chi Cục thuế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Thường trực Tỉnh uỷ.
20/09/2016 21/2016/TT-BCT Bộ Công Thương 901/SY-VP Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế á - Âu Hiệp hội DN tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
26/09/2016 1846/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 900/SY-VP Quyết định về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam Các huyện, thành phố; Hiệp hội DN tỉnh; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở Nội Vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Tỉnh uỷ.
26/08/2016 133/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính 899/SY-VP Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
21/09/2016 34/2016/TT-BYT Bộ Y Tế 898/SY-VP Thông tư quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai Các huyện, thành phố; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.
15/09/2016 4930/QĐ-BYT Bộ Y Tế 897/SY-VP Quyết định về việc đính chính Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ y tế Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ y tế Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở NN và PTNT; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.
23/09/2016 9342/BQP-BĐBP Bộ Quốc Phòng 896/SY-VP Về việc tái xuất hàng hoá qua lối mở Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn các cơ quan kiểm dịch tỉnh; UBND huyện Đình Lập; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Cục Hải quan; Sở Ngoại vụ; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
20/09/2016 3798/QĐ-BCT Bộ Công Thương 895/SY-VP Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc,thiết bị, vật tư,nguyên liệu trong nước đã sản xuất được Bộ đội biên phòng; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Cục Hải quan; Ban Quản lý cửa khẩu; Sở Ngoại vụ; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở Thông tin; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y Tế; Sở NN và PTNT; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.
15/09/2016 32/2016/TT-BYT Bộ Y Tế 894/SY-VP Thông tư Quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Các huyện, thành phố; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
16/09/2016 295/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 893/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý,mại dâm, tại cuộc họp Thường trực Uỷ ban Quốc gia đánh giá kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 8 tháng đầu năm v Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Tư pháp; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Y Tế; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn