Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
01/08/2014 17/2014/TTLT-BLĐTBX-BCT Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội-Bộ Tài Chính 549/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người đựoc cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - phu - chi- a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Các huyện, thành phố; Hội Cựu TNXP tỉnh; Hội cựu chiến binh tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
15/08/2014 19/2014/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 548/SY-VP Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình Liên đoàn Lao động tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Lao động Thương binh & Xã hội.
15/08/2014 44/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 547/SY-VP Quyêt định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai Văn phòng BCH PCLB&TKCN tỉnh; Trung tâm Khí tượng thuỷ văn LS; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
21/08/2014 333/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 546/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị về di cư tự do, ổn định dân cư ở các tỉnh khu vựcTây Bắc và Tây Nguyên Ban Dân tộc Lạng; Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
22/08/2014 377/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 545/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
18/08/2014 3008/CT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 544/SY-VP Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015 Các huyện, thành phố; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế Lạng Sơn.
15/08/2014 6662/KH-BQP Bộ Quốc Phòng 543/SY-VP Kế hoạch phân công phố hợp thực hiện đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Tài Chính; Thường trực Tỉnh uỷ.
19/08/2014 6348/VPCP-NC Văn Phòng Chính Phủ 542/SY-VP V/v tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định về bảo vệ các mục tiêu quan trọng Công an tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ.
13/08/2014 1447/TTg-KTN Thủ Tướng Chính Phủ 541/SY-VP Về việc huy động vốn đóng góp của nhân dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Các huyện, thành phố; Các TV BCĐ XD NT Mới tỉnh.
21/08/2014 1514/CĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 540/SY-VP V/v Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2014 và khai giảng năm học mới 2014-2015 Các huyện, thành phố; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
15/08/2014 5316/BKHĐT-TH Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 539/SY-VP V/v hướng dẫn xây dựng KH phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
29/07/2014 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT Bộ Tài Chính-Bộ Gia Thông Vân Tải 538/SY-VP Thông tư liên tịch quy định bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
18/08/2014 5356/BKHĐT-QLĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 537/SY-VP V/v đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
13/08/2014 4290/BGDĐT-KHTC Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 536/SY-VP V/v xây dựng dự toán và bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
14/08/2014 5439/BYT-DP Bộ Y Tế 535/SY-VP V/v tăng cường công tác phòng chống cúm A (H5N6) Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế Lạng Sơn.
18/06/2014 1764/KH-BCĐĐA Ban Chỉ Đạo Đề Án"Tăng cường PBGDPL Cho Cán Bộ Nhân Dân Vùng BGHĐ Giai Đoạn 2013-2016" 534/SY-VP Kế hoạch thực hiện đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016 năm 2015 Đoàn TNCS HCM tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Công an tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Ngoại vụ; Thường trực Tỉnh uỷ.
12/08/2014 1342/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 533/SY-VP Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động phát triển ngành Công nghiệp máy nông nghiệp thực hiện chiến lược Công nghiệp hoá của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương Lạng Sơn.
13/08/2014 25/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 532/SY-VP Chỉ thị về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
13/08/2014 325/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 531/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Tv BCĐ CCHC tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
04/08/2014 10726/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 530/SY-VP Về việc tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCP Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
28/07/2014 27/2014/TT-BGTVT Bộ Gia Thông Vân Tải 529/SY-VP Thông tư quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
11/08/2014 5186/BKHĐT-QLĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 528/SY-VP Về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp Cty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
28/07/2014 75/2014/NĐ-CP Chính Phủ 527/SY-VP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Công an tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/08/2014 3274/UBND-NN Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đăk Nông 526/SY-VP V/v ổn định cuộc sống cho các hộ dân thuộc dự án Trường bắn quốc gia khu vực 1 đến định cư tại tỉnh Đắk Nông UBND Huyện Hữu Lũng; UBND Huyện Lộc Bình; Huyện uỷ Đình Lậ;p Huyện uỷ Lộc Bình; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/08/2014 4163/BGDĐT-GDTX Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 525/SY-VP Về việc hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 TV BCĐ tỉnh; Các huyện, thành phố.
29/05/2014 587/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 524/SY-VP Quyết định về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt ( sửa đổi và bổ sung) Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
29/05/2014 588/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 523/SY-VP Quyết định về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng ( sửa đổi và bổ sung) Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
13/07/2014 3367/QĐ-BNN-TT Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 522/SY-VP Quyết định phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2014 - 2020 Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
07/08/2014 2833/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 521/SY-VP Quyết định tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
06/08/2014 80/2014/NĐ-CP Chính Phủ 520/SY-VP Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải Cty CP Cấp thoát nước LS; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn