Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
13/07/2016 1387/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 664/SY-VP Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở NN và PTNT; Sở Tài Chính; Sở Y Tế Lạng Sơn.
19/07/2016 601/TB-BTC Ban Tổ Chức Hội Thảo Hợp Tác Phát Triển CNTT-TT Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngãi 660/SY-VP Thông báo số 02 (thời gian 24/8/2016-26/8/2016) về việc tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 tại Quảng Ngãi Sở Thông tin Lạng Sơn.
30/06/2016 17/2016/TT-BYT Bộ Y Tế 659/SY-VP Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Khoa Học Công Nghệ; Sở NN và PTNT; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.
08/07/2016 1341/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 658/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Ban dân tộc; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Văn Hóa và TDTT; Thường trực Tỉnh uỷ.
14/07/2016 5829/VPCP-KGVX Văn Phòng Chính Phủ 654/SY-VP V/v kết quả thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 Các huyện, thành phố; Cục Hải quan; Công an tỉnh; Bộ đội biên phòng; Sở Tài Chính; Sở Công thương; Sở NN và PTNT; Sở Y Tế; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.
30/06/2016 19/2016/TT-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 649/SY-VP Thông tư quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát th Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
22/07/2016 1470/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 666/SY-VP Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Văn Hóa và TDTT; Sở Tài Chính; Sở Lao động thương binh và Xã hội ; Sở Y Tế; Sở Giáo dục và đào tạo
15/06/2016 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Bộ Lao động TBXH - Bộ Tài chính 663/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định... Các huyện, thành phố; Ngân hàng CSXH tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
22/07/2016 1471/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 662/SY-VP Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ TV BCĐ 138 tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
22/07/2016 1461/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 661/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
01/07/2016 99/2016/NĐ-CP Chính phủ 657/SY-VP Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
22/07/2016 63/NĐ-CP Chính phủ 656/SY-VP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; BT,PBT TT Tỉnh ủy
01/07/2016 90/2016/NĐ-CP Chính phủ 655/SY-VP Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay th¿ Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn
18/07/2016 116/2016NĐ-CP Chính phủ 653/SY-VP Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Các huyện, thành phố; Ban dân tộc; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
18/07/2016 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường 652/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Các huyện, thành phố Thanh; tra tỉnh Lạng Sơn; Chi Cục thuế Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
21/07/2016 1620/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường 651/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước＀છ咪縦 Các huyện, thành phố Thanh tra tỉnh Lạng Sơn Sở Y Tế Lạng Sơn Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
03/08/2016 29/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 650/SY-VP Sao y Quyết định điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Cựu TNXP tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
03/08/2016 1437/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 648/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
22/06/2016 87/TTLT-BTC-BTNMT Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên Môi trường 647/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất. Các huyện, thành phố; Chi Cục thuế Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
01/07/2016 93/2016/NĐ-CP Chính phủ 646/SY-VP Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng; Sơn Sở Y Tế Lạng Sơn
19/07/2016 1440/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 645/SY-VP Quyết định Về việc phê duyệt danh sách Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020 Các đoàn thể tỉnh;Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh;Thường trực Tỉnh uỷ
22/07/2016 64/NQ-CP Chính phủ 644/SY-VP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; BT,PBT Tỉnh ủy
15/07/2016 179//TT-VPCP Văn phòng Chính phủ 643/SY-VP Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 15/7/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
08/07/2016 115/2016/NĐ-CP Chính phủ 642/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính... Báo Lạng Sơn;Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
05/07/2016 11/2016/TT-BCT Bộ Công thương 641/SY-VP Thông tư Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại ... Các huyện, thành phố;Chi nhánh NHNN tỉnh;Bảo hiểm xã hội tỉnh;Chi Cục thuế Lạng Sơn;Công an tỉnh Lạng Sơn;Sở Lao động thương binh và Xã hội;Sở Ngoại vụ;Sở Kế hoạch và Đầu tư
08/07/2016 114/2016/NĐ-CP Chính phủ 640/SY-VP Nghị định quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài Các huyện, thành phố;Công an tỉnh Lạng Sơn;Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn;Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn;Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn;Sở Tài Chính Lạng Sơn
15/07/2016 9795/BTC-HCSN Bộ Tài chính 639/SY-VP Về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp các CTMTQG giai đoạn 2012-2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các CTMT năm 2016 Các huyện, thành phố;Ban dân tộc;Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn;Sở NN và PTNT Lạng Sơn;Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
01/07/2016 85/2016/NĐ-CP Chính phủ 638/SY-VP Nghị định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp đù Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
18/07/2016 2415/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông 637/SY-VP Về việc quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành TTTT năm 2016 các sở, ban, ngành của tỉnh;UBND cáchuyện TP;
29/06/2016 106/2016/TT-BTC Bộ Tài chính 636/SY-VP Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu Các Sở: CT, GTVT, KH&CN; Ban QL Khu KTCK ĐĐ-LS;BCH BĐBP, CA tỉnh;UBND các huyện, thành phố;Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn