Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
27/04/2015 39/2015/NĐ-CP Chính Phủ 302/SY-VP Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số Các huyện, thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban Dân tộc; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Y tế Lạng Sơn.
27/04/2015 40/2015/NĐ-CP Chính Phủ 301/SY-VP Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
24/04/2015 38/2015/NĐ-CP Chính Phủ 300/SY-VP Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Cục Hải quan; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài Chính; Sở Công thương Lạng Sơn.
02/04/2015 01/2015/TT-BXD Bộ Xây Dựng 299/SY-VP Thông tư Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
25/04/2015 544/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 298/SY-VP Quyết định tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam Các huyện, thành phố; Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/04/2015 37/NQ-CP Chính Phủ 297/SY-VP Nghị định Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
22/04/2015 16/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội 296/SY-VP Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tô chức, cá nhân nước ng Liên đoàn Lao động tỉnh; Công an tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Các huyện, thành phố.
30/04/2015 33/NQ-CP Chính Phủ 295/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 Thường trực Tỉnh uỷ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
27/04/2015 157/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 294/SY-VP Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I năm 2015 và nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia CQ TT BCĐ 389 tỉnh; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; các TV BCĐ 389 tỉnh.
21/04/2015 06/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 293/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 Thường trực Tỉnh uỷ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
27/04/2015 46/CĐ-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 292/SY-VP Công điện về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4/2015 trên các tuyến Quốc Lộ Ban Quản lý ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật; Ban Quản lý ĐTXD Công trình dân dụng; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
25/04/2015 1262/BTTTT-CATTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 291/SY-VP Về việc đôn đốc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
24/04/2015 1243/KH-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 290/SY-VP Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
14/04/2015 01/2015/TTLT-BNV-BTC Bộ Nội Vụ-Bộ Tài Chính 289/SY-VP Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Bí thư, PBT TU; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
22/04/2015 145/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 288/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại cuộc họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo. Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
20/04/2015 524/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 287/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025 Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải ; Sở Xây dựng; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Y tế; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các huyện, thành phố.
03/04/2015 04/2015/TT-BXD Bộ Xây Dựng 286/SY-VP Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
17/04/2015 300/CĐ-BYT Bộ Y Tế 285/SY-VP Công điện tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn.
14/04/2015 49/2015/TT-BTC Bộ Tài Chính 284/SY-VP Thông tư Quy định thủ tục Hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định Các huyện, thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Công thương Lạng Sơn.
09/04/2015 1249/QĐ-BGTVT Bộ Giao Thông Vận Tải 283/SY-VP Quyết định Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km108+500, tỉnh, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoàn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT UBND Thành phố; UBND Huyện Cao Lộc; UBND Huyện Chi Lăng; UBND Huyện Hữu Lũng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
17/04/2015 36/2015/NĐ-CP Chính Phủ 282/SY-VP Nghị định Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp Các huyện, thành phố; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Cục Hải quan; Sở Công thương; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
17/04/2015 506/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 281/SY-VP Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1946 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) Báo Lạng Sơn; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
15/04/2015 4685/BGTVT-VT Bộ Giao Thông Vận Tải 280/SY-VP Về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về tạm thời chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn.
15/04/2015 132/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 279/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quyi II năm 2015 các TV Ban ATGT tỉnh; Các huyện, thành phố.
23/03/2015 09/2015/TT-BTNMT Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 278/SY-VP Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Các huyện, thành phố; Ban QL Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
15/04/2015 26/NQ-CP Chính Phủ 277/SY-VP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát t Thường trực Tỉnh uỷ; Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn.
16/04/2015 1875/TCĐBVN-ATGT Tổng Cục Đương Bộ Việt Nam 276/SY-VP Về việc đấu nối đường nhánh Trạm Kiểm soát liên hợp Than Muội vào QL.1 đoạn Km55+200-Km55+469, tỉnh Lạng Sơn UBND Huyện Chi Lăng; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
23/02/2015 02a/2015/TT-BTP Bộ Tư Pháp 275/SY-VP Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
12/02/2015 587/QĐ-BYT Bộ Y Tế 274/SY-VP Quyết định Về việc đính chính Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 2 năm 2014 của liên bộ: Bộ Y tế, Bộ Nội vu, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-T Kho bạc nhà nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn.
10/04/2015 123/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 273/SY-VP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Quý I năm 2015 Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn