Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
14/02/2014 253/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 117/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án (Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh) Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh.
07/02/2014 53/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo 138/CP 116/SY-VP Báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn I (2011-2013) Thường trực HĐND tỉnh.
08/02/2014 02/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 115/SY-VP Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Đoàn TNCS HCM tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
10/02/2014 21/TB-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 114/SY-VP Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số truyền hình Vịêt Nam tại phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo (16/01/2014) Các huyện, thành phố; Đài phát thanh và truyền hình; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn.
17/02/2014 05/2014/TT-BTP Bộ Tư Pháp 113/SY-VP Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
24/01/2014 1267/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 112/SY-VP Về việc thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
31/12/2013 45/2013/TT-BCT Bộ Công Thương 111/SY-VP Thông tư quy định danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Cục Hải quan Lạng Sơn; Công an tỉnh.
20/01/2014 03/2014/TT-BYT Bộ Y Tế 110/SY-VP Thông tư ban hành Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Y tế Lạng Sơn.
10/01/2014 01/2014/TTLT-UBDT-BTC Ủy Ban Dân Tộc - Bộ Tài Chính 109/SY-VP Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.
27/01/2014 338/BNV-CCHC Bộ Nội Vụ 108/SY-VP Về việc báo cáo kết quả xác định chỉ số CCHC 2012 (PAR INDEX 2012) Sở Tư pháp; Sở Nội vụ Lạng Sơn.
02/01/2014 02/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 107/SY-VP Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
27/01/2014 12/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 106/SY-VP Quyết định về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
31/12/2013 4658/BNN-TCTL Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 105/SY-VP Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa nước Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Công thương Lạng Sơn.
27/01/2014 07/2014/NĐ-CP Chính Phủ 104/SY-VP Nghị định quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông Vận tải; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tỉnh uỷ.
06/02/2014 215/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 103/SY-VP Quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia vê phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Các đoàn thể tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
27/01/2014 11/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 102/SY-VP Quyết định về tổ chức và hoạt động của quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Sở Tài Chính; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn
31/12/2013 43/2013/TT-BCT Bộ Công Thương 101/SY-VP Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực. Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
10/02/2014 179/CĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 100/SY-VP Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/02/2014 349/BNV-CQĐP Bộ Nội Vụ 99/SY-VP Về việc tài liệu hỏi đáp triển khai thực hiện dự án 513 Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Thường trực HĐND tỉnh.
23/01/2014 34/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 98/SY-VP Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ chính trị Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm n Tv BCĐ PC AiDS tỉnh; Các huyện, thành phố.
21/01/2014 164/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 97/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Đề án (Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội) Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; Các huyện, thành phố; Ngân hàng NN tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài Chính; Thường trực Tỉnh uỷ.
27/01/2014 08/2014/NĐ-CP Chính Phủ 96/SY-VP Nghị định quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
16/01/2014 03/2014/NĐ-CP Chính Phủ 95/SY-VP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm Thường trực Tỉnh uỷ; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
09/01/2014 01/2014/TT-BKHĐT Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư 94/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Cty CP Cấp Thoát nước LS; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
21/01/2014 166/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 93/SY-VP Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
24/01/2014 1359/BTC-TCT Bộ Tài Chính 92/SY-VP Về việc lùi thời hạn dán tem rượu sản xuất trong nước Các huyện, thành phố; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Sở Công thương; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
23/01/2014 36/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 91/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 ngành tài nguyên và môi trường. Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn.
25/01/2014 50/TB-VPCP Văn Phòng Chính Phủ 90/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Thanh tra. Thanh tra tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
22/01/2014 06/BC-HĐGDQPANTW Hội Đồng Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Trung Ương 89/SY-VP Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014 TV HĐ GDQPAN tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ.
02/01/2014 04/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 88/SY-VP Thông tư quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân Sách nhà nước Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn