Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
14/02/2014 14/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 128/SY-VP Quyết định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
18/02/2014 11/NQ-CP Chính Phủ 127/SY-VP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thuỷ điện. Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
14/02/2014 256/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 126/SY-VP Quyết định về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012,2013 Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
30/12/2013 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH Bộ Tài Chính-Bộ Lao Đông Thương Binh và Xã Hội 125/SY-VP Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa,trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên t Các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
23/01/2014 805/QĐ-BCT Bộ Công Thương 124/SY-VP Quyết định phê duỵêt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt -Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 UBND Huyện Đình Lập; UBDN huyện Lộc Bình; UBND Huyện Tràng Định; UBND Huyện Văn Lãng; UBND Huyện Cao Lộc; Ban quản ly khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn.
21/01/2014 04/2014/TT-BCA Bộ Công An 123/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương Lạng Sơn.
13/02/2014 251/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 122/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam HDND các huyện TP; Các huyện, thành phố; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính; Sở Tư pháp; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
31/12/2013 219/2013/TT-BTC Bộ Tài Chính 121/SY-VP Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng. Các huyện, thành phố.
07/02/2014 1669/BTC-HCSN Bộ Tài Chính 120/SY-VP Về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án KH&CN Sở Tài Chính; Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.
12/02/2014 244/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 119/SY-VP Quyết định về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020. Các huyện, thành phố; Hiệp hội Rượu Vùng Cao Mẫu Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông Vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Công thương; Sở Tài Chính; Sở Y tế; Thường trực Tỉnh uỷ.
21/11/2013 195/2013/NĐ-CP Chính Phủ 118/SY-VP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản Các huyện, thành phố; Sở Công thương; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Thường trực HĐND tỉnh.
14/02/2014 253/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 117/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án (Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh) Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh.
07/02/2014 53/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo 138/CP 116/SY-VP Báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn I (2011-2013) Thường trực HĐND tỉnh.
08/02/2014 02/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 115/SY-VP Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Đoàn TNCS HCM tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài Chính Lạng Sơn.
10/02/2014 21/TB-BTTTT Bộ Thông Tin và Truyền Thông 114/SY-VP Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số truyền hình Vịêt Nam tại phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo (16/01/2014) Các huyện, thành phố; Đài phát thanh và truyền hình; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn.
17/02/2014 05/2014/TT-BTP Bộ Tư Pháp 113/SY-VP Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
24/01/2014 1267/BTC-ĐT Bộ Tài Chính 112/SY-VP Về việc thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
31/12/2013 45/2013/TT-BCT Bộ Công Thương 111/SY-VP Thông tư quy định danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Cục Hải quan Lạng Sơn; Công an tỉnh.
20/01/2014 03/2014/TT-BYT Bộ Y Tế 110/SY-VP Thông tư ban hành Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Y tế Lạng Sơn.
10/01/2014 01/2014/TTLT-UBDT-BTC Ủy Ban Dân Tộc - Bộ Tài Chính 109/SY-VP Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Các huyện, thành phố; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.
27/01/2014 338/BNV-CCHC Bộ Nội Vụ 108/SY-VP Về việc báo cáo kết quả xác định chỉ số CCHC 2012 (PAR INDEX 2012) Sở Tư pháp; Sở Nội vụ Lạng Sơn.
02/01/2014 02/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính 107/SY-VP Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố.
27/01/2014 12/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 106/SY-VP Quyết định về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
31/12/2013 4658/BNN-TCTL Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 105/SY-VP Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa nước Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Công thương Lạng Sơn.
27/01/2014 07/2014/NĐ-CP Chính Phủ 104/SY-VP Nghị định quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Sở Tài Chính; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông Vận tải; Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Tỉnh uỷ.
06/02/2014 215/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 103/SY-VP Quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia vê phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn; Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Các đoàn thể tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh.
27/01/2014 11/2014/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 102/SY-VP Quyết định về tổ chức và hoạt động của quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Sở Tài Chính; Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn
31/12/2013 43/2013/TT-BCT Bộ Công Thương 101/SY-VP Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực. Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
10/02/2014 179/CĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ 100/SY-VP Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ.
07/02/2014 349/BNV-CQĐP Bộ Nội Vụ 99/SY-VP Về việc tài liệu hỏi đáp triển khai thực hiện dự án 513 Các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Nội vụ; Thường trực HĐND tỉnh.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn