Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
07/11/2017 523/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 1013/SY-VP Sao y Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017 Các huyện, thành phố; Các sở ngành TV Ban Đại diện HNCSXH tỉnh
08/11/2017 1735/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1012/SY-VP Sao y Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng Các huyện, thành phố ; Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn ; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ; Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Sở Thông tin Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Y Tế Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
10/11/2017 5106/QĐ-BYT Bộ Y tế 1011/SY-VP Quyết định Về việc đính chính Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở Các huyện, thành phố ; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Tài Chính Lạng Sơn
06/11/2017 120/2017/NĐ-CP Chính phủ 1010/SY-VP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Sở Thông tin Lạng Sơn
06/11/2017 121/2017/NĐ-CP Chính phủ 1009/SY-VP Nghị định Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
18/09/2017 92/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1008/SY-VP Thông tư Quy định về lập dự toán, phân bổ và Quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
25/10/2017 116/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1007/SY-VP Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
25/10/2017 115/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1006/SY-VP Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
25/10/2017 115/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1006/SY-VP Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
07/11/2017 14/CT-BCT Bộ Công thương 1005/SY-VP Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Công ty Điện lực LS; Hiệp hội DN tỉnh; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố ; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
01/11/2017 38/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 1004/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đ Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
09/11/2017 117/NQ-CP Chính phủ 1003/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017 Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
25/10/2017 1703/QĐ-MTTW-BTT Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1002/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án ( Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát triển, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư) đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Các TV BCĐ 138 tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
06/11/2017 4171/QĐ-BVHTTDL Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 1001/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
25/04/2017 574/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1000/SY-VP Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực Tỉnh uỷ
30/10/2017 4531/LĐTBXH-TE Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 999/SY-VP Sao y Công văn đề nghị thực hiện các kiến nghị, thông điệp của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5 Các huyện, thành phố ; Các đoàn thể tỉnh ; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
23/10/2017 66/TTr-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 998/SY-VP Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
27/10/2017 6150/BYT-KH-TC Bộ Y tế 997/SY-VP V/v giảm cấp ngân sách chi thường xuyên của các bệnh viện trong dự toán NSNN năm 2017 và năm 2018 Các huyện, thành phố ; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn
16/10/2017 38/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 996/SY-VP Thông tư quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên đề xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Các huyện, thành phố; Hiệp hội DN tỉnh; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
01/11/2017 511/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 995/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về ( tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới) Các huyện, thành phố; Các HU, TU; Các cơ quan TV BCĐ về CTMT phát triển Lâm nghiệp
01/11/2017 119/2017/NĐ-CP Chính phủ 994/SY-VP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường,và chất lượng sản phẩm hàng hóa Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
18/10/2017 26/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 993/SY-VP Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hoá của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực Tỉnh uỷ
27/10/2017 08/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ 992/SY-VP Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ; Các đoàn thể tỉnh ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực Tỉnh uỷ
31/10/2017 02/2017/TT-VPCP Văn phòng Chính phủ 991/SY-VP Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
26/10/2017 4314/QĐ-BNN-TCCB Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 990/SY-VP Sao y Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc Các huyện, thành phố ; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn ; Hội phụ nữ tỉnh Lạng Sơn ; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
31/10/2017 1669/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 989/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
26/10/2017 118/2017/NĐ-CP Chính phủ 988/SY-VP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
30/10/2017 112/NQ-CP Chính phủ 987/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
30/10/2017 1665/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 986/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Đề án `Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025` Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
31/10/2017 11590/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 985/SY-VP Về việc xử lý phản ánh của báo chí về vụ việc bắt giữ 6 đối tượng sản xuất và buôn bán dầu nhờn giả Các huyện, thành phố; Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn