Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
28/12/2017 31/2017/TT-BCT Bộ Công thương 89/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò Hiệp hội DN tỉnh ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố
27/12/2017 156/2017/NĐ-CP Chính phủ 88/SY-VP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022 Hiệp hội Dn tỉnh; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
10/01/2018 07/2018/NĐ-CP Chính phủ 87/SY-VP Nghị định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hiệp hội DN tỉnh ; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
27/12/2017 160/2017/NĐ-CP Chính phủ 86/SY-VP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018-2023 Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
29/12/2017 35/2017/TT-BCT Bộ Công thương 85/SY-VP Thông tư bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
15/01/2018 20/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng 84/SY-VP Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
15/01/2018 08/2018/NĐ-CP Chính phủ 83/SY-VP Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Hiệp hội DN tỉnh ; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
27/12/2017 159/2017/NĐ-CP Chính phủ 82/SY-VP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - ấn Độ giai đoạn 2018-2022 Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
22/12/2017 64/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 81/SY-VP Thông tư quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng Các huyện, thành phố ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
22/12/2017 64/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 81/SY-VP Thông tư quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng Các huyện, thành phố ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
22/12/2017 65/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 80/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
25/12/2017 67/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 79/SY-VP Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
09/01/2018 16/KH-UBATGTQG Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia 78/SY-VP Kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 VP Ban ATGT tỉnh ; Các huyện, thành phố ; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn ; TV Ban ATGT tỉnh ; Các đoàn thể tỉnh
29/12/2017 53/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 77/SY-VP Thông tư Quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố
28/12/2017 64/2017/TT-BCA Bộ Công An 76/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
29/12/2017 3827/QĐ-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 75/SY-VP Quyết định phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
29/12/2017 45/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 74/SY-VP Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin Các huyện, thành phố ; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
29/12/2017 2131/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 73/SY-VP Quyết định Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
28/12/2017 14/2017/TT-BXD Bộ Xây Dựng 72/SY-VP Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
11/01/2018 10/TB-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 71/SY-VP Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại Hội nghị về thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa UBND Thành Phố Lạng Sơn ; UBND huyện Lộc Bình ; UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn ; UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn; UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn ;Công an tỉnh Lạng Sơn ; văn phòng Ban ATGT tỉnh ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
08/11/2017 318/2017/HC-PT Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 70/SY-VP Về việc khởi kiện quyết định hành chính của bà Trần Thị Thuỷ, số 7/7 khu tập thể tài chính - Kho bạc, phường Vĩnh Trại, TPLS, tỉnh Lạng Sơn UBND Thành Phố Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
29/12/2017 6062/QĐ-BYT Bộ Y tế 69/SY-VP Quyết định ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân Các huyện, thành phố ;Ban BV CSSK CB tỉnh ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bảo hiểm xã hội tỉnh
08/01/2018 28/QĐ-BNV Bộ Nội vụ 68/SY-VP Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ; Thường trực Tỉnh uỷ
29/12/2017 31/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 67/SY-VP Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai Các huyện, thành phố ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
29/12/2017 09/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ 66/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành ; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh ; Thường trực Tỉnh uỷ
29/12/2017 10/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ 65/SY-VP Thông tư quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ; Thường trực Tỉnh uỷ
08/01/2018 02/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ 64/SY-VP Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
08/01/2018 01/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ 63/SY-VP Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ; Thường trực Tỉnh uỷ
11/01/2018 553-BS/VPTU Tỉnh uỷ Lạng Sơn 62/SY-VP Về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân Các huyện, thành phố ; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
29/12/2017 01/NQLT-CP-BCHTWĐ Chính phủ - Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 61/SY-VP Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022 Các huyện, thành phố; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Giáo dục và đào tạo ;Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Đoàn TNCS HCM tỉnh ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ; Hội LHPN tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn