Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
26/12/2016 44/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 284/SY-VP Thông tư quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
14/03/2017 777/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 283/SY-VP Quyết định về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Các huyện, thành phố; Hội liên hiệp phụ tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
07/03/2017 02/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 282/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
26/12/2016 45/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 281/SY-VP Thông tư quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản Các huyện, thành phố ; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
14/03/2017 25/2017/NĐ-CP Chính phủ 280/SY-VP Nghị định về báo cáo tài chính Nhà nước Các huyện, thành; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Cục thuế tỉnh ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
15/03/2017 329/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 279/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
15/03/2017 139/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 277/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2017 Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Các cơ quan TV Ban HNKTQT tỉnh
16/03/2017 141/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 276/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
20/02/2017 02/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 275/SY-VP Sao y Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Các huyện, thành phố; Hội nông dân tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh ; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn
08/03/2017 306/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 274/SY-VP Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
08/02/2017 11/2017/TT-BTC Bộ Tài chính 273/SY-VP Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
09/02/2017 205/QĐ-KTNN Kiểm toán nhà nước 272/SY-VP Quyết định về việc ban hành Đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016 Các huyện, thành phố; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
02/03/2017 696/BNG-LS Bộ Ngoại giao 271/SY-VP V/v quy định ảnh để làm hộ chiếu theo tiêu chuẩn ICAO và giới thiệu con dấu, chữ ký và chức danh của người có thẩm quyền ký Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn; Các ban đảng tỉnh
13/03/2017 07/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 270/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
06/03/2017 676/QĐ-BCT Bộ Công thương 269/SY-VP Quyết định phê duyệt `Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hoá chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035` Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
03/03/2017 03/2017/TT-BCT Bộ Công thương 268/SY-VP Thông tư Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017 Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
10/03/2017 1982A/BCT-KHCN Bộ Công thương 267/SY-VP Về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Tỉnh uỷ; Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
06/03/2017 20/2017/TT-BTC Bộ Tài chính 266/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ tài chính ( đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ tài chính) Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
10/03/2017 127/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 265/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
07/03/2017 11/TB-BCĐTB Ban chỉ đạo Tây Bắc 264/SY-VP Thông báo kết kuận của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc Ban dân tộc; Sở Văn Hóa và TDTT lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
09/03/2017 04/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 263/SY-VP Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dãn nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu xuất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
09/03/2017 2391/BGTVT-MT Bộ Giao thông vận tải 262/SY-VP Về việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ Hiệp hội DN tỉnh ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
09/03/2017 04/2017/TT-BCT Bộ Công thương 261/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
08/03/2017 733/QĐ-TCHQ Tổng cục Hải quan 260/SY-VP Quyết định ban hành kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 Các cơ quan kiểm dịch; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục thuế Lạng Sơn; Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Đình Lập; UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; UBND huyện Lộc Bình; UBND huyện Tràng Định; UBND huyện Văn Lãng; UBND Thành Phố Lạng Sơn
10/03/2017 126/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 259/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe máy theo quy định tại quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
28/02/2017 426/QĐ-TTCP Thanh tra Chính phủ 258/SY-VP Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016 Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
28/12/2016 46/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 257/SY-VP Sao y Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng Các huyện, thành phố ; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
28/12/2016 47/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 256/SY-VP Sao y Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp Các huyện, thành phố ; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
11/01/2017 334/2017/UBTVQH14 Ủy ban thường vụ quốc hội 255/SY-VP Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động Giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
24/02/2017 22/2017/NĐ-CP Chính phủ 254/SY-VP Nghị định về hoà giải thương mại Các Sở, ban, ngành

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn