Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
29/09/2017 19/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 944/SY-VP Thông tư quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện Công ty Điện lực LS; Các huyện, thành phố ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
26/09/2017 32/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 943/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
09/10/2017 36/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 942/SY-VP Thông tư quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
13/10/2017 483/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 941/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình an ninh, trật tự tại một số trạm thu giá sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
09/10/2017 35/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 940/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thôn Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
10/10/2017 03/CT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 939/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
10/10/2017 106/NQ-CP Chính phủ 938/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017 Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
10/10/2017 07/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ 937/SY-VP Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
09/10/2017 18/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 936/SY-VP Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Ban dân tộc ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/10/2017 8452/BNN-KH Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 935/SY-VP Về việc phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW năm 2018 đối với các chương trình, dự án ô thuộc nguồn vốn chi phát triển Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
14/09/2017 259/2017/QĐ-PT Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 934/SY-VP Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (Vi văn Hạng) Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
12/10/2017 1559/TTg-ĐMDN Thủ tướng Chính phủ 933/SY-VP V/v sắp xếp, đổi mới các công ty Thuỷ lợi, Thuỷ nông CTy TNHH MTV khai thác CT Thuỷ lợi; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/10/2017 13439/BTC-HCSN Bộ Tài Chính 932/SY-VP V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hoá chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
09/10/2017 1511/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 931/SY-VP Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Lộc Bình; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn;Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
05/10/2017 242/2017/TT-BQP Bộ Quốc phòng 929/SY-VP Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
09/10/2017 114/2017/NĐ-CP Chính phủ 928/SY-VP Nghị định quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa UBND các huyện Biên giới; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
06/10/2017 101/NQ-CP Chính phủ 927/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Các Sở, ban, ngành; Các huyện, thành phố
09/10/2017 2018/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 926/SY-VP Quyết định bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính Các huyện, thành phố
06/10/2017 112/2017/NĐ-CP Chính phủ 925/SY-VP Sao y Nghị định quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 Các huyện, thành phố; Cựu TNXP tỉnh ; Hội cựu chiến binh tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
12/10/2017 899/QĐ-BCĐ389 Ban chỉ đạo 896 924/SY-VP Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Các sở ban ngành TV BCĐ 389 tỉnh
09/10/2017 113/2017/NĐ-CP Chính phủ 923/SY-VP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
09/10/2017 104/NQ-CP Chính phủ 922/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
06/10/2017 100/NQ-CP Chính phủ 921/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
06/10/2017 103/NQ-CP Chính phủ 920/SY-VP Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 Bộ Chính trị Khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Thường trực Tỉnh uỷ; Các đoàn thể tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
11/10/2017 313/TB-BCT Bộ Công thương 919/SY-VP Thông báo ý kiến Kết luận của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh tại Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ IV, năm 2017 Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/08/2017 11/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 918/SY-VP Thông tư Quy định quản lý thực hiện Đề án `Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ` Các huyện, thành phố; Hiệp hội DN tỉnh; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
04/10/2017 34/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 917/SY-VP Thông tư Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ;Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
02/10/2017 656/QĐ-ĐCT Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 916/SY-VP Quyết định thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc Đề án `Tuyên truyền,giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027` và Đề án `Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025` Các đoàn thể tỉnh ; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
04/10/2017 10530/VPCP-QHQT Văn phòng Chính phủ 915/SY-VP V/v sử dụng ODA và vay vốn ưu đãi cho lĩnh vực cung cấp nước sạch và xử lý nước thải Cty CP cấp thoát nước LS; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
03/10/2017 4448/QĐ-BYT Bộ Y tế 913/SY-VP Quyết định về việc ban hành ( Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Các huyện, thành phố; Hội Y học, Dược học; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn