Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
21/04/2017 05/2017/TT-BCT Bộ Công thương 385/SY-VP Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 UBND các huyện Biên giới; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn ; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
13/04/2017 30/HD-BTGTW Ban chấp hành trung ương - Ban tuyên giáo 384/SY-VP Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
14/04/2017 44/2017/NĐ-CP Chính phủ 383/SY-VP Sao y Nghị định Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hiệp hội DN tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
17/04/2017 3199/CT-BNNT-TCTL Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 382/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thuỷ lợi Cty TNHH 1TV KTCTTL Lạng Sơn ; UBND các huyện; văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
30/12/2016 50/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 380/SY-VP Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ Các huyện, thành phố ; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
13/04/2017 789/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 379/SY-VP Quyết định về việc uỷ quyền phê duyệt các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản sử dụng nguồn vốn góp của tổ chức, cá nhân Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
14/04/2017 38/2017/NĐ-CP Chính phủ 378/SY-VP Nghị định Về nhãn hàng hoá Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
14/04/2017 193/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 377/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tỉnh hình sản xuất kinh doanh một số ngành kinh tế và các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng chung năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
15/04/2017 36/NQ-CP Chính phủ 376/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
04/04/2017 38/2017/NĐ-CP Chính phủ 374/SY-VP Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn Các huyện, thành phố; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
04/04/2017 13/CT-CP Chính phủ 373/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
13/04/2017 3036/KH-BCT Bộ Công thương 372/SY-VP Kế hoạch Công tác đấu tranh chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn; Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh
03/04/2017 35/2017/NĐ-CP Chính phủ 371/SY-VP Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Các huyện, thành phố; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Ngân hàng Nhà nước; Ban Quản lý cửa khẩu Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
05/04/2017 42/2017/NĐ-CP Chính phủ 370/SY-VP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
31/03/2017 32/2017/NĐ-CP Chính phủ 369/SY-VP Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
12/04/2017 452/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 368/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hoá chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng Các huyện, thành phố ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn
10/04/2017 439/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 367/SY-VP Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
12/04/2017 28/2017/TT-BTC Bộ Tài chính 366/SY-VP Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
13/04/2017 188/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 365/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Quý I năm 2017 Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/04/2017 442/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 364/SY-VP Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 Các huyện, thành phố ; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn; Ban dân tộc Sở Văn Hóa và TDTT lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
10/04/2017 01/2017/TT-TTCP Thanh tra Chính phủ 363/SY-VP Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương `Vì sự nghiệp Thanh tra` Các Sở, ban, ngành; Các huyện, thành phố
31/03/2017 673/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 362/SY-VP Quyết định về việc công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30 tháng 01 năm 2017 Các huyện, thành phố; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
11/04/2017 444/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 361/SY-VP Quyết định Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào (Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa) Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
10/04/2017 1886/BNV-CCHC Bộ Nội vụ 360/SY-VP V/v xây dựng các chuyên đề tuyên truyền CCHC năm 2017 Các huyện, thành phố ; Đài truyền hình Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
04/04/2017 4494/BTC-HCSN Bộ Tài chính 359/SY-VP V/v thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
07/04/2017 201/QĐ-BCĐPTKTTTHTX Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 358/SY-VP Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Các huyện, thành phố ; Ngân hàng Nhà nước; Liên minh Hợp tác xã Hội nông dân tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
05/04/2017 40/2017/NĐ-CP Chính phủ 357/SY-VP Nghị định về quản lý, sản xuất, kinh doanh muối Các huyện, thành phố ; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
07/04/2017 34/NQ-CP Chính phủ 356/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017 Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
07/04/2017 424/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 355/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Các TV BCĐ 138 tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ
07/04/2017 437/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 354/SY-VP Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1673/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia Các huyện, thành phố; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn