Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
31/12/2016 2560/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 70/SY-VP Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Các huyện, thành phố; Hội người cao tuổi; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y Tế Lạng Sơn
06/01/2017 01/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 69/SY-VP Sao y Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
06/01/2017 13/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 68/SY-VP Quyết định phê duệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố Các Sở, ban, ngành
10/01/2017 29/CĐSVN-VT&ATGT Bộ Giao thông vận tải 67/SY-VP Công văn số 29/CĐSVN-VT&ATGT ngày 10/01/2017 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017 UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND huyện Lộc Bình UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn; UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn
30/12/2016 2378/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 66/SY-VP Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
22/12/2016 2500/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 65/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
30/12/2016 2545/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 64/SY-VP Quyết địnhphê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
15/12/2016 27/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 63/SY-VP Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
09/01/2017 221/VPCP-TCCV Văn phòng Chính phủ 62/SY-VP Về việc thành lập Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
15/12/2016 43/2016/TT-BYT Bộ Y tế 61/SY-VP Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Các huyện, thành phố; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
15/12/2016 44/2016/TT-BYT Bộ Y tế 60/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 của Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên n Các huyện, thành phố
06/01/2017 01/CP-KTTH Chính phủ 59/SY-VP Về việc đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biết ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
06/01/2017 02/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 58/SY-VP Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế Báo Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;Thường trực Tỉnh uỷ
28/11/2016 4728/TB-BCĐTW Ban chỉ đạo trung ương thực hiện quyết định số 1956/QĐ-TTg 57/SY-VP Sao y Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương tại cuộc họp thường kỳ Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ( Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020) Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh; Hội cực chiến binh; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
15/12/2016 32/2016/TT-BCT Bộ Công thương 56/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/01/2017 07/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 55/SY-VP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm TV BCĐ ATTP tỉnh; Các huyện, thành phố
25/10/2016 35/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 54/SY-VP Sao y Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
26/12/2016 36/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 53/SY-VP Thông tư Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình Các huyện, thành phố; Hội VHNT tỉnh; Báo Lạng Sơn; Đài truyền hình Lạng Sơn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
21/12/2016 14/2016/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 52/SY-VP Thông tư Quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường, thị trấn Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
26/12/2016 33/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 51/SY-VP Thông tư ban hành `Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn` Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
26/12/2016 39/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 50/SY-VP Thông tư quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
29/12/2016 5480/QĐ-BNN-KTHT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 49/SY-VP Quyết định phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 Hội Nông dân tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
29/12/2016 1390/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 48/SY-VP Quyết định về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
21/12/2016 1749/QĐ-LĐTBXH Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 47/SY-VP Sao y Quyết định ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025 Các huyện, thành phố Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và đào tạo Sở Thông tin Lạng Sơn Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn Sở Tài Chính Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/01/2017 08/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 46/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
30/06/2016 23/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 45/SY-VP Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn;
22/12/2016 2502/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 44/SY-VP Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 Các huyện, thành phố Các Sở, ban, ngành
30/12/2016 18899/BTC-KBNN Bộ Tài chính 43/SY-VP V/v hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
29/12/2016 18796/BTC-KBNN Bộ Tài chính 42/SY-VP V/v hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn Các huyện, thành phố
30/12/2016 112/NQ-CP Chính phủ 41/SY-VP Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh Các huyện, thành phố Sở Y Tế Lạng Sơn Sở Tài Chính Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn