Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
29/01/2018 03/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 280/SY-VP Thông tư Quy định về giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật Các huyện, thành phố ; Hội bảo trợ người khuyết tật; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
08/03/2018 32/2018/NĐ-CP Chính phủ 279/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Các huyện, thành phố; chi nhánh NHNN tỉnh ;Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
07/03/2018 275/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 278/SY-VP Quyết định phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-202 UBND huyện Văn Quan ; UBND huyện Đình Lập; UBND huyện Bình Gia; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
23/01/2018 1632/HD-BNN-TCCB Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 277/SY-VP Hướng dẫn Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhân dịp Sơ kết Phong trào thi đua `Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới` năm 2018 Các huyện, thành phố ; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
08/03/2018 280/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 276/SY-VP Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016; kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương ( bao gồm trái phiếu Chính phủ) sang năm 2018 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
08/03/2018 18/NQ-CP Chính phủ 275/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2018 Các huyện, thành phố ;Các Sở, ban, ngành ; BT, PBT TU
02/03/2018 09/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 274/SY-VP Thông tư Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia Các huyện, thành phố; Văn phòng BATGT tỉnh; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
07/03/2018 2512/BTC-HCSN Bộ Tài Chính 273/SY-VP V/v kinh phí mua vắc xin và hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng trong CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Ban dân tộc ; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
01/03/2018 11/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 272/SY-VP Quyết định ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam. Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
06/03/2018 86/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 271/SY-VP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Công Thương Các huyện, thành phố; các cơ quan kiểm dịch; Cục thuế Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
08/03/2018 279/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 270/SY-VP Quyết định Phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 Công ty điện lực Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/03/2018 273/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 269/SY-VP Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, định hướng đến năm 2030 Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
05/03/2018 2144/BGTVT-VT Bộ Giao thông vận tải 268/SY-VP V/v Chấp thuận Công ty TNHH Du lịch Cảm Quan Châu á tổ chức đoàn xe mô tô của khách quốc tịch ấn Độ và New Zealand vào tham gia giao thông tại Việt Nam Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ;Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
07/02/2018 14/2018/TT-BTC Bộ Tài Chính 267/SY-VP Sao y Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp Các huyện, thành phố ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
05/03/2018 07/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 266/SY-VP Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
05/03/2018 2049/VPCP-QHĐP Văn phòng Chính phủ 265/SY-VP V/v triển khai Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
01/03/2018 27/2018/NĐ-CP Chính phủ 264/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực Tỉnh uỷ
31/12/2017 168/2017/NĐ-CP Chính phủ 263/SY-VP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
05/03/2018 2025/VPCP-NN Văn phòng Chính phủ 262/SY-VP V/v đẩy mạnh triển khai Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất Các huyện, thành phố ; Đài truyền hình Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
21/02/2018 590/QĐ-BCT Bộ Công thương 261/SY-VP Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018 Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
28/02/2018 26/2018/NĐ-CP Chính phủ 260/SY-VP Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Cty điện lực LS ; Các huyện, thành phố ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
27/02/2018 01/2018/TT-BCT Bộ Công thương 259/SY-VP Thông tư Quy định chi tiết hàng hoá mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân Hiệp hội DN tỉnh; Các cơ quan Kiểm dịch; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
12/02/2018 213/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 258/SY-VP Quyết định Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng” Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
01/03/2018 10/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 257/SY-VP Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn tr Cục thuế Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
27/02/2018 02/2018/TT-BCT Bộ Công thương 256/SY-VP Thông tư Quy định chi tiết Danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Hiệp hội DN tỉnh ; các cơ quan kiểm dịch; Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
01/03/2018 28/2018/NĐ-CP Chính phủ 255/SY-VP Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
06/02/2018 13/2018/TT-BTC Bộ Tài Chính 254/SY-VP Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế Các huyện, thành phố ; Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
25/12/2017 137/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 253/SY-VP Thông tư Quy định xét duyệt,thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành
28/02/2018 11/BCĐLNKT-VP Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế 252/SY-VP V/v triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế lần thứ nhất năm 2018 TV BCĐ HNKTQT; Các huyện, thành phố
22/01/2018 152/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 251/SY-VP Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2017 Các huyện, thành phố; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn