Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non, khuyến khích đầu tư phát triển loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn Xem các góp ý
Danh sách, tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 cấp tỉnh Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Lạng Sơn Xem các góp ý

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn