Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo “Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc...
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định việc cưỡng chế thực hiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh dự thảo giá dịch vụ trông giữ xe xe đạp, xe máy, ô tô
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định, Quy định quản lý công tác Lưu trữ và hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành chính sách “Chính quyền bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020”.
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ý kiến góp ý
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ KB, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định “ Về quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảoNghị quyết của HĐND tỉnh tỉnh về mức thu và tỷ lệ % được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo NQ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn và Định mức tiền vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú... Ý kiến góp ý
Hồ sơ Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020” Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017-2018 Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn