Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn Xem các góp ý
Danh sách, tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 cấp tỉnh Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Lạng Sơn Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định v/v sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo đề cương Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tải về
,
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Xem các góp ý
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định chế độ dinh dưỡng, chế độ thực phẩm chức năng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu...
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quy định đối tượng và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...
Tải về
Xem các góp ý

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn