Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định “ Về quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảoNghị quyết của HĐND tỉnh tỉnh về mức thu và tỷ lệ % được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo NQ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn và Định mức tiền vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú... Ý kiến góp ý
Hồ sơ Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020” Ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017-2018 Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn