Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định chế độ dinh dưỡng, chế độ thực phẩm chức năng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu...
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quy định đối tượng và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế đhối hợp giữa các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Xem các góp ý
Quyết định và Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn )
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định, dự thảo Quy chế xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các phụ lục kèm theo
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy phạm pháp luật về Phê duyệt Quy chế quản lý Quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lấy ý kiến nhân dân
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
Xem các góp ý

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn