Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định ban hànhQuy định phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo về tỷ lệ thu, chế độ thu, nộp lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy và định mức kinh phí mua vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn Ý kiến góp ý
Dự thảo đề cương đề nghị xây dựng quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thay thế cho Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của U
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 2 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định và Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
,
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo “Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc...
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định việc cưỡng chế thực hiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh dự thảo giá dịch vụ trông giữ xe xe đạp, xe máy, ô tô
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định, Quy định quản lý công tác Lưu trữ và hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn
Tải về
Ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành chính sách “Chính quyền bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020”.
Tải về
Ý kiến góp ý

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn