Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
25/05/2017 100/KH-UBND Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/05/2017 929/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
23/05/2017 99/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn trọng điểm đến năm 2020
22/05/2017 98/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18/05/2017 906 /QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
18/05/2017 97/KH-UBND Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 (Từ 01/6/2017 - 30/6/2017)
17/05/2017 96/KH-UBND Hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020
16/05/2017 896/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc, giao cho Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định quản lý theo quy định
16/05/2017 891/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của UBND thị trấn Nông trường Thái Bình, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý
15/05/2017 93/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15/05/2017 95/KH-UBND Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
15/05/2017 92/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" và Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15/05/2017 94/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020"
15/05/2017 880/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty than Na Dương - VVMI, giao cho Trường Mầm non mỏ Na Dương tại khu 9, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình
15/05/2017 884/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, cho Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê đất tại khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
15/05/2017 883/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư (Đợt 3)
11/05/2017 91/ KH-UBND Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
09/05/2017 90/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017
09/05/2017 89/KH-UBND Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020
08/05/2017 86/KH-UBND Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra
08/05/2017 88/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
08/05/2017 85/KH-UBND Về việc tuyển sinh đào tạo theo chế độ cử tuyển năm học 2017 - 2018
08/05/2017 87/KH-UBND Xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020
08/05/2017 829/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Trung Việt giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn quản lý
06/05/2017 84/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 20/3/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
05/05/2017 83/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
04/05/2017 82/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”
04/05/2017 81/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớ
03/05/2017 803/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
29/04/2017 80/KH-UBND Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
29/04/2017 79/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai
29/04/2017 77/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/04/2017 782/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27/04/2017 76/KH-UBND Tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017
27/04/2017 74/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn