Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
02/03/2017 45/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn năm 2016-2021
28/02/2017 42/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27/02/2017 40/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
27/02/2017 41/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Lạng Sơn
25/02/2017 38 /KH-UBND Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
25/02/2017 299/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý theo quy định
25/02/2017 39/KH-UBND Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Đinh Dậu, năm 2017
25/02/2017 307/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
24/02/2017 296/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Núi tuyết Mẫu Sơn thuê đất để thực hiện dự án: Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái núi tuyết Mẫu Sơn (đợt 1).
24/02/2017 37/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2017
23/02/2017 36/KH-UBND Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1, năm 2017
21/02/2017 35/KH-UBND Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020
21/02/2017 34/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ v
20/02/2017 33/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017
17/02/2017 32/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo
16/02/2017 31/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (ngày 25/3/2017)
15/02/2017 30/KH-UBND Triển khai công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
14/02/2017 29/KH-UBND Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016
13/02/2017 28/KH-UBND Tổng kết Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
10/02/2017 27/KH-UBND Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017
09/02/2017 26/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạ
08/02/2017 237/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy chế biến gỗ ván may Veneer xuất khẩu
06/02/2017 25/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017
04/02/2017 218/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan
04/02/2017 23/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 và Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự Đảng Chính phủ
04/02/2017 24/KH-UBND Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
27/01/2017 22/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 104-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong giai đoạn 2016-2020
26/01/2017 21/KH-UBND Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
25/01/2017 20/KH-UBND Thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23/01/2017 19/KH-UBND Xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23/01/2017 18/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
20/01/2017 111/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Bưu điện huyện Lộc Bình, cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
20/01/2017 112/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định
19/01/2017 15 /KH-UBND Định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19/01/2017 17/KH-UBND Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn