Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
09/12/2016 2389/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Xi măng Bắc Giang thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư cải tạo nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
09/12/2016 142/KH-UBND Thực hiện “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/12/2016 139 /KH-UBND Triển khai thực hiện các Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp
07/12/2016 141/KH-UBND Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/12/2016 140/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TU, ngày 21/6/2012 của BanThường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch khu vực Mẫu Sơn thành điểm du lịch quốc gia; phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫ
06/12/2016 2351/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh
06/12/2016 138/KH-UBND Hành động triển khai công tác đối ngoại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2018
06/12/2016 137/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 453-QĐ/TU ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ..
06/12/2016 2352/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
05/12/2016 395/BC-UBND Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn
01/12/2016 136/KH-UBND Triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/11/2016 135/KH-UBND Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.
29/11/2016 2263/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Bưu điện huyện Văn Quan, để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở UBND xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
29/11/2016 2259/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn tại cấp huyện
29/11/2016 2261/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
29/11/2016 2258/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn
29/11/2016 2260/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn tại cấp xã
29/11/2016 2262/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn
28/11/2016 134/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020
24/11/2016 133/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới
23/11/2016 132/KH-UBND Thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
21/11/2016 2197/QĐ-UBND Quyết định Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Hải Yến tại thôn Khuổi Đứa, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Phân trường Co Phường)
18/11/2016 2176/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn
18/11/2016 2175/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh
18/11/2016 2177/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn
17/11/2016 131/KH-UBND Triển khai Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
16/11/2016 130/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021
15/11/2016 129/KH-UBND Xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn
10/11/2016 2108/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Hải Yến tại thôn Tồng Riềng, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Trường chính)
10/11/2016 2106/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần 389 thuê đất để thực hiện Dự án: Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Phai Kịt, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
08/11/2016 2098/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Viễn thông và internet; lĩnh vực Bưu chính; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; lĩnh vực Báo chí; lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin
08/11/2016 2096/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất quốc phòng giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định
08/11/2016 128/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/11/2016 2082/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Đồn Biên phòng Bảo Lâm để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng tại thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
05/11/2016 2083/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất tại Khu đô thị Phú Lộc IV giao cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn