Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
07/09/2016 1576/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
07/09/2016 95/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
31/08/2016 1532/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý theo quy định
31/08/2016 1533/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc quản lý, cho Công ty TNHH Xuất khẩu Hoa Hồi Lạng Sơn thuê đất
30/08/2016 1526/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được hóa lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/08/2016 1524/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/08/2016 1527/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/08/2016 1486/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích quốc phòng
24/08/2016 1483/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Việc làm, An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
20/08/2016 1467/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý theo quy định
20/08/2016 1466/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Tam Gia, huyện Lộc Bình
18/08/2016 1456/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Viễn thông và internet; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/08/2016 94/KH-UBND Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tỉnh Lạng Sơn, đợt 3 - năm 2016
16/08/2016 93/KH-UBND Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020
15/08/2016 1433/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/08/2016 1416/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Long Đống, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
13/08/2016 1419/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho UBND huyện Văn Quan và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản lý theo quy định
13/08/2016 1417/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý theo quy định
12/08/2016 1403/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1402/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1404/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1408/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1406/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1405/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1407/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/08/2016 92/KH-UBND Phát triển kinh tế tập thể năm 2017
08/08/2016 91/KH-UBND Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
05/08/2016 1370 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
04/08/2016 90/KH-UBND Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
04/08/2016 1346/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Trường Lâm, cho Doanh nghiệp tư nhân Hưng - Hùng - Hiếu thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ
03/08/2016 89/KH-UBN Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (lần 1)
02/08/2016 88/KH-UBND Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2017-2020
02/08/2016 1324/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất do UBND xã Xuân Tình quản lý, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình để quản lý theo quy định
02/08/2016 1323/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình để quản lý theo quy định
02/08/2016 1322/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV quản lý, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình để quản lý theo quy định

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn