Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
29/11/2016 2259/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn tại cấp huyện
29/11/2016 2261/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
28/11/2016 134/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020
24/11/2016 133/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới
23/11/2016 132/KH-UBND Thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
21/11/2016 2197/QĐ-UBND Quyết định Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Hải Yến tại thôn Khuổi Đứa, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Phân trường Co Phường)
18/11/2016 2175/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh
18/11/2016 2177/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn
18/11/2016 2176/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn
17/11/2016 131/KH-UBND Triển khai Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
16/11/2016 130/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021
15/11/2016 129/KH-UBND Xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn
10/11/2016 2106/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần 389 thuê đất để thực hiện Dự án: Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Phai Kịt, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
10/11/2016 2108/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Hải Yến tại thôn Tồng Riềng, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Trường chính)
08/11/2016 2098/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Viễn thông và internet; lĩnh vực Bưu chính; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; lĩnh vực Báo chí; lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin
08/11/2016 2096/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất quốc phòng giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định
08/11/2016 128/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/11/2016 2083/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất tại Khu đô thị Phú Lộc IV giao cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư.
05/11/2016 2082/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Đồn Biên phòng Bảo Lâm để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng tại thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
04/11/2016 125/KH-UBND Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017
04/11/2016 127/KHPH-UBND-UBMTTQ Thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
04/11/2016 126/KH-UBND Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
04/11/2016 124/KH-UBND Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/11/2016 122/KH -UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
03/11/2016 2051/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
03/11/2016 2048/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần hóa chất Vĩnh Thịnh chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
31/10/2016 123/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
29/10/2016 1992/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn
29/10/2016 1991/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Giao thông I Lạng Sơn, để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn
28/10/2016 121/KH -UBND Khắc phục chỉ số SIPAS trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/10/2016 1948/QĐ-UBND Về việc cho Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn Công ty Xăng dầu Hà Bắc thuê đất tại khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ
25/10/2016 1949/QĐ-UBND Về việc cho Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn Công ty xăng dầu Hà Bắc thuê đất tại thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng
24/10/2016 120/KH-UBND Tham gia tổ chức Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ III trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016
21/10/2016 1934/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
20/10/2016 118/KH-UBND Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2, năm 2016

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn