Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
18/04/2017 69/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự
18/04/2017 694/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất đã giao cho Ban Quản lý dự án 661 huyện Văn Quan, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản lý
14/04/2017 68/KH-UBND Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh
14/04/2017 680/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn
13/04/2017 67/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sác
12/04/2017 66/KH-UBND Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2017
12/04/2017 629/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý theo quy định
10/04/2017 65/KH-UBND Thực hiện Đề án thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn và các địa phương của Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2017
08/04/2017 63/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
08/04/2017 62/KH-UBND Thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
08/04/2017 64/KH-UBND Thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/04/2017 595/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Giống thủy sản cấp I Bắc Giang thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
06/04/2017 594/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định
05/04/2017 60/KH-UBND Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
03/04/2017 59/KH-UBND Triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn bàn tỉnh Lạng Sơn
31/03/2017 58/KH-UBND Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017)­­­­­­­
30/03/2017 57/KH-UBND Thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2017
28/03/2017 56/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
28/03/2017 551/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/03/2017 552/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/03/2017 55/KH-UBND Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 tỉnh Lạng Sơn năm 2017
23/03/2017 53/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020
23/03/2017 54/KH-UBND Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23/03/2017 52 /KH-UBND Tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai
22/03/2017 50/KH-UBND Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22/03/2017 51/KH-UBND Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20/03/2017 49/KH-UBND Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trong các giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15/03/2017 412/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở y tế
15/03/2017 401/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Bưu điện huyện Bắc Sơn, cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê tại thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn
15/03/2017 413/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn
13/03/2017 48/KH-UBND Kiểm tra công tác ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/03/2017 47/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017
06/03/2017 46/KH-UBND Phòng, chống dịch cúm A(H7N9) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
02/03/2017 45/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn năm 2016-2021
02/03/2017 43/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn