Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
05/07/2016 1118/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Trung tâm Giống thủy sản cấp I Bắc Giang, giao cho UBND huyện Hữu Lũng để quản lý theo quy định
04/07/2016 78/KH -UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ
01/07/2016 77/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 - 2020
30/06/2016 1089/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
29/06/2016 76a/KH-UBND Hoạt động và dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 của tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 1056/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 1055/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 1057/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/06/2016 75/KH-UBND Hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020
28/06/2016 76/KH-UBND Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tỉnh Lạng Sơn, đợt 2 - năm 2016
23/06/2016 1031/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
23/06/2016 74/KH-UBND Phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017
22/06/2016 1015/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
22/06/2016 1014/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22/06/2016 1016/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22/06/2016 71/KH-UBND Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2016)
22/06/2016 73/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang quân sự tỉnh (07/3/1947 - 07/3/2017)
22/06/2016 72/KH-UBND Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020
20/06/2016 1010/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
17/06/2016 994/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho UBND phường Hoàng Văn Thụ tại khu đô thị Phú Lộc I + II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
17/06/2016 995/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Dược liệu tốt, giao cho Uỷ ban nhân dân xã Cường Lợi, huyện Đình Lập để quản lý
16/06/2016 983/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia quản lý theo quy định
16/06/2016 69/KH-UBND Tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2016
16/06/2016 70 KH-UBND Triển khai Thông báo kết luận 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới"
15/06/2016 68/KH -UBND Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
14/06/2016 975/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
10/06/2016 63/KH-UBND Chuẩn bị cho cuộc Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chế độ chính sách và quản lý, sử dụng trang phục dân quân tự vệ
10/06/2016 65 /KH-UBND Triển khai lập hồ sơ trình xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
10/06/2016 64/UBND-KH Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/06/2016 66/KH-UBND Triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tích hợp với dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua bưu chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/06/2016 937/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/06/2016 936/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chuẩn hóa chính lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
08/06/2016 930/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Xuân Cương thuê để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
07/06/2016 912/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
07/06/2016 914/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn