Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
28/08/2008 1719 /QĐ-UBND QĐ Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
22/08/2008 1671/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh hệ thống đường tỉnh (ĐT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15/08/2008 688/UBND-KTTH V/v chuyển giao công tác quản lý và thu phí Bãi đỗ xe kiểm tra hàng hoá Khu KTCK Tân Thanh
10/08/2008 06/CĐ-PCLB CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCLB-TKCN
30/07/2008 61 /KH-BCĐ KH Kiểm tra hoạt động Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" các huyện, thành phố Lạng Sơn
17/07/2008 05/CĐ-PCLB Công điện của Trưởng ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh
11/06/2008 49/KH-BCĐ Kế hoạch công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2008
30/05/2008 48/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, qui hoạch, kế hoạch của tỉnh Lạng Sơn
24/05/2008 04/CĐ-UBND Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh
19/05/2008 05/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2008
07/04/2008 1275/QĐ-UBND QĐ ban hành Quy chế quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
31/03/2008 04/CT-UBND Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm nạn nhân năm 2008
10/12/2007 15/CT-UBND Chỉ thị của uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh sản xuất Đông Xuân 2007-2008
03/07/2007 10/CT-UBND Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
06/06/2007 08/CT-UBND Chỉ thị về việc triển khai luật quản lý thuế
Tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2011
Về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tổ chức Lễ phát động “Ngày pháp luật” trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn