Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
21/08/2009 1595 /QĐ-UBND Phê duyệt dự án Tăng cường năng lực đào tạo nghề Trường Trung cấp nghề Việt - Đức (năm 2009).
21/08/2009 1579/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Tuyến băng tải, trạm đập mỏ đá vôi Nhà máy xi măng Đồng Bành
21/08/2009 1571 /QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị thí nghiệm các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
21/08/2009 1577 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án xử lý tài chính tiền thu từ bán đấu giá: Trung tâm giao dịch Tân Thanh tại xã Tân Thanh, huyện Vă
21/08/2009 1573 /QĐ-UBND V/v phê duyệt danh mục mua sắm và Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề dự án đầu tư Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Ch
21/08/2009 1592/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hạng mục: Đường dây 0,4KV xã Hoà Bình, Việt Yên, huyện Văn Quan thuộc dự án: Đường dây 0,4KV tại các huyện
20/08/2009 1569/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả bán đấu giá (đợt 2) quyền sử dụng đất thuộc các Lô C5, C9, tiểu khu tái định cư khối 9, phường Đông Kinh, thàn
20/08/2009 1568 /QĐ-UBND Phê duyệt đầu tư dự án Rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt -Trung trên địa bàn tỉ
20/08/2009 1570/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả bán đấu giá (đợt 4) quyền sử dụng đất thuộc Lô nhà liền kề Khu tái định cư Phai Luông, phường Chi Lăng, thành
19/08/2009 1561/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Đường Hoà Bình – Bình La – Gia Miễn ( giai đoạn II) đoạn km1
19/08/2009 1556/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp Công trình: Đường Bình Gia - Thất Khê, huyện Tràng Định đoạn km47 + 342,76 – km56
19/08/2009 1563/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Chợ khu vực Chi Ma, huyện Lộc Bình
19/08/2009 1557/QĐ-UBND Về việc công nhận duy trì Tr­ường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I Giai đoạn 2008 - 2010
19/08/2009 1555 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 1B, 3B, 4A, 4B, 31 và 279 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai
17/08/2009 1532/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho thiết chế văn hoá cơ sở năm 2009
17/08/2009 1535/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề tỉnh Lạng Sơn đến 2015 tầm nhìn đến năm 2020
14/08/2009 1522/QĐ-TKTr Thành lập bộ phận giúp việc Tổ kiểm tra theo Quyết định 1163-QĐ/TU
13/08/2009 1518 /QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lộc theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg
12/08/2009 1517 /QĐ-UBND Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2009 đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
12/08/2009 1516/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy mô dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội bộ khu II, cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng Hạng mục :
11/08/2009 1499/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thu hồi một phần kinh phí đã phê duyệt bồi thường Dự án: Đường
10/08/2009 1485/QĐ-UBND Về việc giao dự toán kinh phí cho Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh năm 2009
10/08/2009 1487/QĐ-UBND Về việc tặng thưởng danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2008 - 2009
10/08/2009 1488/QĐ-UBND Về việc cử cán bộ, công chức tham gia lớp Bồi dưỡng Kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2009
10/08/2009 1486/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh
28/07/2009 673/UBND- VX V/v tăng cường phòng, chống dịch cúm A (H1N1)
22/07/2009 1353/QĐ-UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/07/2009 1316/QĐ-UBND QĐ Về đơn giá một buổi chiếu phim
12/07/2009 06/CĐ –UBND. CÔNG ĐIỆN CUA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
30/06/2009 1196/QĐ-UBND QĐ Về giá tiêu thụ nước sạch đô thị.
07/06/2009 41 /QĐ-UBND QĐ kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
05/01/2009 04 /QĐ-UBND QĐ Về việc chuyển Trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
13/12/2008 2760/QĐ-UBND Ban hành Cơ chế điều hành; thành lập Ban Điều hành thực hiện chương trình, dự án trọng điểm và chương trình, dự án cần chỉ đạo
12/12/2008 89 /KH-UBND Triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây
12/12/2008 88 /KH-UBND KH Triển khai thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn