Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
23/09/2009 1819/QĐ-UBND Giao viÖc tổ chức trông giữ vµ thu phí tr«ng gi÷ xe ô tô tại Bãi kiểm hóa Tân Thanh huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn.
22/09/2009 1803/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn
17/09/2009 1750 /QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư dự án Xây dựng Đơn nguyên III, chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.
17/09/2009 1754/QĐ-UBND Điều chỉnh diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn có thu tiền sử dụng
16/09/2009 1742 /QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
14/09/2009 1725 /QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Phú Hùng thuê đất tại khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.
14/09/2009 1723/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư khai thác, chế biến đá
14/09/2009 1732/QĐ -UBND Phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015
11/09/2009 1715/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu bằng nguồn vốn vay theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND
09/09/2009 1702/QĐ-UBND Phê duyệtkế hoạch đấu thầu tư vấn (thiết kế bản vẽ thi công
09/09/2009 1700/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
09/09/2009 1711 /QĐ-UBND Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho vay Học sinh,Sinh viên năm 2009
09/09/2009 1701 /QĐ-UBND Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
09/09/2009 1699 /QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cưKhu vực có đất quy thuộc về phía Trung Quốc sau phân giới cắm mốc thuộc xã
09/09/2009 1712/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn
27/08/2009 1620 /QĐ-UBND V/v phê duyệt xã, phường trọng điểm phòng, chống HIV/AIDS năm 2009
27/08/2009 1619 /QĐ-UBND Ban hành Thể lệ, Câu hỏi và Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi tìm hiểu “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”
27/08/2009 1624 /QĐ-UBND Phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn - Đợt 2.
27/08/2009 1622 /QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu đô thị Phú Lộc II và đường trục chính đoạn qua Khu đô thị Phú
27/08/2009 1621 /QĐ-UBND Phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị Phú Lộc IV- thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Phương án b
27/08/2009 1623 /QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đất tái định cư tại chỗ 16 lô đất nhà ở liền kề mặt đường Bà Triệu thuộc dự án Khu đô th
27/08/2009 1625 /QĐ-UBND Phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Chợ thực phẩm tươi sống, thành phố Lạng Sơn Phương án điều chỉnh, bổ
26/08/2009 1618/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng 03 điểm trường huyện Bình Gia.
26/08/2009 1617/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng 04 điểm trường huyện Lộc Bình.
25/08/2009 1612/QĐ-UBND Giao bổ sung dự toán kinh phí cải cách hành chính năm 2009
25/08/2009 1615 /QĐ-UBND Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng cột mốc (47 mốc) thuộc Dự án xây dựng, lắp đặt cột mốc biên giới trên biê
25/08/2009 1611/QĐ-UBND Phê duyệt kinh phí chi trả chế độ chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ
25/08/2009 1614 /QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Quan.
24/08/2009 1599/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 146/QĐ-UB-XD ngày 28 tháng 01 năm 2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn
24/08/2009 1601/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư di chuyển đường ống cấp nước nước sinh hoạt xã Yên Vượng Dự án đường Gốc
24/08/2009 1603/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán vốn XDCB hoàn thành công trình: Điện chiếu sáng đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn.
24/08/2009 1609/QĐ-UBND Về việc đổi tên Trung tâm thông tin Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Công nghệ thông tin
24/08/2009 1600/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 1428/QĐ-UB-XD ngày 02 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnh Lạng Sơn
24/08/2009 1602/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung phương án tổng thể và phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển đường dây 0,4 KV sau Trạm biến áp Tân Mỹ 3; đườn
24/08/2009 1610/QĐ-UBND Về việc đổi tên Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Kỹ thuật địa chính

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn