Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
19/10/2009 2111/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thànhcông trình Trụ sở UBND xã Châu Sơn huyện Đình Lập.
19/10/2009 2112/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán vốn XDCB hoàn thành: dự án “Hệ thống chiếu sáng đường Hùng Vương thành phố Lạng Sơn”hạng mục: Chi phí chuẩn
19/10/2009 2118 /QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Văn Quan theo Quyết định số 47/2008/QĐ-
19/10/2009 2119/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Văn Lãng theo Quyết định số 47/2008/QĐ-T
19/10/2009 2116/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu xây lắp:Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Văn Quan.
16/10/2009 2049/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:Xây dựng 03 điểm trường huyện Bình Gia.
16/10/2009 2055/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc, hoá chất xét nghiệmmiễn dịch của máy Axsym-Abbott của Bệnh việnĐa khoa trung tâm tỉnh Lạn
15/10/2009 2047/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán vốn XDCB hoàn thành công trình: Nhà công vụ giáo viên Trường MN, TH Thiện Hoà huyện Bình Gia(gói thầu số 1:
15/10/2009 2045/QĐ-BTC Thành lập Hội đồng thẩm định biểu tr­ưng tỉnh Lạng Sơn
15/10/2009 2046/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Phòng học Trường THCS Lợi Bắc, Na Dương huyện Lộc Bình.
15/10/2009 2048/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án Đầu tư trồng rừng sản xuất của Công ty cổ phần lâm sản Thịnh Lộc Shinec
14/10/2009 2040/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục trục đường ĐN2, công trình đường nội bộ khu II, cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
14/10/2009 2039/QĐ-UBND Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:Nhà bia ghi tên liệt sĩ nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn
14/10/2009 2042/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách kết quả chuyển loại viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2009
14/10/2009 2038/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đấu thầu Mua sắm thiết bị tin học cho các trường phổ thông năm 2009 thuộc dự án đào tạo cán bộ tin học và đưa
14/10/2009 2041/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục và kế hoạch đấu thầu Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2009
13/10/2009 2035/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất trongQuy hoạch chi tiết Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn.
13/10/2009 2034/QĐ-BCĐ Phân bổ số lượng đại biểu các huyện, thành phố dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn;
12/10/2009 2016/QĐ-UBND Phê duyệt phương án thẩm định hồ sơ Giao - Nhận lưới điện hạ thế 0,4 KV nông thôn bàn giao cho ngành điện quản lý bán trực tiếp
12/10/2009 2021/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500.
09/10/2009 2009/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cho 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP
09/10/2009 2010/QĐ-BCĐ Về việc thành lập các Tiểu Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
09/10/2009 2003/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn Khuổi Tao, xã Công Sơn, huyện CL
08/10/2009 1995/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng chia lô tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn.
08/10/2009 1997/QĐ-UBND Phê duyệt đầu tư dự án Thu gom, xử lý, tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng ở các kho trên địa bàn tỉnh Lạng sơn
08/10/2009 2000/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp công trình thuỷ lợi Khuổi Ngần, huyện Cao Lộc
08/10/2009 1974/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy phép đầu tư của Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Tả Giang-Lạng Sơn
08/10/2009 1996 /QĐ-UBND V/v cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chợ Việt bắc thuê đất để đầu tư xây dựng Chợ thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
08/10/2009 1999 /QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp Hồ Khuôn Pinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
08/10/2009 2002/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cho 11 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2005 - 2009 của Hội Cựu chiến binh
07/10/2009 1985/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ khai hoang, tái định canh, định cư
07/10/2009 1992/QĐ-BCĐ Về việc thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2009);
07/10/2009 1990/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm
07/10/2009 1993/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Sở Tài chính
06/10/2009 1972/QĐ-HĐTD Về việc thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị năm 2009

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn