Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
16/02/2017 31/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (ngày 25/3/2017)
15/02/2017 30/KH-UBND Triển khai công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
14/02/2017 29/KH-UBND Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016
13/02/2017 28/KH-UBND Tổng kết Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
10/02/2017 27/KH-UBND Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017
09/02/2017 26/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạ
08/02/2017 237/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy chế biến gỗ ván may Veneer xuất khẩu
06/02/2017 25/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017
04/02/2017 218/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan
04/02/2017 24/KH-UBND Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
04/02/2017 23/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 và Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự Đảng Chính phủ
27/01/2017 22/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 104-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong giai đoạn 2016-2020
26/01/2017 21/KH-UBND Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
25/01/2017 20/KH-UBND Thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23/01/2017 18/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
23/01/2017 19/KH-UBND Xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20/01/2017 112/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định
20/01/2017 111/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Bưu điện huyện Lộc Bình, cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
19/01/2017 16/KH-UBND Tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2017
19/01/2017 15 /KH-UBND Định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19/01/2017 17/KH-UBND Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng
18/01/2017 14/KH-UBND Tổ chức Lễ trao tặng Huân, Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
18/01/2017 103/QĐ-UBND Về việc công bố đợt 2 thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017
17/01/2017 93/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/01/2017 95/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/01/2017 94/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/01/2017 13/KH-UBND Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020
14/01/2017 12/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lạng Sơn lần thứ 01 năm 2017
13/01/2017 08/QĐ-UBND Thực hiện Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
13/01/2017 10/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh động vật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/01/2017 09/KH-UBND Hành động thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 về lĩnh vực
13/01/2017 11/KH-UBND Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/01/2017 07/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2016
11/01/2017 06/KH-UBND Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017
11/01/2017 05/KH-UBND Thực hiện giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở từ năm học 2016-2017

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn