Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
01/12/2009 2376/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng,huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
01/12/2009 2374/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2010
01/12/2009 2380/QĐ-UBND Phê duyệtdanh mục và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị cho các Trường THPT năm 2008 thuộc Đề án kiên cố hóa trường,lớp học và n
01/12/2009 2374/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2010
01/12/2009 2373/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo của các trường chuyên nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm học 2009-2010
30/11/2009 2362/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cấp điện thôn Nà Va, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc
30/11/2009 2364/QĐ-UBND Về việc phân bổ bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2009
30/11/2009 2366/QĐ-UBND Về việc Thành lập Tổ công tác chuẩn bị dự án Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội thị xã Đồng Đăng
30/11/2009 2365/QĐ-UBND Về việc phân bổ bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2009
27/11/2009 2345/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Các đoạn tuyến đường Yên Trạch - Lạng Giai ( xã Nhân Lý), huyện Chi Lăng và Cao Lộc
27/11/2009 2351/QĐ-UBND Phê duyệtdanh mục và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị cho các Trường THCS - Đợt II năm 2008 thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớ
27/11/2009 2346/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ công tác đào tạo của Trường Cao đẳng y tế Lạng Sơn
27/11/2009 2350/QĐ-UBND Phê duyệtdanh mục và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị cho các Trường Tiểu học- Đợt II năm 2008 thuộc Đề án kiên cố hóa trường,
26/11/2009 2336 /QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, khắc phục ô nhiễm suối Ngọc Tuyền, thành phố Lạng Sơn
25/11/2009 2313/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đường đến trung tâm xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia
25/11/2009 2311/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đường đến trung tâm xã Đoàn Kết – xã Khánh Long – xã Vĩnh Tiến – xã Cao Minh, huyện Tràng
25/11/2009 2314/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đường đến trung tâm xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng
25/11/2009 2318/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Cải tạo, mở rộng mỏ đá vôi Lân N
24/11/2009 2308/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương Nà Cáy, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
23/11/2009 2297/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung chuyển hàng hoá thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉ
23/11/2009 2294/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kinh phí dự án Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng nhiều khó khăn thuộc Chương trình MTQG
23/11/2009 2302/ QĐ-UBND Về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục cho Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn năm 2009
23/11/2009 2296/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả bán đấu giá (đợt 4) quyền sử dụng đất thuộc các Lô C5, C9, tiểu khu tái định cư khối 9, phường Đông Kinh, thàn
23/11/2009 2298/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình:Nước sinh hoạt xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình.
23/11/2009 2303/QĐ-UBND Mức thu tạm thời một phần viện phí tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23/11/2009 2295/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Lô nhà vườn,Khu tái định cư Phai Luông, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
20/11/2009 2287/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc lô đất nhà liền kềtạiKhu tái định cư Phai Luông
20/11/2009 2284/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Cầu Yên Bình, huyện Hữu Lũng
20/11/2009 2290/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lạng Sơn
20/11/2009 2289/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát thuê đất để xây dựng Nhà máy ván ép xuất khẩu
20/11/2009 2285/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Bãi xử lý rác thải huyện Tràng Định
20/11/2009 2286/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực Cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng
20/11/2009 2288/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý
20/11/2009 2283/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm 2009
19/11/2009 2279 /GP-UBND Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn