Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
22/07/2009 1353/QĐ-UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/07/2009 1316/QĐ-UBND QĐ Về đơn giá một buổi chiếu phim
12/07/2009 06/CĐ –UBND. CÔNG ĐIỆN CUA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
30/06/2009 1196/QĐ-UBND QĐ Về giá tiêu thụ nước sạch đô thị.
07/06/2009 41 /QĐ-UBND QĐ kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
05/01/2009 04 /QĐ-UBND QĐ Về việc chuyển Trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
13/12/2008 2760/QĐ-UBND Ban hành Cơ chế điều hành; thành lập Ban Điều hành thực hiện chương trình, dự án trọng điểm và chương trình, dự án cần chỉ đạo
12/12/2008 89 /KH-UBND Triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây
12/12/2008 88 /KH-UBND KH Triển khai thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ
04/12/2008 85/KH-UBND KH Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn
28/11/2008 81/KH-UBND Phòng chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo
21/11/2008 09/CT- UBND CT Về việc thực hiện Quyết định số 25/2008/QĐ- UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành
05/11/2008 03/CĐ-PCLB CÔNG ĐIỆN KHẨN của UBND tỉnh.
20/10/2008 2241/Q§-UBND QĐ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn.
13/10/2008 2178/QĐ-UBND QĐ về việc thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
05/10/2008 2074/QĐ-UBND QĐ về việc thành lập lại Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.
05/10/2008 2075/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Ban Thi đua- Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.
22/09/2008 146/TB-HĐTD TB Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2008.
19/09/2008 845/HĐTD V/v tổ chức triển khai kế hoạch thi tuyển công chức năm 2008
19/09/2008 847/UBND-KTTH Về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong những tháng cuối năm.
18/09/2008 1939/QĐ-UBND QĐ Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
18/09/2008 1938/QĐ-UBND QĐ Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
11/09/2008 1881/QĐ-UBND QĐ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh LS
11/09/2008 71/KH-UBND KH Tổ chức Hội nghị sơ kết 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”(03/3/1989 - 03/3/2009)
10/09/2008 70/KH-UBND KH Tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
09/09/2008 138/TB-HĐTS TB Kế hoạch tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2008.
04/09/2008 1813/QĐ-UBND QĐ Về Đơn giá thanh toán vệ sinh môi trường đô thị
03/09/2008 1815/QĐ-BCĐ QĐ V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn
03/09/2008 1801/QĐ-UBND QĐ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH.
01/09/2008 1791/QĐ-UBND QĐ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
01/09/2008 1792/QĐ-UBND QĐ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
28/08/2008 1719 /QĐ-UBND QĐ Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
28/08/2008 07/CT-UBND CT về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục - đào tạo năm học 2008-2009 trên địa bàn tỉnh.
28/08/2008 745/UBND-KTN V/v Tổ chức “Tháng an toàn giao thông năm 2008”
22/08/2008 1671/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh hệ thống đường tỉnh (ĐT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn