Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
20/05/2010 48/KH-UBND Phúc tra chấm điểm chuẩn quốc gia y tế xã năm 2009
19/05/2010 719/QĐ-UBND QĐ V/v thay đổi Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn.
18/05/2010 704/QĐ-UBND QĐ Thành lập HĐ thẩm định Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh LS giai đoạn 2010- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
18/05/2010 45/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
18/05/2010 701/QĐ-UBND QĐ V/v phê duyệt Đề án Chuẩn Quốc gia Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2014
18/05/2010 44/KH-UBND Tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6 năm 2010 đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
17/05/2010 697/QĐ-UBND QDD V/v thành lập Tổ công tác giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Điều 8, Điều 9 của Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg
17/05/2010 43/KH-BCĐĐTTK Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại,Internet và nghe nhìn năm 2010 tỉnh Lạng Sơn.
17/05/2010 698/QĐ-UBND QĐ thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn
14/05/2010 42/KH-PCLB-TKCN Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2010
13/05/2010 682/QĐ-UBND QĐ V/v thành lập BTC cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri
13/05/2010 685/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11/05/2010 671/QĐ-UBND QĐ Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Cung Thiếu nhi trực thuộc Tỉnh Đoàn Lạng Sơn
11/05/2010 672 /QĐ-UBND QĐ Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng sư phạm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
11/05/2010 41/KH-UBND Triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn.
11/05/2010 661/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu đất thuộc Khối 9 và 10 trong Quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh thành phố Lạng Sơn.
10/05/2010 662/QĐ-UBND QĐ Thành lập các Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
08/05/2010 659/QĐ-UBND QĐ Thành lập Chốt Kiểm dịch động vật tạm thời tại Làng Trang, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
07/05/2010 655/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bình.
07/05/2010 652/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu đất bờ Nam sông Kỳ Cùng thuộc Quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng thành phố Lạng Sơn.
07/05/2010 649/QĐ-UBND QĐ V/v công bố dịch bệnh tai xanh ở lợn tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
07/05/2010 654/QĐ-UBND QĐ v/v chuyển Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
07/05/2010 651/QĐ-UBND QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra thi cấp tỉnh năm 2010
06/05/2010 40/KH-BCĐ Thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2010
04/05/2010 634/QĐ-UBND QĐ v/v cho phép thành lập Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn
29/04/2010 610/QĐ-BCĐ QĐ v/v thành lập các Tiểu ban tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2010)
29/04/2010 39 /KH-BCĐ Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn
29/04/2010 609/QĐ-BCĐ QĐ v/v thành lập Ban Tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn ( 27/9/1940 - 27/9/2010)
29/04/2010 613/QĐ-UBND QĐ Thành lập Chốt Kiểm dịch động vật tạm thời tại Ngả Hai, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
28/04/2010 595/QĐ-UBND QĐ thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn
28/04/2010 594/QĐ-UBND QĐ Về việc chuyển Công ty Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
28/04/2010 596/QĐ-UBND QĐ V/v chuyển Công ty Lâm nghiệp Đình Lập thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
27/04/2010 38 /KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát ca
27/04/2010 583/QĐ-UBND QĐ thành lập BCĐ điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn toàn quốc năm 2010 trên địa bàn tỉnh
22/04/2010 37/KH-PCLB Hành động, phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn ứng phó với thiên tai, thảm họa, sự cố, tai nạn năm 2010-

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn