Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
16/01/2010 04/KH-BCĐ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 12 năm 2010.
15/01/2010 93/QĐ-UBND Về việc thay đổi Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn.
15/01/2010 92/QĐ-UBND Về việc tổ chức mở lớp Trung cấp Hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã khóa 20
13/01/2010 73 /QĐ-UBND Về việc đặt tên đường, phố thị trấn Văn Quan huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn.
13/01/2010 75 /QĐ-UBND Về việc đặt tên đường, phố thị trấn Hữu Lũng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.
13/01/2010 72 /QĐ-UBND Về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ,qu
13/01/2010 67 /QĐ-BCĐ Thành lập Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn
13/01/2010 63/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan, khoá XVII, nhiệm kỳ 2004- 2011
13/01/2010 76 /QĐ-UBND Về việc đặt tên đường, phố thị trấn Đình Lập huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn.
13/01/2010 74 /QĐ-UBND Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn.
13/01/2010 78 /QĐ - UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Gia, khoá XVII, nhiệm kỳ 2004- 2011
13/01/2010 66 /QĐ-UBND Về việc Kiện toàn Ban Quản lý chương trình “Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh, hướng tới đạt mục tiêu thiên niên kỷ 2006 – 2010
13/01/2010 64/QĐ - UBND Về việc phê chuẩn kết quả cho thôi chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan, khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2011
12/01/2010 62/QĐ-UBND Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2010
12/01/2010 03/KH - UBND Tổ chức các hoạt động chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2010)
12/01/2010 02/KH-UBND Tổ chức thăm, chúc Tết Trung tâm điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách người có công, Lễ dâng hương Tượng Bác Hồ,Tượng đài
12/01/2010 61/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí
11/01/2010 01/KH-UBND Kiểm tra tình hình triển khai và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách nhà nước năm trong 2010.
08/01/2010 40 /QĐ-UBND Phê duyệt dự án khoanh vùng khu vực cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lạng Sơn
06/01/2010 11/QĐ- UBND Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực thi hành
31/12/2009 2624/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đơn giá cây con giống cây trồng Lâm nghiệp chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
30/12/2009 2615 /QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
28/12/2009 2577/QĐ-UBND Về việc công nhận huyện Bình Gia đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
24/12/2009 2550 /QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà 8 phòng học Trường TH Yên Trạch huyện Cao Lộc.
24/12/2009 2547/QĐ-UBND Về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn
24/12/2009 2548 /QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn
24/12/2009 2549 /QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch Mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế năm 2009
22/12/2009 2530 /QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
22/12/2009 2532 /QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
21/12/2009 2511 /QĐ-UBND Về việcphê duyệt danh mục và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị từ nguồn kinh phí hỗ trợ thiết bị truyền hình tiếng dân tộc ít n
21/12/2009 2521 /QĐ-BCĐ Về việc thành lập Tổ thẩm định cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá năm 2009.
21/12/2009 2519 /QĐ-UBND Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia năm 2009
21/12/2009 2529/QĐ-UBND Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia năm 2009
21/12/2009 2526/QĐ-UBND Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Tr­ường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2009
21/12/2009 2512 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình:Khuôn viên tượng đài và tu sửa, tôn tạo Nhà lưu niệm đồng c

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn