Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
06/10/2009 1972/QĐ-HĐTD Về việc thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị năm 2009
03/10/2009 1951/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Sách - Văn hóa - Thiết bị trường học Lạng Sơn thuê đất
03/10/2009 1949/QĐ-UBND Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Khu mỏ đá Vôi, mỏ đá Sét thuộc dự án Nhà máy xi măn
03/10/2009 1950/QĐ-UBND Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Bãi đổ đất thải phục vụ thi công Bãi đỗ xe cửa khẩu Hữu N
30/09/2009 1948/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
30/09/2009 1921/QĐ-UBND Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Mỏ đá vôi Lân Nặm, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
30/09/2009 1923/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC Công trình: Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn - đợt
30/09/2009 1925/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống cấp n­ước sinh hoạt nông thôn tại xã Tri Lễ, huyện Văn Quan,
30/09/2009 1927/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 242
30/09/2009 1930/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh Lạng Sơn để xây dựng trụ sở
30/09/2009 1933/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Khu đô thị Phú Lộc III - giai đoạn 2 và đường giao thông 37m
30/09/2009 1935/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm - Đội Cấn, huyện Tràng Định
30/09/2009 1944/QĐ-UBND Về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2009
30/09/2009 1947 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo thuộc Dự án phát Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn, thuộc Dự án Phát triển bệnh viện
30/09/2009 1956/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu vực thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình ( bổ sung đợt phúc tra)
30/09/2009 1958/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu vực xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
30/09/2009 1918/QĐ-UBND Giao đất đã bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn tại khu đô thị Nam H
30/09/2009 1922/QĐ-UBND Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Cụm công trình thuỷ lợi Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh LS
30/09/2009 1924/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Chợ cụm xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
30/09/2009 1926/QĐ-UBND Về việc giao thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31, đoạn Hữu Sản - Bản Chắt
30/09/2009 1929/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chi Cục Thuế thành phố Lạng Sơn để xây dựng trụ sở Đội Thuế phường Chi Lăng
30/09/2009 1932/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe vận tải hàng hóa Cửa khẩu Mốc 1140
30/09/2009 1934/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh
30/09/2009 1942/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn giám sát kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị năm 2009
30/09/2009 1946/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội
30/09/2009 1954/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Di chuyển tuyến cáp quang và đường dây điện thoại để xây dựng công trình
30/09/2009 1955/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu vực thị trấn Lộc bình, huyện Lộc Bình ( bổ sung đợt phúc tra)
30/09/2009 1957/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thu hồi một phần giá trị bồi thường đã phê duyệt
30/09/2009 1959/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư địa phận xã Thượng Cường, xã Quang Lang, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
29/09/2009 1910/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Mỹ thuật - Điêu khắc Dự án đầu tư Xây dựng công trình Khuôn viên tượng đài và tu sửa, tôn tạo Nhà
29/09/2009 1913/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
29/09/2009 1916/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Di dân tái định cư Trường bắn TB1 (đợt 4), huyện Đình Lập, tỉnh Lạ
29/09/2009 1912/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Tuyến băng tải, trạm đập mỏ đá vôi, đá sét Nhà máy xi măng Đồng B
29/09/2009 1914/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục mua sắm và Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề dự án đầu tư Tăng cường năng lực dạy nghề
28/09/2009 1890/QĐ-UBND Về việc cho thuê đất để đầu tư xây dựng Dự án Chợ rau quả tại Khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn