Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
22/09/2016 1696/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Trường Phổ thông cơ sở xã Yên Vượng giao cho Trường Mầm non xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng
22/09/2016 102/KH-UBND Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020
19/09/2016 101/KH-UBND Triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/09/2016 100/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TU, ngày 10/8/2011 về xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2016- 2020
17/09/2016 1651/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Sao vàng chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
12/09/2016 99/KH-UBND Thực hiện Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/09/2016 98/KH-UBND Thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2017
09/09/2016 1587/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép được giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường
09/09/2016 97/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
09/09/2016 1586/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh, giao cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
09/09/2016 96 /KH-UBND Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020
07/09/2016 1576/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
07/09/2016 95/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
31/08/2016 1532/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý theo quy định
31/08/2016 1533/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc quản lý, cho Công ty TNHH Xuất khẩu Hoa Hồi Lạng Sơn thuê đất
30/08/2016 1526/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được hóa lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/08/2016 1524/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/08/2016 1527/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/08/2016 1486/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích quốc phòng
24/08/2016 1483/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Việc làm, An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
20/08/2016 1467/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý theo quy định
20/08/2016 1466/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Tam Gia, huyện Lộc Bình
18/08/2016 1456/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Viễn thông và internet; lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/08/2016 94/KH-UBND Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tỉnh Lạng Sơn, đợt 3 - năm 2016
16/08/2016 93/KH-UBND Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020
15/08/2016 1433/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/08/2016 1416/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Long Đống, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
13/08/2016 1419/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho UBND huyện Văn Quan và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản lý theo quy định
13/08/2016 1417/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý theo quy định
12/08/2016 1403/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1402/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1404/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1406/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1408/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
12/08/2016 1405/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn