Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
14/07/2017 129/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
14/07/2017 1292/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho UBND huyện Hữu Lũng và Trường Mầm non Lâm trường Hữu Lũng để quản lý, sử dụng theo quy định.
13/07/2017 1266/QĐ-UBND Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/07/2017 1262/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, giao cho UBND huyện Đình Lập quản lý theo quy định
13/07/2017 1263/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
13/07/2017 127/KH-UBND Phòng, chống bệnh Dại năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/07/2017 128/KH-UBND Xây dựng mô hình điểm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm có sự liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020
12/07/2017 1257/QĐ-UBND Về việc cho Hợp tác xã Tiến Đạt thuê đất tại thôn Bản Hoi, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
12/07/2017 1252/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý
12/07/2017 125/KH-UBND Thực hiện Thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “Về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/07/2017 126/KH-UBND Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2018
10/07/2017 1237/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Thành Đông thuê để thực hiện Dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường
10/07/2017 1239/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/07/2017 124/KH-UBND Thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
08/07/2017 1233/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Đợt 1)
08/07/2017 1227/QĐ-UBND Về việc cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại đường Hoàng Văn thụ, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
08/07/2017 1234/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình, cho Công ty TNHH Songlees Lạng Sơn thuê đất để thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Na Dương, huyện Lộc Bình
08/07/2017 123/KH-UBND Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (DDCI)
07/07/2017 122/KH-UBND Triển khai các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017 - 2018
06/07/2017 1220/QĐ-UBND Về việc cho Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê đất tại khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia.
06/07/2017 121/KH-UBND Thực hiện Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
04/07/2017 120/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
30/06/2017 119/KH-UBND Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn
30/06/2017 118/KH-UBND Triển khai Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2017 - 2020 gắn với thực hiện chỉ tiêu 17.1 của Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
29/06/2017 1161/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn để thực hiện Dự án: Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lạng Sơn
29/06/2017 1166/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
29/06/2017 1163/QĐ-UBND Về việc cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất công trình Bưu chính, viễn thông tại phố Điềm He II, xã Văn An, huyện Văn Quan
29/06/2017 117/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020”
27/06/2017 116/KH-UBND Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các huyện, thành phố giai đoạn 2017-2020.
26/06/2017 1144/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê tại khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
26/06/2017 1143/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Sông Diêm, cho Công ty TNHH Công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án Xây dựng xưởng sản xuất hợp kim và hợp chất kim loại
26/06/2017 1145/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Bưu điện huyện Bắc Sơn, cho Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê tại khu phố Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn
26/06/2017 115/KH-UBND Cấp nước an toàn Hệ thống cấp nước tập trung khu vực đô thị năm 2017, giai đoạn 2017-2025 và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/06/2017 1138/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
22/06/2017 1118/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội quản lý tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn