Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
27/09/2017 1790/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn sử dụng làm điểm Bưu điện văn hóa xã, tại xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
27/09/2017 1786/QĐ-UBND Về việc cho Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn Công ty xăng dầu Hà Bắc thuê đất tại phố Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
27/09/2017 1797/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý
26/09/2017 1780/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn sử dụng làm điểm Bưu điện văn hóa xã, tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
26/09/2017 165 /KH-UBND Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
26/09/2017 1775 /QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Tri Phương, huyện Tràng Định.
20/09/2017 163/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20/09/2017 164/KH-UBND Thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030
18/09/2017 1732/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Thủy lợi, Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn
18/09/2017 162/KH -UBND Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017, 2018 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
18/09/2017 1731/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng, Y tế Dự phòng, Y tế Dự phòng và Môi trường, Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
18/09/2017 1735/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực Khuyến công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
15/09/2017 1724/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng
15/09/2017 1704/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15/09/2017 1708/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất, giao cho UBND xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng để quản lý, sử dụng vào mục đích đất giao thông.
15/09/2017 1710/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Minh Hợp thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tại khu du lịch sinh thái thác Đăng Mò, huyện Bình gia
15/09/2017 1707/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.
15/09/2017 1709/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Hoàng Khánh thuê đất thực hiện dự án đầu tư: Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Ao Si, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng
15/09/2017 1713/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Anh Kiệt thuê đất tại Khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện dự án đầu tư: Nhà làm việc và kho, bãi chứa hàng hóa
14/09/2017 161/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030
14/09/2017 159/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/09/2017 160/KH-UBND Thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/09/2017 158/KH-UBND Xây dựng các Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc các huyện Tràng Định và Lộc Bình
13/09/2017 1698/QĐ-UBND Về việc giao nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
12/09/2017 156/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/09/2017 157/KH-UBND Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Lạng Sơn khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025
09/09/2017 155/KH-UBND Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017
07/09/2017 154/KH-UBND Triển khai Chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2025
07/09/2017 153/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/09/2017 1658/QĐ-UBND Về việc cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê đất tại thôn Pha Lác, thị trấnChi Lăng, huyện Chi Lăng.
01/09/2017 152/KH-UBND Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021
31/08/2017 151/KH-UBND Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31/08/2017 1618/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
30/08/2017 1603/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
30/08/2017 1602/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kim Thạch Phát thuê đất tại thôn Chục Quan, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn