Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
18/01/2017 14/KH-UBND Tổ chức Lễ trao tặng Huân, Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
18/01/2017 103/QĐ-UBND Về việc công bố đợt 2 thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017
17/01/2017 93/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/01/2017 95/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/01/2017 94/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/01/2017 13/KH-UBND Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020
14/01/2017 12/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lạng Sơn lần thứ 01 năm 2017
13/01/2017 08/QĐ-UBND Thực hiện Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017
13/01/2017 10/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh động vật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/01/2017 09/KH-UBND Hành động thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 về lĩnh vực
13/01/2017 11/KH-UBND Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/01/2017 07/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2016
11/01/2017 06/KH-UBND Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017
11/01/2017 05/KH-UBND Thực hiện giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở từ năm học 2016-2017
11/01/2017 60/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
11/01/2017 50/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở y tế
11/01/2017 56/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND phường Vĩnh Trại để xây dựng Nhà văn hóa hóa khối 10, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
11/01/2017 55/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH một thành viên Hoàng Lộc Tràng Định thuê đất để thực hiện đầu tư trồng rừng tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia
10/01/2017 38/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
10/01/2017 03/KH-UBND Học tập và tuyên truyền chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020
10/01/2017 02/KH-UBND Thăm, tặng quà chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017
10/01/2017 04/KH-UBND Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020
05/01/2017 01/KH-UBND Tổ chức Hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Đinh Dậu năm 2017
04/01/2017 05/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường THCS thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
30/12/2016 156 /KH-UBND Thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030"
30/12/2016 158/KH-UBND Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/12/2016 160/KH-UBND Rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
30/12/2016 157/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng xuân Đinh Dậu năm 2017
30/12/2016 159/KH-UBND Triển khai công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/12/2016 155/KH-UBND Triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
26/12/2016 154/KH-UBND Khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn
26/12/2016 153/KH-UBND Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017
26/12/2016 2585/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chi cục Thuế huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
26/12/2016 152/KH-UBND Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
23/12/2016 2562/QĐ-UBND Về việc công bố thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn đợt 24 năm 2016

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn