Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
07/12/2017 2352/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng
07/12/2017 2351/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng
07/12/2017 2355/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường mầm non xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất cơ sở Giáo dục – Đào tạo
07/12/2017 2339/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn thuê đất tại Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
07/12/2017 2338/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn thuê đất tại thôn Trằm Pháng, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng
06/12/2017 199/KH-UBND Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
05/12/2017 198/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
04/12/2017 2314/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
04/12/2017 2316/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của UBND huyện Lộc Bình quản lý, giao cho Công an huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích An ninh
02/12/2017 197/KH-UBND Thăm, tặng quà chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp lễ Noel năm 2017
29/11/2017 2274/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Kinh doanh khí hóa lỏng Lạng Sơn thuê đất tại thôn Khuổi Cải, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
29/11/2017 2275/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại Hòa Bình chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
29/11/2017 2269/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH đá Tân Lang thuê đất tại thôn Lũng Vặm, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng
29/11/2017 2273/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, giao cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư
28/11/2017 196/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 201-KL/TU ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 Thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyê
27/11/2017 195/KH-UBND Đầu tư công vốn ngân sách trung ương tỉnh Lạng Sơn năm 2018 (lần thứ hai)
25/11/2017 2244/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan để quản lý theo quy định
25/11/2017 2252/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn thuê đất tại thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia
22/11/2017 2209/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn
22/11/2017 194/KH-UBND Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2018
22/11/2017 2195/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH MTV Huyền Sơn thuê, giao cho UBND xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng quản lý
21/11/2017 193/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng
21/11/2017 192/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/11/2017 2172/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn giao cho UBND huyện Bình Gia để giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định
16/11/2017 191/KH-UBND Tổ chức Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ II gắn với Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ thành phố Lạng Sơn Xuân Mậu Tuất - năm 2018
16/11/2017 190/KH-UBND Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017 và triển khai công tác năm 2018
15/11/2017 2140/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Ngô Quyền chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
15/11/2017 189/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11/11/2017 2107/QĐ-UBND Về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Dụ chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
11/11/2017 188/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cơ quan Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
09/11/2017 186/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/11/2017 187/KH- UBND Tổ chức triển khai thi hành Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/11/2017 2089/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Quốc tế Việt Trung thuê đất tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
08/11/2017 2070/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn sử dụng làm điểm Bưu điện văn hóa xã Tràng Các, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
07/11/2017 2059/QĐ-UBND V/v thu hồi, giao đất cho UBND phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa khối 2, phường Tam Thanh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn