Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
08/02/2018 21/KH-UBND Thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
08/02/2018 23/KH-UBND Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020
08/02/2018 22/KH-UBND Ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018
08/02/2018 24/KH-UBND Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
07/02/2018 318/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH ROSIN INDUSTRIES Việt Nam thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy gia công, sản xuất các sản phẩm từ nhựa thông tại huyện Đình Lập
07/02/2018 317/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
06/02/2018 304/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho UBND xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia để xây dựng Trụ sở cơ quan và Nhà văn hóa thôn
06/02/2018 20/KH-UBND Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 13/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Kết luận số 766-KL/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
05/02/2018 302/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
05/02/2018 299/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
02/02/2018 17/KH-UBND Triển khai thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 21/12/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
02/02/2018 19/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án Đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
02/02/2018 18/KH-UBND Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31/01/2018 265/QĐ-UBND Về việc cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Sơn
31/01/2018 16/KH-UBND Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc sản và văn hóa- du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2018
29/01/2018 245/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
26/01/2018 15/KH-UBND Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”
25/01/2018 14/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
24/01/2018 13/KH-UBND Thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ
22/01/2018 11/KH-UBND Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
22/01/2018 10/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017
22/01/2018 12/KH-UBND Thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020”
19/01/2018 135/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh lâm nghiệp
19/01/2018 139/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng
19/01/2018 138/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Đài truyền thanh và truyền hình huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích Trạm phát lại truyền thanh, truyền hình
19/01/2018 09/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18/01/2018 122/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho Chi cục thống kê huyện Lộc Bình để xây dựng Trụ sở làm việc tại Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
18/01/2018 115/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.
17/01/2018 07/KH-UBND Thăm, tặng quà chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018
17/01/2018 06/KH-UBND Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
17/01/2018 08/KH-UBND Triển khai, thực hiện Đề án "Đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/01/2018 107/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
17/01/2018 05/KH-UBND Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
16/01/2018 04/KH-UBND Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
15/01/2018 03/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn