Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
17/11/2017 2172/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn giao cho UBND huyện Bình Gia để giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định
16/11/2017 191/KH-UBND Tổ chức Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ II gắn với Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ thành phố Lạng Sơn Xuân Mậu Tuất - năm 2018
16/11/2017 190/KH-UBND Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017 và triển khai công tác năm 2018
15/11/2017 2140/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Ngô Quyền chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
15/11/2017 189/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11/11/2017 2107/QĐ-UBND Về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Dụ chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
11/11/2017 188/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cơ quan Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
09/11/2017 186/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/11/2017 187/KH- UBND Tổ chức triển khai thi hành Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/11/2017 2089/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Quốc tế Việt Trung thuê đất tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
08/11/2017 2070/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn sử dụng làm điểm Bưu điện văn hóa xã Tràng Các, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
07/11/2017 2059/QĐ-UBND V/v thu hồi, giao đất cho UBND phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa khối 2, phường Tam Thanh
06/11/2017 2051/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa.
06/11/2017 2051/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa.
31/10/2017 185/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 197-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TU ngày 13/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện phát triển các vùng kinh tế theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2
31/10/2017 2018/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải quốc tế Việt Trung chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần
31/10/2017 2008/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia
31/10/2017 2010/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Châu Sơn, huyện Đình Lập
31/10/2017 2006/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn
31/10/2017 2009/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình
30/10/2017 184/KH-UBND Tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018
27/10/2017 1986/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình
27/10/2017 1992/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng
27/10/2017 1987/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình
27/10/2017 1993/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng
27/10/2017 1985/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình
26/10/2017 183/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/10/2017 1970/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Quan Bản, huyện Lộc Bình
24/10/2017 1966/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình
24/10/2017 1965/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Như Khuê, huyện Lộc Bình
23/10/2017 182/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ, Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 12/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
23/10/2017 181/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ, Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 12/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
23/10/2017 180/KH-UBND Thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23/10/2017 1964/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng Trụ sở cơ quan.
21/10/2017 1953/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Mai Sao, huyện Chi Lăng

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn