Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
08/08/2012 1082/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31/07/2012 44/KH-UBND Phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
27/07/2012 43/KH-UBND Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013 của tỉnh Lạng Sơn.
23/07/2012 42/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
19/07/2012 41/KH-UBND Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2012.
17/07/2012 40/KH-UBND Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 của tỉnh Lạng Sơn
12/07/2012 39/KH-UBND Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2013
07/07/2012 38/KH-UBND Kiểm tra việc thi hành pháp luật về dân quân tự vệ và công tác dân quân tự vệ năm 2012
05/07/2012 37/KH-UBND Thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012- 2015.
30/06/2012 36/KH-UBND Sơ kết 03 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18/06/2012 755 /QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1790/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy mới (100%) để tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
18/06/2012 761 /QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn
15/06/2012 735 /QĐ-UBND V/v thành lập Đội Chống thất thu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Ga Đồng Đăng.
13/06/2012 35/KH-UBND Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
12/06/2012 34/KH-UBND Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012
07/06/2012 673/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2012-2013
07/06/2012 674/QĐ-UBND Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020
07/06/2012 675/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dự án hợp tác quốc tế về ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2012.
07/06/2012 33/KH-UBND thực hiện công tác nâng cao kết quả phổ cập giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2012-2015
06/06/2012 670/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh
04/06/2012 656/QĐ-UBND Về việc khen thưởng học sinh đạt giải Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2011 - 2012
04/06/2012 32/KH-UBND Tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2012
31/05/2012 651/QĐ-UBND Kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở
31/05/2012 652/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
31/05/2012 31/KH-UBND Tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Lạng Sơn năm 2012
31/05/2012 30/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Lạng Sơn năm 2012
30/05/2012 28/KH-UBND Công tác chuẩn bị, tiếp đón và làm việc với Đoàn Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng địa phương tỉnh Lạng Sơn năm 2012
30/05/2012 29/KH-UBND Phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2020
29/05/2012 632/QĐ-UBND Về việc công bố dịch Tai xanh ở lợn tại 02 xã Bình Phúc và Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
28/05/2012 27/KH-UBND Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
25/05/2012 26/KH-UBND Tổng kết 10 năm công tác phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2001-2010
17/05/2012 566/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020.
15/05/2012 545/QĐ-UBND Thành lập Ban quản lý dự án Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
14/05/2012 544/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.
08/05/2012 514/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn