Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
15/11/2012 64/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
05/11/2012 1643/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Bình thời kỳ 2011 - 2020
05/11/2012 1642/QĐ-UBND Phê duyệt phương án điều chỉnh bổ sung Danh mục Hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng chợ năm 2012
03/11/2012 1639/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh
03/11/2012 1637 /QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Phục vụ quản lý tại cửa khẩu Cốc Nam- hạng mục Nhà vệ sinh công cộng và Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực.
03/11/2012 1638/QĐ- UBND Về việc bổ nhiệm kiểm soát viên (kiêm nhiệm) tại Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn
02/11/2012 1619 /QĐ-UBND Về việc điều động Chi cục trưởng Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
01/11/2012 1617/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2011- 2016
01/11/2012 1618/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2011- 2016
31/10/2012 1614 /QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh
17/10/2012 62/KH-UBND Tổng kết thi hành Bộ luật dân sự năm 2005
17/10/2012 63/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2015.
09/10/2012 61/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 23/8/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
08/10/2012 1460 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua cá giống năm 2012 thuộc dự án Thả cá giống xuống hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2014
06/10/2012 60/KH-UBND Tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
03/10/2012 1440 /QĐ-UBND Về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
03/10/2012 1433 /QĐ-UBND Về việc công nhận Trường tiểu học duy trì đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2011
03/10/2012 1438 /QĐ-UBND Thưởng tiền cho các tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động
03/10/2012 59/KH-UBND Tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999
01/10/2012 58/KH-UBND KẾ HOẠCH Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29/09/2012 1411 /QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
27/09/2012 57/KH-UBND Tổng kết công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố giai đoạn 1998 - 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/09/2012 1376 /QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV năm 2012 tỉnh Lạng Sơn
25/09/2012 1377 /QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030
24/09/2012 56/KH-UBND Hành động thực hiện "Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" tỉnh Lạng Sơn
20/09/2012 55/KH-UBND Thực hiện đề án: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn
15/09/2012 1338 /QĐ-UBND Về việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2011-2012
14/09/2012 1307 /QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cấp điện xã Tân Thành, huyện Cao Lộc
13/09/2012 54/KH-UBND Thực hiện năm học 2012-2013 "Chăm lo phát triển giáo dục mầm non" tỉnh Lạng Sơn
12/09/2012 53/KH-UBND Triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật Nuôi con nuôi
07/09/2012 1283 /QĐ-UBND Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành từ ngày 01/01/2000 đến hết ngày 30/9/2011 đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ văn bản
05/09/2012 52/KH-UBND Thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và Lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, lò gạch thủ công cải tiến và lò đứng liên tục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
05/09/2012 51/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/09/2012 1262/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 1, Điều 2 Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
31/08/2012 1259/QĐ - UBND Về việc quy định chế độ thù lao đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn