Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
15/11/2013 106 /KH-UBND Thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/11/2013 104/KH-UBND Kế hoạch thược hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/11/2013 105/KH-UBND Hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11/11/2013 103 /KH-UBND Quán triệt, triển khai, tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định hướng dẫn thi hành
10/11/2013 04/CĐ-PCLB Công điện khẩn 04/CĐ-PCLB của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Lạng Sơn về chủ động ứng phó với cơn bão số 14 (Hai Yan)
06/11/2013 102 /KH-UBND Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014
06/11/2013 101/KH -UBND Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện 03 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
31/10/2013 100/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2013 – 2015 và sau 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29/10/2013 1640 /QĐ-UBND Về giá tiêu thụ nước sạch đô thị
15/10/2013 99 /KH-UBND Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/10/2013 1488 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho các xã thuộc vùng An toàn khu (ATK), huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
10/10/2013 98/KH-UBND Thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020
10/10/2013 97/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 16/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạ
08/10/2013 96/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/10/2013 95/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 81-CTr/TU ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, t
03/10/2013 1453 /QĐ-UBND Về việc công bố Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
25/09/2013 94 /KH-UBND Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2013 - 2015
20/09/2013 92/KH-UBND Tổ chức Hội thảo vận động ODA tại tỉnh Lang Sơn
20/09/2013 93/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
17/09/2013 1323/QĐ-UBND Về việc Quy định định lượng một số tiêu chí trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/09/2013 89/KH-UBND Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015
16/09/2013 91/KH-UBND Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013.
13/09/2013 1316/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Đầu tư nâng cấp trạm y tế xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã cho 35 xã điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015”
13/09/2013 90/KH-UBND Thực hiện Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015
12/09/2013 88/KH-UBND Chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng năm 2013.
11/09/2013 87/KH-UBND Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2015
05/09/2013 86 /KH-UBND Triển khai Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng theo Quyết định 843/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
03/09/2013 85 /KH-UBND Triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015
30/08/2013 84/KH-UBND Triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030
30/08/2013 83/KH-UBND Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020
29/08/2013 82 /KH-UBND Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn năm 2014
29/08/2013 81 /KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27/08/2013 80/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
27/08/2013 1220 /QĐ-UBND Về việc công bố quy định thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn.
26/08/2013 79/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Phó trưởng Ban Biên tập: Dương Văn Chiều, Phó chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn