Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
23/04/2013 43/KH-UBND Phòng chống dịch cúm A (H7N9) tỉnh Lạng Sơn
23/04/2013 42/KH-UBND Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013.
15/04/2013 41/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013)
15/04/2013 40/KH-UBND Tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (2002 - 2012)
12/04/2013 38/KH-UBND Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013
09/04/2013 36/KH-UBND Tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Lạng Sơn năm 2013
09/04/2013 37/KH-UBND Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013
05/04/2013 35/KH-UBND Về “xây dựng Gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
30/03/2013 32/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Lưu trữ
30/03/2013 34/KH-UBND Triển khai Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
30/03/2013 31/KH-UBND Thực hiện công tác pháp chế năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/03/2013 33/KH-UBND Tổ chức Hội nghị biểu dương xã điển hình tiên tiến trong phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2008-2013
29/03/2013 373 /QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,
27/03/2013 29/KH-UBND Kiểm tra, rà soát và ra thông báo không thụ lý, chấm dứt việc xem xét, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP
27/03/2013 28/KH-UBND Triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020”
27/03/2013 30 /KH-UBND Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2013.
22/03/2013 27/KH-UBND Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2022, định hướng đến năm 2030
18/03/2013 26 /KH-UBND Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013
18/03/2013 25/ KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
16/03/2013 308/QĐ- UBND Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển người được đề nghị tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển
14/03/2013 24/KH-UBND Tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/03/2013 22/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ vào năm 2020
13/03/2013 23/KH-UBND Hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn
11/03/2013 21/KH-UBND Sơ kết 5 năm triển khai và thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP Ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ(2007- 2012)
08/03/2013 287/QĐ-UBND Về việc thay thế Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị
27/02/2013 20/KH-UBND Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/02/2013 19/KH-UBND Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2016
25/02/2013 18/KH-UBND Triển khai công tác tư pháp năm 2013
18/02/2013 16/KH-UBND Phát triển giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
18/02/2013 219 /QĐ-UBND Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2012
18/02/2013 17/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch năm 2013, tháo gỡ khó khăn, giải quyết nợ xấu
06/02/2013 204/QĐ-UBND Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
06/02/2013 201/QĐ-UBND Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31/01/2013 15/KH-UBND Rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2013
31/01/2013 14/KH-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn