Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
12/12/2014 104/KH-UBND Thăm, tặng quà chúc mừng các tổ chức và chức sắc tôn giáo trong dịp Lễ Noel năm 2014
30/11/2014 103/KH-UBND Thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020
28/11/2014 102/KH-UBND Triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/11/2014 1889/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
14/11/2014 1891/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng và lĩnh vực quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/11/2014 1890/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng và lĩnh vực quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/11/2014 100 /KH-UBND Triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn
13/11/2014 101 /KH-UBND Tăng cường các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ngăn chặn hành vi sử dụng các loại chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn tỉnh
12/11/2014 98/KH-UBND Đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2014 -2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/11/2014 99 /KH- UBND Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh
11/11/2014 97/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/11/2014 1851/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
30/10/2014 96/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 100-CT/TU ngày 23/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
23/10/2014 95/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22/10/2014 94/KH-UBND Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
21/10/2014 93/KH-UBND Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
17/10/2014 92/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
17/10/2014 1632/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15/10/2014 91/KH-UBND Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính
13/10/2014 1599/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn
13/10/2014 1600/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh
11/10/2014 90/KH-UBND Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/10/2014 1565/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
06/10/2014 88/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015)
06/10/2014 89/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dướ
02/10/2014 87/KH-UBND Hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014 – 2020
02/10/2014 1542/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
01/10/2014 86/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
25/09/2014 1509/QĐ-UBND Về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
24/09/2014 85/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ
18/09/2014 1472/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn
18/09/2014 83/KH-UBND Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18/09/2014 84/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
16/09/2014 82/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/09/2014 81/KH-UBND Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn