Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
20/12/2012 1988/QĐ-UBND Chấm dứt hoạt động dự án Trồng và chế biến măng tre tại thôn Làng Vạc,thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng và thu hồi Giấy phép đầu tư số 03/GP- LS ngày 9/11/2000 do UBND tỉnh cấp thành lập doanh nghiệp100% vốn nước ngoài Công ty Chi Lăng.
19/12/2012 1984 /QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh Lạng Sơn
19/12/2012 1967/QĐ-UBND Bổ sung cán bộ Ban quản lý dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn
10/12/2012 70/KH-UBND Triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/12/2012 69/KH- UBND Tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000
07/12/2012 68/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp
23/11/2012 67/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
21/11/2012 1723 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2012
19/11/2012 65/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2016
19/11/2012 66/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013
15/11/2012 64/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
05/11/2012 1643/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Bình thời kỳ 2011 - 2020
05/11/2012 1642/QĐ-UBND Phê duyệt phương án điều chỉnh bổ sung Danh mục Hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng chợ năm 2012
03/11/2012 1639/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh
03/11/2012 1637 /QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Phục vụ quản lý tại cửa khẩu Cốc Nam- hạng mục Nhà vệ sinh công cộng và Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực.
03/11/2012 1638/QĐ- UBND Về việc bổ nhiệm kiểm soát viên (kiêm nhiệm) tại Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn
02/11/2012 1619 /QĐ-UBND Về việc điều động Chi cục trưởng Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
01/11/2012 1617/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2011- 2016
01/11/2012 1618/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2011- 2016
31/10/2012 1614 /QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh
17/10/2012 62/KH-UBND Tổng kết thi hành Bộ luật dân sự năm 2005
17/10/2012 63/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2015.
09/10/2012 61/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 23/8/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
08/10/2012 1460 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua cá giống năm 2012 thuộc dự án Thả cá giống xuống hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2014
06/10/2012 60/KH-UBND Tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
03/10/2012 1440 /QĐ-UBND Về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
03/10/2012 1433 /QĐ-UBND Về việc công nhận Trường tiểu học duy trì đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2011
03/10/2012 1438 /QĐ-UBND Thưởng tiền cho các tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động
03/10/2012 59/KH-UBND Tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999
01/10/2012 58/KH-UBND KẾ HOẠCH Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
29/09/2012 1411 /QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
27/09/2012 57/KH-UBND Tổng kết công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố giai đoạn 1998 - 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/09/2012 1376 /QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV năm 2012 tỉnh Lạng Sơn
25/09/2012 1377 /QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030
24/09/2012 56/KH-UBND Hành động thực hiện "Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn