Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
08/06/2015 57/KH–UBND Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
08/06/2015 58/KH-UBND Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2015)
03/06/2015 56/KH-UBND Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
02/06/2015 54 /KH-UBND Phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2016-2020)
02/06/2015 55/KH-UBND Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015
29/05/2015 53/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 116-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát t
27/05/2015 52/KH-UBND Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
21/05/2015 50/KH-UBND Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV
21/05/2015 51/KH-UBND Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2015)
20/05/2015 788/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
20/05/2015 49/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/05/2015 758 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
13/05/2015 754 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
13/05/2015 756 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/05/2015 755/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/05/2015 48/KH-UBND Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông tỉnh Lạng Sơn năm học năm học 2015 - 2016
04/05/2015 680 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/04/2015 47 /KH-UBND riển khai Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học, trẻ em tàn tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm hoạ dựa vào cộng đồng năm 2015
24/04/2015 46/KH-UBND Hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/04/2015 45/KH-UBND Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2015
14/04/2015 571/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
14/04/2015 44/KH-UBND Triển khai thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
13/04/2015 43/KH-UBND Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
13/04/2015 42 /KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11/04/2015 558 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
09/04/2015 41 /KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển nghề Công tác xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2015
02/04/2015 40/KH-UBND Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
01/04/2015 39/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Hộ tịch
27/03/2015 439 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
27/03/2015 440/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phát triển nông thôn, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
26/03/2015 38/KH-UBND Thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
26/03/2015 418/QĐ-UBND Về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thành phố Lạng Sơn và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
25/03/2015 413/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
23/03/2015 403/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23/03/2015 402/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn