Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
27/03/2013 29/KH-UBND Kiểm tra, rà soát và ra thông báo không thụ lý, chấm dứt việc xem xét, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP
22/03/2013 27/KH-UBND Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2022, định hướng đến năm 2030
18/03/2013 25/ KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
18/03/2013 26 /KH-UBND Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013
16/03/2013 308/QĐ- UBND Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển người được đề nghị tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển
14/03/2013 24/KH-UBND Tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/03/2013 22/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ vào năm 2020
13/03/2013 23/KH-UBND Hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn
11/03/2013 21/KH-UBND Sơ kết 5 năm triển khai và thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP Ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ(2007- 2012)
08/03/2013 287/QĐ-UBND Về việc thay thế Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị
27/02/2013 20/KH-UBND Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/02/2013 18/KH-UBND Triển khai công tác tư pháp năm 2013
25/02/2013 19/KH-UBND Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2016
18/02/2013 17/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch năm 2013, tháo gỡ khó khăn, giải quyết nợ xấu
18/02/2013 16/KH-UBND Phát triển giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
18/02/2013 219 /QĐ-UBND Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2012
06/02/2013 201/QĐ-UBND Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
06/02/2013 204/QĐ-UBND Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
31/01/2013 15/KH-UBND Rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2013
31/01/2013 14/KH-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
30/01/2013 146/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
29/01/2013 138/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ giúp việc giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảosửa đổi Hiến pháp năm 1992
25/01/2013 13/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2013
24/01/2013 12/KH-UBND Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
21/01/2013 11/KH-UBND Triển khai “Tháng cao điểm về an toàn thực phẩm Tết năm 2013”
21/01/2013 10/KH-UBND Ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Tỵ năm 2013
17/01/2013 58/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Gia
17/01/2013 61/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/01/2013 62/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 1369 QĐ/UB-TM ngày 26/7/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
17/01/2013 60/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011
17/01/2013 63/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường Mầm non xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.
17/01/2013 09 /KH-UBND Công tác Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2013
16/01/2013 55/QĐ-UBND Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013
15/01/2013 08 /KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
14/01/2013 49/QĐ-UBND Về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn

Listing all pages