Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
17/12/2015 2341/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn tại cấp huyện
12/12/2015 116 /KH-UBND Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2015
11/12/2015 115 /KH-UBND Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
04/12/2015 2228/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
04/12/2015 2227 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
03/12/2015 114/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020
03/12/2015 113/KH-UBND Thăm, tặng quà chúc mừng các tổ chức tôn giáo trong dịp lễ Noel năm 2015
30/11/2015 112 /KH-UBND Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20/11/2015 111 /KH-UBND V/v rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2016
20/11/2015 110 /KH-UBND Tổ chức đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
19/11/2015 106/KH-UBND Triển khai đợt cao điểm hành động năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19/11/2015 108/KH-UBND Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2016
19/11/2015 107/KH-UBND Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2015
16/11/2015 105/KH-UBND Rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12/11/2015 104/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”
11/11/2015 2074/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
11/11/2015 2076/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
11/11/2015 2075/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
09/11/2015 103/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 211-KL/TU, ngày 23/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2016-2020
03/11/2015 102/KH-UBND Tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Lạng Sơn năm 2015
02/11/2015 1996/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
31/10/2015 101/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
17/10/2015 100/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016
17/10/2015 99/KH-UBND Tham gia Hội nghị xúc tiến, quảng bá đầu tư du lịch vùng Tây Bắc với Thành phố Hồ Chí Minh
13/10/2015 98/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
09/10/2015 1840/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thay thế và bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
07/10/2015 1821/QĐ - UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Tôn giáo và Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/10/2015 1823/QĐ - UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/10/2015 1822/QĐ - UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
30/09/2015 96/KH-UBND Thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh” của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020
30/09/2015 97/KH-UBND Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/09/2015 95/KH-UBND Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/09/2015 94/KH-UBND Tổng kết công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/09/2015 93/KH-UBND Thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/09/2015 1647/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn