Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
18/09/2014 84/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
18/09/2014 83/KH-UBND Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/09/2014 82/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/09/2014 81/KH-UBND Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của tỉnh Lạng Sơn
10/09/2014 79/KH-UBND Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014
06/09/2014 78/KH-UBND Thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
06/09/2014 1397/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn
05/09/2014 77/KH-UBND Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tiếp công dân năm 2013, và tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo
29/08/2014 76/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015
28/08/2014 75/KH-UBND Thực hiện Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”
22/08/2014 1308/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
19/08/2014 1296/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
18/08/2014 74/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola tỉnh Lạng Sơn
14/08/2014 73/KH-UBND Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2015
12/08/2014 72/KH-UBND Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn năm 2015
11/08/2014 71 /KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/08/2014 70/KH-UBND Thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
31/07/2014 1183/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa, lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
31/07/2014 1184/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa, lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
31/07/2014 1190/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
31/07/2014 1185/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
31/07/2014 1191/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
30/07/2014 69/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2013 - 2016"
30/07/2014 37/KH-HĐTT Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
29/07/2014 67/KH-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
29/07/2014 68/KH-UBND Tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Biển
28/07/2014 31/QĐ-HĐTT Về việc ban hành Quy chế thi tuyển chức danh Trưởng phòng CNTT thuộc Sở Thông tin Truyền thông
28/07/2014 33/KH-HĐTT Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
25/07/2014 66/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc trong lĩnh vực y tế
23/07/2014 1138/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
21/07/2014 65/KH-UBND Tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại vùng Đông Bắc năm 2014
19/07/2014 64/KH-UBND Đào tạo đại học cho lưu học sinh tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc năm học 2014 - 2015
17/07/2014 62 /KH-UBND Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2015
15/07/2014 61/KH-UBND Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI) năm 2014
09/07/2014 60/KH-UBND Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn