Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
20/05/2014 49/KH-UBND Thông tin đối ngoại trung hạn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2017
19/05/2014 48 /KH-UBND Triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/05/2014 46/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/05/2014 45/KH-UBND Tổng kết Pháp lệnh Cựu chiến binh
12/05/2014 43 /KH-UBND Triển khai thí điểm hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại huyện Hữu Lũng, Văn Lãng
12/05/2014 42/KH-UBND Tuyển sinh các trường Phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2014 – 2015
12/05/2014 44/KH-UBND Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2014
06/05/2014 598 /QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định các khu vực khi lắp đặt trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 phải xin Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
26/04/2014 41/KH-UBND Triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
25/04/2014 40/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” giai đoạn 2013- 2016
24/04/2014 38/KH-UBND Triển khai Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/04/2014 39/KH–UBND Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2014
22/04/2014 37/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện phát triển các vùng kinh tế theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020
17/04/2014 36/KH-UBND Tổ chức tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong 2 năm (2014 - 2015)
16/04/2014 35/KH-UBND Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014
15/04/2014 34/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 55ª/2013/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh giai đoạn 2013- 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15/04/2014 33/KH-UBND Tham gia Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc năm 2014 và gặp gỡ ngoại giao Đoàn
14/04/2014 32KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại các xã thuộc 02 huyện Bình Gia, Đình Lập
11/04/2014 31/KH-UBND Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/04/2014 30/KH-UBND Tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
04/04/2014 29/KH-UBND Thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
02/04/2014 28/KH-UBND Tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Giao lưu với các cựu chiến binh, cựu TNXP tiêu biểu tham gia Chiến dịch Điện Biê
31/03/2014 27/KH-UBND Tổ chức xét tôn vinh danh hệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất - Năm 2014
26/03/2014 25 /KH-UBND Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
26/03/2014 24/KH-UBND Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/03/2014 23/KH-UBND Rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014
14/03/2014 22/KH-UBND Tổ chức Mít tinh phát động “Chiến dịch truyền thông phòng chống bệnh cúm gia cầm lây sang người A(H7N9), (H5N1)” tại tỉnh Lạng Sơn
11/03/2014 21 /KH-UBND Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/03/2014 20/KH- UBND Rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/03/2014 19 /KH-UBND Thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/02/2014 18 /KH-UBND Triển khai "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27/02/2014 17 /KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27/02/2014 16 /KH-UBND Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014
25/02/2014 15/KH-UBND Hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người
24/02/2014 14 /KH-UBND Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn