Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
28/12/2016 155/KH-UBND Triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
26/12/2016 153/KH-UBND Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017
26/12/2016 154/KH-UBND Khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn
26/12/2016 152/KH-UBND Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
26/12/2016 2585/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chi cục Thuế huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
23/12/2016 2562/QĐ-UBND Về việc công bố thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn đợt 24 năm 2016
23/12/2016 151/KH-UBND Thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21/12/2016 150/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 - CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020
20/12/2016 149/KH-UBND Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020
20/12/2016 2546 /QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường THCS xã Quang Lang, huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
20/12/2016 148/KH-UBND Tiếp tục thực hiện Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2016 - 2020
19/12/2016 147/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2017
13/12/2016 2435/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn
13/12/2016 2423/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để thực hiện Công trình: Cắm lại mốc 1214, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
13/12/2016 2424/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho UBND huyện Đình Lập để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.
12/12/2016 2412/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Sơn để quản lý theo quy định
12/12/2016 145/KH-UBND Tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”
12/12/2016 144/KH-UBND Công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
12/12/2016 143/KH-UBND Thăm, tặng quà chức sắc tôn giáo nhân dịp lễ Noel năm 2016
12/12/2016 2408/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
09/12/2016 2389/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Xi măng Bắc Giang thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư cải tạo nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
09/12/2016 142/KH-UBND Thực hiện “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/12/2016 139 /KH-UBND Triển khai thực hiện các Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp
07/12/2016 141/KH-UBND Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/12/2016 140/KH-UBND Triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TU, ngày 21/6/2012 của BanThường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch khu vực Mẫu Sơn thành điểm du lịch quốc gia; phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫ
06/12/2016 2351/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh
06/12/2016 138/KH-UBND Hành động triển khai công tác đối ngoại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2018
06/12/2016 137/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 453-QĐ/TU ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ..
06/12/2016 2352/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
05/12/2016 395/BC-UBND Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn
01/12/2016 136/KH-UBND Triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/11/2016 135/KH-UBND Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.
29/11/2016 2263/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Bưu điện huyện Văn Quan, để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở UBND xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
29/11/2016 2259/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn tại cấp huyện
29/11/2016 2261/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn