Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
11/03/2015 33/KH-UBND Thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 tỉnh Lạng Sơn
09/03/2015 32/KH-UBND Tổng kết 7 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2008 - 2015)
09/03/2015 31/KH-UBND Rà soát thủ tục hành chính, quy định liên quan trên địa bàn tỉnh năm 2015
06/03/2015 30/KH-UBND Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015
06/03/2015 29/KH-UBND Kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở
05/03/2015 28/KH-UBND Thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
03/03/2015 26 /KH-UBND Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015)
03/03/2015 27/KH-UBND Triển khai thực hiện Phát triển thị trường trong tỉnh gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020
02/03/2015 25 /KH-UBND Thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.
27/02/2015 295 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phát triển nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
25/02/2015 24/KH-UBND Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
25/02/2015 277/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn quản lý.
14/02/2015 23/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
12/02/2015 22/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2015
12/02/2015 254/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10/02/2015 21/KH-UBND Tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2015
09/02/2015 19/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 122-CTr/TU ngày 24/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và
09/02/2015 20/KH-UBND Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
05/02/2015 18/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2015
04/02/2015 17 /KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các
31/01/2015 15 /KH-UBND Triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31/01/2015 16/KH-UBND Thăm hỏi, tặng quà các tổ chức và chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
30/01/2015 171 /QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn bản
30/01/2015 169/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
30/01/2015 14/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
29/01/2015 13/KH-UBND Thực hiện Nghị Quyết 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới
29/01/2015 12/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
28/01/2015 10 /KH-UBND Định giá đất cụ thể năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/01/2015 11 /KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
22/01/2015 09/KH-UBND Triển khai công tác tư pháp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
21/01/2015 08/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020
21/01/2015 89/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
21/01/2015 88/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19/01/2015 05/KH-UBND Công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
19/01/2015 07/KH-UBND Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2015

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn