Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
30/05/2016 864 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Kiến trúc quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
30/05/2016 878/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Sơn thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc
30/05/2016 873/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn, giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập để quản lý theo quy định
30/05/2016 863/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/05/2016 858/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
30/05/2016 60/KH-UBND Tổ chức Hội thao thể dục, thể thao Quốc phòng cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2016
30/05/2016 859/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ và lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
30/05/2016 861/QĐ-UBND Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/05/2016 860 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27/05/2016 847/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn
27/05/2016 848/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng
27/05/2016 59 /KH-UBND Tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
25/05/2016 57/KH-UBND Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2016 và các năm tiếp theo
25/05/2016 58/KH-UBND Thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2015-2016, tỉnh Lạng Sơn
24/05/2016 823/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
23/05/2016 813 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và lĩnh vực Thép nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
23/05/2016 56/KH-UBND Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20/05/2016 801/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng quản lý theo quy định
20/05/2016 54/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20/05/2016 55/KH-UBND Về việc tuyển sinh, quản lý đào tạo theo chế độ cử tuyển năm học 2016 - 2017
18/05/2016 792/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
18/05/2016 791/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
18/05/2016 53/KH-UBND Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
14/05/2016 52/KH-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (2006-2016)
13/05/2016 762/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho Công an huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích an ninh tại xã Hồng Phong, huyện Bình Gia.
09/05/2016 730/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng định giá, Hội đồng bán đấu giá tài sản; Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/05/2016 745/QĐ -UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/05/2016 744/QĐ -UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/05/2016 743/QĐ -UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Xây dựng chính quyền; Văn thư - Lưu trữ; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
06/05/2016 51/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
06/05/2016 50/KH-UBND Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2016
06/05/2016 48/KH-UBND Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lạng Sơn lần thứ III
06/05/2016 49/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/05/2016 47/KH- UBND Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành nhiệm vụ
29/04/2016 46/KH-UBND uyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2016 - 2017

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn