Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
19/04/2012 Số:438 /QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án: “Đầu tư khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Minh Quý, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”.
19/04/2012 19/KH-UBND Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19/04/2012 20/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2012
18/04/2012 18/KH-UBND Phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tỉnh Lạng Sơn năm 2012
17/04/2012 413 /QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn
16/04/2012 17/KH-UBND Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2012
09/04/2012 398/QĐ-UBND Bổ sung dự toán năm 2012 cho các huyện, thành phố, kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý I năm 2012
06/04/2012 16/KH-UBND Vận động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ thời kỳ 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh.
05/04/2012 382 /QĐ-UBND Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/QĐ-TTg, năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
04/04/2012 15/KH-UBND Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012
31/03/2012 14/KH-UBND Triển khai, thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
28/03/2012 13/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ
13/03/2012 272/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
08/03/2012 253/QĐ-UBND Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg
07/03/2012 11/UBND-TH Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
07/03/2012 12/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
05/03/2012 10/KH-UBND Công tác thi đua, khen thưởng năm 2012
01/03/2012 225/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch người không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên
27/02/2012 09/KH-HĐPH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
23/02/2012 08/KH-UBND Bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 năm 2012
22/02/2012 07/KH-UBND Tiếp nhận và cấp gạo cứu đói giáp hạt năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ cho UBND các huyện, thành phố
10/02/2012 32/QĐ-VP Ban hành Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.
03/02/2012 108/QĐ-UBND Về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi năm 2011
01/02/2012 107/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2012
31/01/2012 102 /QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
30/01/2012 06/KH-UBND Rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2012
16/01/2012 05/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật thuế Bảo vệ môi trường.
11/01/2012 04/KH-UBND Ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường,làm đường giao thông nông thôn và tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Thìn năm 2012.
11/01/2012 03/KH-HĐ Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2012
11/01/2012 02/KH-UBND Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
11/01/2012 25/QĐ-UBND Ban hành Quy định tạm thời một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2015.
11/01/2012 23/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội xuân Xứ Lạng năm 2012
06/01/2012 01/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020.
30/12/2011 116/KH-BCĐ tra liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012
30/12/2011 115/KH-BCĐ Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII (2011-2012) và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn