Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Văn bản chỉ đạo điều hành
Ngày văn bản Tiêu đề
16/03/2018 52/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
12/03/2018 453/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
12/03/2018 51/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2018
09/03/2018 50/KH-UBND Hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/03/2018 49/KH-UBND Triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
06/03/2018 46/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
06/03/2018 48/KH-UBND Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2021
06/03/2018 45/KH - UBND Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018
06/03/2018 47/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổ
05/03/2018 44/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
02/03/2018 43/KH-UBND Thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang
28/02/2018 415/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung, sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
28/02/2018 41/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018
28/02/2018 40/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
28/02/2018 42/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2018
28/02/2018 408/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
28/02/2018 407/QĐ-UBND Về việc thu hồi, cho Công ty TNHH MTV Áo Xanh thuê để sử dụng vào mục đích đất bãi thải, xử lý chất thải tại thôn Bình Chương I, xã Đình Lập, huyện Đình Lập
27/02/2018 39/KH-UBND Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt I, năm 2018
27/02/2018 38/KH-UBND Phối hợp tổ chức Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020
26/02/2018 37/KH-UBND Triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
26/02/2018 35/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
26/02/2018 392/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập thuê đất để sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất
23/02/2018 32/KH-UBND Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
23/02/2018 34/KH-UBND Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020
23/02/2018 33/KH-UBND Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt đại biểu trí thức Xuân Mậu Tuất năm 2018
23/02/2018 384/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Kim Đạt thuê đất tại thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
22/02/2018 30/KH-UBND Về công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
22/02/2018 31/KH-UBND Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018
22/02/2018 375/QĐ-UBND Về việc cho Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn Công ty Xăng dầu Hà Bắc thuê đất tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.
13/02/2018 28/KH-UBND Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
13/02/2018 29/KH-UBND Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
13/02/2018 27/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018
12/02/2018 26/KH-UBND Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Mậu Tuất, năm 2018
09/02/2018 25/KH-UBND Thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/02/2018 345/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn