Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
53-KH/BCĐTB về Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc năm 2017”
35/CT-TTg về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
1017/TGCP-PCTT về việc tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy định chi tiết cho Luật năm 2018
7354/BKHĐT-QPAN về việc góp ý Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng (Đề án)
11881/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 230/2016/TT-BTC
1859/CĐSVN-VTATGT về việc lấy ý kiến dự thảo (lần 1) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường Sắt
1846/CĐSVN-KCHTGT về việc lấy ý kiến dự thảo (lần 1) Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
2072/BXD-GĐ về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh
676-CV/TU về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II
2217/TTCP-KHTCTH Vv báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2017
1732/TBCTCK-CQTT về việc triển khai niêm yết công khai các khoản thu phí, lệ phí tại các cửa khẩu
3063/TTr-CAT về việc đề nghị cấp kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2012-2017) triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Kế hoạch tổng kiểm tra vận động toàn dân giao nộp vũ khí...
2991/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017
2135/TTCP-PC V/v tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản QPPL
11522/BTC-CST về việc góp ý dự thảo Thông tư
11524/BTC-CST về việc góp ý dự thảo Thông tư
11521/BTC-CST về việc góp ý dự thảo Thông tư
11518/BTC-CST về việc góp ý dự thảo Thông tư
11516/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư
25/CV-ĐN về việc đề nghị cho sử dụng tầng II nhà A1 chợ thị trấn Lộc Bình làm mục đích khác
9298/VPCP-ĐMDN về việc kiến nghị của các doanh nghiệp quý II năm 2017
11616/BTC-CST về việc góp ý dự thảo Thông tư
7197/BKHĐT-KTĐN về việc rà soát để tái cơ cấu, điều chuyển vốn, giãn, hoãn các dự án vay vốn ODA/ vay ưu đãi
7079/BKHĐT-KHGDTNMT về việc “hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2016-2020”
7040/BKHĐT-KTĐN về việc góp ý dự thảo Tuyên bố chung và các văn kiện tại Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 22 tại Hà Nội
7077/BKHĐT-KHGDTNMT về việc báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Tăng trưởng xanh từ 2012 - 2017
9044/VPCP-ĐMDN về việc “kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng”
11117/BTC-ĐT về việc tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2017 của các bộ, ngành Trung ương và địa phương
296/CV-KT về việc “thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư tại dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng”
7133/BNN-VPĐP về việc chuẩn bị tham luận Hội thảo quốc tế về phát triển mô hình chợ đầu mối nông sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
864/UBDT-DTTS về việc tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017
4313/BTNMT-TCMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
11472/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thú ý, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
2119/TTCP-PC về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các tầng lớp nhân dân và công chức, viên chức”
1940/BXD-QLN về việc “triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016”

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn