Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
6170/BTC-PC về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP
4852/BGTVT-KCHT về việc danh mục thứ tự ưu tiên xây dựng gồ giảm tốc đối với đường ngang đường sắt
3732/BNN-XD về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở mới sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đầu tư
3765/BNN-HTQT V/v báo cáo kết quả thực hiện trong lĩnh vực cấp nước và VSMTNT
3763/BNN-QLDN về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định 118/2014/NĐ-CP
45/TTr-UBND đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án Nhà hội trường chung huyện Hữu Lũng
20/CT-TTg Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
5043/VPCP-CN V/v thực hiện lộ trình theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg
86/TTr-BQLCGV Tờ trình v/v xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung trong bản Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
210/HĐND-VP V/v phân công cơ quan xây dựng báo giải trình và cơ quan giải trình tại phiên họp tháng 6/2017 của thường trực HĐND tỉnh
204/KH-HĐND Kế hoạchTổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017
4951/VPCP-TCCV V/v tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ
6170/BTC-PC V/v triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP
4852/BGTVT-KCHT V/v danh mục thứ tự ưu tiên xây dựng gồ giảm tốc đối với đường ngang đường sắt
3732/BNN-XD V/v triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư mở mới sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đầu tư
17/CT-TTg V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
407/BCH V/v xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
388/TTKD LS-KHTCDN về việc thanh toán kênh truyền số liệu của dịch vụ truyền hình hội nghị
1503/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở
2363/KH-BNV về việc sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
3791/BNN-TCLN về việc báo cáo tình hình thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
966/TCDN-TCCB Về việc báo cáo tình hình sáp nhập các trung tâm công lập cấp huyện
6187/BTC-TCHQ V/v Lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định quy định thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu
112-CV/BCĐTB về báo cáo tình hình thực hiện các cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Bắc
3483/BKHĐT-QPAN V/v báo cáo thực hiện các cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng KT-XH gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng
4906/VPCP-TH về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017
622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
3864/BKHĐT-HTX về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và hoạt động của tổ hợp tác
5923/BTC-TCDN về việc gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2016
4711/VPCP-KTTH V/v sử dụng tiền trồng rừng thay thế nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
4711/VPCP-KTTH V/v sử dụng tiền trồng rừng thay thế nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
5414/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
369/UB-PA về việc tổ chức đoàn đi làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
744/UBND-KGVX về việc đề nghị tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Tháng Du lịch An Giang năm 2017

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn