Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
8932/BKHĐT-KTNN về việc hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
4663/BVHTDL-TCDL về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
87/BTC.UBND-DL2 về việc đề nghị ban hành và tổ chức thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh
8936/SHTT-ĐK về việc ủy quyền quản lý chỉ dẫn địa lý
10211/BCT-QLTT về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương (dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường)
5763/BTNMT-TCCB về việc báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương và nhu cầu đào tạo đối với viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường
11533/VPCP-QHQT về kết quả Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 22
83-CV/ĐĐ-HCTĐ về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Phong trào năm 2018 và tổng kết 10 năm Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
3568/BKHCN-TTra về việc phối hợp chỉ đạo xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật
39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
3861/BC-CAT-PC44 về “kết quả điều tra vụ cháy chợ Hữu Nghị-Sài Gòn xảy ra ngày 10/7/2017 tại xã Tân Thanh huyện Văn Lãng”
721/VPĐP-NV về việc đăng ký nhu cầu đào tạo quản trị sản xuất; xây dựng Trung tâm sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP; xây dựng Làng/bản văn hoá du lịch trong Chương trình OCOP
1545/QĐ-BKHĐT về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017
97/BC-TCT về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại một số cơ quan
354/2017/DĐDN-CV về việc “Tham dự Diễn đàn Khởi nghiệp 2017: Hệ sinh thái khởi nghiệp: Mô hình và hiệu quả thực tiễn”
3862/BC-CAT-PV24 về tổng hợp kết qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý
12122/BGTVT-KHĐT về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2018, dự án LRAMP
2547/BXD-KTXD về việc “lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước”
6507/BYT-DP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân
Đề cương báo cáo Đề cương báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-TAND ngày 10/4/2015
4973/BTP-VĐCXDPL về việc báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1636/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ
11303/VPCP-KSTT về việc xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sáng kiến thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
4937/BTP-PLDSKT về việc báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP
352/2017/DĐDN-CV về việc “thực hiện chuyên đề: Lạng Sơn: Kiến tạo môi trường đầu tư, phát triển kinh tế”
507/BC-HĐND-DT về kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2013-2017 trên địa bàn tỉnh
5645/BNV-TT về việc báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức cán bộ
5657/BNV-TCBC về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
5601/BNV-TCBC về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
8857/BNN-PCTT về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ
8840/BNN-PC về việc thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11346/VPCP-TH về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
8759/BKHĐT-TH về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018
3820/BTTTT-THH về việc báo cáo thực trạng hoạt động hệ thống công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn