Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
1829/BTC-QLN về việc “bổ sung hồ sơ thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn sử dụng vốn ODA của KfW”,
1573-KH/BDVTW-BCSĐCP Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ năm 2018-( Năm dân vận chính quyền)
2284-TB/VPTU về Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP
1314/BCT-XNK về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác liên ngành
1680/BTC-QLCS về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
216/BTTTT-BC về kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
1425/VPCP-KSTT về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
13/NQ-CP V/v xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018
2231-TB/VPTU về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022
343/BGDĐT-ĐANN tạo về việc đề xuất kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025
7738/BYT-KH-TC về việc sử dụng số kinh phí bổ sung có mục tiêu từ Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ năm 2018
1354/BNN-VPĐP về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
1727/BTC-CST về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
09/CV-ND V/v kiểm tra, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Ngọc Diệp
857/BCĐTƯVSATTP về vệ sinh an toàn thực phẩm hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
1195/VPCP-KGVX về việc “tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ”,
1223/CV-ĐCT-DTTG về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức Lễ ra quân Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
75/2018/CV-SHD về việc đề xuất thành lập Doanh nghiệp tại Lạng Sơn để thực hiện Dự án
1543/BTC-TCDN về việc dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 118/T2014/TT-BTC
10/CV-ACC78 về việc xem xét giải quyết đối với trường hợp cộng nối thời gian công tác trong Quân đội nhưng mất hồ sơ gốc
398/KH-BCĐTƯ về An toàn vệ sinh lao động về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
2258-TB/VPTU về Công văn số 1181/BTL-CT
1155/BCT-ATMT về việc góp ý kiến cho dự thảo Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
262/BXD-VLXD về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7232/VPCP-KGVX
410/BNG-CNV về việc công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
357/BGDĐT-GDMN về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về GDMN và báo cáo thực trạng GDMN ở khu công nghiệp
945/BCT-ATMT về việc bảo đảm an toàn lưới điện
499/BNV-CQĐP về việc rà soát bổ nhiệm Ủy viên UBND giữ chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp
121/TTr-SĐ Tờ trình về việc xin cấp đất xây dựng Nhà bia tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn BB3 hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Lạng Sơn
52-KH/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
10/NQ-CP về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
32/TB-HĐTTTVC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2016
1359/BTC-TCDN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước
2247-TB/VPTU về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Chỉ thị số 22-CT/TW
71/TCTDTT-TTTTCI về việc tổ chức cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn