Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
813/HVTP-PĐT&CTHV V/v đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế
3146/BVHTTDL-DSVH về việc triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt
2600/BTTTT-TTCS về việc góp ý dự thảo Đề án Quản lý, phát triển hệ thống truyền thanh - Truyền hình cấp huyện
2586/BTTTT-NEAC về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
2432/BKHCN-TĐC về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN
07/2017/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học
1090/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ
889/BCĐ-VHDN về việc phối hợp xây dựng chuyên đề tuyên truyền về tỉnh Lạng Sơn
2466/BKHCN-CNC về việc xây dựng đề cương đăng ký các hoạt động, nhiệm vụ sẽ triển khai để thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
1736/SGDĐT-KHTC về việc xin kinh phí xây dựng Nhà đa năng trường tiểu học các huyện
6081/BKHĐT-GSTĐĐT về việc lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017
152-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến năm 2020
số 9947-CV/TWĐTN-TNNT về việc chuẩn bị các nội dung kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
5735/BCT-XNK về việc sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến 2030
7704/VPCP-KTTH về việc tình hình triển khai thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020
31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”
50/CV-NTD về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước cho Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn
695/UBDT-PC về việc báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
1345/QĐ-BTC về điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
3056/BGD&ĐT-NGCBQLGD về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên
443/VPĐP-KHTH về việc đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới 2016-2020
939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
2368/BKHCN-TTKHCN về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
2400/BTTTT-KHTC về việc triển khai các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
2395/ĐHSP-ĐT về việc tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
7956/BGTVT-KHĐT về việc tham gia ý kiến đối với Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
3057/BVHTTDL-KHTC về việc báo cáo tình hình triển khai dự án Quy hoạch cụ thể phát triển Khu du lịch Mẫu Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
2819/BVHTTDL-KHTC V/v góp ý Đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3058/BVHTTDL V/v góp ý Đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu dự án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
150-KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tại kỳ họp thứ 21, ngày 18 tháng 7 năm 2017
5843/BNN-VPĐP về việc đăng ký xây dựng mô hình bảo vệ môi trường triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg
3064/BGD&ĐT-GDDT về việc đề nghị xây dựng báo cáo và viết tham luận cho Hội thảo về phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Bắc
7633/BGTVT-KCHT về việc đấu nối đường dẫn từ bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn vào QL.1 tại Km22+460 (T) thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3059/BVHTTDL-TCDL về việc xây dựng khu hợp tác quốc tế và khu du lịch biên giới với Trung Quốc

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn