Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
550/KH-BTTTT về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc
0292/PTM-VBF về việc phối hợp tuyên truyền đối ngoại môi trường đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2018
148/BC-QLTT về kết quả điều tra, xác minh vụ việc bắt giữ 11 xe ô tô tải vận chuyển hàng hoá sản xuất ngoài Việt Nam ngày 08/01/2018
26/KH-BCA-TCAN về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
757/BTNMT-TCMT về việc hướng dẫn, doanh nghiệp thực hiện quy định về cấp phép xả thải khí thải công nghiệp
1103/BKHĐT-KTĐN về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
348/CV/TCHH-TTĐN về việc phối hợp tuyên truyền đối ngoại về tỉnh Lạng Sơn
241/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội
548/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc phối hợp thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính,
86/TB-VHCS thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn
278/TTg-KGVX Về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của QH về an toàn thực phẩm
734/BNV-TH V/v Thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1190/BKHĐT-TH Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017 sang năm 2018
0292/PTM-VBF V/v Phối hợp tuyên truyền đối ngoại môi trường đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2018
1665/VPCP-KSTT về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử
11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
422/BQP-TM V/v giao đất quốc phòng của BTL Quân khu 1 cho UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý, sử dụng
77/LMHTXVN-VP về các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã
654/BTNMT-TCQLĐĐ về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định 1892/QĐ-TTg
2009/BTC-NSNN về việc thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
525/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018
539/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018
1441/BNN-PCTT về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2014/NĐ-CP
1258/BCT-CN về việc tình hình thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ
1930/BTC-TCT về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị Quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế
25/TTr-UBND về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với Công ty TNHH Hòa Hiệp
1627/BGTVT-KCHT về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016
217/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
1641/BGTVT-KCHT về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt
1270/BCT-HC về việc xin ý kiến chỉnh sửa khoản 2 Điều 6 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hoá chất độc
1036/BKHĐT-TH về việc tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP
212/TB-HCQG-HĐTTH về việc “thông báo điểm thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017”
1040/BCT-KH về việc triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP
04/KN-VKS-P10 về việc kiến nghị tăng cường chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng
2028/BTC-CST về việc lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn