Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
2211/UBND-KT về việc “mời tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 17, năm 2017”
227/BC-UBND về “hiện trạng và đề xuất phương án xử lý đối với 24 ngôi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa ký kết hợp đồng thuê nhà trên địa bàn thành phố Lạng Sơn”
4525/BCT-CNNg V/v báo báo đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
5052/VPCP-KTTH về việc thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020
871/BKHĐT-TCTK Kế hoạch thực hiện Đề án hội nhập thống kê
1161/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020
880/BTĐKT-VP về việc tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017
334/TƯHCTĐ-ĐNPT về việc hợp tác giữa Hội CTĐ các địa phương giáp biên hai nước Việt Nam - Trung Quốc
Phụ lục phụ lục V/v điều chỉnh vùng tuyển sinh tại Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh
1062/BCA-C41 v/v sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017
23/CT-TTg về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
6274/BTC-ĐT về việc cấp bổ sung vốn cho dự án di dân tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực I, tỉnh Lạng Sơn
368/KH-CCB-KT về vận động và giám sát an toàn thực phẩm năm 2017 các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai
210/HĐND-VP về việc phân công cơ quan xây dựng báo giải trình và cơ quan giải trình tại phiên họp tháng 6/2017
145/BC-LHTX Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
144/BC-LMHTX Báo cáo một số kinh nghiệm và giải pháp xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn
2136/BVHTTDL-TCTDTT về việc xin ý kiến đóng góp dự thảo nội dung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
693/TTg-KGVX về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
2708/BNV-VKH về việc xin ý kiến dự thảo Đề án “Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã”
1611/BC-CAT-PV11 về báo cáo vụ thải chất thải vệ sinh hầm cầu vào môi trường trái quy định về bảo vệ môi trường xẩy ra tại thôn Pò Mò, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
1499/BCĐ-VPTTBCĐ V/v nâng cao chất lượng Phong trào ( Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá)
2074/BCĐ-VPTTBCĐ V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào ( Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá)
1619-TB/VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 1690/BTP-BTTP
1690/BTP-BTTP về việc góp ý kiến dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
413/VTLTNN-TTTH về việc xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử
2379/BYT-KCB về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2017
125/CV-BTP về việc giải trình liên quan đến khiếu nại Phóng viên Nguyễn Duy Chiến
1683/BTTTT-CXBIPH về việc góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
36/TTr-HNB về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc tại tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017
604/SCT-QLDA về việc bố trí nguồn vốn thực hiện cải tạo Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, huyện Cao Lộc tỉnh, Lạng Sơn
20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
5043/VPCP-CN về việc “thực hiện lộ trình theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg”
2521/BNV-CCVC về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện
86/TTr-BQLCGV về việc xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung trong bản Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn
4951/VPCP-TCCV về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn