Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
4336/BNN-TT về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP
468/UBDT-CSDT về việc triển khai xây dựng Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
482/UBDT-VP135 về việc báo cáo thực hiện Chương trình 135 năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
2879/BNV-CQĐP về việc báo cáo tình hình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương
5434/BGTVT-KCHT về thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg của Chính phủ về việc lập lại HLAT đường sắt, đường bộ
193/BKHĐT-KTĐN về việc mời họp chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác Trung Quốc về các Dự án cải thiện điều kiện giáo dục tại 4 tỉnh biên giới sử dụng viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc
51/2017/THTL-CV về việc tín hữu Tin lành Hàn Quốc tại Hà Nội thăm và tặng quà cho người nghèo tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn
5504/VPCP-PL việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình
240/BC-HĐND-PC về kết quả giám sát chuyên đề về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong các cơ quan nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh
7069/BTC-TTr về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số
1159/PTM-PTBV về việc thông báo Chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017
1710/BKHCN-CNN về việc xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ
1686/BKHCN-PC về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
Biểu kèm theo cv số 487/UBND-KTN Tổng hợp đối tượng thụ hưởng chính sách cấp phát báo
6747/BTC-HCSN về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế
1781/BTP-VĐCXDPL V/v cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế
1779/BTP-HTQTCT về việc tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành
1781/BTP-VĐCXPL V/v cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế
240/BC-HĐND-PC Báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong các cơ quan nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh (Số liệu tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016
1875/QĐ-BNV Kế hoạch tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng
1209/SGDĐT-VP về việc báo cáo việc công bố thủ tục hành chính
5517/BGTVT-KCHT về việc đấu nối đường vào Bệnh viện Y dược học cổ truyền với QL.1 tại Km10+275 (T)
2979/TCĐBVN-QLBTĐB-ATGT về việc bảo trì, sửa chữa công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương để bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão 2017
372/HTPT về việc giới thiệu người nước ngoài đến nghiên cứu điền dã
57/CV-LHHHN về việc giới thiệu Doanh nghiệp tham gia Chương trình “Bữa ăn an toàn” triển khai tại Hà Nội
2817/BNV-TCBC về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ
4063/BNN-TT về việc lập báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa
4214/BNN-TY về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc
1772/BTP-VP về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2017
2768/BNV-TCBC về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
705/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
711/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2016-2017
58/TTr-UBND về việc tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường PTDTBT THCS xã Lộc Yên huyện Cao Lộc
1101/UBND-BQLDA về việc xin phá dỡ 02 phòng tại khu nhà tạm cư thành phố để thi công dự án Trường Mầm non Đông Kinh thành phố Lạng Sơn
5565/BGTVT-VT tải về việc đóng góp ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về Quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn