Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
10419/BTC-QLCS về việc dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi
01/TB-TKT về việc triệu tập Hội nghị chủ nợ
8273/VPCP-KTTH về việc hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
10488/BTC-QLCS về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước
10386/BTC-QLCS về việc lấy ý kiến về 03 dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
215/TT-VNTT về việc giao lưu văn nghệ hòa nhập cộng đồng Chủ đề “Thắp sáng ước mơ”
50/CV-TB về việc báo cáo giải trình bổ sung nội dung quy hoạch các bậc thang thủy điện hạ lưu sông Kỳ Cùng vào kế hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn
247/UBBG-VT về việc cử đại diện viết bài và tham dự Hội thảo “Thực trạng phát triển cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt – Trung giai đoạn 2010 – 2017”
10337/BTC-QLN về việc ước thực hiện năm 2017 và dự kiến 2018-2020 đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài,
4109/BNV-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
2694/KH-BTP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp...
16-17 CV/SMC1 về việc thực hiện dự án thủy điện Bắc Giang
4503/TCĐBVN-ATGT về việc bổ sung biển báo Khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ
8140/VPCP-ĐMDN về việc xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP
1856/BC-SGDĐT về kết quả thực hiện các Đề án, Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học 6 tháng đầu năm 2017
087/CV-BTS về việc đề nghị xét khen thưởng của ban trị sự
10152/BTC-QLBH về việc xin ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp
9951/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán kinh phí sự nghiệp
1683/BC-BQLDA về việc báo cáo tình hình thực hiện chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020
1742/BXD-GĐ về việc “tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư”
2558/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc mời tham dự Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017
462/VIS-VTXNK về việc xin nhập khẩu sắt thép phế liệu
10181/BTC-CĐKT về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
7953/VPCP-KTTH Về việc báo cáo một số kết quả kiểm toán trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017
302/BC-PCTT&TKCN báo cáo tình hình thiệt hại và đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai huyện Lộc Bình
328/TTKHCN về việc khảo sát về tìm hiểu thực trạng công tác giám sát và đánh giá các tổ chức KH&CN công lập
7735/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo
559/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
323/TB-VPCP về một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính
2522/BTP-BTNN về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2017
2640/BTTTT-VNCERT về việc triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
02/TTr-NCT về việc bổ xung thành viên Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh,
605/UBND-VX4 về việc đề nghị tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Tuần Văn hoá, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ I
1211/TTr-SVHTTDL về việc đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể quốc gia (Lễ hội đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ)

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn