Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
225/KH-BCĐTƯVSATTP về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018
283/QĐ-BTC về việc điều chuyển tài sản
603/CV-TA về việc xin được gia hạn thời gian khai thác, san lấp mặt bằng nhà máy chế biến gỗ ván may veneer xuất khẩu
1912/BNN-TT về việc thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
60/BC-STP về hiện trạng trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và xin bố trí trụ sở làm việc mới
59/CV-SND về việc báo cáo tình hình triển khai Dự án khu dân cư thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
545/UBND-KGVX về việc đề nghị tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2018
170/UBND-NV về việc xin ý kiến thực hiện sáp nhập thôn khu vực III với thôn khu vực II
18-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
160/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2017-2018
2556/BTC-TCDN về việc báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp
414/XTTM-XTĐT về việc mời tham dự Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga
1334/BKHĐT-KTNN về việc tổng hợp nhu cầu hỗ trợ dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP
0202/16 về khám sàng lọc và phẫu thuật trẻ khuyết tật
2154/VPCP-CN về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg
2520/BTC-THTK về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định hệ thống chi tiêu thống kê ngành Tài chính
2483/BTC-QLCS về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013
1121/BKHĐT-PTND về việc báo cáo thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
1243/BKHĐT-QLQH về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
319/KTNN-CN IV về việc cung cấp thông tin, tài liệu để lập Kế hoạch kiểm toán
1237/BKHĐT-KTNN về việc báo cáo tình hình bố trí ổn định đời sống dân cư, định canh định cư
800/ATTP-TT về việc hỗ trợ đoàn phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam
976/BTNMT-TĐKT&TT-TTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2018
250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp,
1949/VPCP-V.I về việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về giám sát thi hành án hành chính
293/TTg-ĐMDN về việc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
10/BCĐLNKT-VP về kinh tế về việc triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
2350/BTC-TCCB về việc thi tuyển 03 Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính
70/BC-UBND về tình hình triển khai kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
02/CV-UBQGNCT về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018
792/BNV-CTTN về việc “đề nghị thống kê số lượng cán bộ, công chức cấp xã”
138/UBDT-DTTS về việc thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
958/BTNMT-TCQLĐĐ về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sau cổ phần hoá
2343/BTC-TCHQ về việc xin ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối vơi hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN
140/UBND-NLN1 về việc mời tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn