Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
1139/SCT-QLTM về việc xem xét đề nghị sử dụng tầng II nhà A1 chợ thị trấn Lộc Bình làm mục đích khác của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ Việt Bắc
25/CV-ĐN V/v đề nghị cho sử dụng tầng II nhà A1 chợ thị trấn Lộc Bình làm mục đích khác
2187/BXD-QHKT về việc “thực hiện Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ”
12337/BTC-TCNH về việc xin ý kiến tham gia dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
7661/BKHĐT-PTDN về việc báo cáo hằng quý tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg
117/BC-BCĐ về việc thực hiện quy trình xác định nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới
7574/BKHĐT-KTNN về việc thông báo vốn khen thưởng đợt 2 theo Quyết định 2001/QĐ-TTg
9816/VPCP-KGVX về việc xác nhận liệt sĩ đối với Thanh niên xung phong
3084/BKHCN-ATBXHN về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT
882-TB/TU về Kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
01/CVT-TMLS về việc đơn kêu cứu về việc bị áp đặt thu thuế trái với chính sách ưu đãi đầu tư theo GCN đầu tư và theo pháp luật
8626/BCT-XNK về việc “xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết về quản lý, phát triển thương mại biên giới”
175/CV-BĐTA về việc góp ý nội dung bản đồ
7555/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg và Nghị quyết số 70/NQ-CP
807/UBND-TNMT về việc đề nghị thực hiện xác định mức độ ảnh hưởng do nổ mìn đến hoạt động canh tác nông nghiệp và năng suất cây trồng
12157/BTC-QLG về việc lấy ý kiến tham gia hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
1749/UBND-HĐBTHT về việc đề nghị chấp thuận khu đất để bố trí mộ thuộc diện phải di dời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng
3758/BVHTTDL-KHTC về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
3294/BTP-VĐCXDPL về việc góp ý báo cáo triển khai thi hành Hiến pháp và triển khai thi hành luật, pháp lệnh
8404/BCT-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 2016
220/TWH-TCCS về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh, thành phố
4148/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
4825/BYT-KH-TC về việc bảo đảm kinh phí tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, chế độ phòng chống dịch
9757/VPCP-KGVX về việc báo cáo quý III việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm
3300/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc thực hiện Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
12111/BTC-TCDN về việc đôn đốc thực hiện quyết toán vốn lần 2 và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC
12167/BTC-TCDN về việc báo cáo tình hình cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn tại doanh nghiệp
1356/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
12194/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
12095/BTC-NSNN về việc đề nghị báo cáo số dư tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ
12256/BTC-NSNN về việc cơ cấu lại nguồn NSĐP chi cho sự nghiệp y tế năm 2017
8278/BCT-TTTN về việc tăng cường triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động người “Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020
683-CV/TU về việc đăng ký nội dung chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018
3310/BTTTT-CATTT về việc góp ý dự thảo hồ sơ Đề án nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử theo hướng xã hội hoá
4980/BYT-KH-TC về việc triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn