Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
12782/BTC-CST về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư
Giấy mời của Bộ Công Thương về việc mời tham dự Hội thảo “Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ, phát triển năng lượng tái tạo an toàn - hiệu quả - bền vững”,
3886/BNG-LPQT về việc đề nghị chuẩn bị tham luận phục vụ Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007
12/CT-BCT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
8855/BCT-ĐL về việc phối hợp quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ
4341/EVN-KH+KD về việc đầu tư các dự án theo Chương trình cấp điện nông thôn miền núi hải đảo giai đoạn 2013-2020
798/BĐMDN về việc doanh nghiệp cổ phần hoá, thoái vốn giai đoạn 2017-2020
737/HVNG-ĐTBD về việc cử cán bộ tham gia khóa học
617/VPĐP-NV về việc báo cáo nhanh kết quả thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
10092/VPCP-V.I về việc tình hình sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
4461/BGDĐT-GDDT về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác cử tuyển
8925/BCT-TTTN về việc cho ý kiến góp ý đối với dự thảo “Quy hoạch phát triển chợ biên giới Việt Nam - Trung Quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
7538/NHNN-HTQT về việc giới thiệu mẫu chữ ký giải ngân Dự án do ABD tài trợ
2109/PCLS-P8 về việc thoả thuận hướng tuyến đường dây 110KV sau trạm 220KV Lạng Sơn
2194/BXD-QLN về việc “rà soát báo cáo số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở”
2957/CT-HC ngày 25/9/2017 về việc vướng mắc đối với đất được giao xây dựng trụ sở
3381/BTTTT-TTĐN về việc báo cáo sơ kết triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020
1890/BTĐKT-VI về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg
5099/BNV-TCPCP về tình hình công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011 đến nay
10367-CV/TWĐTN-TNXP về việc quan tâm chỉ đạo đối với Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Thụy Hùng
7643/BKHĐT-TH V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP và 161/2016/NĐ-CP
7644/BKHĐT-TH về việc góp ý hồ sơ đề nghị sửa một số điều của Luật Đầu tư công; góp ý dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP và 161/2016/NĐ-CP
1791/TB-BCĐ về việc thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định hồ sơ đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg
3121/BKHCN-CNN về việc cung cấp thông tin về dây chuyền, công nghệ nhập khẩu và dây chuyền, công nghệ của Việt Nam trong xử lý chất thải rắn trong vận hành tại địa phương
242-CV/BCĐTB về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm du lịch đặc trung vùng Tây Bắc năm 2017
3389/BC-CAT-PC45 về kết quả bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển tiền giả
12474/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư
7907/BNN-TCTL về việc góp ý kiến cho 03 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuỷ lợi
119/TWPCTT về việc tổng hợp, báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về Quỹ phòng, chống thiên tai
2206/BCA-V19 về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an
1859/BTĐKT-VIII về việc tặng kỷ niệm chương cho người bị địch bắt, tù đày
12628/BTC-HTQT về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
3923/BVHTTDL-DSVH về việc lập dự án tu bổ di tích đền Cửa Bắc, thành phố Lạng Sơn
3671/BVHTTDL-MTNATL về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài
91/CV-SP1 về việc đầu tư dự án thủy điện Kháng Chiến và thủy điện Đào Viên

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn