Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
4307/BNV-CQĐP về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
4392/BNV-CQĐP về việc góp ý, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện Chỉ số cải cách hành chính
237/BCY-CTSBMTT về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2012-2017
2865/BTTTT-TCCB về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
11/2017/TT-BCT về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
6422/NHNN-QLNH về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối với hoạt động TMBG Việt - Trung
4538/BYT-BM-TE về việc triển khai sử dụng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em
61/CV-PLT về việc đề xuất áp dụng công nghệ plasma lạnh trong điều trị, xử lý vết thương
7253/BCT-TTTN về việc báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định về phát triển và quản lý chợ
6423/NHNN-QLNH về việc lấy ý kiến dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2016/NĐ-CP
59/VP-XM về việc xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
10727/BTC-CST về việc xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
2804/BTP-VĐCXDPL về việc thông báo các nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3
2910/BNG-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV
6551/BKHĐT-KHGDTNMT về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học sử dung nguồn vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2012-2015
2163/KH-BTM về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009
71/NQ-CP về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW
6632/BNN-TCTL về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ
6561/BNN-VPĐP về việc tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
3348/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2017 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ
6570/BNN-TCTL về việc báo cáo dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
325/BC-UBND về việc kết quả kiểm tra, rà soát khu đất Bến xe phía Bắc thành phố Lạng Sơn (giai đoạn II)
Thư đề ngày 08/8/2017 Thư đề ngày 08/8/2017 của Ông Bùi Thanh Liêm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn
6415/BKHĐT-TCTK về việc lấy ý kiến dự thảo Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình
3202-CV/HNDTW về việc hiệp y khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1157/TTg-QHĐP về việc tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017
2439/VDKVN-TDKT về việc cử đoàn cán bộ khoa học đi khảo sát địa chất và thu thập mẫu đá tại tỉnh Lạng Sơn
338/TB-VPCP về Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 04/8/2017 của Văn phòng Chính phủ
105/TTr-UBND về việc xin chủ trương thành lập Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
10525/BTC-TCDN về việc gửi báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư ra nước ngoài của DNNN năm 2016
10352/BTC-TCNH về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5335/VPCP-KTTH
8368/VPCP-KGVX về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn thực phẩm
706/HVTC-QLĐT về việc đào tạo nhân lực cho các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2017
33/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt
98/CV-THCL về việc phối hợp tuyên truyền cùng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn