Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
4716/MTTW-BTT về việc giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học - công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ
364/HCQG-QLBD về việc thông báo số lượng học viên dự lớp Chuyên viên cao cấp khoá III/2018
2527/VPCP-KGVX về việc triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam
3339/BTC-TCNH về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
381/PTM-ITB về việc mời tham dự chương trình học tập và khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018
154/VPĐP-NV về việc tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2018
59-KH/TU về việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU
22/TTr-HNNDC về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ giao cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thực hiện trong năm 2018
111/QĐ-BCĐ896 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018
Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa đề nghị thực hiện sắp sếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao của địa phương
639/BKHCN-TCCB về việc thực hiện cơ chế tự chủ và sắp xếp, tổ chức lại tổ chức khoa học và công nghệ công lập
939/BTP-PLHSHC về việc đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
232/TTHT-LANGSON-VNPOST triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát
01/BB-LANGSON-VNPT Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Lạng Sơn với Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam
328/CĐ-VPCP về Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai
57/VNTƯ về việc chuẩn bị Hội nghị giao ban toàn quốc của Hội Việt - Nga
972/BGDĐT-KHTC về việc nhắc nộp báo cáo thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên được giao kế hoạch giai đoạn 2017-2020
1731/BKHĐT-PTDN về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
14/BQLĐA500 về việc tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc
60/CT-LN về việc đất xây dựng trụ sở đội lâm nghiệp Bình Chương
11/CV-HH về việc phối hợp thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ
2340/VPCP-NN về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
25/BC-ĐĐBQH về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3234/BTC-CST về việc Phí sử dụng kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu
08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan
898/BTP-KTrVB về việc chuẩn bị cho Đoàn công tác liên ngành
2988/BTC-HCSN về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách xã hội hóa
93/CV-KTNT về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Lạng Sơn
Thư đề Thư đề ngày 16/3/2018 của Công ty Cổ phần Sao Vàng
2443/VPCP-KGVX về việc báo cáo quý I/2018 việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm
2585/BGTVT-KCHT về việc chấp thuận vị trí và điều chỉnh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ Đình Lập trên tuyến QL.4B đoạn từ Km54+500-Km54+600(T)
Kiến nghị kiến nghị của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường
310/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
849/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Về việc rà soát khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
2443/VPCP-KGVX V/v báo cáo quý I/2018 việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn