Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
1246/BCA-C66 về việc đề nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
7926/BTC-CST về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 250/2016/TT-BTC
4914/BNN-VPĐP về việc xây dựng Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm
535K/CĐ-VPCP về họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017
7497/BTC-ĐT về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2016
1316/BXD-GĐ về việc kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước
5102/BCT-TCNL về việc công tác phối hợp quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ
1919/BKHCN-PTTTDN về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
725/GM-BGTVT về triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500 và tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn Km1+800 – Km106+500
154/UBBG-VT về việc báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam
3191/BNV-TCBC về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, 64-KL/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW
7923/BTC-CST về việc rà soát các khoản phí đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí có liên quan trực tiếp đến chi phí doanh nghiệp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg
711/SCT-KTATMT về việc kiểm tra quy trình, công nghệ và thiết bị máy móc đang vận hành tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ
25/CV-CTCPXDLS về việc quy hoạch cụm công nghiệp Hợp Thành
5033/BCT-CNĐP về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
7305/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư
7686/BTC-CST về việc chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo
1818/BKHCN-TĐC về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí
1877/BKHCN-TĐC về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
52/TWPCTT về phòng chống thiên tai về việc tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ
1307/BXD-HĐXD về việc “báo cáo số liệu về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng”
7712/BTC-TCDN về việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
4724/BKHĐT-QPAN về việc tổ chức khảo sát, hội thảo thực hiện chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng
798/KTNN-PC về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
06/UBQGNCT-VP về việc kiểm tra công tác người cao tuổi năm 2017
4556/BNN-QLCL về việc triển khai Đề án kiểm soát ngăn chặn tạp chất
1942/BTTTT-CVT về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại của các tỉnh, thành phố giai đoạn 3
5524/BGTVT-KCHT về việc đấu nối đường nhánh từ 02 cửa hàng xăng dầu vào tuyến QL.1 tại Km14+00 (P) và Km15+900 (T)
38/TB-BTC về việc tổ chức Hội thảo Hợp tác, phát triển công nghệ thông tin - truyền thông lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai
662/ĐHNN-ĐBCL về việc phối hợp cung cấp và xác nhận thông tin phục vụ nhiệm vụ khoa học công nghệ
3048/BYT-KH-TC về việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
1973/BTP-PBGDPL về việc phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017
1102/BC-BTT về kết quả Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ
1968/BTP-PBGDPL V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Đề án đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.
1488/TTGSNH11 về việc đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quá trình đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố (NRA)

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn