Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
13335/BTC-TCHQ về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi phương tiện xuất nhập cảnh
11146/BGTVT-TCCB về việc góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
5266/BNV-TL về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
1894-CV/BKTTW về việc báo cáo công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
13399/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
8350/BNN-TTr về việc đề nghị chỉ đạo thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ
3263/BKHCN-PC về việc gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
1049/UBDT-BTC về việc tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017
5317/BNV-CCVC về việc báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số
06/2017/CV-IGLAS về việc kiến nghị xem xét lại đối với một số nội dung tại văn bản số 2401/VP-KTN ngày 22/7/2017
5198/KH-BNV về việc xây dựng Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020
344/VOVTV-HCTH về việc liên hệ thực hiện dự án phim tài liệu nhiều tập “54 Dân tộc Việt Nam-Cộng đồng và bản sắc”
354/CV-TTV về việc cung cấp thông tin trả lời bạn đọc
680/KH-BGDĐT về kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” năm 2017
1066/HVTP-BDCB về việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức của địa phương
2308/BXD-KTXD về việc “cho ý kiến đối với đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
794/ĐCT-GĐXH về việc đề nghị quan tâm hỗ trợ các cấp Hội thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch trong CT MTQG xây dựng NTM
13086/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 170/2016/TT-BTC
2337/BCA-C67 về việc đóng góp ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông
5226/BNV-CTTN về việc cử công chức, viên chức trẻ tham gia các khoá học tại Israel
13078/BTC-HCSN về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động
3982/BVHTTDL-VHCS về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu
4504/BGDĐT-NGCBQLGD về việc xin góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
4123/MTTW-BTT về việc tạo điều kiện cho đại biểu đi dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014 - 2017
7919/BNN-TCLN về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng
001/TTr-BTS về việc phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự; Ban Thường trực Nhiệm kỳ III; 2017-2022
3086/BKHCN-PTTTDN về việc mời tham dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2017 và đề cử doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của tỉnh
3451/BTP-TGPL về việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý
3319/BTP-BTTP về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản,
8970/BCT-PC về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
7865/BKHĐT-KTĐN về việc cập nhật định hướng thu hút vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020
2298/BCA-C66 về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP
64/NTC-VP về việc xin phê duyệt Đề án “Nghiên cứu triển khai Chương trình phát triển các hoạt động công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020”
5098/BNV-CCVC về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
mẫu chữ ký giải ngân Dự án do ABD tài trợ mẫu chữ ký giải ngân Dự án do ABD

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn