Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
935/UBND-BQLDA về việc “điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
3758/TB-HVBCTT về việc mở lớp Đào tạo, bồi dưỡng Quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản
16736/BTC-CST về việc phí sử dụng kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu
1566/X34-P5 về việc “phối hợp công tác”
13133/VPCP-KGVX về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm
1337a/CĐ-CP Về việc phục vụ hội nghị trực tuyến thời gian: 8h - 14h, ngày 28 và 29/12/2017
01/2017/CTBB về việc xin giải phóng lô hàng hóa chất của Công ty
65/GM-BCĐLNKT mời tham dự Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017
13473/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận đấu nối đường dẫn từ Khu du lịch sinh thái, văn hóa Thác Đăng Mò tại Km193+635 (P)
16283/BTC-ĐT về việc hoàn trả vốn ngân sách trung ương từ năm 2015 trở về trước chưa giải ngân theo quy định
9894b/BKHĐT-TCTT về việc triển khai một số nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia
16261/BTC-QLCS về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 10/2013/NĐ- CP,
16450/BTC-HCSN về việc dự thảo Thông tư khuyến công (đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT
9997/BKHĐT-KTĐN về việc tham gia ý kiến Biên bản khảo sát hiện trường công tác NCKT Dự án cải thiện điều kiện giáo dục cơ sở sử dụng viện trợ của Trung Quốc
2501/CĐSVN-VT&ATGT về việc chuẩn bị số liệu phục vụ hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT đường sắt năm 2017
10056/BKHĐT-QLQH về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
651/HĐND về “phúc đáp Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh”,
83/VKTXD1 về việc đề nghị giới thiệu đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tham gia chương trình “Vinh quang ngành Xây dựng Việt Nam”
16117/BTC-QLCS về việc xin ý kiến 02 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC, Thông tư số 77/2014/TT-BTC
16284/BTC-NSNN về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ giữa tháng 8 năm 2017 đến đầu tháng 10 năm 2017
5215/BVHTTDL-BTQG về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
5006/BVHTTDL-VHCS về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
4987/BVHTTDL-VHCS về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
15978/BTC-ĐT về việc rà soát, đánh giá các vướng mắc và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2016/TT-BTC
325-KL/TU về Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy
3429/VPQH-GS về việc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
04/CT-BTNMT về tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường
6505/BTNMT-TCMT về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 năm 2017
11349/BCT-KH về việc góp ý đề án điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
11097/BCT-KHCN về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao
5171/BVHTTDL-DSVH về việc chủ trương lập Quy hoạch hệ thống di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
418/NTNN về việc đề nghị cấp kinh phí đặt mua Báo Nông thôn ngày nay
432/VPTT-TH về việc tăng cường kiểm tra, xử lý mặt hàng nhôm
4887/LĐTBXH-HTQT về việc đề nghị báo cáo việc thực hiện Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hoá - xã hội ASEAN đến năm 2025
145/LHH-BCĐCT về việc giới thiệu tham gia “Tuần lễ an toàn thực phẩm Tết 2018” thuộc “Bữa ăn an toàn” tại Hà Nội

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn