Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
1319/BNV-CCVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính, thi thăng hạng viên chức hành chính
1488/BTNMT-PC về việc tổng hợp thông tin thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2092/BKHĐT-HTX về việc báo cáo tình hình thực hiện quy định của Luật hợp tác xã
3553/BTC-NSNN về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm
1336/BNV-CTTN về việc cử công chức, viên chức tham gia khóa học tại Israel
2377-TB/VPTU về Công văn số 11-CV/BCĐ, Quyết định số 12-QĐ/BCĐ, Kế hoạch số 13-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
2385/CT-BNN-CTTL về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018
2354/BNN-VPĐP về việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
1303/BNV-CCVC về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1498/BTNMT-PC về việc xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
510/BTL-BTM về việc bàn giao đất quốc phòng cho địa phương quản lý, sử dụng
422/BQP-TM về việc giao đất quốc phòng của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cho UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý, sử dụng
243-BC/HU Báo cáo số 243-BC/HU ngày 14/3/2018 của Huyện ủy Hữu Lũng
196-TB/TU kết luận số 196-TB/TU ngày 29/3/2018 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng
06/BC-TPLS về việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý và đầu tư xây dựng dự án Bến xe hàng, địa điểm tập kết hàng hóa cửa khẩu Bình Nghi
945/EVNNPC-KH về việc tiếp nhận công trình điện đầu tư bằng vốn Nhà nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg
Bản ghi nhớ về phối hợp triển khai cơ chế hợp tác Bản ghi nhớ về phối hợp triển khai cơ chế hợp tác xây dựng biên giới bình yên
Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 UBCTLH Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 UBCTLH
Biên bản hội đàm Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2018 Biên bản hội đàm Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2018
21/UBTN về Thanh niên Việt Nam về việc xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1136/LĐTBXH-TCGDNN về lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
1862/NHNN-HTQT về việc thông báo về đợt huỷ vốn cuối cùng của khoản vay Dự án “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tại các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng” do ADB tài trợ
772/BKHCN-SHTT về việc xin ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2018 - 2030
20/2018/CV-CT về việc xin điều chỉnh dự án Bến xe Lộc Bình
29/CV-CSK về việc hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp
853-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
2256/BCT-XTTM về việc phối hợp triển khai Chương trình Thương hiệu Quốc gia
2344-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện các thoả thuận hợp tác đạt được tại Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2018 giữa Bí thư Tỉnh uỷ 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang ( Việt Nam) và Bí thư Khu uỷ Quảng Tây
242/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022
86/TB-VHCS về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn
11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
1282/BTNMT-TNN về việc góp ý cho dự thảo Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
240/LMHTXVN-VP về việc hỗ trợ hợp tác xã tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại hợp tác xã năm 2018
2800/BGTVT-TCCB về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
316/QĐ-LĐTBXH về ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn