Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
4242/BVHTTDL-TĐKT về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương
4340/BVHTTDL-TCTDTT về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
1499/ĐHKTQD-V.SĐH về việc thông báo kết quả tuyển sinh năm 2017 tại Lạng Sơn
2410/BCA-C61 về việc sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017
9342/BCT-QLTT về việc góp ý dự thảo Đề án, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
2374/BXD-GĐ về việc “báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng”
13081/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư
13598/BTC-HCSN về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020
1975/TTr-BCH về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho Đội Phòng Chống ma túy và tội phạm
120/PTG-DA về việc “xin chấp nhận chủ trương di chuyển Trạm nước trong khu đất Dự án Trung tâm phân phối bán xỉ kho vận của Công ty tại thành phố Lạng Sơn”,
3343/BKHCN-PC về việc xin góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục xác nhận hàng hóa để phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt độn
13729/BTC-PC về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
13735/BTC-CST về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 177/2016/TT-BTC và Thông tư số 178/2016/TT-BTC
11386/BGTVT-KCHT về việc điều chỉnh vị trí điểm đấu nối cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 4A
252/CV-GDTT về việc tổ chức hoạt động truyền thống kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
1027/HVQG-HTQT VV đón tiếp đoàn cán bộ, công chức Băng la đét đến nghiên cứu, khảo sát tại Lạng Sơn tháng 11/2017
2000/QĐ-BTC về việc bổ sung dự toán chi chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017
2014/BTĐKT-VP về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
503/TB-HĐND về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XVI
5323/BNV-ĐT về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
1027/HCQG-HTQT về việc đề nghị đón tiếp đoàn cán bộ, công chức Băng la đét đến nghiên cứu, khảo sát tại Lạng Sơn tháng 11/2017
8349/BKHĐT-KTĐN về việc chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với Đoàn công tác của Bộ TM Trung Quốc
3946/BCT-ĐL về việc điều chỉnh tên TBA 110kV Na Dương thành TBA 110kV Lộc Bình
8210/BNN-QLDN về việc xây dựng danh mục các dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
8290/BKHĐT-PTDN về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV
3500/BTTTT-THH về việc báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2018
4241/BVHTTDL-TĐKT về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ
3573/BTTTT-PC về việc kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
4621/BKHCN-PC về việc gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2793/TCGDNN-BQL về việc góp ý về Quyết định ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020,
13379/BTC-CĐKT về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
13426/BTC-HTQT về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
1054/UBDT-TTTT về việc khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc
5183/BTNMT-TCMT về việc triển khai, đôn đốc công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc sự cố môi trường
7980/NHNN-PC về việc tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn