Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
3169/QĐ-TTCP Quyết định Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai
353/GM-UBND về việc mời tham gia Hội chợ Xuân Mậu Tuất năm 2018
1426/UBDT-CSDT về việc thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg năm 2017
10561/BKHĐT-PTDN về việc xin ý kiến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
150-KL/TU Kết luận số 150-KL/TU ngày 19/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 21 ngày 18/7/2017
362/TTr-LMHTX về đề nghị kiện toàn Hội đồng quản lý, Trưởng Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn
983/MTTQ-BTT về việc đề nghị ban hành văn bản về mức hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
4115/VP-CTMLS về việc bảo đảm trang bị, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
3629-CV/HNDTW về việc đề nghị đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân các tỉnh, thành phố thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp
46/CT-TTg về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới
10501/BNN-TCLN về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
202/TWPCTT về phòng, chống thiên tai về việc nâng cao năng lực công tác tham mưu phòng, chống thiên tai
1239/KH-BCĐ389 về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
7335/BYT-QLD về việc xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
3105/BCA-V19 về việc “đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá”
2045/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,
10454/BNN-KHCN về việc cung cấp thông tin dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch
10478/BNN-KTHT về việc sơ kết 02 năm thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định số 971/QĐ-TTg
4130/BKHCN-KHTC về việc xây dựng Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2018
585/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
10547/CT-BNN-TCLN về thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017-2018
1411/KH-BCĐTƯVSATTP về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018
2353/QĐ-BTTTT về phòng, chống ma tuý trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020 của Chính phủ
927/LHHVN-VIFOTEC về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2018
3104/BCA-V19 về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự
1098-CV/BTGTU về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
3541/ĐHKT-NCKH về việc phối hợp điều tra, khảo sát tìm hiểu các vấn đề liên quan tới việc xây dựng và phát triển Khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn - Việt Nam) và Bằng Tường (Trung Quốc),
6491/BTP-NXBTP về việc bố trí kinh phí tập trung mua giấy tờ, sổ hộ tịch
17015/BTC-QLG về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
17043/BTC-TCDN về việc báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
4245/BKHCN-TĐC về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổng thể triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc
7268/BYT-ATTP về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013
17049/BTC-QLN về việc đôn đốc thực hiện ghi thu, ghi chi vốn QDA và vay ưu đãi năm 2017
6530/BNV-CTTN về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
17048/BTC-TCDN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn