Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
2071/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018
8744/BTC-CĐKT về việc tham gia ý kiến tổng kết đánh giá thực hiện Nghị định số 105/2013/NĐ-CP
7198/BGTVT-KHĐT về việc xin ý kiến về Đề án Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng biên giới Việt Nam với Trung Quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
1452/BXD-VP về việc “đăng ký công trình thực hiện áp dụng BIM theo Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”
3267/BTNMT-TCMT về việc “báo cáo tình hình thực hiện cải tạo, phục hồi và ký cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản”
2186/BTP-VĐCXDPL về việc rà soát số lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
855/BĐLS-KHKD về việc xin bố trí mặt bằng tại toà nhà Trung tâm dịch vụ Quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị
1421/BXD-VLXD về việc tình hình cung cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên
2735/BGDĐT-TCCB về việc góp ý bổ sung đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP
3492/BYT-QLD về việc tiếp nhận thuốc hỗ trợ của các doanh nghiệp
308/CV-ĐHTV về việc xin khảo sát nhu cầu học tập tại tỉnh Lạng Sơn
5277/BKHĐT-QLĐT về việc lấy ý kiến đối với định hướng xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
2253/BTTTT-KHTC về việc rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Đơn xin hỗ trợ chăn nuôi lợn Công ty TNHH MTV Chăn nuôi lợn sạch Hương Gia
8476/BTC-HCSN về việc tình hình huy động vốn và vay vốn tín dụng trong các đơn vị sự nghiệp công lập
22/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
8589/BTC-NSNN về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016
8399/BTC-ĐT về việc thu hồi nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương chưa giải ngân
1193/BTĐKT-Vụ IIII về việc đôn đốc giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến
5294/BNN-TCLN về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
5238/BNN-TCLN về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
18/ĐX-KS&TMTH về việc đề xuất nhiệm vụ khuyến nông
51/NQ-CP thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
6321/VPCP-V.I về việc “thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”
436/BCĐ896 về việc thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
1232/XTTM-XTĐT về việc kiểm tra, rà soát nội dung của địa phương tại Cổng thông tin xúc tiến đầu tư
5611/BCT-XTTM về việc “góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP”
119/BC-BQLKKTCK về việc thu hồi Bãi đỗ xe cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc
693/TGCP-PCTT về việc tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật năm 2017
5067/NHNN-PC về việc lấy ý kiến đối với Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
3339/BNV-TCBC về việc báo cáo bổ sung về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
3710/MTTW-BCĐ về việc điều chỉnh phạm vi, số lượng, nội dung, tiêu chí, thời gian gửi bổ sung công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017
1472/QĐ-MTTW-BCĐ về việc điều chỉnh phạm vi, số lượng, nội dung, tiêu chí, thời gian gửi bổ sung công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017
3362/BYT-KHTC về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y
1416/PTM-DNN về việc bình xét danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016” - Cúp Bông Hồng Vàng

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn