Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
717-CV/TU về việc đánh giá kết quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
3664/BTTTT-BQLDACTMTQG về việc đề nghị phối hợp tiếp nhận tài sản cụm thông tin đối ngoại hình thành từ các dự án đầu tư thuộc CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
14082/BTC-TCNH về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV
220/BC-BQLKKTCK về việc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn đề nghị bàn giao công trình cấp nước cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai thác
5606/BYT-UBQG50 về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017
4496/BVHTTDL-TCDL về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
3841/BTTTT-CATTT về việc đôn đốc tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trước sự kiện APEC 2017
2103/LH-PA về việc tổng kết Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013 - 2017
350/UBBG-VT về việc cho ý kiến về nội dung hội đàm sửa chữa mặt đường và đặt thanh thép đấu nối giao thông đường bộ khu vực mốc 1116-1117
2680/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án 513 tại các tỉnh
3788/BTTTT-BC về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại công văn số 9510/VPCP-KSTT
5470/BNV-TCBC về việc triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế
3467/BKHCN-TCCB về việc “đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài”
5575/BNV-TH về việc đề nghị cử nữ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
680/KH-BGDĐT về kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” năm 2017
8862/BNN-TY về việc chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi
8844/BNN-VPĐP về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; điều kiện; tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu
313/PCTT-ƯPKP về việc đánh giá thực trạng nơi ở an toàn và đề xuất các dự án di dân khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
14039/BTC-HCSN về việc dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
13846/BTC-QLN về việc thẩm định khả năng vay và trả nợ của tỉnh khi thực hiện Dự án BIIG1 (vay vốn ADB),
5468/BTNMT-TCMT về việc góp ý dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại
16/10-CV/2017-QTT về việc Quỹ Thiện Tâm tặng quà tết Mậu Tuất - năm 2018 cho hộ nghèo
13898/BTC-TCNH về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn mức chi một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số
534/BC-UBND về việc đề xuất giải phóng mặt bằng công trình xây dựng trên vỉa hè đường Trần Đăng Ninh (đoạn từ đường Phố Muối đến đường Tam Thanh) để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố
11/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
5517/BNV-ĐT về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư
11529/BGTVT-KCHT về việc góp ý dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa
2138/XTTM-XTĐT về việc mời tham dự chương trình Hội thảo giao thương Việt - Hàn 2017
178/TTr-SYT về việc đề xuất đầu tư trang thiết bị đo kiểm di động hoặc cố định, bộ xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm
13496/BTC-ĐT về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán
4795/BGDĐT-KHTC về việc “thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2012-2015”
8388/BKHĐT-TH về việc báo cáo dự án đã hoàn thành nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
11529/BGTVT-KCHT V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa
13496/BTC-ĐT V/v xử lý tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành
10997/VPCP-TH V/v báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2017 và đăng ký danh mục đề án năm 2018

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn