Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
1691/BTNMT-TCQLĐĐ về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
1708/BTNMT-TCMT về việc tăng cường hiệu quả xử lý, phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng
2736/BCT-XNK về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg
2688/BCT-TTTN về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019
740/BCA-V19 về việc tổng kết thi hành Luật Cư trú năm 2006
95/2018/DĐDN-CV về việc mời tham dự Diễn đàn Khởi nghiệp 2018
160/CV-BOT BGLS về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
4113//BTC-TCDN về việc tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp
01/GM-BVĐHH Giấy mời số 01/GM-BVĐHH ngày 09/4/2018 của Ban vận động thành lập Hiệp hội thương nhân kinh doanh biên mậu Việt Nam
1360/BGDĐT-GDDT về việc báo cáo thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và việc thực hiện các chế độ chính sách trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đối với các DTTS có chất lượng nguồn nhân lực thấp theo Nghị quyết số 52/NQ-CP
1302/QĐ-BGDĐT về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2017
01/CV-BLL về việc giúp đỡ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Sư đoàn 337 tại Lạng Sơn
76/BC-SLĐTBXH về kiểm tra, rà soát đối tượng nghỉ chờ việc và có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995
03/2018/CV-QTV về việc bán thanh lý tài sản của Công ty Cơ khí và Cơ điện Lạng Sơn theo quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án
512/NQ-HĐDT14 về thành lập Đoàn giám sát “Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010-2017” và Kế hoạch giám sát kèm theo
675/BCĐ-C41 về việc đề nghị báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn I (2016-2018)
175/HĐND-KTNS về việc bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác; danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh
1387/BNV-TCPCP về việc xin ý kiến dự thảo Đề án
717/BXD-VLXD về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 1329/VPCP-KGVX ngày 06/02/2017
3432/BGTVT-KCHT về việc tham gia ý kiến về dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự tự ATGT đường bộ
01/2018/TT-HTXNSSTĐ về việc xin hỗ trợ kinh phí đi nhận Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng lần thứ 8 năm 2018
204182/PC-DA về việc xin được khảo sát tiếp nhận quản lý các chợ, trước khi chuyển đổi mô hình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2736/BCT-XNK V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg
3946//BTC-TCDN về việc tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
biểu kèm theo biểu kèm theo công văn 313/UBND-KTN
1270/LĐTBXH-QLLĐNN về tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1619/BTNMT-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
198-TB/TU kết luận số 198-TB/TU ngày 02/4/2018 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định
3839/BTC-QLN về việc bổ sung hồ sơ thẩm định Dự án `Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
298/UBDT-HTQT về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường, thời gian từ ngày 28/4 - 02/5/2018 tại tỉnh Quảng Ninh
2865/VPCP-CN V/v báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ
3537/BTC-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ tài chính
1223/BVHTTDL-VHDT về việc báo cáo 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam
1077/BVHTTDL Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ
1320/BNV-CCVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính, thi thăng hạng viên chức hành chính

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn