Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
2930/BNN-KTHT Về việc: Lấy ý kiến về sửa đổi tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
2957/BNN-TCTL góp ý dự thảo xây dựng TTLT về việc hướng dẫn thực hiện QĐ 131/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
11525/BTC-TCNH Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 127/2012/TT-BTC
2287/BTTTT-ƯDCNTT Về việc đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi hồ sơ điện tử.
Danh sách tồn đọng kèm công văn 1659 /VP-TCD của Văn phòng UBND tỉnh
2052/TTCP-C.I V/v cử tổ công tác làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
6941/BTP-PLQT Về việc rà soát văn bản qui phạm pháp luật về quyền con người
2421/BKHCN-TĐC Về việc góp ý Thông tư thay thế Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN
2979/LĐTBXH-BVCSTE Về việc Tổng kết, đánh giá 8 năm thực hiện Luật BVCSGDTE
025/BTCKUNL-CV Tham gia hỗ trợ thực hiện công trình sách Ký ức người lính.
716/UBDT-TH Báo cáo tình hình bình đẳng giới và việc tác động của các phong tục, tập quán của đồng bào DTTS đến bất bình đẳng giới ở vùng dân tộc, miền núi.
14/2012/TTr-TX Tờ trình về việc xin cấp lần 2 Giấy chứng nhận đầu t°
1006/CV-Đ Quy hoạch Bảo vệ và PT rừng vành đai biên giới tỉnh Lạng Sơn
398/GM-UBND v/v tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2012
2340/BKHCN-TĐC Về việc nhận xét, thẩm định dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,hàng hoá, dịch vụ của DN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020
1295/BXD-GĐ Về việc rà soát và quy định lộ trình, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì
1752-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ về công văn số 596-CV/BTGTU của Ban tuyên giáo Tỉnh u÷
1908/CV-BCĐ Về việc tiếp sóng truyền hình trực tiếp Hội thi " Nhà nông đua tài" toàn quốc lần thứ III năm 2012 - Khu vực I (thời gian 20h, ngày 04/9/2012)
77 BC/PT-TH Báo cáo về sự cố trạm máy phát sóng Mẫu Sơn do ảnh hưởng cơn bão số 5.
1799/PTM-QHQT Mời tham dự Hội thảo "Việt Nam"- Châu Phi - Trung Đông: Đối tác mới cho sự phát triển" (thời gian 8h ngày 07 tháng 9 năm 2012)
2836/LĐTBXH-AT LĐề việc tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
2919/BĐPDA-VP Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của địa phương
850/SVHTTDL-KHTC Về việc mua xe chuyên dụng thông tin lưu động tổng hợp
300/BYT/H152-OVN Tiếp nhận nguồn viện trợ bổ sung Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam
860/SVHTTDL-KHTC Về việc đề nghị thu hồi nhà nghỉ Mẫu Sơn (Nhà nghỉ 7 gian) Khu du lịch Mẫu Sơn để giao cho Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn.
130/TTr-ĐK Tờ trình đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
05/CV-CTCPKK Về việc xin gia hạn thăm dò
6355/BKHĐT-TTr Về việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu t°
1433/BXD-GĐ Về việc: Kiểm tra đánh giá an toàn của các đập hồ thuỷ điện, thuỷ lợi
6860/BTP-TCCB Về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/4/2001.
2384/QĐ-BTP Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướng Chính phç
1365/BXD-KTXD Về việc: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP
10577/BTC-CST Về việc thu thuế hàng không đủ chứng từ tại Trạm KSLN dốc quýt và thu phí theo đầu xe vào khu kinh tế trên địa bàn tỉnh
5079/BTP-KHPL Về việc phối hợp triển khai hoạt động tập huấn "Kết hợp các yêu cầu pháp luật, tư pháp và bảo vệ môi trường trong việc thực hiện...
371/BDN Về việc giám sát vịêc giải quyết kiến nghị của cử tri

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn