Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
329/GM-UBND Thư mời tham gia hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ thuật Hà Nội 2013Ȁ
5499/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư
4413/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo thông tư quy định phí kiểm định an toàn kỹ thuật, chất lượng xe cơ giới, các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng
3455/BTP-HTQTCT Về việc triển khai Nghị định số 24/2013/NĐ-CP
1258/BNN-CB Về việc báo cáo thực hiện Quyết định số 63 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.
564/AIC-BQL&PTDA4 Về việc đề xuất tổ chức hội thảo giới thiệu thiết bị giáo dục và các chương trình đào tạo nâng cao năng lực giảng dạy tỉnh Lạng Sơn
264/MH-BXD Giấy mời thời gian: 8h30, ngày 14/5/2013 (chương trình hội nghị triển khai nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về Quản lý đầu tư phát triển đô thị)
138/PCLS –P2 Về việc bàn giao tài sản lưới điện cho ngành điện quản lý
355/UBDT-BTC Về việc tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ trao giải cuộc thi
2790/BKHĐT-PTDN Về việc báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và trợ giúp phát triển DNNVV
193/GM-BCT Giấy mời họp thời gian 8h,30,ngày 14 tháng 5 năm 2013 (đánh giá tình hình quản lý và điều hành hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới)
1400/BNN-TCTS Về việc kiện toàn công tác thanh tra chuyên ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
79/BC-STNMT Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát quỹ đất tái định cư tại các Khu đô thị, Khu tái định cư, khu dân cư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
5221/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo thông tư
2742/BKHĐT-ĐTNN báo cáo tình hình đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn ĐTNN
3495/BCT-QLTT Về việc tham gia ý kiến đối với chương trình quốc gia chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
1548/BTNMT-TCMT Về việc xin ý kiến cho dự thảo Quyết định của TTCP phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP
1538/BTNMT-TCMT Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020
3637/BCT-QLTT Về việc báo cáo tuần thực hiện Quyết định số 2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28-CV/ĐĐHCTĐ Về việc phối hợp chỉ đạo phát triển (Ngân hàng bò) tại địa phương
120/CV-PCLS Về việc xin chấp thuận xây dựng TBA tại khu vực trạm liên hợp Dốc quýt - xã Phú Xá
27-2013/DD-XNK Về việc: Xuất nhập khẩu mặt hàng tinh bột sắn nhâp khẩu kinh doanh qua lối mở Na Hình.
5013/BTC-TCHQ Về việc lấy YKTG vào dự thảo thông tư thay thế thông tư 194/2010/TT-BTC
2686/BGDĐT-KHTC Về việc lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2013
02/KH-UBTN Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên năm 2013
3562/BCT-QLTT Về việc báo cáo 04 tháng thực hiện hiện quyết định số 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phç
4969/BTC-HCSN Về việc dự thảo quyết định của TTCP quy định chế độ bồi thường đối với thanh tra chuyên ngành
3559/BCT-TCNLVề việc rà soát, đánh giá quy hoạch, công tác bồi thường di dân tái định cư, trồng bù rừng các dự án thuỷ điện
390/TCNL-LĐ&NT Về việc đề xuất nhu cầu đầu tư, địa điểm xây dựng cơ chế, chính sách, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án thuỷ điện nhỏ không nối lưới để cấp điện cho các hộ dân nông thôn miền núi chưa có điện
2470/BKHĐT-QLKTTW Về việc phối hợp báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
2050/BYT-KHTC Về việc một số vướng mắc trong triển khai TTLT số 04.
3379/BCT-ATMT Về việc lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực ...
108/CV-CT Về việc xin chủ trương xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp KĐT Nam Hoàng Đồng
76-TT/ĐK Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm lại Kiểm soát viên của Công ty
2418/BKHĐT-HTX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật hợp tác xã năm 2012

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn