Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
368/KBLS-KSC Về việc vướng mắc trong việc thanh toán kinh phí mua xe ô tô
17532/BTC-HCSN Về việc tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg
10592/BKHĐT-CLPT Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012
327/BC-UBND Kết quả kiểm tra xử lý công trình xây dựng Khách sạn, nhà hàng Royal của Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Phương Minh
419/DN&TM-CV Về việc đề nghị thực hiện chuyên đề " Lạng Sơn - đổi mới vì nền giáo dục chất lượng cao"
38/TTr-HCL Tờ trình đề nghị được đầu tư xây dựng khu du lịch vui chơi giải trí tại thôn Bình Cầm, xã Mai Pha - TP.Lạng Sơn
4703/LĐTBXH-BTXH Về việc báo cáo tiến độ thực hiện Quyết định số 1200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phç
4721/BTNMT-KH Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NĐ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác QLNN về TN&MT
5165/TCĐBVN-KCHT&ATGT Về việc Công bố Quyết định 1502/QĐ-TTg ngày 11/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
17256/BTC-CST Về việc xin ý kiến về dư thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2011/TT-BTC
3663/BKHCN-ATBXHN Về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ.
90 CV/ĐĐ-HCTĐVN Về việc vận dụng chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức Hội Chữ thập đỏ.
12019/BCT-XNK Về việc thu hồi mã số TNTX thực phẩm đông lạnh của thương nhân.
321/CV-BNC Về việc đề nghị cung cấp thông tin vụ 1,4 tỉ đồng tiền BTXH ở huyện Chi Lăng năm 2011
10286/BKHĐT-KTDP&LT Về việc triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trË
11/VT-CV Tờ trình xin chuyển nhà xưởng, cơ sở vật chất trên khu I đất tại ngõ 5 đường Trần Quang Khải sang sản xuất, gia công chân gà xuất khẩu.
1995-TB/VPTU và Nghị quyết số 21-NQ/TW
Về việc Phối hợp Công ty CP chế biến thực phẩm xuất khẩu GOC
1989-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về hướng dẫn số 63-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.
2194/BXD-PTĐT Về việc góp ý cho đề án " phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu" dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phç
số 266-CV/ĐU Về việc góp ý kiến kiểm điểm đối với tập thể Ban thường vụ Đảng uỷ Công ty
9928/BKHĐT-QLĐT Về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012
16692/BTC-CST Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Luật thuế TNDN
16699/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 110/2008/TT-BTC và Thông tư số 92/2012/TT-BTC
82/CV-UBQGNCT Về việc báo cáo công tác NCT năm 2012, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013
1568-CV/VNPT-LS Về việc một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay
877/BĐT-CĐ Về việc tham gia Chuyên đề về Hội nghị CG cuối kỳ trên ấn phẩm của Báo Đầu tư.
14/BC-CT ề việc xin thăm dò các điểm mỏ chì kẽm tại Lạng Sơn
108/BCĐTW Về việc báo cáo kết quả 02 năm và năm 2012 về thực hiện Chương trình về xây dựng nông thôn mới.
11142/BCT-TMĐT Về việc quảng bá Cổng thông tin điện tử hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Vịêt Nam
4556/BTNMT-TCQLĐĐ Về việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa
2368/CV/2012/SCTV Về việc xin phép đầu tư xây dựng mạng truyền hình cáp SCTV tại tỉnh Lạng Sơn
605/NHPT.LSO-TH Về việc góp ý kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo chi nhánh
2115/BXD-KTQH Về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới
289/CV-TA Đề nghị thanh lý trụ sở, cấp đất xây dựng trụ sở mới Toà án nhân dân TP Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn