Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
37/BC-UBND về việc xem xét ban hành quy định về giờ bán hàng ban đêm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
251/HQLS-TXNK về việc thu phí theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND
5445/LĐTBXH-QHLĐTL về việc đôn đốc thực hiện quản lý lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng
77/TB-BYT Thông báo kết luận số 77/TB-BYT ngày 23/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
157/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
25/HNCT-PH về tổ chức Hội nghị “Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất - kinh doanh giỏi”;
03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới
141/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017
821/BTC-QLN về việc báo cáo tình hình vay, trả nợ của địa phương tham gia Dự án VILG trong năm 2018
142/KH-C41-C42 về việc Kế hoạch sơ kết công tác chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn I (2016-2018)
61/UBDT-CSDT về việc thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg năm 2018
844/BGTVT-TC về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT
273/QĐ-BNN-TTr về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018
383/BNN-TCCB về việc “thi nâng ngạch từ ngạch kiểm lâm viên lên ngạch kiểm lâm viên chính”
820/BTC-QLN về việc đề nghị cung cấp số liệu viện trợ cho Lào
108/ĐCKS-KSMB về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2017
Đơn của ông Đàm Văn Nghiêm Đơn của ông Đàm Văn Nghiêm
348/BTNMT-TCQLĐĐ về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh
171/BKHCN-VNLNT về việc xác nhận việc tham gia dự án Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia
1063/UBVHGDTTN14 về việc báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông (giai đoạn 2012-2017)
722/VPCP-TTĐT về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử
176/GM-BTL về việc đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
20/KVX-TH về việc khảo sát thu nhập thông tin lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán Nhà nước
514/BYT-DP về việc tăng cường phòng, chống bệnh trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2018
Đơn của các hộ tiểu thương Đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại khu B chợ thị trấn Lộc Bình
730/BTC-QLN về việc xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài
10/C41-C42 về việc Hướng dẫn thực hiện chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội
55/VNPT-LS-KTĐT về việc bàn giao Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
594/BTC-QLCS về việc cử cán bộ tham gia Tổ công tác thẩm tra các trường hợp bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử đất và chuyển mục đích sử dụng đất
148/BTP-PLDSKT về việc triển khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg
205/BTC-CST về việc tổng kết, đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 140/2016/NĐ-CP
09/TTr-HĐTĐ về việc phê duyệt kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2018
445/KH-HĐDT14 về giám sát “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017”
994/CV-MTTQ về việc đề nghị thông báo các văn bản cần phản biện năm 2018
685/BC-HĐND-DT về kết quả giám sát tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng và hoạt động của đội ngũ nhân viên thú y, nhân viên khuyến nông cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2017

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn