Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
297/CV-BQLDACTMTQG Về việc phối hợp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015
705/SCT-QLTM V/v báo cáo, đề xuất đối với đề nghị xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty CP Tuấn Đức Lạng Sơn.
8902/BCT-ATMT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành Công thương
3416/BTNMT-TCMT Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015
3351/LĐTBXH-HTQT Về việc góp ý cho dự thảo chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
11470/BTC-NSNN Về việc kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi năm 2015
11516/BTC-TCHQ Về việc xuất khẩu, tái xuất hàng hoá qua cửa khẩu phụ chưa bố trí đầy đủ lực lượng
197/DTH-CV Về việc cử cán bộ đi công tác
3475/BTNMT-KTTVBĐKH Về việc hướng dẫn tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010-2015
11611/BTC-TCHQ Về việc tham gia ý kiến dự thảo thông tư
3499/BTNMT- TTr Về việc báo cáo kết quả xử lý các tồn đọng tại phát hiện qua thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông trường, lâm trường
3437/NTNMT-TCMT Về việc thông tin, tuyên truyền cho Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV và các sự kiện liên quan năm 2015
6819/BNN-VPĐP Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới
6819/BNN-VPĐP Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới
2993/BKHCN-TĐC Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ...
8497/BCT-TTTN Về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ giai đoạn 2016-2020
1433/CĐ-TTg Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc Khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016
6401/VPCP-PL Về việc khảo sát Dự án Pháp lệnh quản lý thị trường
11056/BTC-CST về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg
1429/TTg-NC Về việc bảo đảm an toàn sản xuất, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và hoá chất độc hại
226-CV/BCĐTB Về việc phân bổ nguồn lực an sinh xã hội
33/2015/QĐ-TTg Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015
226-CV/BCĐTB Về việc phân bổ nguồn lực an sinh xã hội
11177/BTC-QLCS Về việc thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai
323/UBATGTQG Về việc đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xe tải theo lộ trình quy định
187/BC-SNN Báo cáo đề xuất tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp năm 2015
12/BCĐTW-VPĐP Về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015
153/TTC-HC.15 Về việc xin ý kiến về khu trung chuyển hàng hoá Lạng Sơn
10481/BTC-NSNN Về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2013
391/PTTH-TCHC Về việc đề nghị hỗ trợ thực hiện chương trình ký sự biên giới
24/2015/NXBDT Về việc Kế hoạch xây dựng Bộ sách Tiến sỹ Việt Nam - những người làm rạng danh đất nước
2856/KHTN-HCĐN Về việc hỗ trợ cung cấp dữ liệu phục vụ Chuơng trình Tây Bắc
11140/BTC-CST Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
158/TT-TA Tờ trình về việc xin chủ trương thuê lại mặt bằng công trình trạm kiểm soát liên hợp số 2 - cửa khẩu Tân Thanh
10727/BTC-PC Về việc xin ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn

Listing all pages