Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
106/BC-CTĐĐ V/v Báo cáo tình hình thực hiện việc quản lý Chợ Đồng Đăng
157TT-TTR V/v đề nghị UBND tỉnh cho phép bến bãi xe ô tô CK Bình Nghi tạm đưa vào khai thác phục vụ XNK
30/VPCP-TCCV V/v hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương
04/KH-BCĐ138/CP Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017
60/BTNMT-TTr V/v công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường năm 2017
83/BGDĐT-KHTC V/v rà soát các dự án đầu tư cơ sở vật chất từ vốn CTMT giáo dục và vốn Trái phiếu Chính phủ
31/XTTM-XTĐT V/v Mời tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế lần thứ 27 (Vietnam Expo 2017)
64/LĐTBXH-VP V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
18705/BTC-HCSN V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư
106/BTNMT-VP V/v tổng hợp các kiến nghị của địa phương tại Hội nghị tổng kết ngành TN&MT
28/BC-DN Báo cáo tiến độ dự án khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi chằm mỏ phiếu xã Yên Vương hữu lũng
51/CV-XNK V/v xin phép đầu tư Dự án phát triển nhà ở tại địa chỉ số 35B đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn
Giấy mời ngày 06/01/2017 của Hội doanh nghiệp ... Giấy mời ngày 06/01/2017 của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn
10/BYT-TCCB V/v thực hiện Chính sách theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP
Ban trị sự Về việc đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
08/BKHĐT-KTĐN V/v họp tham vấn Khung Đối tác Chiến lược quốc gia của WB
131/BKHĐT-QLQH V/v góp ý đối với dự thảo Quy chế phố hợp thực hiện Đề án Phát huy các nguồn lực cộng đồng hỗ trợ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh các xã biên giới đất liền
06/BTC-TTr Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016
04-CV/THND Về việc phối hợp tuyên truyền
11161/BNN-VP V/v tạm thời hướng dẫn phân bổ kế hoạch vốn NSTW năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới
6239/BTNMT-KH Về việc nội dung chi kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016
18692/BTC-HCSN V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng nguồn NSNN hỗ trợ khám sức khoẻ, điều trị nghiện các chất dạch thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Đơn đề nghị của Công ty TNHH HAB Tân Hoàng Minh Đơn đề nghị Cao Xuân Hùng Công ty TNHH HAB Tân Hoàng Minh (Tổ 1, đường Lê Quang Đạo, phường Đông Ngàn, thi xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)
899/SVHTTDL-DSVH Về việc phối hợp sưa tầm, đóng góp, hiến tặng tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng đồng chí Trường Chinh
899/SVHTTDL-DSVH Về việc phối hợp sưa tầm, đóng góp, hiến tặng tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng đồng chí Trường Chinh
58/2016/QĐ-TTg Quyết định tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020
2895/BXD-GĐ Về việc báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2016
18479/BTC-TCDN V/v triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN
11205/BNN-CN V/v hỗ trợ ổn định phát triển chăn nuôi lợn
1458/UBDT-VP135 Về việc hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
1336/UBDT-CSDT V/v xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
18/CV V/v phối hợp, triển khai thực hiện dự án thuộc Quần thể khu du lịch Mẫu Sơn
92-TB/TU Thông báo ý kiến của thường trực Tỉnh uỷ về nội dung đề xuất của các huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
498/2016/DĐDN-CV V/v mời tham dự Festivanl Khởi nghiệp 2017
9145/BYT-DP V/v triển khai áp dụng phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn