Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
2243/BCA-V11 V/v Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội
1103/HĐ-CQTT Về việc bảo đảm chỉ tiêu và thực hiện Quyết định triệu tập cán bộ đi bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 2 năm 2014
5388/VPCP-V.I Về việc xử lý sau thanh tra tại kho bạc Nhà nước Việt Nam
93/VTNN-KT Về việc xin giãn nợ hoàn trả quỹ dự trữ bình ổn giá năm 2014
9487/BTC-CST Về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
1609/BXD-QLN Về việc đề nghị cung cấp một số thông tin về doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
9835/BTC-BCĐ389 Về việc xây dựng báo cáo nhanh
33/TTr-UBND Tờ Trình Đề nghị bổ sung kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng trường Trung học phổ thông huyện Đình Lập (phát sinh)
664/UBDT-CSDT Về việc rà soát và thực hiện các dự án ĐCĐC cho đồng bào DTTS
4573/BKHĐT-KTĐN Về việc hoàn thiện dự thảo đề cương dự án chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Lạng Sơn sử dụng công cụ tài chính doanh nghiệp Đan Mạch
2312/BVHTTDL-DSVH Về việc bảo vệ cấp thiết di tích lịch sử tại 07 tỉnh biên giới phía bắc
2301/HD-BVHTTDL Hướng dẫn triển khai chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bảo lực gia đình đến năm 2020
9421/BTC-ĐT Về việc thẩm định vốn TPCP thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
6547/BCT-TCNL Về việc đăng ký kế hoạch vốn NSTW năm 2015 đề đầu tư các dự án thuộc Chương trình Cấp điện nông thôn
9488/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư về phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
9470/BTC-HCSN Về việc xin ý kiến tham gia dự thảo thông tư
9494/BTC-ĐT Về việc thu hồi vốn ứng trước dự toán năm 2013
9428/BTC-TCDN Về việc tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2013 củ doanh nghiệp nhà nước
616/HH-TM Về việc mời tham dự các hoạt động hội quân và tổng kết Hành trình Đỏ - 2014 tại Hà Nội thời gian: 8h, ngày 26/7 đến ngày 28/7/2014
866-CV/VPTU Về việc đề nghị chuẩn bị báo cáo
400/ĐĐBQH Về việc đề nghị báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát
327/BKHĐT-KTĐN Về việc mời dự Hội thảo chuẩn bị Diễn đàn các Hành lang kinh tế lần thứ 6 tại Hà Nội (thời gian 8h30,ngày 25 tháng 7 năm 2014)
06/CV-CTTV Đơn khiếu nại về việc Chi cục thuế thành phố Lạng Sơn không cho Công ty được hưởng cơ chế miễn tiền thuế đất Xây dựng công viên cây xanh
2902/BTNMT-TCQLĐĐ Về việc góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về khung giá đất
9435/BTC-NSNN Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sÑ
410/KBLS-KSC Về việc báo cáo nguồn vốn năm 2013 còn tồn đến hết thời hạn giải ngân 30/6/2014
1413/LH-PA Về việc phối hợp triển khai vận động viện trợ PCPNN năm 2014-2015
1242/UBKHCNMT13 Về việc báo cáo về quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông
6090/BCT-TCNL Về việc lập Quy hoạch phát triển điện gió
2912/KHTN-KHCN Về việc thực hiện đề tài mã số KHCN-TB.01C/13-18
Công văn Về việc đề xuất một số đề tài nghiên cứu Khoa học tại tỉnh Lạng Sơn (các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng)
6401/BCT-TCNL Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
561/CCT-TH Về việc thống nhất thời gian khảo sát xây dựng Tượng đài chiến thắng Khởi nghĩa Bắc Sơn trên đồi Mỏ Nhà huyện Bắc Sơn
1063/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015
914/BVPTƯ-DAPCL Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược PCL đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn