Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
806/VPĐP-NV V/v báo cáo về thực trạng trung tâm thu mua nông sản - chợ đầu mối nông sản cấp tỉnh, vùng
10099/BKHĐT-QLKTTW V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Nghị quyết Quốc hội
1278/UBND-VP V/v báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép trên tuyến biên giới Chi Ma - ái Điểm
1326/SCT-QLTM V/v Báo cáo, đề xuất đối với đề nghị xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty TNHH MTV thương mại Việt Quốc và DNTN Lương Văn Khoan
1304/SCT-XNK Về việc xuất khẩu hàng hoá qua Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng
8466/BYT-ATTP V/v thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận (huyện) phường (xã)
1137-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ về công văn số 351-CV/BCĐTB của Ban Chỉ đạo Tây Bắc
586-CV/VNC V/v ứng dụng thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị NMT nhóm opates
4969/BKHCN-ATBXHN V/v xin ý kiến văn bản quy phạm pháp luật
2861/BCA-C41 Về việc báo cáo công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý, phòng, chống mua bán người năm 2016
Văn bản ngày 30/11/2016 của công ty Phúc Đại Lợi Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế
274/TTr-LMHTX Tờ trình xin cấp bổ sung kinh phí Chi tổ chức cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới năm 2016
4134/BTP-PBGDPL Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
4401/LĐTBXH-ATLĐ Hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017
15791/BTC-HCSN Về việc xin ý kiến thông tư
17140/BTC-CST Về việc xin ý kiến tham gia
16931/BTC-CĐKT Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn CĐKTHCSN
440/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát trên địa bàn tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 013/QĐ-TTg ngày 04/4/2013, Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ...
2324/TTr-BCH Tờ trình xin kinh phí rào dây thép gai ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu tại địa bàn đồn BP Tân Thanh và đồn BP Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn
9860/BKHĐT-QLKKT Về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP
10285/VPCP-ĐMDN V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
5630/BTNMT-TCMT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ
16774/BTC-KBNN Về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
4561/BVHTDL-NTBD Về việc tăng cường chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, tổ chức biểu diễn, đảm bảo dự đan xen, hài hoà giữa các loại hình nghệ thuật văn nghệ truyền thống và hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
96/CV-TCT Xin chủ trương bổ sung hệ thống báo cháy tự động và đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lối thoát nạn thuộc dự án Nhà Giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
2533/BXD-QLN Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
446/HĐND-VP V/v thời gian đọc, trình bày báo cáo, tờ trình và phát biểu tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh
16870/BTC-TCHQ Về việc TGYK đối với dự thảo báo cáo TTCP và dự thảo Chỉ thị của TTCP về công tác quản lý NN, đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với hàng hoá kinh doanh TNTK
1128-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo cảu Thường trực Tỉnh uỷ về Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị
3935/BTTTT-TTĐN Về việc báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2016
4016/BTTTT-TTra Về việc chỉ đạo thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định
3992/BTTTT-TTra Về việc thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định
450-CV/BTGTU Về việc phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 06-KL/TW cảu Ban Bí thư khoá XII
392/BC-STC Báo cáo về một số kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 372/TB-HĐND ngày 25/10/2016
0 Đơn đề nghị về việc xin hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội 2 Hội sinh vật cảnh tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn