Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
05/CV-BVĐ Về việc xin hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ mặt trận Quảng Trị năm 1972 tại tỉnh Lạng Sơn
656/TB-BGDĐT Thông báo chỉ tiêu cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
3472/BTNMT-TCMT Về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
05/ĐN-LĐQV Về việc đề nghị 1 số nội dung liên quan đến đầu tư, xây dựng Trung tâm quần vợt Phai Vệ, TP Lạng Sơn
3542/BTNMT-TCMT Về việc góp ý Dự thảo Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu
3398/BTNMT-TCQLĐĐ V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên điạ bàn
6151/NHNN-TD Về việc kiểm tra, đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
Công ty Cổ phần Nông nghiệp HP về việc đề nghị xin phép tổ chức khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
45/TTr-TTr Về việc đề nghị được bốc xếp hàng hoá XNK tạm tại bãi xe cửa khẩu Cốc Nam
2570/BKHĐT-V19 Về việc thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an
213/CV-TWHH Về việc mời tham gia chương trình Hội chợ
674/CCT-TH Về việc làm thủ tục đề nghị Bộ VHTT&DL cấp giấy phép xây dựng nâng cấp công trình Đài tưởng niệm khởi nghĩa Bắc Sơn trên Đồi Mở Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
86/TTr-UBND Tờ trình về việc xin điều chỉnh dự án : Công trình cấp nước sinh hoạt xã Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
91/TTNT Về việc xin giao lưu nghệ thuật tình thương
9939/BGTVT-KHCN V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định niên hạn sử dụng của phương tiện được phép nhập khẩu đối với phương tiện thuỷ nội địa
770/UBDT-PC Về việc đề nghị tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban dân tộc
3273/BNV-TH V/v tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-Cp
2353/BTTTT-TTĐN V/v báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại
53/TTr-UBND Tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư, xây dựng Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ qua các thời kỳ huyện Chi Lăng
7599/BCT-QLTT Về việc triển khai thực hiện kế hoạch 7105/KH-BCT
3379/BTNMT-TCMT Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường về quản lý PCB và các thiết bị, vật liệu và chất thải có PCB
3387/BTNMT-VTQG V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ- TTg ngày 13/12/2010
3083/BNV-ĐT V/v hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015
11156/BTC-TCHQ Về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
11158/BTC-TCHQ Về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định quy định tiêu chí trình tự, thủ tục thành lập Cục hải Quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2928/LĐTBXH-BVCSTE V/v triển khai thựuc hiện Quyết định số 34/2014/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ
4340/BGDĐT-TTr V/v bổ sung số liệu báo cáo sử dụng nguồn kinh phí trái phiếu Chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo
110/HHDN Về việc xin chủ trương tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày Doanh nghiệp Việt Nam
1923/TTCP-PC V/v xin ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra
225/BC-UBND Báo cáo kiểm tra sạt lở bờ sông đoạn chảy qua khu Hàng Me, thôn Núi Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng
196/CV-VPLS Về việc đăng ký làm việc
146/BQP-Kte Về việc mời tham gia Triển lãm - Hội chợ ( Việt Bắc 2014) nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam
11157/BTC-TCHQ Về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá biên giới
1920/BTĐKT-VIII Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
5066/BYT-BH Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn