Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
6180/BKHĐT-QLQH V/v tổng kết đánh giá công tác xây dựng và quản lý quy hoạch
12489/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư về phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
12869/BTC-CST Về việc thuế tài nguyên đối với sản phẩm của rừng tự nhiêm
285/BTTNVN Về việc xin phép cho đoàn cán bộ khoa học đi khảo sát thực địa
3798/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL V/v thực hiện quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về các biện pháp xử lý hành chính
372/CDTHB-KH&QLHDT Về việc báo cáo xuất gạo DTQG hỗ trợ cho tỉnh Lạng Sơn để cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra năm 2014
1975/ĐTVNN Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo sau đại học tại LB Nga theo diện Hiệp định năm 2015
2183/HD-BTĐKT Hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân việt nam và 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân
424/TANDTC-HC Về việc tổng kết việc thi hành Luật tố tụng hành chính
12759/BTC-TCT Về việc xin ý kiến dự thảo TT
4862/BGDĐT-KHTC V/v triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC
3839/UBND-VX5 Về việc đề nghị tiếp, phát sóng chương trình truyền hình trực tiếp lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng và 45 năm thực hiện Di chúc của Người
4878/BGDĐT-DATHCSKKN2 v/v thành lập Ban quản lý dự án tỉnh thực hiện dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
7214/BNN-TCTL V/v báo cáo thực hiện định hướng chiến lược phát triển thuỷ lợi Việt Nam (kết quả thực hiện đến năm 2014)
3868/BTP-KSTT Về việc góp ý vào dự thảo đề án
3152/BVHTTDL-NTBD Về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo ( Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật)
50/TTr-TTr V/v xin chủ trương đầu tư xây dựng bãi xe phục vụ XNK tại khu vực đấu nối mốc 1088/2-1089 từ cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm soát Khải Phong (Trung Quốc)
676/XNK-TMQT v/v thu hồi mã số TNTX thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp
1586/BCH-TM V/v đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện 03 văn kiên về biên giới
690/CV-CTHA về việc xin ý kiến xử lý đối với nhà, đất trụ sở làm việc
3635/BNV- CCHC V/v góp ý điều chỉnh xác định chỉ số cải cách hành chính (PaRINDeX)
5982/BKHĐT-QLĐT v/v góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu
3663/BNV-CTTN V/v góp ý kiến vào dự thảo Quyết định tăng cường cán bộ cho các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
12385/BTC-CST Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP về phí thi hành án dân sñ
194-CV/BCĐTB Về việc cử đại biểu tham gia chương trình ( Nghĩa tình Tây Bắc)
03/ĐN-BLL Về việc xin gặp trực tiếp lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn để báo cáo kết quả làm việc giữa BLCCB Quân đoàn 14 với Bộ LĐTB - XH và Bộ Quốc phòng
03/ĐN-BLL Về việc xin gặp trực tiếp lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn để báo cáo kết quả làm việc giữa BLCCB Quân đoàn 14 với Bộ LĐTB - XH và Bộ Quốc phòng về việc ( xây dựng đền thờ chiến sĩ yêu nước mọi thời đại trên đất Lạng Sơn) 
6903/UBND-NNNT Về việc hỗ trợ lễ ký kết biên bản hợp tác xúc tiến thương mại nông nghiệp tại Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại khu vực Đông Bắc năm 2014
3797/BTP-BTTP V/v đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Công chứng
3013/BVHTTDL-TCDL V/v báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 18/CT - TTg
2105/TTCP-KHTCTH V/v báo cáo kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2014
77/BBT-VPHN Về việc hỗ trợ đưa đón tân sinh viên tỉnh lạng Sơn nhận bổng tiếp sức đến trường tại Hà Giang
5961/BKHĐT-PTDN về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2015
14/CVKD Về việc xây dựng nhà máy sản xuất muối Molypdat
6489/NHNN-PC V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn