Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
1816/LĐTBXH-BTXH Về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật NKT và Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012-2020
3808/VPCP-KGVX Về việc xin ý kiến về đề nghị giao chi tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020
93/BC-SXD Báo cáo Kết qủa kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình Nhà máy thủy điện Thác Xăng
5089/BCT-PC Về việc tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Thương mại năm 2005
3247/BYT-KH-TC V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
5770/BGTVT-ATGT V/v Đề nghị tuyên truyền quy định về trọng tải, khổ giới hạn của đường bộ Việt Nam bằng tiếng anh
3959/BQP-TM c V/v đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo nghị định Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng
58/2015-THTL-CV V/v xin đăng lý hoạt động khám bệnh từ thiền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
950/UBND-KTN Về việc mời tham dự Hội chợ triển lãm Công Thương khu vực vùng Đông Bắc - Thái Nguyên 2015
1987/BVHTTDL-MTNATL V/v lấy ý Dự thảo nghị định về hoạt động nhiếp ảnh
1834/LĐTBXH-NCC Về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người công với cách mạng
3059/BKHĐT-TH Về việc giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015
4502-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công văn số 1900-CV/BKTTƯ của Ban Kinh tế Trung ương
199/BQLDD V/v giải ngân vốn ODA năm 2015 cho hợp phần đầu tư đô thị Đồng Đăng
3552/VPCP-KTN V/v trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích khác
3216/BYT-BM-TE V/v góp ý dự thảo Chương trình sữa học đường
1874/LĐTBXH-NCC Về việc tình hình giải quyết những tồn đọng sau Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công
695/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
137/BC-STNMT Báo cáo về việc đề xuất giải quyết giao đất tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2)
19/CV-HH V/v Xin bàn giao bãi xử lý rác huyện Văn Quan
1697/BTP-KTrVB Về việc tự kiểm tra văn bản QPPL quy định về thuế, hải quan
Đơn thư Đơn thư Hoàng Thị Vang trú tại số 12,ngõ 1, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
4519-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 137-CV/BCĐTB, ngày 18/5/2015 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc
08/CT-TTg Chỉ thị Về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia
3176/BYT-PC V/v tự kiểm tra và gửi Văn bản QPPL, thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế
3247/BYT-KH-TC V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
3724/BNN-KTHT V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về HTX nông nghiệp
3852/BNN-CB V/v báo cáo tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Chính phủ về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản
4946/BCT-XNK V/v rà soát, đánh giá hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hoá
168/2014/CV-MISA-HAN Về việc hợp tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý hộ tịch
1726/LĐTBXH-BVCSTE V/v đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6148/BTC-QLN V/v góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ về cơ chế cho vay lại UBND cấp tỉnh từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi
6077/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02/2014/TT-BTC
3345/QĐ-BTC Quyết định về việc điều chuyển nhà, đất thuộc trụ sở cũ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng về địa phương quản lý, sử dụng
3504/BNN-PC Về việc sơ kết thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn