Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
5402/BCT-XNK về việc đánh giá tình hình triển khai chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030
Tờ trình Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sơn
8279/BTC-HCSN Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư
361c/CĐ-VPCP Mời họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016
573/UBDT-TTTT Về việc thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc
7963/BTC-QLCS Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ
1401/BCA-A61 Về việc tổng kết 15 năm Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
7738/BTC-CST Về việc xin ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (kèm dự thảo)
1297/VP-NC Vv chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn khảo sát của ủy ban Quốc phòng và An ninh
843/CKT-TLQĐ Về việc tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam 2016 tại Camphuchia
08/BK1-ĐT Về việc xin chủ trương đầu tư, nghiên cứu lập Báo cáo đầu tư, Quy hoạch thuỷ điện Hoàng Đồng, lập Báo cáo đầu tư thuỷ điện Đèo Khách
7556/BTC-TCHQ Về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
4456/BKHĐT-TH Về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
161/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ( Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người) năm 2016
4453/BKHĐT-QLĐT Về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 130/2013/NĐ-CP và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg
153/BQL2-KHTC Về việc hoàn thiện hồ sơ Xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn
05-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm
7918/BTC-NSNN Về việc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương
2348/KH-UBQPAN13 Kế hoạch khảo sát phục vụ thẩm tra một số dự án Luật năm 2016
143/KH-BCĐ Kế hoạch sơ kết 2 năm thực hiện chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội
7928/BTC-TTr Về việc bổ sung thông tin, số liệu báo cáo THTK, CLP năm 2015
1846/BTTTT-KHTC Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
4534/BNN-TCLN Về việc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác
4338/BKH&ĐT-CLPT Về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020
1148/PTM-HVĐT Về việc đề cử doanh nhân bình xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2016
7619/BTC-TCT Về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư quy định về khun giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau
7388/BTC-HCSN Về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoạì
985/TTg-PL Về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV
20/CĐ-UBATGTQG Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016
7552/BTC-HTQT Về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
7522/BTC-TCHQ Về việc dự thảo Nghị định quy định phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
7521/BTC-TCHQ Về việc dự thảo Nghị định quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá XNK
409/LMHTXVN-CSPT Về việc tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuyển tiếp, đăng ký lại hợp tác xã xong trước ngày 01/7/2016
2348/KH-UBQPAN13 về việc “Khảo sát phục vụ thẩm tra một số dự án Luật năm 2016”
7471/BTC-TCHQ Về việc xin ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh hàng miễn thuế

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn