Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
348/BC-GDTXTrĐ Báo cáo về tiếng ồn của nhà máy giấy Tràng Định
5243/TCĐBVN-CQLXDĐB Về việc phối hợp chuẩn bị Hợp phần Xây dựng cầu dân sinh thuộc Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
1237/TCDL-TTTTDL Về việc cung cấp thông tin, tư liệu xây dựng phim tài liệu, hình ảnh tại Hội nghị Xúc tiến, quản bá đầu tư du lịch vùng Tây Bắc với TP. Hồ Chí Minh
1237/TCDL-TTTTDL Về việc cung cấp thông tin, tư liệu xây dựng phim tài liệu, hình ảnh tại Hội nghị Xúc tiến, quản bá đầu tư du lịch vùng Tây Bắc với TP. Hồ Chí Minh
1237/TCDL-TTTTDL Về việc cung cấp thông tin, tư liệu xây dựng phim tài liệu, hình ảnh tại Hội nghị Xúc tiến, quản bá đầu tư du lịch vùng Tây Bắc với TP. Hồ Chí Minh
7183/BKHĐT-TCCB Về việc xin ý kiến về tên gọi của các phòng trong cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
5592/VPCP-TCCV Về việc tổ chức và hoạt động của các Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
10170/BCT-CNĐP Về việc rà soát CCN đề nghị NSTW hỗ trợ đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10048/BCT-TTTN Về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm Logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020
364/HTKT-QLTN Về việc góp ý dự thảo văn kiện dự án ( Quản lý nước thải tại các đô thị Việt Nam, giai đoạn 4) sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức
2078/BXD-GĐ Về việc tăng cường quản lý qui hoạch xây dựng, phát triển đô thị bền vững, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu
8506/HĐ-BCĐ Hướng dẫn khen thưởng thành tích 10 năm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (2005-2015) và thực hiện Đề án 1237 (giai đoạn 2013-2015)
2183/BXD-KTXD Về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hợp đồng EPC
257-CV/BCĐTB Về việc chuẩn bị tổ chức hội nghË
3857/LĐTBXH-PCTNXH Về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020
9754/KH-BCT Kế hoạch tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016
7385/NHNN-TTGSNH Về việc thành lập chi nhánh của BACABANK
9696/BCT-ATMT Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về phát triển công nghiệp môi trường
147/QĐ-BCĐTKLPCTN Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
1697/XTTM-XTĐT Về việc tham dự Đoàn giao dịch Xúc tiến thương mại tại Liên bang Nga
3846/LĐTBXH-TCDN V/v báo cáo dự kiến học sinh, sinh viên có nhu cầu học cao đẳng, trung cấp được hưởng chính sách nội trú giai đoạn 2016-2020
13372/BTC-TCT Về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định về hoạt động của HĐTV thu¿
6991/BYT-KH-TC Về việc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Đề án 47 và 930
2176/BXD-GĐ Về việc tổ chức giải quyết sự cố công trình 107 Trần Hưng Đạo, TP, Hà Nội và rà soát các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng trong cà nước
6733/BKHĐT-TCTT Về việc các nội dung, nhiệm vụ của 14 CTMTQG giai đoạn 2011-2015 được lồng ghép vào các CTMT giai đoạn 2016-2020
3699/LĐTBXH-BĐG Về việc hướng dẫn thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020
01/VC-PACIFIC Về việc Dự án xây dựng đường giao thông và các công trình dân sinh khác theo phương thức kêu gọi đầu tư BT
320/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn
05/QĐ-BCĐ389 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi£
6460/BKHĐT-KTDV Về việc áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi đối với cửa khẩu Chi Ma
7112/NHNN-PC Về việc tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN
3744/LĐTBXH-VL Về việc báo cáo tình hình lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
142/BĐMDN Về việc tổng kết tình hình tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2015
6743/BKHĐT-KTĐN Về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA
12881/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với hoạt động bảo vệ môi trường

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn