Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
5627/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm quy định khoản 12, phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
5627/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm quy định khoản 12, phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
3414/BCT-TTTN Về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện đề án phát triển TTTN gắn với CVĐ NVNUTDHVN năm 2017
2931/BKHĐT-ĐKKD Về việc rà soát, chuẩn hoá dữ liệu để đồng bộ thông tin về doanh nghiệp
674/BXD-HTKT V/v rà soát, báo cáo đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
3436/BCT-CNĐP Vè việc phối hợp, chỉ đạo triển khai Lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (Nghệ nhân ưu tú) và Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ
3436/BCT-CNĐP Vè việc phối hợp, chỉ đạo triển khai Lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (Nghệ nhân ưu tú) và Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ
114/BC-UBND Báo cáo về việc đề nghị xem xét, thu hồi phần đất không thực hiện xây dựng Chợ thực phẩm tươi sống (nay là chợ Giếng Vuông)...
178-CV/BTGTU Về việc phối hợp xây dựng chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
111-CV/BCĐTB Về việc chuẩn bị Báo cáo phục vụ Hội nghị giải quyết vấn đề di cư tự do giữa Tây Bắc và Tây Nguyên
465-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ về tờ trình số 86-TTr/ĐU của Đảng uỷ Quân sự tỉnh
479-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ về công văn số 228-CV/BKTTW, ngày 12/4/2016 của Ban kinh tế Trung ương
1300/BTNMT-TCMT Về việc báo cáo tình hình quản lý chất thải trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3040/BNN-QLDN Về việc đo đạc, rà soát, cấp GCNQSDĐ, giao và cho thuê đất
1315/BTNMT-TCMT Về việc phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi
1315/BTNMT-TCMT Về việc phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi
2941/BNN-KHTC Về việc tăng cường công tác chỉ đạo xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý năm 2016
3225/BCT-XTTM Về việc tổ chức Hội chợ đặc sản vùng miền năm 2016
1151/BTP-KTrVB Về việc thông báo kế hoạch, nội dung làm việc của Đoàn công tác liên ngành
4362/BTC- TCDN Về việc tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2015 của doanh nghiệp FDI
5116/BTC-CST Về việc thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia
2678/BKHĐT-QLĐT Về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc kiểm tra hoạt động đấu thầu
1147/BTP-KSTT Về việc báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch đơn giản hoá thủ tục hành chính trọng tâm năm 2016 ...
27/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX ...
260/VPHĐBCQG-TT Về việc gửi Báo cáo và danh sách chính thức những người ứng cử kèm theo số liệu thống kê
1052/BTP-QLXLVPHC.. Về việc sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
690/SGTVT-QLDA V/v đề nghị bổ sung thu hồi đất để đổ đất thải dự án đường du lịch Hải Yến-Công Sơn-Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn (đoạn Km14+132-Km17+166)
2354/VPCP-KTTH về việc báo cáo kết quả thực hiện QĐ số 08/2015/QĐ-TTg của TTgCP về thí điểm giao dịch điện tử
1727/BYT-KCB Về việc thực hiện chăm sóc sức khoẻ và khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi
157-CV/TU Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 118-KL/TW và Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
90/CTrPH/.. Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
2607/BKHĐT-QPAN Về việc tham gia dự thảo tờ trình và Quyết định của thủ tướng Chính phủ triển khai Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường Quốc hội
610/CĐ-TTg Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-01/5/2016
4332/BTC-ĐT Về việc hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016
3613/BGTVT-KHCN về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Phó trưởng Ban Biên tập: Dương Văn Chiều, Phó chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn