Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
51/BKHĐT-KTNN V/v Mời tham dự Hội nghị phổ biến và triển khai Nghị định số 21/2013/NĐ-CP phía Bắc
373/BGTVT-TTr V/v Thiết lập bổ sung đường dây nóng tại các địa phương và tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh về hoạt động vận tải và đảm bảo ATGT trên địa bàn
1039/BTC-TCNH V/v: Đăng ký kế hoạch huy động vốn năm 2015 thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
19/QĐ-TTg Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt ?Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
104/HD-TCCT Hướng dẫn về việc khen thưởng tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam
102/NQ-CP Nghị quyết ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI
425/BKHĐT-TH Về việc rà soát các dự án bố trí không đúng quy định Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
87/BXD-KHTC V/v Tham gia ý kiến về phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá Công ty mẹ và 03 Công ty con TNHH MTV của VICEM
79/QĐ-TTg Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng tại 25 tỉnh năm 2014-2015
65/TTr-SYT V/v xin chủ trương mở rộng nhà làm việc của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế
24/BXD-KHCN Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên và môi trường và phát triển bền vững năm 2014
54/BXD-HTKT V/v Báo cáo thực hiện NĐ số 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
12/BC-BQLDD Báo cáo tình hình quản lý, vận hành Nhà ở chính sách xã hội tại khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn
046/XNK-TMQT V/v thu hồi mã số TNTX của doanh nghiệp
378/BCT-CNNg V/v báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu khoáng sản năm 2014
298/BCT-XNK V/v Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về Thông tư số 05/2014/TT-BCT
2939/ĐTKDV-KHTH V/v Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
868/HĐDT13 V/v Báo cáo kết quả thực hiện chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số
315/BCT-XNK V/v Phối hợp giải quyết ùn tắc trái cây xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh
453/BCT-QLTT V/v Thực hiện văn bản số 2453/VPCP-V.I ngày 12/12/2014 của Văn phòng Chính phủ
1925/XTTM-NCPTTT V/v Cung cấp thông tin về địa phương trên Đặc san ? 20 năm thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
456/BCĐ-TMBG Về việc tổ chức đoàn công tác liên ngành
3217/VPQH-GS V/v Thông báo kế hoạch giám sát của các cơ quan của Quốc hội tại địa phương năm 2015
10284/BNN-TCLN V/v Triển khai quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
01/CT-TTg Chỉ thị về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
03/CV-BTCTTV V/v Lựa chọn tiến cử doanh nghiệp tham gia chương trình Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp
3496/BXD-PTĐT Về việc báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2014
53/TCHQ-GSQL V/v Tạm nhập hàng hoá qua điểm thông quan Co Sa tỉnh Lạng SƠn để tái xuất sang nước thứ ba
51-CV/ĐĐ-HCTĐ V/v Phối hợp chỉ đạo phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân ất Mùi 2015
01/TTr-ĐV Tờ trình về việc xin phép lối mở cho hàng tạm nhập - tái xuất
29/HQLS-GSQL V/v: Báo cáo tình hình hàng hoá nhập khẩu
2261/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
2389/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị..
4730/BVHTTDL-TV V/v Tiếp tục đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động của các điểm thư viện tiếp nhận Dự án BMGF-VN
01/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn