Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
1212/CAT-PA61 Về việc triển khai đề án thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn với các địa phương của Hàn Quốc năm 2016
6406/BTC-TCDN Về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lý khai thác gỗ rừng...
0977/PTM-PTBV Về việc xếp hạng Doanh nghiệp bền vững năm 2016
3463/VPCP-TH Về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016
1628/BTNMT-TCMT Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2016
1791/BTNMT-VP Về việc giới thiệu Đoàn cán bộ đến địa phương nghiên cứu, khảo sát địa chất
124-CV/BCĐTB Về việc mời dự Hội nghị thời gian: 8h, ngày 27/5/2016
1022/UBND-VP Về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh Hải Dương
6371/BTC-QLCS Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
1392/BTTTT-CNTT Về việc đề nghị triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT
692/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin
3460/NHNN-QLNH Về việc mời tham dự Hội nghị (thời gian 8h,ngày 20 tháng 5 năm 2016)
4782/BGTVT-TTr Về việc thực hiện Kết luận số 116/KL-BGTVT ngày 26/4/2016 về việc kiểm tra về quản lý và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại đường ngang, lối đi dân sinh
72-CV/BĐT Về việc cử đoàn cán bộ của Báo đi công tác
72-CV/BCĐ V/v Báo cáo kết quả thực hiện QCDC6 tháng đầu năm 2016
138/LD:HJC-TL Về việc đề xuất cho phép nghiên cứu lập và thực hiện Dự án đầu tư khu trung chuyển, lưu giữ, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu...
19-KL/TU Kết luận Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ ngày 06 tháng 5 năm 2016
15/CV Về việc đề nghị bổ sung khu vực quy hoạch xe ra, vào bãi phục vụ kinh doanh
376/XNK-TMQT Về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 52/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương
18-KL/TU Kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy
1129/UBND-CN Về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vải thiều
2330/BYT-MT Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế
25-4/2016/TTr-DP Tờ trình xin chủ trưong làm thủ tục tạm nhập tái xuất qua mốc 1124-1148 thuộc xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc...
61/BĐMDN Về việc triển khai Nghị định số 118/2014/NĐ-CP
04/QTLS Về việc đề nghị xem xét chấp thuận địa điểm đầu tư Dự án Chợ xuất nhập khẩu, kiểm dịch động vật
4819/BTC-ĐT Về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
5627/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm quy định khoản 12, phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
5627/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm quy định khoản 12, phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
3414/BCT-TTTN Về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện đề án phát triển TTTN gắn với CVĐ NVNUTDHVN năm 2017
2931/BKHĐT-ĐKKD Về việc rà soát, chuẩn hoá dữ liệu để đồng bộ thông tin về doanh nghiệp
674/BXD-HTKT V/v rà soát, báo cáo đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
3436/BCT-CNĐP Vè việc phối hợp, chỉ đạo triển khai Lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (Nghệ nhân ưu tú) và Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ
3436/BCT-CNĐP Vè việc phối hợp, chỉ đạo triển khai Lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (Nghệ nhân ưu tú) và Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ
114/BC-UBND Báo cáo về việc đề nghị xem xét, thu hồi phần đất không thực hiện xây dựng Chợ thực phẩm tươi sống (nay là chợ Giếng Vuông)...
178-CV/BTGTU Về việc phối hợp xây dựng chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Phó trưởng Ban Biên tập: Dương Văn Chiều, Phó chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn