Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
81/BQLDD Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu A - tái định cư 1 Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
273/KH-BCĐTƯVSATTP Kế hoạch triển khai ( Tháng hành động vì an toàn thực phẩm) năm 2017
1157/BCĐTƯVSATTP Về việc triển khai ( Tháng hành động vì ATTP) năm 2017
724/BDALĐ-CBXD Về việc thoả thuận hướng tuyến đường dây và vị trí TBA 110KV Bình Gia
3554/BTC-QLCS Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 127/TB-VPCP
19/HD-BCĐQG Hướng dẫn thực hiện ( Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ) - 7/4/2017
21/BKHPT Về việc thúc dẩy đưa sản vật Việt thành hàng hoá có giá trị cao
895/KH-BTCQG Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
110/CT-KTVT V/v xin thuê đất xây dựng trạm xăng dầu phục vụ quốc phòng - kinh tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
234/UBDT-DTTS V/v báo cáo tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2016
729/BTP-BTTP V/v xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng
505/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
1067/BGDĐT-TCCB Về việc báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức tại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo
975/BGDĐT-CTHSSV V/v báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ` Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020
993/BVHTTDL-BQTG V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
345/TTr-SVHTTDL Tờ trình về việc đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty Núi Tuyết Mẫu Sơn
932/BVHTTDL-TTr Về việc quản lý việc chứng nhận tôn vinh ( Nghệ nhân); công nhận ( Việt Nam Linh thiêng cổ tự), ( Cây di sản)
055 Công điện về việc tổ chức Hội chợ Dịch vụ Toàn cầu 2017
2636/BTC-HCSN Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017
205/LMHTXVN-CSPT V/v triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020
05/XL-XD V/v xin phép cải tạo, nâng cấp, mở rộng quy mô diện tích kinh doanh xăng dầu
651/BHXH-CSYT V/v triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
752/BTP-PBGDPL V/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
1342/BNV-VKH V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hồ sơ CBCCVC và CBCC cấp xã
2317/VPCP-KGVX V/v báo cáo việc thực hiện Chi thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm
371/QĐ-BNN-KTHT Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua
2361/BGTVT-PC Về việc góp ý đối với dự thảo Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
2167/VPCP-KTTH V/v tình hình triển khai thực hiện Luật thống kê 2015
1872/BCT-ATMT V/v tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
745/BTP-HTQTCT V/v thông báo Quyết định của Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam
65/TTr-STNMT Tờ trình Đề nghị xây dựng Quyết định
657/BKHCN-TCCB Về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
327/SVHTTDL-QLVH Về việc báo cáo, đề xuất chủ trương xây dựng Đề án xã hội hoá đầu tư hệ thống biển quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
1206/BNV-CQĐP V/v báo cáo tổng kết, triển khai thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP
2120/VPCP-KTTH Về việc rà soát các dự án chuyển giao không bồi hoàn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn