Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
61/BC-SXD Báo cáo Về việc Khảo sát địa điểm Đầu tư xây dựng dự án Nhà làm việc và kho, bãi chứa hàng hóa của Công ty TNHH MTV Anh Kiệt...
112 HC/HTXPC Về việc xây dựng thương hiệu Rau cải Lạng Sơn
1094/BKHCN-KHTH V/v xin ý kiến đóng góp ý đối với dự thảo đề án Tái cơ cấu ngành KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020
105/BKHCN-KHTH V/v đề nghị cung cấp số liệu để khảo nghiệm phương án phân bổ kinh phí cho hoạt động KH&CN năm 2015.
1268/EVN NPC-B4 Về việc định hướng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2020 có xét đến 2025
16/TTr-XC Tờ trình về việc xin đầu tư xây dựng cây xăng tại cửa khẩu Hữu Nghị
4321/BTC-QLCS V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng
2114/BYT-DP V/v khen thưởng chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella 2014 - 2015
2223/BYT-MT V/v tổ chức triển khai “Tuần lễ tiêm chủng” năm 2015
2378/VPCP-KGVX V/v Tạm thời dừng tuyển dụng viên chức chuyên trách ytế, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục công lập
2026/BKHĐT-GSTĐĐT V/v thẩm định Chương trình đầu tư đường tuần tra biên giới giai đoạn II
983/BTNMT V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phç
963/BKHCN-KHTH V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định nguyên tắc và tiêu chí phân bổ kinh phí cho hoạt động KH&CN
317/UBDT-VP135 V/v thực hiện chương trình, chính sách dân tộc năm 2015
3412/BCT-TMĐT V/v dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015
594/HQLS-GSQL V/v tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK qua địa bàn
1942/BKHĐT-TCTK V/v báo cáo quá trình thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thông kê
274/HH-TM V/v phối hợp tổ chức chương trình vận động hiến máu tỉnh nguyện “Hành trình đỏ” năm 2015
224/TƯHCTĐ-VP V/v dự Hội nghị do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức
1915/BYT-MT V/v tổ chức triển khai Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân năm 2015⨀݈
950/BKHCN-VP V/v tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2015
2746/BNN-VPĐP V/v góp ý Dự thảo sửa đổi bổ sung tiêu chí xây dựng NTM
908/BKHCN-TTra V/v triển khai thanh tra chuyên đề năm 2015 về hàng đóng gói sẵn
316/UBDT-ĐP I V/v báo cáo đánh giá về công tác dân tộc giai đoạn 2011-2014 và tình hình triển khai thực hiện năm 2015
3174/BCT-BGMN V/v phối hợp giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hoá tại cửa khẩu Tân Thanh
54/KH-BCĐ V/v xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình 138 tỉnh
3170/BCT-QLCT V/v dự thảo văn bản đóng góp ý kiến xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg
268/CV-ĐV V/v đầu tư xây dựng và quản lý chợ biên giới Na Hình, xã Thuỵ Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2155/UBND-CT V/v tham gia hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2015 (Hanoigiftshow 2015)
1698/BKHĐT-QLĐT V/v Góp ý dự thảo Quy chế về sự tham gia của bên thứ ba và Quy tắc đạo đức ứng xử đấu thầu dự án ODA và vốn vay ưu đãi Nhật Bản.
97-TTr/TĐTN V/v điều chỉnh vị trí, diện tích dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Bắc Xa, huyện Đình Lập
18/TTr-UBND V/v Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do UBND thành phố Lạng Sơn làm chủ đầu tư
307/UBDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Chương trình mục tiêu
1687/BKHĐT-KTĐN;1853/BKHĐT-KTĐN V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2013/NĐ-CP
51/CV-DLXNK V/v Ranh giới thu hồi đất và nhà đơn nguyên 3 tầng Liên cơ quan.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn