Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
11230/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 231/2009/TT-BTC
11598/BTC-CST Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
3314/BVHTTDL-GĐ Về việc góp ý dự thảo đề xuất nội dung Thông tư hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình
790/UBDT-TTTT Về việc thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc
không sô Báo cáo Khúc Thị Ngân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Chợ Đông Kinh
6942/BNN-VPĐP Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới
1717/SGDĐT-KHTC V/v Báo cáo dự toán NSNN thiếu trường THPT Lộc Bình
319-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội...
1695/XTTM-XTĐT Về việc mời tham dự Đoàn Giao dịch Xúc tiến thương mại - đầu tư tại CHLB Đức và Công hoà pháp
11366/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 64/2007/QĐ-BTC
11393/BTC-CST Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lệ phí đăng ký doanh nghiệp
11395/BTC-CST Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
11470/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí sử dụng đường bộ
11470/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí sử dụng đường bộ
11440/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BTC
11445/BTC-CST Về việc lấy ý kiến dự thảo thông tư thu phí quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản
11373/BTC-CST Về việc lấy ý kiến dự thảo thông tư thu phí kiểm định phương tiện PCCC
11394/BTC-CST Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thu phí thăm quan Bảo tàng Yersin
10926/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo các thông tư thay thế các thông tư về phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
68/2016/ĐĐ Đơn kiến nghị về việc Quyết toán tiền chi trả GPMB và đề nghị hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp
1889/BCA-C41 Về việc báo cáo kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và quỹ phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015
6451/BKHĐT-TH Về việc góp ý dự thảo chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
6631/VPCP-V.I Về việc hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt
3373/BTNMT-TCMT Về việc báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
1647/XTTM-XTĐT Về việc mời tham dự Đoàn Giao dịch Xúc tiến thương mại tại Liên bang Nga
6207/BKHĐT-QLKTTW V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 trình Chính phủ và Quốc Hội
6012/BYT-KH-TC Về việc góp ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào DTTS
984/HCQG-HTQT V/v đề nghị đón tiếp đoàn công chức cao cấp Băng-la-đét 02 sang nghiên cứu, khảo sát tại Lạng Sơn
1679/TTr-SGTVT Tờ trình Về việc thanh lý tài sản và mua xe ô tô phục vụ công tác
1572/BTL-BTM Về việc chuẩn bị ý kiến tham luận trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng
24-5/2016/ĐN-CT Về việc xin chủ trương, địa điểm đầu tư của hàng giới thiệu sản phẩm, Kho ngoại quan, kho đông lạnh, bãi tập kết hàng hoá xuất nhập khẩu tại khu chợ Na hình huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
829-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 532-CV/BKTTW của Ban Kinh tế Trung ương
191/LMT Về việc gửi báo cáo Tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
11048/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản
11112/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực môi trường

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn