Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
06/CVTT V/v thay đổi địa điểm nhập khẩu hàng hóa theo đề nghị của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Đại Lâm
58/UBQGNCT-VP V/v Báo cáo công tác NCT năm 2014, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.
1164/2014/CV-PL V/v: Tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật Vận động Đợt 8- BVPL
121/MTTQ-BTT V.v Tiếp tục hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề về nhà ở do bão số 2 gây ra.
4971/BNV- CCHC V/v Xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 93/2007/QĐ-TTg ngày 26/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
3985/UBND-NC V/v Chuẩn bị Hội nghị lần thứ 7 Uỷ ban công tác liên hợp
135/KTCTTG-TCHC V/v: Liên hệ đi khảo sát tại Lạng Sơn
120/VPTT-TH V/v chấn chỉnh công tác báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
9281/KH-BNN-TCLN Kế hoạch triển khai đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của kiểm lâm giai đoạn 2014-2020
860/QLCT-P3 V/v Canada điều tra chống trợ cấp đối với ống thép dẫn dầu OCTG nhập khẩu từ Việt Nam
11600/BCT-XNK V/v Phối hợp, giải quyết ùn tắc hàng nông sản, thuỷ sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
217/BC-BQLKKTCK Báo cáo V/v xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng chợ Hữu Nghị tại cửa khẩu phụ Tân Thanh của Công ty Công ty Cổ phần đầu tư Thăng Long
4929/BNV-CQĐP V/v Báo cáo kết quả triển khai thực hiện QĐ số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16896/BTC-TCDN V/v Đề nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã.
16703/BTC-CST V/v Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý hành nghề công chứng.
6627/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Rà soát danh mục đầu tư xây dựng của Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiều Chính phủ giai đoạn 2014-2015
275/TTr-STC Tờ trình v.v in biên lai thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô
117/VPTT-TH V/v Thực hiện báo cáo tổng kết năm
6662/BGDĐT-KHTC V/v: Thông báo kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính của Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non
1501/TCTL-QLNN V/v làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới
4109/BNG-UBBG Đề nghị báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới năm 2014 theo 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
16501/BTC-QLG V/v Góp ý vào dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thẩm định bảng giá đất, định giá đất cụ thể của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất.
926/XNK-TMQT V/v Thu hồi mã số TNTX thực phẩm đông lạnh của doanh
4160/BKHCN-TC Về việc xin ý kiến dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
18/CT Về việc xin chấp thuận địa điểm thực hiện dự án chăn nuôi lợn tập chung
14185/BGTVT-VT Về việc tăng cường kiểm soát giá cước vận tải bằng xe ô tô và triển khai thực hiện thông tư 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT
4024/-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường tực Tỉnh uỷ về Công văn số 42-CV/ĐĐLĐLSN của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam
3989/BCĐTLQG-ATLĐ V/v Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ QĐ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015
175/CV-CTKPH V/v xem xét, giải quyết, hỗ trợ giải phóng mặt bằng triển khai dự án tại cửa khẩu Chi Ma
201/BC-SNV Báo cáo Kết quả làm việc với Trường đại học Luật Hà Nội về việc tổ chức đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật tại tỉnh Lạng Sơn
7923/BYT-YDCT V/v Xây dựng danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển năm 2014-2020
16158/BTC-ĐT V/v Sử dụng kinh phí từ nguồn dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2014.
9457/BQP-PC V/v Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 34/2014/NĐ-CP ngày 09/4/2014.
1424/TTr-BCH Tờ trình về việc xin chủ trương điều chỉnh, xây dựng Trường bắn Nà Trang, xã Hoàng Đồng.
7655/BKHĐT-QLĐT Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn