Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
5266/BGDĐT-KHTC V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ- CP của Chính phủ
5167/BGDĐT-PC V/v gửi văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và đào tạo
4119/BTNMT-TCMT Về việc đề xuất cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam
1217/TTr-BCĐ Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng trang Thông tin điện tử tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
3337/BVHTTDL-TCCB Về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ VHTTDL và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch...
3754/BNV-CTTN V/v góp ý kiến vào dự thảo đề án Bộ chỉ số đánh giá phát triển của thanh niên và đề án CSDL quốc gia về thanh niên
02/CV-CTTNHH V/v hướng dẫn thay đổi nội dung ĐKKD
3168/VAYSE-CV Về việc hoạt động tôn vinh các Nhà lãnh đạo giỏi Việt Nam
3168/VAYSE-CV Về việc hoạt động tôn vinh các Nhà lãnh đạo giỏi Việt Nam
08/2014/TT-BNV Thông tư Quy định về Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3500/LĐTBXH-BHXH Về việc giải quyết việc cấp sổ bảo hiểm xã hội cho 22 trường hợp ở Lạng Sơn
1712/QĐ-TTg Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 2 và mưa li
6605/BKHĐT-KTDV V/v báo cáo rà soát tình hình hoạt động yêu cầu đầu tư của các KKTCK, cửa khẩu giai đoạn 2016 -2020
6605/BKHĐT-KTDV V/v báo cáo rà soát tình hình hoạt động yêu cầu đầu tư của các KKTCK, cửa khẩu giai đoạn 2016 -2020
6407/BKHĐT-QLĐT V/v hoàn thiện hồ sơ Đề xuất dự án Hạ tầng khu chế xuất I, tỉnh Lạng Sơn đầu tư theo hình thức PPP
472/BaoCT-XTTM Về việc phối hợp thông tin tuyên truyền trên Báo Công thương
1004/UBDT-VP135 Về việc báo cáo tài chính nguồn vốn viện trợ 5,5 triệu Eu ro của Chính phủ AiLen cho các xã đặc biệt khó khăn
6465/BKHĐT-KTĐN V/v đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung NGhị định 38/2013/NĐ- CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trã
2312/BXD-GĐ V/v báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp xây dựng
9370/BCT-QLTT Về việc báo cáo tháng 9 và 9 tháng năm 2014 thực hiện Quyết định số 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
135-2014/XNK Về việc nộp phí địa phương bằng hình thức chuyển khoản
13310/BTC-ĐT Về việc kiểm tra việc quản lý vốn đầu tư từ NSNN
1663/TTr-BCH Tờ trình xin kinh phí đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới khu vực Mốc 1065-1066 và cắm cọc bê tông thay thế gỗ đánh dấu đường biên giới ...
12918/BTC-CST V/v góp ý dự thảo thông tư
510/UBND-TCKH về việc xin ý kiến chỉ đạo về giải ngân thanh toán đấu thầu mua sắm sách giáo khao cho hoc sinh thuộc thôn, xã vùng 135 năm học 2014-2015
68/VPTL V/v xin đầu tư bến bãi, kho hàng hoá
1973/SGDĐT-KHTC Báo cáo tình hình thực hiện đề án hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng phòng học mầm non để thực hiện kế hoạch số 105/KH-UBND...
15/CV-TC Tờ trình về việc xin chủ trương khảo sát, xây dựng dự án đầu tư trồng rừng phòng hộ tại tỉnh Lạng Sơn
451/TLPS-PS2 V/v phối hợp thực hiện chương trình
4065/BTNMT-KTTVBĐKH V/v báo cáo rà soát các dự án dự kiến bố trí vốn năm 2015 thuộc chương trình SP - RCC
9171/BCT-XNK Về việc báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ điều hành xuất khẩu gạo
116/BC-XC V/v báo cáo đề xuất xin hỗ trợ bù vào chi phí đầu tư bãi đỗ xe cửa khẩu Hữu Nghị
3775/BTP-CCN V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam...
3963/BTP-TTLLTPQG V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính qua mạng trực tuyến
3237/BVHTTDL-PC V/v tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn