Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
84-CV/BCĐTB Về việc đề nghị chuẩn bị tài liệu hội nghị
79/ĐN-TTr Về việc thực hiện lập Quy hoạch chi tiết một số phân khu chức năng
494/TTr-BCH Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà làm việc, sinh hoạt Tổ công tác Tân Minh và mua sắm phương tiện xe máy cho Đồn Biên phòng Bình Nghi
2457/UBND-VX Về việc đề nghị tiếp sóng Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia năm 2015
47/BC-SLĐTBXH Báo cáo một số nội dung liên quan đến triển khai dự án Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn, Chi Lăng
15/TTr-UBND Tờ Trình Về việc đề nghị đầu tư chỉnh trang đô thị, khu trung tâm thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
3623/BTC-ĐT Về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012,2013,2014
10/MHLS V/v xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Minh Hương Lạng Sơn
1939/BQP-QY Về việc hướng dẫn việc giao chỉ tiêu huy động ngành y tế cho các đơn vị y tế thuộc quyền
467/HQLS-TVQT Về việc báo cáo nhu cầu trang bị xe ô tô chuyên dùng CBL
1531/BKHĐT-KTĐN Về việc báo cáo các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi chậm tiến độ
112/LSN-KH Về việc đề xuất tiếp tục trao tặng bò trong chương trình ( Bò giống giúp người nghèo biên giới) năm 2015
1530/BKHĐT-KTDV Về việc báo cáo tổng kết việc triển khai Đề án Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số KKTCK để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN...
66/BC-SGTVT-CPH Báo cáo kết quả bán cổ phần tại Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn
112/SNgV-LS Về việc phía Quảng Tây đề nghị tổ chức gặp gỡ hội đàm bên lề Hội nghị lần thứ 7 UBCTLH
3402/BTC-NSNN Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách
298/QĐ-BKHĐT Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015( đợt2)
3338/BTC-ĐT Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 của tỉnh Lạng Sơn
1421/BKHĐT-TH Về việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án chưa đủ thủ tục giao vốn KH năm 2015
845/ĐGS-DN Về việc báo cáo kết quả việc thực hiện kiến nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
2695/BGTVT-TC Về việc đề nghị thống nhất vị trí trạm thu phí hoàn vốn Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Thành phố Lạng Sơn...
05/BCĐ389-VPTT Về việc xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đầu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả
3267/BTC-TCHQ Về việc hàng hoá gửi kho ngoại quan xuất qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan
06/ĐĐN-VS Về việc đề nghị cho phương tiện vận tảiTrung Quốc vào giao nhận hàng hoá xuất khẩu tại Bãi xe của Công ty TNHH Vân Sơn
1266/BKHĐT-TH Về việc thực hiện kế hoạch vốn nước ngoài ( ODA) năm 2015
178/LD-TCT319 Về việc đề nghị cho liên danh thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị ven sông Kỳ Cùng thuộc xã Mai Pha, TPLS
405/QĐ-BTC Quyết định về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2014-2015
447/TTCP-V.III Về việc nắm tình hình phục vụ công tác thanh tra
2635/BGTVT-ĐTCT Về việc cử đại diện tham gia Nhóm công tác liên ngành dự án ĐTXD dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP, Lạng Sơn...
443/KHXH-VP Về việc khảo sát tại các cửa khẩu biên giới của tỉnh Lạng Sơn
11/TTr-UBND Xin vốn đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa nâng cấp 02 phòng học và xây mới 03 phòng học Trường THCS xã Đồng ý, huyện Băc Sơn
1665/BQP-PC Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định biện pháp thi hành Luật quốc phòng về công tác phòng không nhân dân
946/BNV-KHTC Về việc thực hiện Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 24/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ
06/CV-ĐT Về việc đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ chế biến kim loại màu và kim loại quý
4305-TB/VPTU V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo và Phiếu lấy ý kiến về mô hình tổ chức chính quyền địa phương

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn