Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
09/TTr-HĐTĐ về việc phê duyệt kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2018
445/KH-HĐDT14 về giám sát “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017”
994/CV-MTTQ về việc đề nghị thông báo các văn bản cần phản biện năm 2018
685/BC-HĐND-DT về kết quả giám sát tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng và hoạt động của đội ngũ nhân viên thú y, nhân viên khuyến nông cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2017
142/BKHĐT-QLĐT về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017
219/BKHĐT-ĐTNN về việc báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018
765/KL-TU Kết luận số 765/KL-TU ngày 23/12/2017
11/NHNo-TH về việc xác nhận lại phương án sử dụng đất theo công văn số 12325/NHNo-QLĐT
13/BC-UBND về kết quả và đề xuất phương án hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc cho người lao động tại Công ty TNHH thực nghiệp Hàng Phong
82/BNN-TCTS về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thuỷ sản bền vững giai đoạn 2016-2020
88/EVN-KD về việc tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg
565/BTC-TTr về việc báo cáo thực hiện Luật THTK, CLP trong năm 2017
26/CV-DN&TM về việc thực hiện khảo sát đánh giá tác động và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế tại Công văn số 26/CV-DN&TM
47/CĐTNĐ-KHĐT về việc báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa các địa phương
146/UBND-VX về việc đề nghị tiếp sóng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Bài ca hoà bình”,
116//BTP-HTQT về việc báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2017
3199/BXD-KTXD về việc “nghiên cứu tình hình các dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đầu tư theo hình thức đối tác công tư”
180/BTNMT-KHTC về việc hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (nguồn vốn sự nghiệp)
35/2017/TT-BGDĐT về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
149/BKHĐT-ĐKKD về việc đề nghị báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2017
149/BKHĐT-ĐKKD về việc đề nghị báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2017
48/BGDĐT-NGCBQLGD về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
07/KVX-TH về việc cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
346/BTC-TCT về việc xin ý kiến dự thảo thông tư
06/NCTQ-HCTH về việc liên hệ công tác
308/BTC-HCSN về việc xin ý kiến về dự thảo Thông tư
288/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 139/2010/TT-BTC
67/TTr-BCH về việc xin kinh phí bổ sung đầu tư xây dựng 02 đoạn hàng rào bùng nhùng bằng thép mạ kẽm kiên cố
06/CTPH-BTP-HLHPNVN về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022
10-TT-BSA về việc xin cấp mỏ đất lâu dài phục vụ san lắp
335/VPCP-KSTT về việc xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo về đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cấp, quản lý, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý khám chữa bệnh BHYT
17/KH-BCĐTƯVSATTP về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2018
179-TB/TU về nội dung đề xuất của các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, Mặt trật Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
06/CV-CNLS-KTGD về việc hỗ trợ cán bộ thu phí tại cửa khẩu
47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn