Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
Ngân hàng Tái thiết Đức -KfW Ngân hàng Tái thiết Đức -KfW về Chương trình Quản lý nước thải và chất thải rắn Miền Bắc II đối với Hệ thống thoát nước mưa tại thành phố Lạng Sơn
10124/BTC-CST Về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
1246/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XIII..
5688/VPCP-KTN Về việc lấy ý kiến về chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT
9037/BGTVT-VT Về việc xin ý kiến góp ý về những nội dung nêu tại dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP
4804/BYT-MT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý chất thảo trong các cơ sở y te
37/KH-HĐTT Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
31/QĐ-HĐTT Về việc ban hành Quy chế thi tuyển chức danh Trưởng phòng CNTT thuộc Sở Thông tin Truyền thông
33/KH-HĐTT Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
10163/BTC-TCT Về việc xin ý kiến về dự thảo Thông tư
696/UBDT-TCCB Về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư liên tịch
1111/BTL-BTM Về việc thành lập Hội đồng GDQP&AN cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GDQP& AN các cấp
247/2014/SBV/CV Về việc địa điểm đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao
247/2014/SBV/CV Về việc địa điểm đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao
756/HĐDT13 Về việc giám sát chính sách đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viênc chức người DTTS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Lạng Sơn
1551/TTr-SGDĐT Tờ trình về việc xin mở lớp Cao học chuyên ngành Luật cho tỉnh Lạng Sơn năm 2014
85/TTr-VAHIP Tờ trình về việc phê duyệt dự toán chi ngân sách năm 2014 vốn đối ứng Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm giai đoạn 2011-2014.
876/VPCTN-TĐKT Về việc chúc thọ công dân trên 100 tuổi
1683/QĐ-BTP Quyết định ban hành kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg
3690-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 327-CV/CCTP của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
3168/BTP-BTTP Về việc đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014
3162/BTP-BTTP Về việc sơ kết thực hiện đề án 258, tổng kết chỉ thị 1958 và đánh giá việc triển khai thí sinh Luật giám định tư pháp
2019/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở năm 2015
08/VB-QM Về việc đề nghị xin phép được phối hợp với Câu lạc Bộ SaLa tổ chức chương trình chình phẫu thuật chỉnh hình từ thiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5729/BCĐ-VP Về việc tình hình thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
743/NQ-HĐDT13 Nghị quyết thành lập các đoàn giám sát, tiến hành giám sát chuyên đề ( việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số )
2243/BCA-V11 V/v Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội
1103/HĐ-CQTT Về việc bảo đảm chỉ tiêu và thực hiện Quyết định triệu tập cán bộ đi bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 2 năm 2014
5388/VPCP-V.I Về việc xử lý sau thanh tra tại kho bạc Nhà nước Việt Nam
93/VTNN-KT Về việc xin giãn nợ hoàn trả quỹ dự trữ bình ổn giá năm 2014
9487/BTC-CST Về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
1609/BXD-QLN Về việc đề nghị cung cấp một số thông tin về doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
9835/BTC-BCĐ389 Về việc xây dựng báo cáo nhanh
33/TTr-UBND Tờ Trình Đề nghị bổ sung kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng trường Trung học phổ thông huyện Đình Lập (phát sinh)
664/UBDT-CSDT Về việc rà soát và thực hiện các dự án ĐCĐC cho đồng bào DTTS

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn