Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
1172/BCT-XTTM Về việc chương trình XTTM quốc gia năm 2016
87/XNK-TMQT Về việc thu hồi mã số TNTX hàng đã qua sử dụng của doanh nghiệp.
1553/BTC-CST Về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
1553/BTC-CST Về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
52/KH-BCĐTƯVSATTP Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2016
1349/BTC-TCT Về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
1316/BTC-TCT Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa
01/KH-BCĐ389 Kế hoạch tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bốn, thuốc bảo vệ thực vật...
682/BKHĐT-ĐTNN Về việc rà soát các hoạt động XTĐT năm 2015
170/QĐ-BTC Quyết định về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2015-2016
5320/LĐTBXH-LĐTL Về việc đôn đốc triển khai thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
82/HD-BTĐKT Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021樀䄶䭤祦眲hෟ
75/HQLS-TVQT Về việc nhà công vụ cho các lực lượng làm việc tại cửa khẩu Hữu Nghị
16 CV/CT về việc xin chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp chợ Biên giới Na Hình tại xã Thuỵ Hùng, huyện văn lãng, tỉnh Lạng Sơn bằng vốn doanh nghiệp
486/BCT-TCNL Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 21/CT-TTg
701/BCT-KV2 Về việc mời dự Hội nghị Tham tán Thương mại 2016 ( Thời gian 14h,ngày 26 tháng 02 năm 2016)
734/BTC-TTr Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2015
477/BTC-ĐT về việc vốn trái phiếu Chính phủ dự án đường yên Thịnh - Hữu Liên - Lân Cà - Mỏ Nhài, tỉnh Lạng Sơn
476/BTC-ĐT Về việc gia hạn thời gian thực hiện, bố trí hoàn thành dự áǹ
5672/BTNMT-ĐCKS Về việc đánh giá tình hình 05 năm thực hiện Luật khoáng sản năm 2010
05/2016/DĐDN-CV Về việc đề cử, giới thiệu đơn vị tham gia chương trình ( Hiền tài đất Việt: kết nối và Hội nhập)
12/TTr-LMT Tờ trình về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới
1801/CV-TA Về việc nạo vét lòng sông khơi thông dòng chảy thương, hạ lưu phục vụ thi công thuỷ điện Bản Nhùng
594/KH-UBATGTQG Kế hoạch năm an toàn giao thông 2016
76/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
66/BTTTT-CATT Về việc đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống thư điện tử rác, thư điện tử giả mạo, phát tán phân mềm, thông tin độc hại
516/BTC-TCCB Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, chứng khoán
08/VPĐP-HC Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 1996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
515/BTC-PC Về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tài chính
5421/LĐTBXH-ATLĐ Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động
172/BCT-XNK Về việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ dưa hấu mùa vụ 2015/2016
11CV-CĐV-2015 Về việc xin thuê đất đầu tư trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt
248/BTC-CST Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thu phí giới thiệu việc làm
2284/TTg-KTN Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
03/BC-SP1 Về việc báo cáo thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Thác Xăng ( Bắc Giang II)

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn