Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
49-TB/TU Thông báo kết luận của Thường trực tỉnh uỷ Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Sơn
348/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cửa tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI
9634/BTC-NSNN Về việc đầu tư trở lại từ nguồn vượt thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ năm 2015
1473/PCLS-QLĐT Về việc báo cáo phân kỳ đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020
6457/BCT-VPBCĐLNKT Về việc báo cáo tình hình 2 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP
9694/BTC-QLCS Về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất trong Khu kinh tế , Khu công nghệ cao
8835/BTC-NSNN Về việc một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2016
9879/BTC-QLN Về việc đôn đốc gửi báo cáo xây dựng ngưỡng an toàn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020
5518/BKHĐT-TCTK Về việc góp ý dư thảo Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016-2020
1692/KH-TTCP Kế hoạch Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Lụât khiếu nại, Luật tố cáo
6426/BCT-XNK Về việc sơ kết thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BCT
706/UBND-TCTM Về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Hàng tiêu dùng - khu vực miền Bắc, tỉnh Hoà Bình năm 2016
67/TTr-UBND Tờ trình về việc Nâng cấp địa điểm kinh doanh ô trống cố định ngoài trời Chợ Giếng Vuông, TPLS
19-NQ/TU Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cưòng công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020
8889/BTC-TCT Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
5620/VPCP-V.I Báo cáo tình hình thi hành luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
5730/VPCP-KGVX Về việc sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm 6 tháng đầu năm 2016
5999/BCT-TCNL Về việc lấy ý kiến Dự thảo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
5762/BNN-KTTH Về việc chỉ đạo và báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã
6081/BCT-BGMN Về việc rà soát hệ thống chính sách phát triển thương mại khu vực biên giới,miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo từ năm 1998 đến nay.
1836/CT-THDT Về việc báo cáo một số vướng mắc trong quản lý thu thuế
326/BC-HĐND Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
163/KH-HĐND-VP Kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
8879/BTC-TCT Về việc xin ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật số 106/2016/QH13
5953/BCT-XNK Về việc tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và xử lý kiến nghị về xuất khẩu gạo
7079/BGTVT-VT Về việc xin ý kiến góp ý nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP...
5103/BKHĐT-KTĐPLT Về việc xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách phối hợp và liên kết vùng TDMNBB
1665/TCNL-LĐ&NT Về việc góp ý hướng dẫn đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1431/TTCP-C.IV V/v tổng hợp, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.
158/KH-BCĐĐA Kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016
348/KBLS-KTNN Về việc thực hiện kiểm soát chi NSNN theo Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015
438/TCTK-PPCĐ Về việc xây dựng danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
5619/BCT-TTB Về việc Lập danh sách các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang tham gia hoạt động bán lẻ tại thị trường Việt Nam
8445/BTC-CĐKT Về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bÙ
5402/BCT-XNK về việc đánh giá tình hình triển khai chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn