Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
2066/TCMT-QLCT&CTMT V/v Thu gom, xử lý hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các kho chứa.
3646/BCA-A81 V/v Sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2014.
2657/QĐ-BTP Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện NQ số 36-NQ/BCSĐ ngày 14/3/2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...
8243/VPCP-QHQT V/v Xây dựng đầu tư đường thị trấn Cao Lộc - Ba Sơn bằng nguồn vốn Dự án WB3
2660/QĐ-BTC Quyết định về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ I năm học 2014-2015.
3996-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 239-CV/BCĐTB của Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
1783/UBND-KT2 V/v Mời tham gia Hội chợ Công thương Đồng bằng Sông Hồng - Hưng Yên 2014
7642/BKHĐT-TH V/v Thông báo dự kiến KH đầu tu nguồn NSNN năm 2015.
7516/BKHĐT-KTĐN V/v Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án mới sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức
3930/LĐTBXH-TCDN V/v Thực hiện công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật
14663/BTC-BCĐ389 V/v Điều tra xử lý vụ 04 xe ô tô tải vận chuyển hàng lậu
9645/BCT-KH V/v Hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.
VinaCapital Chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo trên toàn Việt Nam
24/BCĐTW-VPĐP V/v Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
13224/BGTVT-KCHT V/v Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông các địa điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.
2578/BXD-HTKT Về việc góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn một số điều nghị định 80/2014/NĐ-CP
387/KCH-HTQT V/v Xin phép cho đoàn khảo cổ học hợp tác Việt - Nga khảo sát khảo cổ học
1067-CV/TU V/v Rà soát chế dộ chính sách cán bộ tiền khởi nghĩa.
92/CV-BĐSHN Về việc thay đổi đối tượng và mục đích sử dụng đối với TTTM- Chợ Lạng Sơn
13170/BTC-NSNN V/v bổ sung kinh phí thựuc hiện chương trình 135 năm 2014
8122/VPCP-KTTH V/v Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý và Quỹ phòng, chống tội phạm.
545/BKHĐT-ĐTNN V/v: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án FDI về trồng rừng
2542/BXD-TCCB V/v Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV
892/BĐLS-KHKD V/v Xin miễn tiền thuê mặt bằng tại toà nhà Trung tâm dịch vụ Quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị.
7300/BKHĐT-CLPT V/v Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020
7124/BYT-UBQG50 V.v Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014
2529/BXD-GĐ V/v: Góp ý dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
7170/BKHĐT-GSTĐĐT Về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư
1443/QĐ-BKHĐT Quyết định về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015.
251/QĐ-BTNMT Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường của các Bộ, ngành và địa phương năm 2014.
5213/TCĐBVN-ATGT V/v hoàn thiện quy hoạch đấu nối CHXD vào quốc lộ, địa phận tỉnh Lạng sơn.
70398/UBĐN13 V/v: Về hợp tác Nhật về CĐDC - dioxin
3550/BNG-LPQT V/v Tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao.
8082/VPCP-TH V/v Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2014 và đăng ký danh mục đề án năm 2015.
3753/LĐTBXH-VPQGGN Về việc đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn