Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
9456/BGTVT-PC Về việc tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa
515/SCT-KHTC Về việc:Bổ sung vốn di chuyển trạm KSLH Dốc Quýt lần 2
19/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
3257/BNV-CTTN Về việc báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ
640/GM-QLKTTW Giấy mời họp tổ chức tập huấn về Thực thi Nghị quyết số 19 cải thiện môi trường kinh doanh ở địa phương.
2958/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành Chương trình Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh giai đoạn 2015-2020
10121/BTC-TCHQ Về việc tham gia ý kiến dự thảo thông tư
286/BQLKKTCK-QLDA Về việc bổ sung hệ thống đèn Led vào hạng mục Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công trình
43/TNV Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo
2880/LĐTBXH-TCDN Về việc báo cáo kết quả thí điểm đặt hàng dạy nghề giai đoạn 2010-2015
371/UBND-CT Về việc mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung ( Lào Cai) năm 2015
4537/VPCP-KTTH Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
1320/BC-BCH Báo cáo kết quả khảo sát khu mốc 1152, mốc 1165 xã Thanh Loà, huyện Cao Lộc
1322/BC-BCH Báo cáo kết quả cuộc họp liên ngành, xem xét đề nghị của Công ty CP dịch vụ Vận tải Quốc tế - Việt Trung
10/TLG-2015 Về việc xin đầu tư xây dựng Khu chung chuyển hàng hoá thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
66/CV-ĐK Về việc kiến nghị xác định lại khấu hao tài sản bàn giao
1615/XHNV-QLKH Về việc tổ chức chuyển thực tế tại các tỉnh vùng Tây Bắc
2175/BTTTT-CXBI&PH Về việc thành lập Đội liên ngành phòng, chống in lậu ở địa phương
2355/VEC-QLTC Về việc hỗ trợ tư vấn tiến hành cập nhật và điều tra khảo sát bổ sung về kinh tế xã hội, tài sản ảnh hưởng và tham vấn cộng đồng, Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn
2238/BTP-HTQTCT Về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT
231/UBBG-VT Về việc phê chuẩn các công trình xâydựng trên biên giới tại tỉnh Lạng Sơn
91/UBND-KT Về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Giang năm 2015
01/TTr-HTX Về việc đề nghị chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng dự án kho hàng, nhà dịch vụ thương mại tổng hợp
7128/BCT-XNK Về việc tổ chức sơ kết thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương
17/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng x¡
Công ty Cổ phần Tuấn Đức Tờ trình về việc xin bổ sung vị trí trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tại địa chỉ: Quốc lộ 1A, thuộc khối 10 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
2377/VEC-TĐ Về việc xin thoả thuận phương án tuyến và cung cấp quy hoạch các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm phục vụ thiết kế Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn Km1 + 800 + Km45+100
9055/BGTVT-KHĐT Về việc kiểm tra tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2015
5357/VPCP-KTTH Về việc khu trung chuyển phục vụ XNK hàng hoá tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng
4683/BKHĐT-KTĐN Về việc báo cáo quý II/2015 và kế hoạch giải ngân vốn ODA năm 2016
676/TGCP-TCCB Về việc hướng dẫn khen thưởng công tác đơi với đạo Tin lành
4692/BKHĐT-GSTĐĐT Về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (lần 2)
15/CT-TTg Chỉ thị tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ chính trị về hội nhập quốc tế
150/BC-HĐND Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016
2756/BVHTTDL-MTNATL Về việc cử thành viên tham gia Ban tổ chức và các Tiểu ban của ( triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 2015)

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn