Sở Ban ngành, Huyện thị
Liên kết Websites
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
1695/BCT-TTTN Về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ
1653/BNN-TCLN Về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ
468/UBCTCK-CCK Về việc kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị quan
1738/BTC-TCDN về việc đôn đốc kiểm tra công tác miễn thu thuỷ lợi tại các địa phương
210/TCNL-TĐ Về việc góp ý kiến về dự thảo Quy trình vận hành hồ chữa thuỷ điện Bắc Khê 1
487/BTNMT-TNN về việc tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày nước thế giới năm 2015
378/BNG-LPQT V/v Rà soát văn bản pháp luật về đối ngoại, hợp tác quốc tế triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
02/TTr-VS Đề nghị được đầu tư dự án Bãi đỗ xe hàng hoá xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1535/BCT-QLCT V/v Lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
638/BGDĐT-ĐTVNN V/v Báo cáo về việc LHS Việt Nam đi học nước ngoài
275/VPQH-GS V/v Chuẩn bị báo cáo gửi đến Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
26/LĐTBXH-TCDN Về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp
619B/BKHĐT-KTĐPLT Về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW, TPCP hỗ trợ đối ứng dự án ODA tỉnh Lạng Sơn
1252/BNN-HTQT V/v: Góp ý PDO chương trình nhân rộng vệ sinh dựa trên kết quả do WB tài trợ
1074/BCT-CNNg V/v Báo cáo tình hình khai thác quặng sắt
24/KVX-TH V.v Cung cấp thông tin để lập KHKT của Kiểm toán nhà nước
Công văn Tham gia ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư lệnh Quân khu 1
229/BXD-GĐ Về việc xử lý những vướng mắc trong việc bố trí vốn thực hiện Đề án 1511
371/BTNMT-TCMT Về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015
771/BYT-TCDS V/v Xin gópy ý dự thảo Luật Dân số
57/SNgV-LS V/v Học bổng toàn phần năm 2015 của Quảng Tây, Trung Quốc dành cho tỉnh Lạng Sơn
020/2015/TLSQ.NN Về việc cấp 20 suất học bổng cho tỉnh Lạng Sơn
1387/BNN-KH Về việc xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng năm 2015
119/TTr-QLTT Tờ trình về việc Xử lý vi phạm hành chính
579/BKHĐT-ĐTNN V/v Thời gian chính thức vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN
1211/BTC-NSNN V/v Báo cáo kết quả giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 và đăng ký nhu cầu vốn năm 2015.
1488/BTC-CST V/v Dự thảo Thông tư hướng dẫn về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ hoạt động phòng, chống buôn lậu thuốc lá
574/BYT-KH-TC V/v Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế
23-CV/BCĐTB V/v đề nghị phối hợp tổ chức Hội nghị XTĐT và ASXH vùng Tây Bắc
997-CV/TĐTN-TH Về việc xin ý kiến chỉ đạo phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình tư vấn mùa thi năm 2015
4205-TB/VPTU Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực trực tỉnh uỷ về tờ trình số 93-TTr/TĐTN-TH của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
40/BXD-KHCN V/v Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng năm 2014 và cập nhật lưu trữ thông tin trên phần mềm quản lý trực tuyến CSDL môi trường ngành xây dựng
02/CV-AK Về việc xin thuê đất để đầu tưu xây dựng nhà kho chứa hàng hoá
199/LĐTBXH-BĐG V/v Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2015
317/LĐTBXH-BVCSTE V/v Đánh giá cuối kỳ chwong trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Hữu Chiến, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn