Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

VĂN BẢN KÈM THEO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Số văn bản Trích yếu văn bản Sửa
82/VP Về việc Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi lần thứ 12 năm 2015-2016
8925/BCT-BGMN Về việc xin ý kiến về kế hoạch triển khai Hiệp định Thương mại Biên giới Việt - Trung
8961/BCT-XTTM Về việc xây dựng cổng thông tin điện tử xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam
7778/BKHĐT-PTDN Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
38/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các Công ty nông, lâm nghiệp
4103/BTNMT-TC Về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
314-CV/TU Về việc đăng ký nội dung chương trình làm việc của Ban Chấp hành Ban thường vụ Tỉnh uỷ năm 2017
13024/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư
13024/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư
3755/BVHTTDL-PC Về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP
138/2016/CV-NEID Về việc đề xuất chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Năng lượng Thiên nhiên được lập quy hoạch và đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10932/BGTVT-KHĐT Về việc triển khai công tác GPMB dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
Đơn thư Đơn thư: Lưu Văn Tính, số 286, đường Trần Đăng Ninh, khối 11, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn - Lạng Sơn
1941/BXD-QLN Về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở
1518/TTr-TND Tờ trình về việc xin chủ trương sử dụng đất phục vụ dự án mở rộng công xuất mỏ than Na Dương
4046/BTNMT-TNN Về việc đề nghị góp ý cho dự thảo Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
209/VPTT-TH V/v thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo
1886/BXD-PTĐT Về việc thực hiện phân loại đô thị theo Nghị qyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
25-NQ/TU Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo
7371/BNN-TCLN Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 vê một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng
6821/BNN-TY Về việc tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh Dại động vật
3742/BTNMT-KTT.. Về việc đề nghị góp ý Dự thảo NĐ của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn
12881/BTC-HCSN Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về cho vay giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách địa phương uỷ thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
12749/BTC-CST Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 102/2008/TT-BTC
13/TB-BCA-V11 Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 của liên Bộ Công An - Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát tải trọng xe
7509/BKHĐT-TCTK Về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017
3438/BNG-UBBG Về việc xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề cương Đề án quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035.
12733/BCT-TCT Về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu
12656/BTC-CST Về việc dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC và Quyết định số 24/2007/QĐ-BTC
12681/BTC-CST Về việc góp ý dự thảo Thông tư
7726/BNN-QLDN Về việc tiếp nhận đất rừng và rừng giao về địa phương quản lý của các Công ty cổ phần giống lâm nghiệp
12652/BTC-CST Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực y tế
12533/BTC-CST Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
2311/VP-BCĐ Về việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg
12577/BTC-QLCS Về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số thủ tục hành chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn