Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Trả lời kết quả kiến nghị
Số ký hiệu Văn bản Ngày văn bản Thông tin Văn bản
164/TB-UBND 30/06/2015 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Điền
70/TB-UBND 27/03/2015 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Phượng
67/TB-UBND 25/03/2015 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà La Thị Ngoan
31 /TB-UBND 14/02/2015 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại Ông Hoàng Văn Định, bà Nông Thị Bồng
27/TB-UBND 12/02/2015 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Âu Văn Sláy
294/TB-UBND 08/12/2014 Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại Ông Đinh Văn Chung
211/TB-UBND 08/12/2014 Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại đối với bà Chu Thị Phảng
153/TB-UBND 08/12/2014 Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Thuý.
152/TB-UBND 11/08/2015 Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Hoa
151/TB-UBND 02/07/2014 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lăn
146/TB-UBND 26/06/2014 Về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Nông Văn Ký
128/TB-UBND 10/06/2014 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nông Thị Lả
123/TB-UBND 02/06/2014 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Trạch Ru
121/TB-UBND 30/05/2014 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại Ông Phan Kiến Minh
110/TB-UBND 14/05/2014 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại Bà Lăng Thị Sử
97/TB-UBND 26/04/2015 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại (Bà Phượng)
64/TB-UBND 27/03/2014 Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Thảo
63/TB-UBND 27/03/2014 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đặng Như Huấn
114/TB-UBND 06/07/2013 Thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Huệ
100/TB-UBND 17/06/2013 V/v kết thúc giải quyết, chấm dứt khiếu nại vụ việc của ông Mông Văn Tăng
78/TB-UBND 27/05/2013 Thông báo về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Vy Thị Yên

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn