Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Ngày văn bản Số văn bản Tiêu đề
30/05/2016 860/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30/05/2016 863/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/05/2016 819/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
23/05/2016 813/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và lĩnh vực Thép nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
18/05/2016 791/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
18/05/2016 792/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
09/05/2016 744/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/05/2016 745/QĐ -UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
09/05/2016 743/QĐ -UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Xây dựng chính quyền; Văn thư - Lưu trữ; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
28/04/2016 683/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
22/04/2016 607/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22/04/2016 606/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
22/04/2016 609/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
22/04/2016 608/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
06/04/2016 514/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
04/04/2016 491/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
04/04/2016 492/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
04/04/2016 490/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
24/03/2016 412/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực văn hoá, gia đình thuộc thẩm quyền giảiquyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/03/2016 413/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
24/03/2016 411/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
01/02/2016 216/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
29/01/2016 180/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
20/01/2016 115/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn