Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Đầu tư xây dựng Khu đô thị Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (621/UBND-KTN).

 

                       Kính gửi: Liên danh Công ty CP Thương mại sản xuất và Xây dựng 405 và Công ty CP Phương Trưởng.   
                                            
                                             
Căn cứ văn bản số 41-KL/TU ngày 05/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo đề nghị của Liên danh Công ty cổ phần Thương mại sản xuất và Xây dựng 405 và Công ty cổ phần Phương Trưởng về việc lập dự án đầu tư Khu đô thị Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Đồng ý về chủ trương, lựa chọn Liên danh Công ty cổ phần Thương mại sản xuất và Xây dựng 405 và Công ty cổ phần Phương Trưởng là Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Mai Pha, với quy mô khoảng 60 ha (trong đó diện tích sân bay Mai Pha là 16,3 ha) theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đã được phê duyệt.
UBND tỉnh thông báo để Liên danh Công ty và các cơ quan liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn