Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thành lập Ban quản lý dự án Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng

Thứ Tư, 16/05/2012 - 08:04

Ngày 15/5/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý dự án Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

 
Lễ ký thoả thuận tài trợ Dự án giữa Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp (Quỹ TFF) và Tổng cục Lâm nghiệp. Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp

Theo đó, Ban quản lý gồm 7 thành viên do ông Hoàng Quang Chinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng Ban.
Ban quản lý dự án tỉnh được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giao dịch, mở tài khoản và đặt văn phòng tại tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của dự án, chỉ đạo Ban quản lý thực hiện, điều phối dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Ban quản lý dự án Trung ương. 
Các thành viên của Ban quản lý làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự điều hành của Trưởng Ban. Các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của dự án. Trưởng Ban quản lý sẽ quyết định Tổ công tác dự án huyện, xã và cán bộ phụ trách địa bàn.
 
Dự án “Tăng cường Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” (CFM2) đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 717/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/4/2012, với tổng tài trợ từ Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp (TFF) là 1.600.000 EURO và vốn đối ứng là 357.300 EURO. Dự án được triển khai đến hết năm 2013, do Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì cùng với Sở Nông nghiệp và PTNT 9 tỉnh : Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đắk Nông thực hiện.
Tại Lạng Sơn, Dự án pha I được thực hiện tại hai xã : Mẫu Sơn và Hữu Lân, huyện Lộc Bình. Trên cơ sở những thành tựu và tiếp nối những hoạt động đã triển khai tại Dự án pha I, Dự án pha II tiếp tục được thực hiện tại các xã nói trên trong thời gian từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2013.
 
Phương Linh
 
Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn