Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn năm 2011 (58/TB-UBND).

 

THÔNG BÁO
Công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh
nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn năm 2011
 
          Thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN; Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
          Căn cứ vào kết quả tình hình thực hiện Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của của các doanh nghiệp nhà nước và các công ty có vốn Nhà nước tham gia năm 2011 trên địa bàn tỉnh;
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước và các công ty có vốn Nhà nước tham gia năm 2011 thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn (Có danh sách công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2011 kèm theo). 
          Yêu cầu đối với các doanh nghiệp:
          1. Thực hiện đầy đủ các nội dung về tự giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cụ thể như: báo cáo các nội dung giám sát với chủ sở hữu theo kỳ và đúng tiến độ, ban hành và quy định các quy chế nội bộ trong doanh nghiệp về tài chính, kinh tế kỹ thuật, lao động, sắp xếp tổ chức... thực hiện việc lập và duy trì các cơ chế kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.
          2. Thực hiện công khai tài chính và chế độ báo cáo tài chính, thống kê, báo cáo khác theo quy định, công khai ra ngoài doanh nghiệp, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước đúng theo quy định hiện hành.
          UBND tØnh Lạng Sơn thông báo để các cơ quan chức năng và doanh nghiệp biết để thực hiện./.
 
 
 
 
Biểu mẫu số 7 – TT 115/2007/TT-BTC
CÔNG KHAI KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP
VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
NĂM 2011
(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày    /5/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
 
I.       XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP

TT
Tên doanh nghiệp
Địa chỉ
Kết quả xếp loại DN
Năm
nay
Năm trước
A
Doanh nghiệp 100% vốn NN
 
 
 
 
Công ty TNHH một TV:
 
 
 
1
Lâm nghiệp Lộc Bình
 T.Trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
B
B
2
Lâm nghiệp Đình Lập
Xã Đình Lập, huyện Đình Lập
C
B
3
Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ
Số 50 Lê Đại Hành, TP Lạng Sơn
B
A
4
Khai thác công trình thủy lợi
Số 407 Đ.Bà Triệu, TP Lạng Sơn
B
B
5
Xổ số kiến thiết
Số 20 đường 17/10 TP Lạng sơn
A
A
 6
 Đầu tư phát triển nhà & đô thị
 Đường Thân Thừa Quý
C
B
Công ty Cổ phần có vốn NN
 
 
 
1
Cty CP Xi măng
Đường Phai Vệ, TP Lạng Sơn
C
C
2
Cty CP Du lịch và XNK
Số 9 Đ.Trần Hưng Đạo,TP Lạng Sơn
C
B
3
Cty CP Q.lý và XD giao thông
Số 127 Trần Quang Khải, TP Lạng Sơn
A
B
4
Cty CP Cấp thoát nước
Số 14/10 Lê Đại Hành, TP Lạng Sơn
B
B
 
 
 
 
 

II.            XẾP LOẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

TT
Tên doanh nghiệp
Địa chỉ
Kết quả xếp loại HĐQT, BGĐ
A
Doanh nghiệp 100% vốn NN
 
 
 
Công ty TNHH một TV:
 
 
1
Lâm nghiệp Lộc Bình
 T.Trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
Hoàn thành nhiệm vụ
2
Lâm nghiệp Đình Lập
Xã Đình Lập, huyện Đình Lập
Không HT nhiệm vụ
3
Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ
Số 50 Lê Đại Hành, TP Lạng Sơn
Hoàn thành nhiệm vụ
4
Khai thác công trình thủy lợi
Số 407 Đ.Bà Triệu, TP Lạng Sơn
Hoàn thành nhiệm vụ
5
Xổ số kiến thiết
Số 20 đường 17/10 TP Lạng sơn
HT xuất sắc nhiệm vụ
 6
 Đầu tư phát triển nhà & đô thị
 Đường Thân Thừa Quý
Không HT nhiệm vụ
B
Công ty Cổ phần có vốn NN
 
 
1
Cty CP Xi măng
Đường Phai Vệ, TP Lạng Sơn
Không HT nhiệm vụ
2
Cty CP Du lịch và XNK
Số 9 Đ.Trần Hưng Đạo,TP LS
Không HT nhiệm vụ
3
Cty CP Q.lý và XD giao thông
Số 127 Trần Quang Khải, TP LS
HT xuất sắc nhiệm vụ
4
Cty CP Cấp thoát nước
Số 14/10 Lê Đại Hành, TP LS
Hoàn thành nhiệm vụ

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn