Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2012

Thứ Hai, 23/04/2012 - 10:56

 

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 19/4/2012, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2012.
Theo kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 là 8.228 chỉ tiêu, trong đó:
Đào tạo có 402 chỉ tiêu, bao gồm: Thạc sĩ và tương đương: 30 chỉ tiêu; Tiến sĩ và tương đương: 04 chỉ tiêu; Trung cấp, Cao đẳng năm 2011 chuyển sang: 368 chỉ tiêu và các chỉ tiêu đào tạo Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân bổ.
Về chỉ tiêu bồi dưỡng, năm nay có 7.826 chỉ tiêu, bao gồm: bồi dưỡng Giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và báo cáo viên cấp huyện; bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã: 5.690 chỉ tiêu; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính, Chuyên viên, Cán sự: 266 chỉ tiêu; tập huấn Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức, công tác thanh niên, công tác văn thư lưu trữ: 200 chỉ tiêu; bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Tôn giáo tại các huyện: Tràng Định, Bắc sơn, hữu Lũng, Cao Lộc, Thành phố Lạng sơn: 600 chỉ tiêu; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo đối với cấp Trưởng, Phó phòng và tương đương: 120chỉ tiêu; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên ngành: 370 chỉ tiêu; bồi dưỡng Tin học trình độ A; quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức cấp xã: 580 chỉ tiêu; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở: 200 chỉ tiêu.
Kế hoạch cũng nêu rõ chỉ tiêu thanh toán chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, năm 2012, thanh toán hỗ trợ, khuyến khích đi học cao cấp lý luận Chính trị - Hành Chính tại Hà Nội, Lạng Sơn cho 90trường hợp; thanh toán hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học đã tốt nghiệp: 50 chỉ tiêu; thực hiện chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh: 50 chỉ tiêu.
Sở Nội vụđược giaochủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch và xây dựng phương án phân bổ dự toán kinh phí; đồng thời, tổ chức thẩm định các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
Như Giang
                                                                    Văn phòng UBND tỉnh
Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn