Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2012 (204/UBND-VX)

 

 Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
                                   
Thực hiện Công văn số 581/LĐTBXH-BVCSTE, ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2012; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động trọng tâm trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2012 trên địa bàn toàn tỉnh với chủ đề ” Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” .
-  Huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư các công trình phúc lợi cho trẻ em ở các xã nghèo; tổ chức các hoạt động thiết thực và hiệu quả giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo để tạo cơ hội phát triển toàn diện.
- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành của tỉnh liên quan phổ biến tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động và trách nhiệm về Tháng hành động vì trẻ em năm 2012.
- Có kế hoạch tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc trong thực tế về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em;
- Kết thúc tháng hành động tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.
2. UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2012 trên địa bàn đảm bảo nội dung thiết thực và báo cáo kết quả thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn