Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời tham dự Hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp năm 2012 (22/GM-UBND).

 

GIẤY MỜI
Tham dự Hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp năm 2012
  
 
Kính mời: ................ 
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2012, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp, nhằm ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và thông qua gặp mặt, lãnh đạo tỉnh mong muốn được nghe các ý kiến của các doanh nghiệp để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả.
1. Thành phần:
          - Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
          - Lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành tỉnh;
          - Lãnh đạo; 150 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
          2. Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 28 tháng 02 năm 2012.
          3. Địa điểm: Tại Hội trường Nhà khách A1, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

          Trân trọng kính mời quý vị tới dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn