Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Thìn (14/UBND-TH).

Kính gửi:
 
 
- Các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Y tế, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền Thông, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn.

 
Thực hiện nội dung Công văn số 281-CV/TU ngày 03/01/2012 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Thìn; để đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và báo cáo Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo theo nội dung Công văn số 1114/UBND-TH ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và báo cáo bổ sung một số nội dung sau:
          1- Sức mua, biến động giá cả hàng hóa tăng hay giảm và tập trung ở những nhóm hàng nào; có xảy ra sốt giá, tăng đột biến không; tình hình về chất lượng hàng hoá (hàng giả, hàng kém chất lượng,..) và các biện pháp điều hành giá cả, kiểm tra kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.
          2- Tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp và việc thanh toán lương, thưởng của công nhân, người lao động trong dịp Tết (có số liệu kèm theo).
          3-Tình hình về tổ chức chăm lo Tết cho nhân dân theo chủ trương “mọi người, mọi nhà đều có Tết”, đều được vui tết đón xuân; kết quả thực hiện các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết (việc tổ chức thăm hỏi, động viên nhân dân; trích ngân sách hoặc các nguồn khác để hỗ trợ bằng tiền, hiện vật), nhất là đối với các gia đình diện chính sách, lực lượng vũ trang, người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, vùng khó khăn, vùng cao biên giới. Nêu rõ số lượng từng loại đối tượng và định mức hỗ trợ cụ thể.
          4- Tình hình dân tộc, tôn giáo; việc chấp hành Chỉ thị số 406/CT-TTg, ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc chống đốt pháo.
          5- Tình hình bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết.
          6- Việc tổ chức Tết trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm ở các địa bàn và cơ sở.
          7- Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết trong dịp Tết.
          8- Những vụ việc đột xuất, bất ngờ; những vấn đề khác.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo đầy đủ các nội dung, đúng thời hạn./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn