Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức Lễ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng năm 2012

     UBND TỈNH LẠNG SƠN
BAN CHỈ ĐẠO HMTN TỈNH
                                  
Số: 110 /KH-BCĐHMTN
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

      Lạng Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong dịp
Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng năm 2012
 Căn cứ vào Kế hoạch số 240/KH-TƯCTĐ ngày 12/12/2011 của Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng năm 2012;
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn; Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng năm 2012, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Kêu gọi, động viên đông đảo các lực lượng xã hội tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, từng bước tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người vào dịp đầu Xuân, phấn đấu đủ lượng máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh vào dịp Tết năm 2012.
2. Tổ chức chương trình Hiến máu hưởng ứng Lễ vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng năm 2012, tiếp nhận tối thiểu 15% số máu theo kế hoạch năm 2012.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức Lễ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng năm 2012.
2. Diễu hành trên đường phố với các lực lượng tham gia khoảng 150 người với 75 xe máy mặc áo Chữ thập đỏ gồm: 02 mô tô của công an giao thông dẫn đường, 01 xe của Trung tâm văn hóa thông tin và 01 xe ô tô cơ quan Chữ thập đỏ.
3. Tổ chức hiến máu tại buổi Lễ với số lượng 200 người đăng ký tham gia.
III. THỜI GIAN VẬN ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC
Thời gian: 01 buổi; thời điểm bắt đầu: từ 7h30 sáng ngày 27/12/2011.
Thời gian phát động cuộc vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng năm 2012 bắt đầu từ ngày 24/12/2011 đến ngày 28/2/2012.
 
IV. ĐỊA ĐIỂM
Nhà Đa năng trường Cao Đẳng Sư Phạm tỉnh Lạng Sơn, số 9 đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
V. THÀNH PHẦN THAM DỰ(Có biểu danh sách kèm theo).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập Tờ trình, Kế hoạch, Chương trình cụ thể; Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành đoàn thể của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho Lễ phát động và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả.
2. Các thành viên Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh là thành viên của Ban tổ chức Lễ phát động cuộc vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân hồng năm 2012.
3. Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh, khoa huyết học truyền máu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật lấy máu đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Kinh phí bồi dưỡng sức khoẻ cho người hiến máu theo quy định hiện hành.
4. Trường Cao đẳng Sư phạm chuẩn bị Hội trường, bàn ghế đại biểu, nước uống, tăng âm loa đài, nhạc công và 03 tiết mục văn nghệ khai mạc.
5. Trường VHNT tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ.
6. Công an thành phố Lạng Sơn hỗ trợ 02 xe Môtô dẫn đường.
7. Băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại buổi lễ và trang phục diễu hành do Ban tổ chức chuẩn bị.
8. Đối với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện 11 huyện, thành phố căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương xây dựng kế hoạch, để tổ chức thực hiện,
- Đề nghị UBND các Huyện, Thành phố cấp kinh phí cho công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện đảm bảo đạt kết quả cao.
 Mọi thông tin, các đơn vị có liên quan xin liên hệ với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh. Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn – Số 04 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.
 Điện thoại: 0253. 811.366 – 0988652611 - 0974951666 – 0913036690.
 

 
 
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Tô Hùng Khoa

Đính kèmDung lượng
21 12 11 KHletuyentruyenhienmauTET2012.doc45 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn