Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác PGCM (255/GM-UBND).

 

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị Tổng kết công tác phân giới, cắm mốc
biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn
 Thực hiện Chương trình công tác, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Lạng Sơn như sau:
1.     Thành phần mời:
* Khách mời Trung ương: (có Giấy mời riêng).
* Đại biểu trong tỉnh:
- Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Chỉ đạo PGCM tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;
- Đại diện Nhóm PGCM số 10, số 11;
- Đại diện Biên giới đoạn 7, tỉnh Lạng Sơn;
- Đại diện Đảng uỷ, UBND 21 xã, thị trấn biên giới (do UBND các huyện mời giúp); Đại diện 11 Đồn biên phòng (do BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh mời giúp); Đại diện đơn vị tư vấn, thi công;
- Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2011.
3. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở UBND tỉnh, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn