Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tăng cường công tác PCCC trong trường học (972/UBND-NC).

 

        Kính gửi:   

- Giám đốc Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.

 
 
 
 
Trong thời gian qua, trên toàn quốc đã xảy ra một số vụ cháy tại các cơ sở trường học gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hướng lớn đến tâm lý học sinh. Trên địa bàn Lạng Sơn tuy chưa xảy ra cháy tại cơ sở trường học nhưng hiện tại có nhiều trường học cơ sở vật chất đã xuống cấp, hệ thống điện bị hư hỏng, diện tích học tập, sinh hoạt không đủ quy định, phương tiện chữa cháy ban đầu không có hoặc có nhưng không đầy đủ, phần lớn cán bộ, giáo viên chưa có kiến thức phòng cháy chữa cháy (PCCC) và kỹ năng hướng dẫn thoát nạn cho học sinh. Bên cạnh đó, trường học là nơi tập trung đông người, khi xảy ra cháy học sinh thường hoảng loạn, gây khó khăn cho việc thoát nạn, đặc biệt các cháu trường mầm non và học sinh tiểu học chưa có khả năng tự thoát nạn, phải có giáo viên hướng dẫn. Vì vậy, tại các trường học trên địa bàn hiện nay luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao và khi cháy xảy ra việc thoát nạn cho học sinh gặp nhiều khó khăn, có thể gây thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.   
Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn PCCC tại các trường học, khắc phục các yếu kém trong công tác phòng ngừa và thoát nạn khi xảy ra cháy; thực hiện Điện chỉ đạo số 537 ngày 31/10/2011 của Bộ Công an về việc phòng ngừa không để xảy ra cháy tại các trường học, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với UBND các cấp triển khai ngay đợt tự kiểm tra, chấn chỉnh toàn diện các điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật tại các cơ sở trường học từ mầm non trở lên. Đối với các năm học tiếp theo cần có kế hoạch kiểm tra cụ thể vào dịp đầu năm học.
2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền PCCC đối với trường học, trong đó tập trung hướng dẫn các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người và việc đảm bảo quy định an toàn về PCCC cũng như các biện pháp khắc phục các vi phạm về PCCC thường gặp tại các cơ sở trường học để các cơ sở, đơn vị và mọi người biết, thực hiện.
3. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ: Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ tại các cơ sở trường học; thực hiện kế hoạch kiểm tra PCCC; tham mưu, hướng dẫn cho ngành giáo dục về công tác tự kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả.
 Nội dung kiểm tra cần đặc biệt chú ý đến hệ thống điện; việc sử dụng nguồn nhiệt, chất đốt trong đun nấu phục vụ học sinh; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; các giải pháp phòng cháy, chống cháy lan và các điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra. Khi kiểm tra phải lập biên bản cụ thể và có phúc tra, trường hợp phát hiện có vi phạm thì phải lập biên bản vi phạm về PCCC và kiên quyết xử lý nghiêm theo Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 của Chính phủ. Các vi phạm trực tiếp dẫn đến nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc trực tiếp ảnh hưởng đến điều kiện thoát nạn thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính cần phải tạm đình chỉ để khắc phục. Quá trình phúc tra tại các cơ sở có vi phạm về PCCC cần phối hợp với cơ quan thông tin để ghi hình, xây dựng phóng sự chuyên đề phát trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhắc nhở và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trên. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua PC66 - Công an tỉnh) trước ngày 10/12/2011; định kỳ hàng năm báo cáo trước ngày 15/10 để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Bộ Công an./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn