Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh giai đoạn 2011- 2015

Thứ Tư, 02/11/2011 - 17:13

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và căn cứ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh, ngày 2/11/2011, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH- UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011- 2015. 

Hiện tại, tổng số cán bộ, công chức của tỉnh là trên 22 nghìn người, gồm có Đại biểu HĐND các cấp; cán bộ, công chức các cơ quan hành chính, công chức là người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.
 
Giai đoạn 2011-2015, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ,công chức trong tỉnh
 

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tới năm 2015 tập trung vào việc phổ biến các văn kiện, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế; bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp theo chương trình quy định; trang bị trình độ lý luận chính trị, kỹ năng quản lý cho các đối tượng là lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên theo chương trình quy định; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo các chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cho các nhóm đối tượng theo quy định. Bên cạnh đó, đào tạo trình độ chuyên môn sau đại học, đại học cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện theo quy hoạch; đào tạo trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học cho cán bộ, công chức cấp xã theo tiêu chuẩn đối với các danh quy định. Ngoài ra, còn bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc, kỹ năng, văn hoá công sở cho các nhóm đối tượng khác nhau.

 
Tỉnh cũng có kế hoạch cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài về các lĩnh vực: quản lý, điều hành các chương trình kinh tế- xã hội; quản lý hành chính công, chính sách công, dịch vụ công; quản lý ngành, lĩnh vực; xây dựng nguồn nhân lực;…
 
Về giải pháp thực hiện, Kế hoạch tập trung vào việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, chức năng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; hoàn thiện hệ thống thể chế về đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo và cơ chế quản lý tài chính cho đào tạo. Cùng với đó là các giải pháp về đào tạo, bố trí đội ngũ giảng viên có trình độ, năng lực; kiện toàn hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức./.
 
Phương Linh
Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn