Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh (780/UBND-NC).

 

Kính gửi:    

- Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

 
          Theo thông báo của Bộ Công an, thời gian qua trên cả nước đã xảy ra một số vụ cháy chợ, cơ sở sản xuất tư nhân gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Điển hình gần đây là vụ cháy xưởng may mũi giày da tại thôn Đại Hoàng, xã Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng ngày 29/6/2011, làm chết 13 người, bị thương 25 người; vụ cháy chợ Vinh, Nghệ An ngày 20/6/2011 thiệt hại 122 kiốt, ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2011 đã xảy ra 14 vụ cháy (cháy nhà dân 05 vụ; cháy trong cơ quan, nơi công cộng 02 vụ; cháy rừng 06 vụ; cháy ôtô 01 vụ), gây thiệt hại ước tính khoảng trên 700 triệu đồng và 43,3 ha rừng trồng. So sánh với cùng kỳ năm 2010, công tác PCCC đã có nhiều cố gắng, không có cháy nổ lớn xảy ra (giảm 30 vụ, bằng 68,18%). Tuy nhiên, trong công tác PCCC còn bộc lộ nhiều hạn chế và nguy cơ, điều kiện phát sinh cháy nổ như: Người đứng đầu ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở chưa làm tròn trách nhiệm tổ chức công tác PCCC, đặc biệt là trách nhiệm tự kiểm tra PCCC trong phạm vi, thẩm quyền quản lý; nhiều sơ hở, thiếu sót đã phát hiện, kiến nghị nhưng chưa được khắc phục kịp thời hoặc việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa quan tâm đến chất lượng, hiệu quả; việc bố trí, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt chưa đảm bảo theo quy định. Tại các chợ lớn, trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở sản xuất, việc sắp xếp, bố trí hàng hoá chưa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC và còn bất hợp lý.
          Trước tình hình đó, để đẩy mạnh hơn nữa công tác PCCC, chủ động phòng ngừa và tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lớn, làm giảm thiệt hại do cháy gây ra, đặc biệt là tại các chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:
          1. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn về kiến thức PCCC, trong đó tập trung tuyên truyền về vai trò ý thức trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong thực hiện công tác PCCC. Các cơ quan thông tin tuyên truyền tích cực xây dựng tin bài, phóng sự phản ánh thực trạng về công tác PCCC; biểu dương các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác PCCC, đồng thời cảnh báo tác hại do cháy gây ra, nêu rõ nguyên nhân xảy ra cháy và những yếu kém chưa được quan tâm khắc phục có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ cở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về PCCC của các tầng lớp nhân dân nhằm ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
          2. Các Sở, Ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục củng cố kiện toàn ban chỉ đạo PCCC, tập trung chỉ đạo kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ cở sản xuất tư nhân thuộc phạm vi quản lý. Trong đó tập trung kiểm tra một số nội dung sau:
          - Trách nhiệm của người đứng đầu, công tác tự kiểm tra tại chỗ, kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót về PCCC của cơ sở mình quản lý và có kế hoạch khắc phục đảm bảo về PCCC theo đúng quy định.
          - Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC cơ sở, dân phòng; thường xuyên quan tâm, đảm bảo lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra, kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.
          - Chủ động phối hợp xây dựng, thực tập phương án chữa cháy tại các cơ sở, chú ý các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao. Khi xây dựng, thực tập phương án phải huy động nhiều lực lượng tham gia phối hợp chặt chẽ với lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng đảm bảo chữa cháy có hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác thường trực, đặc biệt là ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ xảy ra.
          3. Công an tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tiến hành rà soát, tổ chức công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở; chấn chỉnh việc quản lý công tác PCCC đối với chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở sản xuất với mọi quy mô để tiếp tục triển khai đầy đủ các biện pháp tăng cường công tác PCCC theo đúng quy định. Chủ trì phối hợp với các Sở ngành: Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra, phúc tra an toàn PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy, nổ cao. Kiên quyết yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
          4. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh (Phòng C66) trong quá trình phê duyệt dự án thiết kế và cấp phép xây dựng, yêu cầu phải có văn bản thẩm duyệt về PCCC (các danh mục cơ sở thuộc diện thẩm duyệt về PCCC được quy định tại Phụ lục 3, Nghị định 35/2003/NĐ-CP). Yêu cầu cơ quan thiết kế, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC cho các chợ, trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất.
          5. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng có liên quan triển khai thực hiện công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất trên địa bàn.
          Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo kết quả triển khai thực hiện (qua PC66, Công an tỉnh) trước ngày 07/10/2011 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn