Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tạm thời thống nhất mẫu Giấy mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh (132/TB-UBND).

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm thời thống nhất mẫu Giấy mừng thọ

Người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh

                         
 
Theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tại Tờ trình số 634/TTr-SLĐTBXH ngày 12/9/2011 về việc tạm thời thống nhất mẫu Giấy mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
Để việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho Người cao tuổi được đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hoá, phong tục, tập quán ở địa phương; trong điều kiện hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết về mẫu “Giấy mừng thọ Người cao tuổi; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tạm thời thống nhất 02 mẫu “Giấy mừng thọ” Người cao tuổi áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh như bản phô tô kèm theo.
Căn cứ mẫu Giấy mừng thọ tạm thời nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn