Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời họp Hội đồng kỷ luật (136/GM-UBND).

 

GIẤY MỜI HỌP

 

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng kỷ luật.
Chủ tịch Hội đồng kỷ luật triệu tập cuộc họp của Hội đồng kỷ luật để xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật Giám đốc, các Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đình Lập.
1. Thành phần mời họp:
- Các thành viên Hội đồng kỷ luật (theo Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh);
- Lãnh đạo Sở Nội vụ;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đình Lập.
2. Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 26 tháng 7 năm 2011.
3. Địa điểm: Tại Phòng họp A3, trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần và địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn