Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2011)

UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LẠNG SƠN
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 61/KH-UBND
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7 năm 2011

 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày
Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2011)
­­­­­­­                                 
         
Căn cứChỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/4/2007 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Thương binh, Liệt sĩ, người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động: Tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà một số đơn vị điều dưỡng thương binh, các gia đình liệt sĩ và người có công, Lễ dâng hương  Tượng Bác Hồ, Tượng đài Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, cụ thể như sau:
          A - Mục đích, ý nghĩa:
          Nhằm ghi nhớ và tôn vinh những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và những gia đình có công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời giáo dục và phát huy truyền thống Cách mạng đối với thế hệ thanh thiếu niên, là dịp để chúng ta thể hiện tấm lòng “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với Cách mạng.
 
B - Nội dung các hoạt động:
            I- TỔ CHỨC ĐOÀN ĐẠI BIỂU CỦA TỈNH ĐẾN THĂM CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH NẶNG:
 
          Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chñ động chuyển quà của tỉnh đến các Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng và các cá nhân thương bệnh binh người Lạng Sơn đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam và Bắc Giang. Thời gian thực hiện: đầu tháng 7/2011.
                  
II-CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.
 
          1) Hình thức, đối tượng, nội dung và thời gian tổ chức đi thăm:
          - Hình thức tổ chức: Tỉnh tổ chức thành 04 đoàn; thành phần các đoàn gồm: Đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách người có công tiêu biểu tại các huyện, thành phố.
          - Đối tượng thăm: Thăm, tặng quà 02 gia đình chính sách người có công tiêu biểu do huyện, thành phố lựa chọn trên địa bàn.
          - Thời gian: Thứ 6, ngày 22/7/2011.
- Đia điểm tập trung, xuất phát: Các đoàn tập trung tại Trụ sở Uỷ Ban nhân dân tỉnh và xuất phát lúc 7h.
 
          2) Thành phần các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà gồm:
         
2.1 Đoàn 1: Đi thăm tại huyện Cao Lộc, TP Lạng Sơn.
- Trưởng đoàn: Thường trực Tỉnh uỷ.
- Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Sở LĐTB&XH, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.
- Chuyên viên Sở LĐTB&XH. Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh,
 
          Phương tiện: xe của Văn phòng Tỉnh uỷ, Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐTB&XH.   
          2.2. Đoàn 2: Đi thăm tại huyện Đình Lập.
          - Trưởng đoàn: Thường trực HĐND tỉnh.    
          - Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh, huyện Đình Lập.
 
- Chuyên viên Sở LĐTB&XH. Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh.
          Phương tiện: Xe Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
          2.3. Đoàn 3: Đi thăm tại huyện Chi Lăng.
          - Trưởng đoàn: Lãnh đạo UBND tỉnh.
          - Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH, Tỉnh hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Chi Lăng.
 
- Chuyên viên Sở LĐTB&XH. Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh.
Phương tiện: xe của Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh hội Phụ nữ, Sở LĐTB&XH.
 
          2.4. Đoàn 4: Đi thăm tại huyện Văn Quan.             
          - Trưởng đoàn: Lãnh đạo UBND tỉnh.
- Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện Văn Quan.
 - Chuyên viên Sở LĐTB&XH. Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh.
          Phương tiện: xe của VP UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn.
 
          3) Phân công công tác chuẩn bị:
          - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu thuộc mọi lĩnh vực để các đoàn đến thăm; chuẩn bị quà tặng và cử cán bộ theo đoàn của tỉnh trực tiếp giao quà tới các gia đình.
          - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ động chọn các gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu và đăng ký danh sách về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trung tuần tháng 7/2011; chuẩn bị và phối hợp tốt với các Đoàn của tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà tại các gia đình chính sách.
 
III/ DÂNG HƯƠNG TƯỢNG BÁC HỒ, TƯỢNG ĐÀI HOÀNG VĂN THỤ, VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ LẠNG SƠN.
 
 
1) Thành phần:
          - Đoàn của tỉnh: Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Vịêt Nam tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, các Ban của Đảng, các Ban Hội đồng nhân dân, các Đoàn thể tỉnh. 
          - Đoàn của thành phố Lạng Sơn: Lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Thành phố (do Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn mời).
          - Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh.
          2) Thời gian và địa điểm:
          Từ 6 gìơ 50 phút, thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2011 các đại biểu tập trung tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          * Đúng 7 giờ 00 phút: dâng hương Tượng Bác Hồ.
          * 7 giờ 30 phút: dâng hương Tượng đài liệt sĩ Đ/C Hoàng Văn Thụ.
          * 8 giờ 00 phút: viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn.    
 
          3) Phân công công tác chuẩn bị.
          3.1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: chuẩn bị hương thắp, 01 lãng hoa (dâng tượng Bác Hồ tại khuôn viên lưu niệm) và 02 vòng hoa (dâng Tượng đài Hoàng Văn Thụ và viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn) phục vụ đoàn của tỉnh.
3.2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chuẩn bị đội tiêu binh và 04 chiến sĩ dâng hoa làm nhiệm vụ tại Tượng Bác Hồ, Tượng đài Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn (có mặt tại Khuôn viên lưu niệm Bác Hồ trước 6 giờ 45 phút ngày 27/7/2011).
          3.3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác vệ sinh, trang trí, trang âm và có nhạc chiêu hồn tử sĩ, lời dẫn chương trình phục vụ cho Lễ dâng hương Tượng đài Hoàng Văn Thụ.       
          3.4. Công an tỉnh: Chuẩn bị xe dẫn đường, đảm bảo trật tự tại khu vực khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài Hoàng Văn Thụ, các nút giao thông đoàn đi qua và khu vực Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn.
          3.5. Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn: chuẩn bị lễ viếng, hương thắp, 01 lãng hoa (dâng Tượng Bác Hồ tại khu lưu niệm) và 02 vòng hoa (dâng  Tượng đài Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn). Chỉ đạo công tác trang trí, trang âm, lời dẫn chương trình, có nhạc chiêu hồn tử sĩ phục vụ Lễ dâng hương, hoa Tượng Bác Hồ tại khuôn viên lưu niệm và Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Lạng Sơn.        
          3.6. Các cơ quan thông tin: Báo Lạng Sơn, Đài PT - TH tỉnh, Báo Trung ương thường trú tại tỉnh cử phóng viên theo dõi và đưa tin.
 
          4) Về phương tiện đưa đón đại biểu:
- Các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực Hội đồng nhân dân; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đi xe riêng.
          - Các đại biểu khác: Tự bố trí xe đến Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và từ đó trở đi, đi xe chung của Ban Tổ chức do Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chuẩn bị (mỗi đơn vị chuẩn bị một xe 14 chỗ ngồi) đã bố trí để đưa đón đại biểu.
- Thành phố Lạng Sơn (chuẩn bị xe cho đại biểu thành phố) để đưa đón đại biểu từ khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi dâng hương Tượng đài Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn.
 
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI Ở CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
 
UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ người có công trên địa bàn.
Nhận được kế hoạch này, đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai và phối hợp cùng thực hiện./.                                                                            
 

 
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
Tô Hùng Khoa

 
                                                                                                

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn