Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm nạn nhân năm 2008

Uỷ ban nhân dân                      cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

  tỉnh Lạng sơn                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ––––––                                               ––––––––––– 

 Số:   04    / CT-UBND                            Lạng Sơn, ngày  31 tháng 3  năm 2008

      

 

Chỉ thị

Về công tác Phòng chống thiên tai, lụt, bão

và tìm kiếm cứu  nạn năm 2008.

Những năm gần đây, tình hình thời tiết, khí hậu luôn có những biến đổi bất thường và diễn biến phức tạp, ở Lạng Sơn năm 2007 tuy không xẩy ra thiên tai lớn nhưng mưa lũ cũng đã gây ra nhiều thiệt hại về người, vật chất của nhân dân và Nhà nước. Đặc biệt những ngày đầu năm 2008, đã xuất hiện những biểu hiện bất thường của thời tiết: áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay từ đầu tháng 01; tình hình thiếu nước, khô hạn xảy ra trên diện rộng; Rét hại kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân các tỉnh phía Bắc. Theo dự báo tình hình bão, lũ, thiên tai năm 2008 còn diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng, chống thiên tai, lụt, bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2008, UBND tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt những việc sau đây:

1- Quán triệt việc thực hiện Quyết định số 63/2002/ QĐ-TTg ngày 20-5-2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai và Chỉ thị số 08/2008/CT-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác Phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. Phải xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng được lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, huy động sức mạnh của toàn dân để chủ động phòng, tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả trong mọi tình huống.

2- Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tại từng địa phương, đơn vị, thực hiện nghiêm chế độ trực ban trong mùa mưa bão. Củng cố hệ thống thông tin cảnh báo, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

3- Tổ chức ngay việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2007, xác định rõ những việc đã làm được và  chưa làm được để xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu  nạn năm 2008 một cách cụ thể, sát với thực tế của từng ngành, địa phương và đơn vị. Đảm bảo sự chỉ đạo và hành động thống nhất và đồng bộ từ tỉnh xuống huyện, xã và nhất là đối với các vùng trọng điểm xung yếu. Lập kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành  và các huyện, thành phố nhằm đối phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống khi thiên tai xẩy ra.

4- Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn  tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng phương án đối phó khi gặp tình huống khẩn cấp về lũ, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống lũ, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.  

5- UBND các huyện, thành phố phối hợp với các ngành chức năng tỉnh, tiếp tục quán triệt và tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện phương châm " 4 tại chỗ " (Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Vật tư, phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ) đối với các vùng xảy ra thiên tai trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo để có phương án chủ động di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu  hộ người, tài sản và công trình .

6- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra các công trình Hồ chứa nước trước mùa lũ, bão, có biện pháp xử lý kịp thời những hư hỏng gây mất an toàn công trình. Đặc biệt là các công trình Hồ, Đập, các Công trình đầu mối có quy mô lớn, để đảm bảo an toàn cho các công trình và dân sinh, kinh tế ở vùng hạ lưu. Chủ động dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất sau lũ, bão và thiên tai.

7 - Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn cần kiểm tra, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, đặc biệt là dự báo sớm các tình huống phức tạp về lũ, bão và thiên tai. Cung cấp thông tin liên tục, kịp thời phục vụ cho các công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

8 - Bưu điện tỉnh cần chủ động lập kế hoạch về phương tiện, thiết bị đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

9- Điện lực tỉnh cần tăng cường kiểm tra hệ thống đường dây cao thế và hạ thế, các trạm trung gian và phụ tải để đảm bảo cung cấp điện an toàn không để xẩy ra sự cố trong khi lụt bão, thiên tai.

10- Sở Giao thông-Vận tải có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu khi cần thiết, đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão, đặc biệt là các tuyến đường hay bị sạt lở, các cầu cống lớn, vừa và nhỏ có cây trôi làm hỏng công trình.

11- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi có lụt bão, thiên tai xẩy ra ở các địa bàn, chuẩn bị lực lượng ứng cứu theo sự điều động của UBND tỉnh.

12- Sở Công Thương phối hợp với UBND các huyện thành phố có kế hoạch dự phòng các mặt hàng thiết yếu đảm bảo cung ứng hàng cho vùng sâu, vùng xa trong mùa lũ, bão, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và đời sống của nhân dân.

13- Sở Y tế có kế hoạch đảm bảo dự phòng thuốc chữa bệnh và tổ chức lực lượng, phương tiện, thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng bị úng, lụt, bão. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động xử lý vệ sinh môi trường đảm bảo không để xẩy ra dịch bệnh tại các vùng bị úng, lụt. Các đơn vị có kho tàng phải lưu ý phòng chống lụt bão, đặc biệt là các kho xăng dầu, kho thuốc trừ sâu không được để bị lũ, lụt cuốn trôi gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường.

14- Sở Xây dựng cùng các Ngành có công trình đang thi công cần thi công dứt điểm các hạng mục nằm dưới nước, đảm bảo đạt cao trình vượt lũ và an toàn công trình trước lũ Tiểu mãn và trong mùa lũ, bão.

15- Sở Thông tin-Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng truyền tin, phổ biến rộng rãi, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo, các chỉ thị chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn .

16- Các Sở, Ban, Ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao cần tăng cường công tác chỉ đạo có kế hoạch thực hiện, hoàn thành tốt công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.

17- UBND tỉnh giao cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, kiểm tra đôn đốc các ngành được phân công thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp tình hình diễn biến thiên tai và thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh và báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời nhằm chủ động phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận :                                                     TM. Uỷ ban nhân dân tỉnh  

- VP Chính phủ (B/c);                                                         chủ tịch

- Ban CĐ PCLB TW (B/c);                                                        

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- UBND các huyện, tp LS;

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

- CPVP, các Phòng CV;

- Báo Lạng Sơn;                                                               

- Đài PT-TH tỉnh;                                                                       Vy Văn Thành     .Kiểm  .

- Lưu VT, NL, TH.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn