Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tiếp tục khuyến cáo phía Trung Quốc tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu (1311/VP-KTTH, ngày 17/4/2018)

 

Kính gửi:

 

 

- Sở Công Thương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;

- Cục Hải quan.

    

Xem xét Công văn số 390/SCT-XNK ngày 13/4/2018 của Sở Công Thương về việc báo cáo tình hình triển khai khuyến cáo phía Quảng Tây, Trung Quốc tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Cục Hải quan thực hiện niêm yết khuyến cáo thông tin phía Trung Quốc tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại các khu vực cửa khẩu để doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xuất khẩu hoa quả biết. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VII hướng dẫn các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xuất khẩu hoa quả về thủ tục, cách thức thực hiện quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu theo quy định của phía Trung Quốc.

3. Sở Công Thương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Công văn số 109/VP-KTTH ngày 05/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc khuyến cáo Quảng Tây tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn