Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Ngọc Quê (1306/VP-KTN, ngày 17/4/2018)

 

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Hữu Lũng.

 

Xem xét Văn bản số 03/CVCT-2018 ngày 11/4/2018 của Công ty TNHH MTV Ngọc Quê về việc xin chủ trương cho phép san gạt mặt bằng, hạ độ cao đất đồi để tạo mặt bằng trồng rau bò khai, nhà kín tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng và các cơ quan có liên quan xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Ngọc Quê theo quy định của pháp luật, trong đó cần làm rõ vị trí đổ thải và khối lượng thực tế cần san gạt mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Không xem xét đề xuất việc vận chuyển đất ra khỏi phạm vi dự án;  báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định.

  (Văn bản số 03/CVCT-2018 được gửi kèm qua e0ffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn